• אושרו התקנות לפיצוי עסקים
  בגין נזקי המלחמה

  עקרונות ונוסחאות הפיצוי אינם פשוטים
  ודורשים שליטה משפטית וחשבונאית גם יחד
  פנו אלינו לפרטים נוספים  073-2181818  
 • רשות המיסים הוציאה כמאה אלף
  דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה טופס  5329

  ככל שקיבלת דרישה כזו, צור קשר דחוף עם משרדנו  בטל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • בתקופה האחרונה ניכרת מגמה של רשות המיסים להרחיב את אוכלוסיית מדווחי המס.בימים אלו פורסמו תקנות מס הכנסה הפוטרות מהגשת דוח שנתי למס הכנסה בתנאים שונים וקבעו חובת הגשת של דוח שנתי לשנת המס 2013 ואילך במקרים אחרים...

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל כספים. מחברת הביטוח בה מבוטח הרכב, זאת עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים.לפיכך,במקרה כזה לא מוטלת החובה על המעביד לשלם דמי מחלה - אלא אם ישנו הסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה איש...

  הילה פורת, עו"ד


 • במסגרת הרפורמה במיסוי דירות מגורים, נקבעו הוראות שעניינן חישוב מס לינארי מוטב לדירות מגורים מזכות שנרכשו קודם ליום 1.1.2014. עקב תקלה חקיקתית, לא נחקקה הוראה מפורשת הפוטרת גם את המס על השבח האינפלציוני החייב שנ...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בית הדין לעבודה קיבל תביעה לתשלום דמי אבטלה בגין חודשי הפסקת עבודה בשל חופשה ללא תשלום, זאת לאחר שהמוסד לביטוח לאומי סרב לשלם דמי אבטלה בגין החל"ת.

  הילה פורת, עו"ד


 • בית המשפט ביטל שומות שקבע פקיד השומה בעניין הסבת הכנסות מאדם לאדם לצורך הפחתת מס, לפי סעיף 84 לפקודה, ודחה שומה לפי תחשיב כלכלי למשאית שלא בוססה כהלכה לפי הנתונים לאותה שנת מס שבגינה נערכה השומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מקריאת מסרונים SMS במכשירו של העובד עולה כי הוא פוטר בהליך לא תקין מבלי שבוצע לו שימוע ולכן בנסיבות אלה זכאי לתשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

  דנה פרייס, עו"ד


 • האם העובד זכאי לשכר עבודה ביום ההיעדרות, ביום בו ילווה את ילדו העולה לכיתה א' לבית הספר ביום הראשון ללימודים, אשר יחול בשנת הלימודים הקרובה ב- 1 בספטמבר.

  מומחי "כל עובד" מבית "חשבים"


 • יום העיון יתקיים ביום חמישי 4.9.2014, בין השעות 08:30 – 13:00 במהלכו, יובהרו הזכויות לפיצויים, בשל נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו לעסקים עקב מבצע "צוק איתן" וכן ייסקרו מסלולים מיוחדים נוספים .

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 28/7/2014, התקבל תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי, לפיו דרישות לתשלום חוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יתבצעו בתוך 7 שנים לכל היותר ממועד קיומו של החוב, בהתניות והוראות מעבר כפי שיפורט להלן.

  רו"ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן, רו"ח ומשפטן ישי חיבה


 • השבוע פורסם החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014, המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי ₪...

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • ביום 3.8.2014, פורסמו שלוש הנחיות למתן הקלות מיסוי למייצגים ולאזרחים, עקב המצב הביטחוני הנובע ממבצע צוק איתן, לגבי אגפי המיסוי - מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומס ערך מוסף. הקלות בארכות לדיווחים והקפאת חיובי ריבית וק...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ענת, אשת שיווק, פוטרה לאחר שעבדה חצי שנה במקום עבודתה. עם פיטוריה שולמו לה תמורת הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה. כחודשיים לאחר פיטוריה, פנה אליה מעסיקה והציע לה לחזור לעבודה.

  מאת: הילה פורת, עו"ד*


 • מנהל רשות המסים, החליט לאפשר לבעלי עסקים שניזוקו במהלך המבצע ואשר בוחרים להגיש תביעה לפיצויים במסלול שכר, להגיש שתי תביעות נפרדות ליולי ולאוגוסט. לנו לא ברור למה אין הוראה דומה גם למגישים במסלול מחזורים ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי שווי המקרקעין לצורכי מס ייקבע בערך גבוה יותר מאשר זה שסוכם בין הצדדים בעסקה ובכך נענה לבקשת הרוכשים, אשר רצו בשווי מקרקעין גבוה יותר בבחינת ראייה לעתיד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פורסמה הוראת הביצוע 5/2014 בדבר ניתוב הדוחות והשינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2013, בין היתר, בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה, במאמר זה תמצית העדכונים החדשים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעקבות הרפורמה במיסוי דירות, מובא כאן ציטוט מתוך כתבה שפורסמה בידיעות אחרונות, בה השיב עו"ד ורו"ח רמי אריה על שאלה בנושא מיסוי בהעברת דירות בין קרובים במתנה.

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • אנו מביאים לידיעת המעסיקים עובדים באזור המוכרז בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה, את הנוסח המלא של ההסכם הקיבוצי המשולש שנחתם ביום 23.7.2014 בין ממשלת ישראל, הסתדרות העובדים ונשיאות הארגונים הכלכליים.

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • האם מעסיק יכול לשלם לעובדיו את דמי ההבראה המגיעים להם מדי חודש, במקום אחת לשנה בין החודשים יוני עד ספטמבר?

  מאת: הילה פורת, עו"ד*


 • במאמר זה עדכונים שונים בנושא תקנות הפיצוי העקיף בגין מבצע "צוק איתן", החוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה, החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני-זוג שנפרדו. תיקונים 202 ו- 203 לפקודה ועוד.

  אלעד רוזנטל עו"ד רו"ח


 • עובדת נאלצת לצאת מוקדם מידי יום משום שבן זוגה נקרא לשירות מילואים בצו 8. המעסיק מעוניין לדעת האם היא זכאית לתשלום עבור שעות היעדרותה או לזכויות אחרות בתקופת שירותו ?

  *מומחי "כל עובד" – בית חשבים


 • עדכוני ותמציות פסיקה במיסוי מקרקעין ומע"מ ממוקד ולעניין, כולל סקירת הצעות חוק והוראות ביצוע חדשות מיולי -אוגוסט 2014

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • נקבע בועדת הערר ליד בית המשפט המחוזי בחיפה, כי רכישת מקבץ דירות בעלי ייעוד מיוחד שאינו בניין דירות למגורים לא ייחשב כרכישת בניין דירות מגורים

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעקבות הטרוניות הרבות על הטבות המס הניתנות לשכירים על הפנסיה שהם מקבלים בגין שנות עבודתם, עשה המחוקק מעשה ונתן הטבת מס גם לעצמאים בגין הכנסות מנכס המושכר על ידם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על כל הניזוקים שנגרם לרכושם נזק עקב פעולות מלחמה של האויב או של צה"ל, או מפעולות איבה, למסור הודעה על הנזק למנהל מס רכוש, בתוך 14 יום ולא יאוחר מיום 20.8.14, אחרת הם עלולים לאבד את זכאותם לפיצוי בגין הנזק !

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 3.8.2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת, את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, לפיצוי בעלי עסקים שנפגעו כלכלית עקב המצב הביטחוני במהלך מבצע צוק איתן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מהי המשמעות שיש לתת לבטלותה של שומה מתקנת שהוצאה לפי סעיף 85? האם ביטול כאמור מסיים את המחלוקת בין הצדדים תוך קבלת עמדת הנישום?, או שמא שבה וקמה לתחייה השומה המקורית?

  ניר הורנשטיין, עו"ד*


 • לשכת עורכי הדין,נרתמת למען הציבור הרחב ומעמידה לרשותו מוקד טלפוני לסיוע משפטי ראשוני ללא תשלום

  לשכת עורכי הדין, הודעה לעיתונות


 • ענת, אשת שיווק, פוטרה לאחר שעבדה חצי שנה במקום עבודתה. עם פיטוריה שולמו לה תמורת הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה. כחודשיים לאחר פיטוריה, פנה אליה מעסיקה והציע לה לחזור לעבודה.

  הילה פורת, עו"ד*


 • מדובר בערר על החלטה הדוחה בקשה לתיקון שומה – אשר היא, כשלעצמה, הוגשה בדרך פגומה מבחינה טכנית. הבקשה הוגשה על רקע איחור של כ – 20 שנה ממועד רכישת נכס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עד לפני מספר מועט של שנים לא היה ספק כי תכנון המס הטוב ביותר לפעילות בינלאומית, יהיה בהקמת חברה במקלט מס במקום עלום כלשהוא בעולם, שאינו מטיל כל מס על רווחי החברות הרשומות אצלו

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות