• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • האם רשאי אדם שהינו בעלים של דירה לטעון כי אינו חייב במס על דמי שכירות מאחר שאלה משולמים לאחר ולא לו ? בכך בעצם לעשות חלוקה ופיצול של ההכנסה ? שאלה זו התעוררה לאחרונה בפס"ד בעניין ש.א. שניתן ע"י בית המשפט המחוזי...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • כמה דירות ניתן להשכיר לפי שיעור מס של 10%? רשויות המס טוענות שהחזקה של מספר דירות היא עסק ולכן ההכנסות מהדירות חייבות במס מלא. בפס"ד לשם דחה ביהמ"ש את הטענה הזו וקבע כי ההכנסות מהדירות חייבות במס של 10% בלבד.

  עוזי שוחט, עו"ד ורו"ח


 • תשעה באב אינו נכלל בין מועדי ישראל. במקרים מסוימים הסכם קיבוצי, צו הרחבה, נוהג במקום העבודה או חוזה עבודה אישי - קובע זכאות להיעדרות עובד מהעבודה בתשלום ביום בחירה. לרבות בתשעה באב.

  הילה פורת, עו"ד


 • אי עמידה בזמני הגשת ההשגה והערעור הופך את השומה שהוצאה לחלוטה וסופית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מנהלי חברות ועצמאים השואפים לצמצם את הסיכונים הפליליים ואת חבויות המס החלות על החברות והעסקים שלהם, נוקטים פעמים רבות בתכנוני מס שחלקם יכול להסתבר כאגרסיביים בעיני רשויות המס, עד כדי הגשת כתבי אישום בגין עברות ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מגמת הרחבת ההכרה בהפסדים לצורכי מס הולכת ומתרחבת בבתי המשפט ובצדק. כך בעוד פסק דין שניתן לאחרונה ומאפשר קיזוז הפסדים שנותרו בחברה שהפסיקה לפעול כנגד רווחים מעסקת אקראי שנעשתה מאוחר יותר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אין זה ראוי שפקיד השומה יעלה טענות כנגד השומות העצמיות של נישום, בעוד היה יכול ללא כל מאמץ, לערוך פרוטוקולים בדיוני השומות, או לחלופין להקליט את הישיבה, וכאשר המערער או נציגיו יכלו לאשר את הפרוטוקול בחתימת ידם

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בפס"ד תקדימי שניתן ביום 15.7.2015, קובע בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין כתר אחזקות אשר יוצגה על ידי משרדנו, כי חייבות להתקיים נסיבות יוצאות דופן של ממש על מנת להצדיק סטייה מהנוסחאות ב"מסלולים הירוקים".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במסגרת המאמצים שעושה רשות המסים להילחם בהון השחור, נשלחו לפני מספר חודשים לאלפי אזרחים טופסי הצהרה על נכסים והכנסות (טופס 5329). טפסים אלו נשלחו לאזרחים אשר למס הכנסה היה חשד לגביהם להעלמות מס ואין להם תיק מס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לצורך ניכוי הוצאות מימון יש להביא אסמכתאות פוזיטיביות כי אכן ההלוואות שנלקחו ובגינן שולמה הריבית, שימשו לצרכי העסק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פסק דין מעניין בעניין חקירות וחיובי מס על בעל דירות להשכרה שלא דיווח עליהם, אך לא קיבל את מסמכי החקירות בעניינו. מחד, חויב המשכיר במלוא המס בגין הכנסותיו. מאידך, בהמ"ש קיבל את הערעור לגבי שומת ההוצאות שהוצאה לו...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במאמר זה שני מקרים שנדונו בבתי הדין לעבודה, שעניינם הוא תוקפו של חוזה עבודה שטרם נחתם וביטול חוזה עבודה בטרם תחילת ההעסקה.

  הילה פורת, עו"ד


 • ביום 13.7.2015 הודיעה רשות המיסים על המשך מבצע האכיפה האגרסיבי כנגד בעלי דירות להשכרה שאינם מדווחים על הכנסתם מהשכרה. בנוסף למעצרים הקודמים, נעצרו הפעם, שני אחים מנתניה, שכיר מפתח תקווה ואברך מירושלים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אירוע המס במועד הקצאת אופציות לעובדים הוא ביום שבו העובדים מקבלים את האופציות. למעט, כאשר מדובר באופציות שאינן סחירות באותו מועד. במקרה כזה, אירוע המס יחול במימושן של האופציות למניות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הכלל הרגיל הוא שהשכרת נכסים עסקיים לטווח ארוך היא הכנסה פסיבית ואינה הכנסה מעסק או מיגיעה אישית. לכן, ממש לא ברור לנו מדוע הוגש ערעור מס בעניין זה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ההנחה כי לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק יש פטור מלא מדיווח וממס על כל ההכנסות שהיו לו בחו"ל לפני עלייתו או חזרתו לישראל, אינה עומדת עוד במבחן המציאות, לפחות ככל ששואלים את אנשי רשות המיסים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסכם שיתוף בין חברי "קבוצת רכישה", אינו מהווה התחייבות לבניית דירה ומס הרכישה יוטל רק על שווי הקרקע שנרכשה ולא על שווי שירותי הבנייה שטרם באו לעולם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פטור מתשלום היטל בגין עובדים זרים השוהים בישראל לתקופות ארוכות, יינתן רק בכפוף להוכחה כי הם הפכו להיות "תושב ישראל" בהוכחות ברורות ובזמן אמת. ההגדרה הרלבנטית תהיה לפי חוק עובדים זרים,

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיולי 2015 מחיר יום הבראה במגזר הפרטי יהיה ללא שינוי משנה קודמת - 378 ש"ח לכל יום הבראה הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו.

  הלית כהן-רזניצקי, עו"ד


 • ביום 25.6.2015 פורסם תזכיר חוק שעניינו: "שיתוף פעולה עם רשויות מס זרות לצורך מניעת העלמות מס". החוק יאפשר חילופי מידע בינלאומיים אוטומטיים בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות המס בחו"ל, לצורך הגברת המלחמה בהון ה...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • למרות ההנחה הטבעית שפעילות של רשות מקומית עירונית או מועצה אזורית, אמורה להיות לטובת הציבור ולכן היא פעילות ללא כוונת רווח הפטורה ממע"מ, ייתכן כי פעילויות מסוימות המבוצעות ע"י רשויות מקומיות, יהיו חייבות במע"מ

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 30.6.2015 התקיימה ישיבה מיוחדת של וועדת הכספים של הכנסת, בראשות יו"ר הועדה, ח"כ הרב משה גפני, בעניין "השוואת זכויות סוציאליות של בעלי עסקים קטנים לשכירים". לפניכם סרט קצר מתוך דברים שעלו בישיבה זו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • העלאת מס הרכישה על דירה שאינה דירה ראשונה ל – 8% ול – 10%, מחדדת ומחריפה ניגוד אינטרסים אפשרי העלול להיווצר בין מוכרי דירה לבין רוכשי דירה, בכל הנוגע לסיווג הדירה כדירת מגורים לצרכי מס.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • האם מעסיק יכול לכפות על עובדיו חופשה ללא תשלום ומה משמעותה של כפיה שכזו?

  הילה פורת, עו"ד


 • מהי ההגדרה למונח "יחסים מיוחדים" בין צדדים לעסקה ? האם, ככל שקיימים "יחסים מיוחדים" בין שני צדדים, נדרש קשר סיבתי בין המחיר לאותם יחסים מיוחדים ? למה בעצם שווי עסקה בין צדדים לא תמיד יוכר כשווי הנכון לצורכי מס...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חלוקת רווחים הנובעים מרווחי אקוויטי שנוצרו מחברות כלולות מותרת למס אם מדובר ברווחים חייבי מס, אך אינה מותרת אם נוצר מצב לפיו רווחים אלו יתחמקו ממס כגון כאשר המקבלת היא חברה משפחתית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כאשר היקף עסקה גדל בעקבות שינויים אשר הוסכמו בין הצדדים לאחר חתימת הסכם המכר קיימת הצדקה להטלת מיסוי נוסף. אולם הדבר איננו כך כאשר מרכיב עסקה מסוים מוחלף במרכיב אחר שווה ערך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהיות חוק חופשה שנתית כחוק "מגן" - הרי שהזכויות הניתנות על פיו לעובד אינן ניתנות לוויתור אפילו בהסכם מפורש בין הצדדים. להלן הכללים לחישוב מספר ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד.

  הילה פורת, עו"ד


 • עצמאים ובעלי חברות קטנות, בואו והצטרפו לפעילות לשיוויון זכויות ולעידוד העסקים הקטנים. כעת יש האפשרות לציבור העצמאים ובעלי השליטה, לחולל שינויים לטובת העצמאים ובעלי העסקים הקטנים.

  שחר שקורי , מוטי סלומון


 • במקרה של פסילת ספרים יש לתת לעוסק זכות להשמיע טענותיו בצירוף מסמכים באופן מסודר. כאשר לא נעשה שימוע לעוסק יוטל על מנהל מע"מ, הנטל הראשוני להבאת הראיות במסגרת טיעוניו כנגד העוסק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות