• רשות המיסים הוציאה כמאה אלף
  דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה טופס  5329

  ככל שקיבלת דרישה כזו, צור קשר דחוף עם משרדנו  בטל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לאור הימשכות מבצע "צוק איתן", פורסם חוזר מרשות המסים אל ציבור המייצגים בנושא דחיית מועדי הגשה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בתאריך 18.5.14 נחתם הסכם פשרה בין ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה ועובדי רפא"ל לבין החשב הכללי ורשות המיסים, בעניין שיטת חישוב שווי שימוש פרטי של העובדים ברכבי מאגר.

  יואל רטנר, עו"ד ורו"ח דורון מאוטנר, עו"ד ורו"ח


 • יהודית נאלצה מסיבותיה האישיות לעזוב את העבודה ב-17:00 ולא להישאר ל-3 שעות נוספות.על אף שמעסיקה התריע בפניה שעלול הוא לפטרה אם אכן תצא. האם תיחשב היא כמי שהתפטרה מעבודתה?

  הילה פורת, עו"ד*


 • חגי עומד להתגייס לצה"ל בעוד 4 חודשים. במהלך שנות לימודיו בתיכון, עבד כמלצר במסעדה. עתה, בעקבות הגיוס המתקרב, יאלץ חגי להתפטר מעבודתו. האם חגי זכאי לפיצויי פיטורים?

  מאת: הילה פורת, עו"ד*


 • ביום 14/7/14 פורסמה הודעה על מתן היתר כללי להעבדה בענף השמירה בשעות נוספות (הוראת שעה), לפיה ניתן היתר כללי להעבדת מאבטחים בענף השמירה - מיום 14/7/14 עד ליום שבו תפוג ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

  הילה פורת, עו"ד


 • בתקופה הקרובה תתבצע פעימה שניה של דרישת הדיווח על מקורות הכנסה לא מדווחים בישראל ובחו"ל, כדי להרחיב את מעגל משלמי המיסים ואין מדובר במבצע חד פעמי ! רשות המיסים תדרוש מאת ממלא הטופס להגיש דוחות .

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • עובדים הנשלחים לחו"ל על ידי מעבידים ישראלים, זכאים לחישוב מס מיוחד לפי כללי מס הכנסה המיוחדים לכך, אלא שההטבות בכללים אלו נשחקו עם השנים וכיום משלמים עובדים אלו יותר מס מאשר עובדים העובדים בישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עדכוני מיסים לחודש יולי 2014 + הרצאה דחופה של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא טופס 5329 ובנושא פיצויים לעסקים לפי חוק מס רכוש עקב מצב מלחמה.

  אלעד רוזנטל, עו"ד רו"ח


 • על פי התקנות שנקבעו לעניין מבצע "עמוד ענן", אשר דומות להם עומדות להיות גם בעניין מבצע "צוק איתן" , רשאי יהיה כל ניזוק באזור המוכרז, להגיש תביעה בגין נזק עקיף באחד מתוך שלושת המסלולים לפיצוי ממס רכוש

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט דחה את בקשת פקיד השומה למנוע מהמערער הגשת ראיות נוספות, רק משום שלטענתנו לא הוגשו במהלך ההשגה. מדובר במערערת שדיווחה בשנות המס, נושא שני הערעורים שאוחדו: 2006-2009, על הפסדים מהשכרת מבנה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט אינו פוסל את שיטת קביעת שווי המלאי לפי ערך כלכלי, אף אם אינו תואם את שיטות החשבונאיות המקובלות, ובתנאי שניתנת חוות דעת והוכחה ברורה לקביעת שוויו בשיטה זו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • , מקום שבו לא שולם מס בגין רווחים שצמחו בחברה משפחתית, דהיינו רווח מסוים לא היה כפוף למיסוי החד-שלבי, ודאי שאינו זכאי להקלה שבסעיף 64א(א)(1), שכל תכליתה כאמור למנוע תשלום מס ביתר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הזכאות של עובד לדמי מחלה קיימת רק במהלך קיומם של יחסי עובד מעביד. לעתים, הסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה אישי או נוהג במקום העבודה מעניק לעובד זכות לפיצוי כספי בגין ימי מחלה שלא נוצלו בתום יחסי העבודה.

  הילה פורת, עו"ד*


 • ניתנה דחייה בהגשת הדיווחים החודשיים עד ליום 20.7.2014 ולתושבים המתגוררים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה עד ליום 25.7.14 זאת לגבי דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ , אך לא לגבי ביטוח לאומי

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חופש התנועה של האזרחים באזור הנתון למתקפה הינו מוגבל ביותר בשל הנחיות פיקוד העורף. סוגיה זו מעוררת שאלות במישור דיני העבודה

  הילה פורת, עו"ד*


 • להלן המקרים בהם חלה הגבלת פיטורים- היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום, לצורך השגחה על הילדים במצב החירום, זאת ועוד במאמר זה.

  הילה פורת, עו"ד*


 • כמו במבצע עופרת יצוקה ובמבצע עמוד ענן, כך גם כעת מגיע לבעלי העסקים והחברות פיצויים ממס רכוש לפי היקף אובדן הרווחים שנגרם להם עקב המצב הביטחוני. נזקים אלו הם ברי פיצוי לפי תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים

  רמי אריה עו"ד רו"ח שחר נח עו"ד


 • בעל החברה נפל קורבן לסחטנות באיומים על ידי מי שהיה עובד יחיד בחברה שלו, ובהמשך גם קשור אליו בקשרי משפחה. העובד איים עליו וסחט ממנו כספים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על תקופת חופשת הלידה להימנות באופן מלא לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה. היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, זאת ועוד במאמר זה

  הילה פורת, עו"ד*


 • בית המשפט דחה את דרישת המערער לקבל ולעיין הסכמי שומה שנערכו לנישומים אחרים בישראל, בעניין מיסוי חברות הרשומות כחברות LLC בארה"ב בישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעלי חברות הרשומות בקפריסין, שימו לב כי לפי הוראות המס החדשות שהוחלו בקפריסין, חברות קפריסאיות צריכות להשלים ולהגיש למשרדי מס ההכנסה בקפריסין הצהרה זמנית על הכנסות ומיסוי .

  קומפני אקספרס ישראל


 • "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל" - נשלח אל כמאה אלף אזרחים, כדי לקבוע האם מדובר במעלים הכנסות שיש מקום לפתוח לו תיק שומה ולחייבו במס ואולי גם לזמנו לחקירה פלילית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח שחר נח, עו"ד


 • כאשר בוחנים את סיווג ההכנסה מעסק לצורך הפקודה, נהוג להתבסס על מספר מבחנים. במקרה מסיקה בחן בהמ"ש את המבחנים להגדרת עסק. זאת ועוד במאמר זה.

  עו"ד ורו"ח רמי אריה


 • מה הטעם בהקלות, אם אין להן משמעות של ממש והן מוגבלות ביותר. דומה שכך צריך להתייחס גם להקלה החדשה שפורסמה לאחרונה לגבי עוסקים קטנים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפעמים נדרשות הוצאות על סמך חשבוניות שהתברר בדיעבד שהן היו חשבוניות פיקטיביות והוצאו שלא כדין על ידי מי שהוציא אותם. יש לקחת את השווי הממשי של העבודה שבוצעה כהוצאה מוכרת למס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה הביעו רשויות מיסוי מקרקעין עמדה חדשה, לפיה שימוש בניגוד לתב"ע שולל את מעמדה של דירת נופש כדירת מגורים.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • חשיבותו הדרסטית של שלב ההשגה, הפסדים משנים קודמות, הזכות להחזר מס ששולם ביתר, גביית חוב מס של חברה מבעלי מניותיה, טענת רשות מס לעסקה מלאכותית ועוד נושאים מעניינים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנו אולי נוהגים לקרוא להם "עובדים זרים", אבל ייתכן שבפועל אותם עובדים, הם כבר למעשה "תושבי ישראל" וככאלו, הם זכאים לכל הזכויות שלהם זכאים כלל תושבי ישראל, לרבות לעניין דיני המס וביטוח לאומי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • . פורסמו עדכונים שונים במסים בחודש האחרון: ניתנה אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים, פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף בנושא הטלת מע"מ בשיעור אפס בגין רכישת דירת מגורים מוטבת ועוד.

  אלעד רוזנטל עו"ד רו"ח


 • סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בחוק התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד.

  הילה פורת, עו"ד*


הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר