• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • החל מיום 2.9.2015 נכנסה לתוקף החובה לפיה עורכי דין ורואי חשבון, הנותנים שירותים מסוימים ללקוחות שלהם, כגון: הקמת תאגידים, רכישה ומכירת מדל"ן וניהול כספים, לזהות ולקבל פרטי זיהוי של הלקוח. זאת במסגרת המאבק נגד ה...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • המאמר סוקר בקצרה בעיות אשר מתעוררות בהקשר לזכאותן של נשים כאמור לדמי אבטלה. כמו כן, המאמר מתייחס ליום הלידה שכולל גם את יום קבלת הילד לאימוץ ואת יום קבלת הילד לבית משפחת האומנה.

  אורנה צח-גלרט, רו"ח


 • אוטם שריר הלב יכול להיות מוכר כפגיעה בעבודה כאשר הנפגע מוכיח במידה מספקת שאירע בעבודתו אירוע חריג שגרם ללחץ נפשי כבד, ויש קשר סיבתי בין האירוע החריג בעבודה אשר גרם לאוטם שריר הלב שבא בעקבותיו.

  אורנה צח - גלרט, רו"ח


 • מס עיזבון בארה"ב, הוא מס על הזכות להעביר הלאה רכוש לאחר שאדם נפטר. המס רלוונטי גם לזרים (NRA) מאחר והוא חל על כלל נכסים הממוקמים בארה"ב (Sitused in the US), ללא תלות בהיותו של המוריש תושב או אזרח ארה"ב.

  שירן מדר, רו"ח ו –Enrolled Agent


 • היסוד הן של פיטורים והן של התפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד הקיימים בין השניים, לידי גמר.

  הילה פורת, עו"ד


 • קביעות בית המשפט לפיהן מספר דירות ונכסים גדול או היקף השכרה גדול, אינן מעידות בהכרח על עסק, בהחלט עשויות לסייע גם במקרים אחרים.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • ביום 19.8.2015 אושר פרק המסים ע"י ועדת שרים כחלק מהתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 הכולל גזרות חדשות בתחום חיובי מס הכנסה והדיווחים לרשות המיסים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות המיסים תחזיר למייצגים – עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס, את התשלומים ששילמו בגין השימוש במערכת השאילתות הממוחשבת של שע"מ, היות ותשלומים אלו נגבו על ידי רשות המיסים שלא כדין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיום 30.9.2015 רשות המס בישראל תתחיל להעביר דיווחים למס הכנסה בארה"ב.בסקירה זו יפורטו החובות החלות על אזרח או תושב ארה"ב השוהה בישראל. בבחינת הקדימו תרופה למכה המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים...

  שירן מדר, רו"ח ו –Enrolled Agent


 • שורה של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים כלליים מטילים על מעסיקים ועובדים במשק חובה לבצע הפקדות פנסיוניות, בשיעורים קבועים משכר העובד. אך מה עושים כששכר העובד אינו קבוע ?

  עמוס הלפרין, עו"ד


 • במסגרת תזכיר חוק ההסדרים לשנות הכספים 2015-2016, יחולו שינויים בהוראות המיסוי על דירות מגורים ועל מקרקעין לבנייה לדירות מגורים. בנושאים: צמצום תקופת הפטור בין מכירה לרכישת דירה יחידה, הגבלת תקופת הפטור לדירה שנ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • נראה, כי בכוונת רשות המיסים לפעול לגבות מס רווח ומס שכר בשיעור של 18% גם מסוחרים בנוסטרו שלהם, חברות, יחידים, או התאגדויות אחרות. כל העוסקים באופן מוגבר בניירות ערך – ראו הוזהרתם!

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מטרת חוק חופשה שנתית היא להביא לכך שהעובד יצא לחופש. יצא לחופש - יקבל דמי חופשה המשתלמים אך ורק שעה שהעובד יוצא לחופשה, ואין בתשלום המכונה "דמי חופשה" או "חופשה", מבלי שהעובד יצא לחופשה, בכדי להוות תשלום מכוח ה...

  הילה פורת, עו"ד


 • נראה שהניגוד בין פסיקת בתי המשפט המחוזיים לבין פסיקת בית המשפט העליון, בעניין מיסוי עסקאות הכוללות מכר מוניטין, ממשיך, כאשר ביהמ"ש המחוזיים נוטים לא לאשר עסקאות מוניטין ודווקא בית המשפט העליון מאשר מכר מוניטין ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חברת השכרה אשר מוכרת את הרכבים לאחר השכרתם, הפכה אותם למעשה למלאי עסקי. הדיון בנושא מיסוי רכוש קבוע שהפך למלאי עסקי, רלבנטי גם ליזמים/קבלנים המחזיקים עתודות קרקע להשקעה ובניה ולאחרים

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם יש להעביר הפקדות לקרן פנסיה וזכויות סוציאליות אחרות לעובד, בעת היותו בתקופת הודעה מוקדמת לפני ניתוק יחסי העובד- מעביד בינו לבין המעביד?

  הילה פורת, עו"ד


 • בפס"ד חדש נקבע כי קבלת אופציות לרכישת מניות היא הכנסה רגילה ולכן חייבת במס רגיל, ולא כרווח הון בהתאם לסעיף 102 לפקודה במסלול הוני. מדובר בפסק דין הקובע למעשה כי מותר לתת שירותי ניהול באמצעות חברת יחיד !

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הקיץ מביא אתו לא רק שאלות הנוגעות לעבודת נוער, חופשה ודמי הבראה אלא מעלה שאלות בדבר זכות המעסיק להתוות קוד לבוש ולהגביל את האופן בו מתלבשים העובדים למקום העבודה.

  הלית כהן-רזניצקי, עו"ד


 • ביהמ"ש העליון חוזר על העיקרון כי יש לאפשר את מתן הטבת המס במכר מוניטין לפי הוראת המחוקק, אף אם מדובר בהסכם שהמילה "מוניטין" כלל אינה מוזכרת בו ואף אם הדרישה להטבות המס נולדה רק בדוחות מתקנים שהגישה החברה במהלך ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בראיון מיום 4.8.2015 התארחתי בתוכניתו של גבי גזית ברדיו FM 103 בעניין "השינויים הצפויים במיסוי "חברות ארנק" וכדאיות התאגדות כחברה. כנסו והאזינו לראיון המלא.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם תמצית חקיקה ופסיקה - במיסוי מקרקעין ומע"מ - נכון לחודש אוגוסט 2015, כולל תמציות פסיקה ותמצית החידושים האחרונים המוצעים בחוק ההסדרים לשנים 2015-2016 בעניין מיסוי מקרקעין

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • באיזה אופן כדאי לרכוש דירת מגורים – באופן פרטי כיחיד או באמצעות חברה בע"מ? בהחלטה יש לקחת בחשבון את היתרונות והחסרונות לכל חלופה, כפי שמפורט במאמר זה המענה לשאלה צריך להיות ספציפי, בהתאם לאופי הפעילות של הרוכש...

  ירון גינדי, יועץ מס ונשיא לשכת יועצי המס


 • בשנה האחרונה, נשלחו למעלה מ-100,000 מכתבים לאזרחים לדווח על כלל מקורות ההכנסה שלהם. מכתבים אלו נשלחו לאנשים ללא תיקים ברשות המסים, אולם בהתאם להצלבות מידע שבוצעו עולה כי על פניו יש להם הכנסות שאינן מדווחות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בניגוד לכלל הרגיל לפיו בענייני שומות מע"מ חל נטל ההוכחה על העוסק, קובע ביהמ"ש כי כאשר מדובר בהטלת כפל מס, יוטל נטל הראיה על מנהל מע"מ. זאת גם יצאה שומת מע"מ שאינה מהותית ביחס להיקף כפל המס שהוטל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תשלום מראש עבור הזכות להעסיק "שחקן" מהווה תשלום הוני. היישום מעלה כי תשלום מראש עבור העסקת עובד עם התחייבות לעבודה, מהווה נכס הוני, ולכן, העובד חייב בגינו רק במס רווח הון ולא במס מלא כהכנסת עבודה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הפטור ממס רכישה אשר ניתן על פי חוק לילדי נכים, יינתן להם לתא משפחתי. הפטור לא יינתן לכל אחד מבני הזוג הנכים בנפרד, למרות ששני בני הזוג הינם ילדי נכים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עובדת בהריון רשאית להעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי בפועל - במשך חודשי ההיריון ובדיקות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד הבריאות.

  הילה פורת, עו"ד


 • לפניכם עדכונים שוטפים במיסים נכון לחודש יולי 2015, בנושאי מיסוי מקרקעין, מיסוי משפחות אומנות, עיצום כספי, זיכוי מס לתושבי ישובי ספר וצמצום השימוש במזומן

  אלעד רוזנטל, עו"ד ורו"ח


 • האם רשאי אדם שהינו בעלים של דירה לטעון כי אינו חייב במס על דמי שכירות מאחר שאלה משולמים לאחר ולא לו ? בכך בעצם לעשות חלוקה ופיצול של ההכנסה ? שאלה זו התעוררה לאחרונה בפס"ד בעניין ש.א. שניתן ע"י בית המשפט המחוזי...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • כמה דירות ניתן להשכיר לפי שיעור מס של 10%? רשויות המס טוענות שהחזקה של מספר דירות היא עסק ולכן ההכנסות מהדירות חייבות במס מלא. בפס"ד לשם דחה ביהמ"ש את הטענה הזו וקבע כי ההכנסות מהדירות חייבות במס של 10% בלבד.

  עוזי שוחט, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות