• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • פורים אינו נכלל בין מועדי ישראל לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, נוהג במקום העבודה, או חוזה עבודה אישי, קובעים את הזכאות להיעדרות עובד מהעבודה בתשלום...

  הילה פורת, עו"ד


 • לפניכם מצגת בנושא תכנית לביקורת ניכויים לשנת 2015- בעקבות הוראת הביצוע 12/2014 שפורסמה על ידי רשות המיסים בישראל. בין הנושאים הנבדקים: העברות לחו"ל, שווי שימוש ברכב צמוד, חברות בהפסדים וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החלטת מיסוי 6898/15 אשר פורסמה ביום 17.02.2015, עוסקת בחיוב מס רכישה בגין דירה נוספת שנרכשה על ידי בני הזוג, אך קובעת כי הגירושין מהווים מימוש אשר מביא לחלוקה של הדירות בין בני הזוג, כפי שסוכם ביניהם ולהקלה במס...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם תשלומים ששולמו עבור מניות הם בעצם שכר עבודה למנהל המוכרת, או שמא הם מהווים רווח הון אצל חברת האם, בגין מכירת מניות חברת הבת. השאלה זו עמדה במוקד ערעור המס בעניין כרמל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • "הקצאת מניות" ב-"איגוד מקרקעין" ללא "טעם מסחרי" עלולה להתחייב במס רכישה ובמס מכירה, כך נקבע בעניין גוב גיא.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • גם לעברייני מס יש זכויות יסוד בסיסיות כמו לקבל את חומר החקירה המלא בעניינם, על מנת שיוכלו להתגונן בפני האישומים כבדים העומדים כנגדם וכן כי ההליך הפלילי כנגדם הסתיים במהירות האפשרית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רצוי כי בני זוג יערכו ביניהם הסכם יחסי ממון, אשר לפיו הם יעשו הפרדה של הנכסים שבבעלותם, כך שייוחסו לכל אחד מהם בנפרד. אלא, שלפעמים חלוקה כזו של הנכסים עלולה לגרום לחבות מס לא צפויה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פעם נוספת קובע בית המשפט העליון, בעניין דמארי והירשזון כי במקרים מסוימים ניתן לקזז הפסדים שנוצרו בשנים מאוחרות, באופן רטרואקטיבי כנגד רווחים שנוצרו בשנים קודמות. זאת לאחר שקבע כי כספי מעילה וגניבה הם הכנסה חייב...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ארגון התחקירים הבינלאומי ICIJ פרסם ביום 9.2.2015 רשימה של למעלה מ-100 אלף בעלי חשבונות שהוחזקו בבנק HSBC בשוויץ. הרשימה כוללת פירוט של החשבונות לפי מדינות ועלולה להגיע גם לרשות המיסים בישראל בקרוב.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הטיפול בבקשות לגילוי מרצון שיוגשו לפי הנהלים החדשים. לאור הגילויים החדשים על מחזיקי חשבונות בנק בחו"ל, האכיפה וחתימתם לאחרונה של הסכמי חילופי מידע בינלאומיים חדשים, כדאי לבקש גילוי מרצון על הכנסות, נכסים וחשבונ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם עדכוני חקיקה ופסיקה במיסוי מקרקעין ובמע"מ - נכון לחודש פברואר 2015.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • אחת האנומליות במיסוי נדל"ן הינה שיעור מס השבח החל על יחידים. בעוד שהשיעור הכללי עומד על 25% החל מיום 1.1.2012, הרי שביחס לנכסי נדל"ן ותיקים שנרכשו לפני 7.11.2001 חלים מגוון של שיעורי מס, הדורשים חישוב פרטני לינ...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בחוק החברות, ניתנה אפשרות לחברה לרכוש את מניותיה מידי בעל המניות שלה. ברכישה עצמית זו הופכות המניות למניות רדומות ובאופן הזה עשויים להיווצר יתרונות מיסוי לבעל המניות הנותר בחברה, אשר משלם עבור רכישת המניות מכספ...

  רמי אריה , עו"ד ורו"ח


 • בעתירה שהוגשה לבג"ץ, בעקבות החלטת המוסד לביטוח לאומי להקמת מנגנון השגה משלו עבור מעסיקים בעניין חיובים בניכויים, הוחלט כי דין השגות דלעיל להתברר כחוק על ידי וועדות שומה חיצוניות.

  יפית מנגל, עו"ד


 • אחד התנאים לקבלת הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון, הוא היותה של החברה המבקשת בעלת "מפעל תעשייתי". כזה היוצר מוצר אחר מחומר הגלם, לרבות פיתוח תוכנה חדשה.אך מהי הגדרת "מפעל תעשייתי" הזכאי להטבות המס ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת קובע- יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם. בחוק אין איסור על העסקת עובדים מרצונם, אך חשוב לדעת- בפסיקה נקבע גובה תשלום השכר ליום זה ל- 200%.

  הילה פורת, עו"ד


 • לאחרונה תוקנו החוקים אשר עוסקים בהסדרת היחסים בין העובד או המועמד לעבודה, לבין המעסיק, במהלך תהליכי קבלת המועמד לעבודה וראיון העבודה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מדריך הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים. The break package for new immigrants and returning residents

  Rami Arie, adv cpa


 • רכישה של מקרקעין בנאמנות גם עבור אחרים, יכולה לזכות בהטבות מס שנקבעו בחוק. העובדה שהנאמן שותף לנהנים בבעלות במקרקעין, אינה שוללת את נאמנותו, כל עוד אין לו אינטרס בחלק במקרקעין המוחזק בנאמנות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הוטלה חובה על המעסיקים לתת הודעה למועמדים לעבודה בדבר התקדמות הליכי המיון או בדבר אי קבלתם לעבודה. נאסר על המעסיק לשאול למקום מגורי המועמד לעבודה. כך בתיקון מס' 6 לחוק הודעה לעובד

  הילה פורת, עו"ד


 • שלילת הפטור ממס שבח לתושב חוץ ביחס למכירת דירת מגורים מזכה בישראל בהעדר אישור על החזקת דירת מגורים במדינת תושבתו, אינו סותם את הגולל. מבט מעמיק מצביע על כך שישנן לא מעט אפשרויות לקבלת הפטור.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בימים אלו מקבלים חברות ובעלי עסקים מאזור הדרום ועוטף עזה, את החלטות מנהל מס רכוש בדבר התביעות לפיצוי שהגישו בשל נזקיהם במבצע "צוק איתן". החלטות אלו אינן "תורה מסיני" ויש עליהן זכות ערר לועדות הערר שהוקמו לצורך ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף - עדכון לשנת 2015

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בימים אלו של פרסומים חוזרים ונשנים על חקירות ומעצר של חשודים באי דיווח על נכסים, חשבונות בנק בחו"ל והכנסות, כדאי לבקש גילוי מרצון לפני שהחקירות יגיעו. אך האם לעשות זאת באמצעות עורך דין או באמצעות רואה חשבון או...

  דולב חסיד, רו"ח


 • בפס"ד חדש של בית המשפט העליון אשר פורסם לאחרונה, ניתנת פרשנות מרחיבה להגדרת מוניטין ולקביעת שוויו, אשר ייטיבו עם הצדדים במכר עסקים, ממש כפי שכיוון לכך המחוקק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • היישום המאפשר לערוך תיאומי מס באתר האינטרנט של רשות המסים, נפתח לשימוש הציבור, לאחר שעודכן לקראת שנת המס 2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עובדים הנשלחים לחו"ל על ידי מעסיקים ישראלים, ולא עושים רילוקשיין מלא, ישלמו מס הכנסה גבוה יותר, מאשר עובדים שעשו רילוקשיין מלא והפסיקו להיות תושבי ישראל, ואף מאשר תושבי ישראל אחרים העובדים בחו"ל שלא מטעם מעסיק ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ככל שאתם נמצאים ברשימה של מעסיקים מסוימים, אתם צפויים לביקורת מס בשנת 2015. כך לגבי המשתמשים ביומן רכב ממוחשב, חברות המעסיקות עובדים זרים, מוסדות כספיים, חברות עירוניות ועוד כמפורט להלן. כדאי להיערך לביקורת אלו...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט הורה לשלם פיצוי לפי חוק מס רכוש, לחברה קבלנית אשר בנתה בתי דירות בנהרייה בתקופת מלחמת לבנון השנייה, בגין ירידת ערך הדירות עקב המלחמה. בכך קיבל בית המשפט את ערעור החברה, אשר יוצגה על ידי משרדנו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לא תמיד ניתן לשרטט קו גבול דיכוטומי בין "מכר" המחויב בשיעור מס מלא לבין "שירות" המחויב בשיעור מס אפס, לאבחנה זו במכר ירקות ופירות או בייצוא או במפעל ציפוי או בחברת הי-טק יש משמעות מיסויית רבה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח