• אושרו התקנות לפיצוי עסקים
  בגין נזקי המלחמה

  עקרונות ונוסחאות הפיצוי אינם פשוטים
  ודורשים שליטה משפטית וחשבונאית גם יחד
  פנו אלינו לפרטים נוספים  073-2181818  
 • רשות המיסים הוציאה כמאה אלף
  דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה טופס  5329

  ככל שקיבלת דרישה כזו, צור קשר דחוף עם משרדנו  בטל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לאור פסק הדין לפיו לא ניתן להעלות טענות וראיות חדשות שלא הוצגו בפני פקיד השומה במסגרת הליכי השומה, פנה רו"ח עופר מנירב בבקשה להצטרפות כ"ידיד בית המשפט" בערעור בבית המשפט העליון בנוגע לפסק הדין בעניין רובומטיקס....

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במקרה שהעובד העדיף שלא לנצל ימי חופשה צבורה, על מנת להמירם בכסף בתום יחסי העבודה, יש לדחות את תביעתו הכספית לתשלום פדיון ימי החופשה האמורים.

  הילה פורת, עו"ד


 • תמציות של עדכונים וחידושים של פסיקה והחלטות מיסוי לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2014 במיסוי מקרקעין וחוק מס ערך מוסף

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • בשנתיים האחרונות, ליונל מסי ואביו מנהלים מערכה שאינה ספורטיבית וקשורה למיסוי החברות שבבעלותם. הם מואשמים בהעלמת מס לכאורה בהיקף של למעלה מ-4 מיליון אירו. אך האם מדובר במשפט ראווה של רשויות המס הספרדיות, או שמא ...

  קומפני אקספרס ישראל


 • הסכמים למניעת כפל מס בין מדינות והסכמים להחלפת מידע בנושאי מיסוי, הפכו בשנים האחרונות להכרח, בשל סטנדרטיים חדשים שהוטמעו בעולם בעיקר ע"י ארגון ה- OECD וע"י ארה"ב. מדינות שהיו ב"רשימה השחורה", יצאו ממנה לאחר שחת...

  קומפני אקספרס ישראל


 • לאחרונה (16.9.2014) ניתן ע"י ביהמ"ש העליון פסק דין בעניין היבטי המע"מ בעסקת פינוי בינוי בפרויקט שכונת הארגזים בתל אביב.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • ביום 28.09.2014 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי 6827/14 בעניין "מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים"

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ובלבד שבן זוגו הינו עובד/עצמאי ולא נעדר מעבודתו/מעסקו מכוח זכאותו כאמור, בימי היעדרות העובד...

  הילה פורת, עו"ד


 • הסכם למתן אופציה לרכישת זכות במקרקעין אמור להיות פטור ממס שבח וממס רכישה, ככל שהוא מהווה אופציה ייחודית כהגדרתה בחוק, אך מנהל מס שבח רשאי לקבוע, בתנאים מסוימים, כי מדובר בעצם בהסכם מכר החייב במלוא המס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • 21.09.2014  | 

  לוח הרצאות

  לוח הרצאות: ימי עיון והשתלמויות החל מחודש אוקטובר 2014 ואילך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פסק דין חדש קובע כי חובת ההוכחה כי העובד הזר הוא "תושב ישראל" חלה על המעסיק ועליו להוכיח זאת לגבי כל עובד ועובד המועסק אצלו, ורצוי מייד עם תחילת ההעסקה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במקרים מסויימים נקבע כי כאשר קיימת חוסר בהירות בדבר היקף תחולת דיני קיזוז הפסדים, יש להעדיף, בדרך כלל גישה שתוצאתה הרחבת זכות קיזוז ההפסדים, על פני גישה שתוצאתה צמצום זכות הקיזוז. ובמקרים אחרים הפוך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • סוף סוף הפיתרון להלבנת הון חוקית ודיווח על עברות מס שנעשו בעבר, בישראל או בחו"ל, בלי חשש מהליכים פליליים, במס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס. פורסם הנוהל החדש לגילוי מרצון באופן אנונימי ללא זיהוי פרטי המבקש.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, החלות על המנוחה השבועית יחולו, לגבי יהודי - על מועדי ישראל; לגבי מי שאינו יהודי - על מועדי ישראל או על חגי דתו, הכל לפי המקובל עליו.

  הילה פורת, עו"ד


 • זכות ל"דיירות מוגנת" אינה "זכות במקרקעין" שחל עליה חוק מיסוי מקרקעין, אלא אך ורק הגנה לפי חוקי הגנת הדייר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עדכונים שוטפים במיסים - ספטמבר 2014 בין הנושאים: הוראת שעה ונוהל חדש לגילוי מרצון,מידע אודות הפיצוי העקיף בגין "מבצע צוק איתן", הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין בנושא "תיקון 78 לחוק מסמ"ק"ועוד נושאים.

  עו"ד רו"ח אלעד רוזנטל


 • הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית יחולו – לגבי יהודי – על מועדי ישראל; ברשימת המועדים עפ"י סעיף 6 לחוק חופשה שנתית נכללים, בין היתר, ערב יום כיפור, ערב סוכות, ערב פסח וערב שביעי של פסח, ערב ש...

  הילה פורת, עו"ד


 • בתקופה האחרונה ניכרת מגמה של רשות המיסים להרחיב את אוכלוסיית מדווחי המס.בימים אלו פורסמו תקנות מס הכנסה הקובעות הרחבת החובה הגשת של דוח שנתי לשנת המס 2013 ואילך.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • מה גבולות הסמכות של מנהל מע"מ לפסול ספרי חשבונות ולהטיל כפל מס וקנס מינהלי בשל ניכוי מס תשומות שלא כדין מחשבוניות החשודות כפיקטיביות.

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • פקיד שומה רשאי לקבוע שומה "לפי מיטב שפיטתו", שתהיה שונה מהדיווח של הנישום בדו"ח שהגיש לפקיד השומה. אך סמכות זו של פקיד השומה מוגבלת בזמן ואם היא לא הופעלה והובאה לידיעת הנישום בתוך הזמן שנקבע לכך בפקודת מס הכנס...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת מפורטת: מדריך לפיצויים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים מבצע "צוק איתן", ישובים הזכאים לפיצוי, תיקון הנכס והחזרתו למצב הקודם, מסלולי התביעות לתשלום ועוד הרחבות לפיצויים לעסקים, מלכרים, חקלאים, סניפים ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל כספים. מחברת הביטוח בה מבוטח הרכב, זאת עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים.לפיכך,במקרה כזה לא מוטלת החובה על המעביד לשלם דמי מחלה - אלא אם ישנו הסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה איש...

  הילה פורת, עו"ד


 • במסגרת הרפורמה במיסוי דירות מגורים, נקבעו הוראות שעניינן חישוב מס לינארי מוטב לדירות מגורים מזכות שנרכשו קודם ליום 1.1.2014. עקב תקלה חקיקתית, לא נחקקה הוראה מפורשת הפוטרת גם את המס על השבח האינפלציוני החייב שנ...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בית הדין לעבודה קיבל תביעה לתשלום דמי אבטלה בגין חודשי הפסקת עבודה בשל חופשה ללא תשלום, זאת לאחר שהמוסד לביטוח לאומי סרב לשלם דמי אבטלה בגין החל"ת.

  הילה פורת, עו"ד


 • בית המשפט ביטל שומות שקבע פקיד השומה בעניין הסבת הכנסות מאדם לאדם לצורך הפחתת מס, לפי סעיף 84 לפקודה, ודחה שומה לפי תחשיב כלכלי למשאית שלא בוססה כהלכה לפי הנתונים לאותה שנת מס שבגינה נערכה השומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מקריאת מסרונים SMS במכשירו של העובד עולה כי הוא פוטר בהליך לא תקין מבלי שבוצע לו שימוע ולכן בנסיבות אלה זכאי לתשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

  דנה פרייס, עו"ד


 • האם העובד זכאי לשכר עבודה ביום ההיעדרות, ביום בו ילווה את ילדו העולה לכיתה א' לבית הספר ביום הראשון ללימודים, אשר יחול בשנת הלימודים הקרובה ב- 1 בספטמבר.

  מומחי "כל עובד" מבית "חשבים"


 • יום העיון יתקיים ביום חמישי 4.9.2014, בין השעות 08:30 – 13:00 במהלכו, יובהרו הזכויות לפיצויים, בשל נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו לעסקים עקב מבצע "צוק איתן" וכן ייסקרו מסלולים מיוחדים נוספים .

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 28/7/2014, התקבל תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי, לפיו דרישות לתשלום חוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יתבצעו בתוך 7 שנים לכל היותר ממועד קיומו של החוב, בהתניות והוראות מעבר כפי שיפורט להלן.

  רו"ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן, רו"ח ומשפטן ישי חיבה


 • השבוע פורסם החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014, המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי ₪...

  רמי אריה עו"ד רו"ח