• אושרו התקנות לפיצוי עסקים
  בגין נזקי המלחמה

  עקרונות ונוסחאות הפיצוי אינם פשוטים
  ודורשים שליטה משפטית וחשבונאית גם יחד
  פנו אלינו לפרטים נוספים  073-2181818  
 • רשות המיסים הוציאה כמאה אלף
  דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה טופס  5329

  ככל שקיבלת דרישה כזו, צור קשר דחוף עם משרדנו  בטל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • שיעור המס המצרפי החל על בעל שליטה בחברה/ החל על יחיד עצמאי או שכיר, יתרונות המס במכירת מוניטין, תנאים להכרה במוניטין, האם לרכוש מניות החברה או רכוש ופעילות בלבד?, המיסים המעורבים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה (נובמבר 2014) פורסמה החלטת מיסוי שבמסגרתה נדון היחס בין ההטבות המוקנות במסגרת פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון (הטבות לבניין להשכרה) לבין ההוראות החלות ביחס לחברת בית.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • שמים סוף למשיכות החופשיות של כספים מתוך רווחי החברה שלהם, בלא שמשולם מס מלא בגין משיכות אלו. לפי התכנון המתבשל כל משיכת בעלים תחשב אוטומטית כמשיכת דיבידנדים וכך גם לגבי שימוש עצמי ברכישת דירת מגורים מעודפים של...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מהו תכנון מס לגיטימי ומהו תכנון מס לא לגיטימי? אחד התנאים המוקדמים להכרה בתכנון מס כלגיטימי הוא התקיימותו של טעם מסחרי באותו תכנון מס. כשיש טעם מסחרי יש גם הכרה בחיסכון המס!

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • מוכרי טובין או נותני שירותים - כדאי שתעשו בדק בית מחדש בדבר מועד החיוב במע"מ. המעבר לבסיס מזומן עלול להביא להקלות, אך עלול, כאשר נוהגים לגבות מקדמות מראש על חשבון מכר הטובין או מתן השירותים, להקשות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עסקת קומבינציה, הינה עסקה הכוללת מתן שירותי בניה על ידי קבלן כנגד קבלת קרקע מבעלי הקרקע. גם כשנחתמו שתי עסקאות נפרדות שלכאורה אין קשר ביניהן עשוי מנהל מיסוי מקרקעין לראות בשתיהן יחד כעסקה אחת.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מס יסף חל גם על רווחים החייבים במס שבח, כגון ממכירת מגרש או נכס עסקי, וגם ביחס לחלק החייב במכירה של דירות מגורים, אם כי ביחס לדירות תנאי נוסף הוא שמדובר במכירה של דירות שמחירן מעל 4,000,000 ₪.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות מקדמיות במיסוי מקרקעין ובמע"מ נכון לדצמבר 2014. תקצירי פס"ד במסמ"ק : שלמי, גזית גלוב ועוד ובמע"מ הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ונושאים נוספים.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • מיסוי התא המשפחתי מקבל שבר נוסף, בפסק דין תקדימי נוסף של בית המשפט העליון שקבע הלכה מהפכנית, לפיה ניתן לערוך חישוב מס שבח נפרד לבני זוג נשואים, ככל שיש ביניהם הפרדה ברכוש המעוגנת בהסכם יחסי ממון, לפחות.

  רמי אריה , עו"ד ורו"ח


 • מיסוי תשלומי מעביד לעובדיו נמצא במוקד פסקי הדין רבים שניתנו לאחרונה. בין היתר, בשל הבדלי שיעור המס הניכרים באבחנה בין תקבול המהווה הכנסה הונית לבין הכנסה המסווגת כפירותית והפעם על "מענק חתימה" ועל "יחידות פנטו...

  רמי אריה , עו"ד ורו"ח


 • ביום 2.12.2014 נחתם הצו המחייב עורכי דין ורואי חשבון בזיהוי ורישום פרטים מלאים של הלקוחות שלהם, אשר להם הם נותנים שירותים עסקיים מסוימים. תחולת הצו תהיה החל מיום 2.9.2015- תשעה חודשים לאחר פרסומו (על פי סעיף 11...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 16.11.14 אושרו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים אשר יסדירו, רטרואקטיבית מיום 1.7.2014, את תשלומי הפיצויים ממס רכוש וקרן הפיצויים לנפגעים מפעולות איבה כלשהן, אשר נגרמו עקב הסכסוך הישראלי-ערבי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חוברת מידע וסקירות היערכות לסוף שנת המס 2014 ולפתחה של שנת הכספים והמס 2015, פעולות להערכות נכונה, שתאפשר מעבר קל בין שנות המס. נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, מומלץ לבצע חלק מהתשלומים עד ליום...

  רחל אפרתי, רואת חשבון


 • לאחרונה ישנה מגמה לשלול מנישומים אפשרות להעלות טענה חדשה או להביא ראיה נוספת, שלא הובאה בפני פקיד השומה, לחיזוק עמדתם מול רשויות המס בערכאות המשפטיות. לכן, חשוב להכין השגה מנומקת היטב ולנהל נכון את הדיונים בשלב...

  מוטי ארניה, עו"ד (רו"ח) , דניאלה גבאי, רו"ח (עו"ד)


 • רוצים להעביר את העסק לחברה, החל משנת המס הקרובה? לפניכם שלוש חלופות אפשריות להעברת העסק. בכלל לא בטוח שתצליחו למצוא חלופה שתמנע מכם "כאבי ראש" מיסויים בהעברה לחברה

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • שום דבר לא ברור מאליו בניהול עסקים, מרוויחים או מפסידים? לכן, כדאי לחזור ולשנן כמה טיפים טובים שיעזרו בניהול עסק מצליח.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • להלן חוברת סיכום הוראות וחידושים בביטוח לאומי לשנת 2014. חשוב לדעת ולהתעדכן בהוראות החדשות בעניין החבויות והזכויות בביטוח לאומי וביטוח בריאות למעסיקים ולעצמאים

  צח (גלרט) אורנה, רו"ח


 • צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, קובע כי חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו, כשהתקרה היא השכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי, כפי שיעודכן מעת לעת.

  הילה פורת, עו"ד


 • שליחת טופסי 5329 לכ-100 אלף ישראלים, שנועדה לגרום לאלה שנמנעו עד כה מלדווח על הכנסותיהם השונות, ובעיקר הכנסות שכר דירה, הוסיפה כבר לקופת המדינה קרוב לחצי מיליארד ₪ בשנה והיד עוד נטויה!

  ערן דויטש, רו"ח - דויד נחום, רו"ח


 • מנהל רשות המיסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, אישר ארכה להגשת תביעות בגין נזקי מבצע צוק איתן, עד ליום 15.1.2015. כדאי לבדוק קבלת ייעוץ וסיוע לפני הגשת התביעות

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • המוסד לביטוח לאומי חויב להחזיר דמי ביטוח למעסיק, אשר שילם דמי ביטוח בגין אופציות שנתן לעובדיו. זאת לאחר שבית המשפט העליון קבע כי מדובר בהכנסה הונית הפטורה מדמי ביטוח, והמעסיק תבע החזר באופן רטרואקטיבי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עכשיו הזמן לבדוק האם כדאי לחזור מהבקשה להיחשב כחברה משפחתית ועד 30.11.2014. על היתרונות והחסרונות של חברה משפחתית במאמר זה.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • ראו הרצאה מוקלטת מלאה בנושא "התמודדות עם ביקורות ניכויים", אשר ניתנה על ידי עו"ד ורו"ח רמי אריה. היבטים וחידושים בנושא מיסוי שכר וביקורות ניכויים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בימים אלו, מקבלים נישומים רבים הודעות על הארכת תקופת הדיון בדוחות שהגישו לפקיד השומה, בשנה רביעית. הודעות אלו מוצאות לדעתנו לא כדין ויש להודיע על ההתנגדות להארכה לשנה רביעית מיד עם קבלת ההודעה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הוצאות הקמה וייסוד עסק, הן הוצאות הוניות ולא בהכרח הוצאות פירותיות, אף אם מדובר בהוצאות שיש להם השלכה ישירה לגבי פעילות העסקית הקרבה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 17.11.2014 פרסמה רשות המיסים בישראל עדכון בעניין מועדי הגשת הדוחות למייצגים. נדחה בחודש כל מועד שהוגדר בהסדר המייצגים החל מה- 30.11.2014.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיום 1.1.2015, רכישת דירת מגורים לחברה לצורך מגורי בעליה לפחות, תיחשב אוטומטית כמשיכת דיבידנדים החייבת במס.

  רמי אריה, עו"ד רו"ח - שחר נח, עו"ד


 • מעביד אינו רשאי להתנות העברה של כספים המגיעים לעובד עפ"י החוק, עקב ניתוק יחסי עובד מעביד, בחתימה על "כתב וויתור".

  הילה פורת, עו"ד


 • בתי המשפט אינם מקבלים את גישת רשות המיסים , אשר מדקדקת בזיקות היוצרות "מרכז חיים" בישראל. להפך, בפסק דין נוסף שניתן לאחרונה, קובע בית המשפט מבחן קל יותר לשאלת ההגירה מישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לוח הרצאות, ימי עיון והשתלמויות החל מחודש נובמבר 2014 ואילך. הרצאות עם טיפים להיערכות לקראת סוף שנת המס 2014 ותחילת 2015, מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ. תמיד טוב לדעת עוד ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות