• אושרו התקנות לפיצוי עסקים
  בגין נזקי המלחמה

  עקרונות ונוסחאות הפיצוי אינם פשוטים
  ודורשים שליטה משפטית וחשבונאית גם יחד
  פנו אלינו לפרטים נוספים  073-2181818  
 • רשות המיסים הוציאה כמאה אלף
  דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה טופס  5329

  ככל שקיבלת דרישה כזו, צור קשר דחוף עם משרדנו  בטל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לפניכם מדריך הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים. The break package for new immigrants and returning residents

  Rami Arie, adv cpa


 • רכישה של מקרקעין בנאמנות גם עבור אחרים, יכולה לזכות בהטבות מס שנקבעו בחוק. העובדה שהנאמן שותף לנהנים בבעלות במקרקעין, אינה שוללת את נאמנותו, כל עוד אין לו אינטרס בחלק במקרקעין המוחזק בנאמנות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הוטלה חובה על המעסיקים לתת הודעה למועמדים לעבודה בדבר התקדמות הליכי המיון או בדבר אי קבלתם לעבודה. נאסר על המעסיק לשאול למקום מגורי המועמד לעבודה. כך בתיקון מס' 6 לחוק הודעה לעובד

  הילה פורת, עו"ד


 • שלילת הפטור ממס שבח לתושב חוץ ביחס למכירת דירת מגורים מזכה בישראל בהעדר אישור על החזקת דירת מגורים במדינת תושבתו, אינו סותם את הגולל. מבט מעמיק מצביע על כך שישנן לא מעט אפשרויות לקבלת הפטור.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בימים אלו מקבלים חברות ובעלי עסקים מאזור הדרום ועוטף עזה, את החלטות מנהל מס רכוש בדבר התביעות לפיצוי שהגישו בשל נזקיהם במבצע "צוק איתן". החלטות אלו אינן "תורה מסיני" ויש עליהן זכות ערר לועדות הערר שהוקמו לצורך ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף - עדכון לשנת 2015

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בימים אלו של פרסומים חוזרים ונשנים על חקירות ומעצר של חשודים באי דיווח על נכסים, חשבונות בנק בחו"ל והכנסות, כדאי לבקש גילוי מרצון לפני שהחקירות יגיעו. אך האם לעשות זאת באמצעות עורך דין או באמצעות רואה חשבון או...

  דולב חסיד, רו"ח


 • בפס"ד חדש של בית המשפט העליון אשר פורסם לאחרונה, ניתנת פרשנות מרחיבה להגדרת מוניטין ולקביעת שוויו, אשר ייטיבו עם הצדדים במכר עסקים, ממש כפי שכיוון לכך המחוקק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • היישום המאפשר לערוך תיאומי מס באתר האינטרנט של רשות המסים, נפתח לשימוש הציבור, לאחר שעודכן לקראת שנת המס 2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עובדים הנשלחים לחו"ל על ידי מעסיקים ישראלים, ולא עושים רילוקשיין מלא, ישלמו מס הכנסה גבוה יותר, מאשר עובדים שעשו רילוקשיין מלא והפסיקו להיות תושבי ישראל, ואף מאשר תושבי ישראל אחרים העובדים בחו"ל שלא מטעם מעסיק ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ככל שאתם נמצאים ברשימה של מעסיקים מסוימים, אתם צפויים לביקורת מס בשנת 2015. כך לגבי המשתמשים ביומן רכב ממוחשב, חברות המעסיקות עובדים זרים, מוסדות כספיים, חברות עירוניות ועוד כמפורט להלן. כדאי להיערך לביקורת אלו...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט הורה לשלם פיצוי לפי חוק מס רכוש, לחברה קבלנית אשר בנתה בתי דירות בנהרייה בתקופת מלחמת לבנון השנייה, בגין ירידת ערך הדירות עקב המלחמה. בכך קיבל בית המשפט את ערעור החברה, אשר יוצגה על ידי משרדנו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לא תמיד ניתן לשרטט קו גבול דיכוטומי בין "מכר" המחויב בשיעור מס מלא לבין "שירות" המחויב בשיעור מס אפס, לאבחנה זו במכר ירקות ופירות או בייצוא או במפעל ציפוי או בחברת הי-טק יש משמעות מיסויית רבה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 15.12.2014 פרסמה רשות המיסים הודעה לציבור, לפיה נתנה הרשות אורכה למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי המעבר שנקבעו לעניין "נאמנויות קרובים" בישראל. הארכה היא עד ליום 30.6.2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • משרד עורכי הדין הבינלאומי, קוניירס דיל ופירמן, פרסם דוח המפרט את ההשפעה של חוקי ה- FATCA של ארה"ב על חברות וארגונים פיננסים באיי קיימן שהרי חוקי ה-FACTA מהווים איום רציני על מוסדות פיננסים באיי קיימן.

  קומפני אקספרס ישראל


 • החוק קובע כי חופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. החוק אינו מתייחס לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד. בפסיקה נקבע כי, החובה למתן חופשה מוטלת על ...

  הילה פורת, עו"ד


 • רשות מס כרשות מנהלית מחויבת שהחלטותיה ינתנו תוך זמן מוגדר. בנוסף, החלטותיה צריכות להיות גלויות וידועות לנישום, מכיוון ותכלית תחימת המועד למתן החלטה היא לצמצם את חוסר הוודאות אשר הנישום שרוי בו שעה שטרם ניתנה הח...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בשל הבחירות, יוארכו מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, חיקוקים אשר תוקפם פוקע בתקופת הבחירות. הם יוארכו אוטומטית עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכנסת החדשה - עד ליום י"ג בתמוז התשע"ה, 30.6.2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם הודעות ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר אשר פורסמו ביום 1.1.2015, בעניין שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה לשנת 2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הרצאה מוקלטת מיום 22.12.2014 מתוך יום עיון טסטמי ועוקץ מערכות בנושא: חידושי חקיקה ופסיקה - תשלומים לעובדים, החזרי מס לשכירים, רכבי מאגר, עובדים בחו"ל ועוד. כדאי לראות ולשמוע!

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאור החלטת בית המשפט העליון בדבר ביטול הטלת קנס שהוטל על ידי מנהל מיסוי מקרקעין- ניתן ללמוד כי שיקול דעת המנהל אינו מוחלט בהחלט וראוי להיבחן לגופו של עניין. חילוקי דעת על פרשנות משפטית אינם עילה להטלת קנסות גם...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • משכירי דירות למגורים הרוצים לבחור בתשלום מס על ההכנסות מההשכרה לפי המסלול של 10% מההכנסות, וגם כאלו הזכאים לפטור ממס, כדאי שישקלו שוב ומהר איזה מסלול מיסוי הם רוצים לבחור, לפני מועד תשלום המס ביום 30.1.2015. הם...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מאמר הסוקר את מכלול הזכויות הסוציאליות בזמן חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה: רציפות עבודה לעניין פיצויי פיטורין, דמי מחלה, חופשה שנתית, תשלומים לקופת גמל בחופשת הלידה וכו'.

  הילה פורת, עו"ד


 • הקמת חברה זרה בקפריסין תאפשר לחברת החשמל לפעול בשוק של מדינות ערב וגם ליהנות מהמיסוי הנמוך ביותר באירופה אשר עומד על 12.5% בלבד.

  קומפני אקספרס ישראל


 • לידיעתכם, להלן העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2015 אשר פורסמו על ידי רשות המיסים בישראל הכוללים מדרגות מס, שווי נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים אישיים, סכומי נסיעות לחו"ל, שווי רכב ועוד..

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לקראת סוף שנת המס 2014, ריכזנו עבורכם רשימת פעולות שיש לעשות ביום האחרון של שנת המס 31.12.2014 לפי הוראות דיני המס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 2.12.2014 נתחם הסכם FATCA בין ארה"ב וקפריסין המאלץ את הבנקים בקפריסין לדווח לרבות המס בארה"ב על חשבונות של הלקוחות בעלי אזרחות אמריקאית.

  קומפני אקספרס ישראל


 • לעיונכם: לוח הרצאות מעודכן החל מחודש ינואר 2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • המאמר סוקר את זכויותיה של עובדת בתקופה בה היא נמצאת בשמירת הריון, בכל הקשור לדמי הבראה, פיצויי פיטורים וחופשה שנתית.

  הילה פורת, עו"ד


 • בדוח הצהרת הון נדרש הנישום לדווח על כל נכסיו ועל כל התחייבויותיו. בפעם הבאה שיגיש הצהרת הון, יתבקש הנישום לתת הסברים לכל הפרש הון שייווצר בתקופה שבין שתי הצהרות ההון. בפסק דין חדש בנושא נקבע כי ללא הסבר הוא יחו...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח