• ברוכים הבאים לאתר החדש שלנו

  בתקווה שתהנו ממנו הרבה יותר.

  ככל שנתקלתם בקושי בגלישה,
  נא פנו אלינו באמצעות "צור קשר",
  או לפרח- בטל'  073-2181804

 • בשל חג הפסח, ניתנה דחייה לתשלומי המיסים וביטוח לאומי עד ליום 25.4.2013.

  אלעד רוזנטל עו"ד רו"ח


 • פקיד השומה ביקש לחייב את מסעדת ראוף בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה, אם הערעור על שומותיה יידחה. זאת מכיוון שהמסעדה פעלה במסגרת חברה, והיא נסגרה בשל הפסדים כבדים וקשיים כלכליים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • השאלה האם פיצוי בגין גניבת מוצרים חייב במע"מ, אינה שאלה פנקסנית, אלא שאלה משפטית – לבר-פנקסנית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אין לראות במחילת חוב על עסקה פלונית, כעסקה נפרדת ועצמאית החייבת במע"מ.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מה דינו של נכס הרשום ע"ש אחד מבני הזוג, בכל הנוגע לחישוב מס השבח והאם ניתן להעלות טענה כי יש לראותו בבעלות שני בני הזוג?

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה חייבים במס כרווח הון, אך אינם זכאים להטבה לפי סעיף 91(ז) לפקודה, החלה רק לגבי פיצויי הפקעה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בסעיף 106 לחוק בכלל, ובסעיף 106(ב) בפרט, מנויות הנסיבות שבהתקיימן ניתן לייחס לצד שלישי, חוב מע"מ סופי של מי שחייב מס ולא שילם אותו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הנושאים הנוגעים לזכויות העובדים בתקופת החגים: מספר שעות העבודה, שעל עובד לעבוד בערבי חג, זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג, תשלום עבור חג שחל ביום הפנוי או בשבת ועוד.

  מומחי "כל עובד" מבית חשבים


 • נפנה את תשומת הלב, להודעת רשות המיסים מיום 2.4.2014 בדבר פעולות חדשות ונוספות לאכיפה והרתעה בנושא הונאות מס בתחום הנדל"ן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הרשת הבינלאומית "זארה" וחברת האם שלה, מבצעים תכנון מס יעיל ונכון שמייצר להם רווחים גדולים. הם משתמשים בחברות הולנדיות ושוויצריות ועושים זאת בצורה גלויה, שקופה וברורה.

  קומפני אקספרס ישראל


 • הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, החלות על המנוחה השבועית יחולו, לגבי יהודי - על מועדי ישראל; לגבי מי שאינו יהודי - על מועדי ישראל או על חגי דתו, הכול לפי המקובל עליו.

  הילה פורת, עו"ד


 • בהמ"ש דחה תובענה ייצוגית להחזר מס בגין הוצאות אשל אומדניות. עם זאת, למרות הוספת הוצאות האש"ל בסעיף 32(1) לפקודת מס הכנסה כניכויים שאינם מותרים בניכוי, יותרו כהוצאות מכוח האמור בסעיף 17.

  רמי אריה עו"ד ורו"ח


 • 27.03.2014  | 

  לוח הרצאות

  לוח הרצאות ימי עיון והשתלמויות מחודש מרץ 2014 ואילך. על הפרק, הרצאות נוספות לעניין מיסוי דירות מגורים בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין. והרצאות בחידושי חקיקה ופסיקה בדיני מיסים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה נקבעו מספר הלכות חשובות, שיש בהן להשפיע על תחולת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין באשר לאפליית תושבי חוץ לעומת תושבי ישראל, לגבי תחולת חזקת השיתוף בכלל ולגבי תושבי חוץ בפרט, ולגבי הכרה בהוצאות צפויות עתידיות...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אושרה פה אחד הצעת שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד, למתן הטבה של מע"מ אפס לרוכשי דירה ראשונה מקבלן. עם זאת כדאי עדיין להמתין לחקיקה עצמה בנושא.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • זכות המלצה של מושב לקבלת מגרש בהרחבת המושב, אינה מהווה זכות במקרקעין. ולכן מימושה של אותה זכות אינה חייבת במס שבח.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפי תורת ההתיישנות של דוחות מס, לאחר שחלף הזמן שהקציב המחוקק לפקיד השומה לבדוק דוחות מס, אזי השומות העצמיות שהופקו לפי הדוחות שהתיישנו, הופכות להיות סופיות. לכלל זה יש חריגים, זאת כאשר מדובר בדוחות שדיווחו על ה...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • קבלת ההטבה למעסיק באילת אינה מותנית בהגשת בקשה או בכל תנאי אחר ומימושה הוא באמצעות הסדר אוטומטי הקבוע בסעיף 12(ב) לחוק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הפטור ממס על חלוקת דיבידנד בחברה משפחתית לפי סעיף 64א(א)(1) לפקודה חל על מלוא ההכנסות לצרכי מס של החברה גם במקום בו הרווחים חולקו בפועל לאחר תקופת ההטבה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים,דן בנושא העסקה על פי חוזה לתקופה קצובה, וקובע כי כאשר תקופת החוזה מגיעה לקיצה, רואים את העובד כאילו פוטר, אלא אם כן הציע לו מעבידו לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוז...

  הילה פורת, עו"ד


 • ביום 29.1.2014 התפרסמה הצעת חוק ממשלתית שעניינה חילופי מידע בין מדינות.החוק המוצע בא לאפשר חילופי מידע וסיוע כאמור בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת לפי הסכם בין-לאומי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הודעה בדבר הסדר אורכות להגשת דוחות כספיים למלכ"רים לשנת המס 2013.הסדר האורכות להגשת דוחות 2013 של עמותות וחברות לתועלת הציבור, ימשיך לחול במתכונתו גם בשנת 2014, בדומה לשנים קודמות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • 16.03.2014  | 

  יש כפל הטבות

  האם זכאים יורשים לפטור ממס על דירה שקיבלו בירושה לפי הוראת השעה שאפשרה מכירת עד 3 דירות מגורים בפטור?

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • להלן תזכורות מס מעודכנות לחודש מרץ 2014.

  אלעד רוזנטל, עו"ד ורו"ח


 • חייב רשאי להתחייב כלפי נושה, לבקש את הפטור ממס שבח לו הוא זכאי בעת מימוש הדירה, או כי יסמיך את הנושה או את כונס הנכסים מטעמו, לעשות כן בשמו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • צדדים להסכם פשרה, חייבים להקדיש תשומת לב להיבטי המס החלים על הסכם הפשרה. לתנאי ולניסוח הסכם הפשרה יש משמעות קריטית לעניין חבויות המיסוי שעלולות לחול בגין ההסכם, הן מהצד המשלם והן מהצד המקבל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 17.2.2014 הוציא המוסד לביטוח לאומי חוזר שעניינו, מעמדם של בני זוג העובדים בעסק משותף לצורך קביעת בסיס תשלום דמי הביטוח הלאומי. החוזר מתייחס לתיקון סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקף בינואר 2014, הדן ב...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בתי המשפט שמים דגש ייתר על כך שבשלב ההשגה חייב הנישום להציג את כל טענותיו ואת כל המסמכים הרלבנטיים לעיל. ככל שהוא לא ייעשה כך, הוא לא יורשה לעשות זאת מאוחר יותר בשלב ערעור המס הנדון בבית המשפט.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פסק הדין דן בקבלת ערעור שהוגש בגין שומות שהוצאו לאחר מועד התיישנותן וזאת בטענה שמנהל מיסוי מקרקעין, איחר בהוצאת השומות ובהפעלת סמכותו בהחלטה בהשגה, כמתחייב מהוראות חוק מיסוי מקרקעין כנוסחו לפני תיקון 70.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אי הענות לדרישת העלאה בשכר של עובד - כשהדרישה אינה נובעת מהסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה עבודה אישי / נוהג במקום העבודה, המסדיר את תנאיה - אינה מהווה הרעה בתנאי עבודה של העובד.

  הילה פורת, עו"ד