• רשות המיסים הוציאה כמאה אלף
  דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה טופס  5329

  ככל שקיבלת דרישה כזו, צור קשר דחוף עם משרדנו  בטל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לתושבים המתגוררים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה הרינו להפנות את תשומת לבכם להודעת רשות המיסים על דחיית מועדי הגשת הדיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ עד ליום 25.7.2014

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חופש התנועה של האזרחים באזור הנתון למתקפה הינו מוגבל ביותר בשל הנחיות פיקוד העורף. סוגיה זו מעוררת שאלות במישור דיני העבודה

  הילה פורת, עו"ד*


 • להלן המקרים בהם חלה הגבלת פיטורים- היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום, לצורך השגחה על הילדים במצב החירום, זאת ועוד במאמר זה.

  הילה פורת, עו"ד*


 • כמו במבצע עופרת יצוקה ובמבצע עמוד ענן, כך גם כעת מגיע לבעלי העסקים והחברות פיצויים ממס רכוש לפי היקף אובדן הרווחים שנגרם להם עקב המצב הביטחוני. נזקים אלו הם ברי פיצוי לפי תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים

  רמי אריה עו"ד רו"ח שחר נח עו"ד


 • בעל החברה נפל קורבן לסחטנות באיומים על ידי מי שהיה עובד יחיד בחברה שלו, ובהמשך גם קשור אליו בקשרי משפחה. העובד איים עליו וסחט ממנו כספים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על תקופת חופשת הלידה להימנות באופן מלא לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה. היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, זאת ועוד במאמר זה

  הילה פורת, עו"ד*


 • בית המשפט דחה את דרישת המערער לקבל ולעיין הסכמי שומה שנערכו לנישומים אחרים בישראל, בעניין מיסוי חברות הרשומות כחברות LLC בארה"ב בישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעלי חברות הרשומות בקפריסין, שימו לב כי לפי הוראות המס החדשות שהוחלו בקפריסין, חברות קפריסאיות צריכות להשלים ולהגיש למשרדי מס ההכנסה בקפריסין הצהרה זמנית על הכנסות ומיסוי .

  קומפני אקספרס ישראל


 • "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל" - נשלח אל כמאה אלף אזרחים, כדי לקבוע האם מדובר במעלים הכנסות שיש מקום לפתוח לו תיק שומה ולחייבו במס ואולי גם לזמנו לחקירה פלילית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח שחר נח, עו"ד


 • כאשר בוחנים את סיווג ההכנסה מעסק לצורך הפקודה, נהוג להתבסס על מספר מבחנים. במקרה מסיקה בחן בהמ"ש את המבחנים להגדרת עסק. זאת ועוד במאמר זה.

  עו"ד ורו"ח רמי אריה


 • מה הטעם בהקלות, אם אין להן משמעות של ממש והן מוגבלות ביותר. דומה שכך צריך להתייחס גם להקלה החדשה שפורסמה לאחרונה לגבי עוסקים קטנים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפעמים נדרשות הוצאות על סמך חשבוניות שהתברר בדיעבד שהן היו חשבוניות פיקטיביות והוצאו שלא כדין על ידי מי שהוציא אותם. יש לקחת את השווי הממשי של העבודה שבוצעה כהוצאה מוכרת למס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה הביעו רשויות מיסוי מקרקעין עמדה חדשה, לפיה שימוש בניגוד לתב"ע שולל את מעמדה של דירת נופש כדירת מגורים.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • חשיבותו הדרסטית של שלב ההשגה, הפסדים משנים קודמות, הזכות להחזר מס ששולם ביתר, גביית חוב מס של חברה מבעלי מניותיה, טענת רשות מס לעסקה מלאכותית ועוד נושאים מעניינים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנו אולי נוהגים לקרוא להם "עובדים זרים", אבל ייתכן שבפועל אותם עובדים, הם כבר למעשה "תושבי ישראל" וככאלו, הם זכאים לכל הזכויות שלהם זכאים כלל תושבי ישראל, לרבות לעניין דיני המס וביטוח לאומי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • . פורסמו עדכונים שונים במסים בחודש האחרון: ניתנה אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים, פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף בנושא הטלת מע"מ בשיעור אפס בגין רכישת דירת מגורים מוטבת ועוד.

  אלעד רוזנטל עו"ד רו"ח


 • סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בחוק התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד.

  הילה פורת, עו"ד*


 • הפטור ממע"מ הניתן לפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א עומד להשתנות למע"מ בשיעור אפס, לפי תזכיר חוק שהופץ ביום 18.6.2014, מה שיגדיל את הכדאיות של פרוייקטים אלו

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כל עוסק שמחזור עסקאותיו עד 2 מיליון ש"ח ויצרנים שמחזורם עד כ- 3.5 מיליון ש"ח, יוכלו לדווח למעמ על בסיס מזומן ולא לפי מועד המכר לפי תזכיר חוק חדש שהופץ ביום 18.6.2014.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 8.6.2014 פורסמה החלטת מיסוי מס' 8597/14 מטעם החטיבה המקצועית ברשות המסים בנושא מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה, העברת נכסים / מניות בהסכם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מה דינו של אירוע גיבוש שעורך ומממן המעביד האם הוא מהווה "טובת הנאה" ולפיכך הינו בגדר "הכנסת עבודה" המחייבת בתשלום דמי ביטוח ? או שהוא פטור ממס ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • . איחור בתביעת הקלות המס שניתנו לפי חוק מיסוי מקרקעין, עלול לגרום לתאונת מס.תכנון מס מראש גם במיסוי מקרקעין, או לפחות דרישה ועמידה על כל הזכויות לחיסכון במס שבח, חייבות להיעשות במועד הגשת ה-"שומה העצמית" או לפח...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • המעסיקה פרסמה מכרז לתפקיד תצפיתנים ומפקחים למפגשי רכבת, במסגרתו נכללה דרישת שירות צבאי. בעקבות כך, הופסקה עבודתם של עובדים שאינם עונים על דרישה זו.

  עו"ד דנה להב , "חשבים"


 • מדריך הוראת הקבע בתוקף מיום 1.6.2014 בדבר חובת תשלום המקדמות על חשבון מס השבח, לרבות בשל דירת מגורים שיש עליה חבות מס שבח בשיטה הלינארית. לפי תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין - פירוט הליכי בקשת ביטול מקדמה, השגה וער...

  עו"ד שי אהרונוביץ', רשות המיסים בישראל


 • החוק קובע כי המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל. מה שווי יום חופשה כאשר העובד צמצם את משרתו למשרה חלקית ונותרו לו ימי חופשה מהתקופה שעבד משרה מלאה?

  הילה פורת, עו"ד*


 • כדי לקבל הטבות כ-"תושב אילת" קיימת חובה לךהירשם כעוסק במשרד מע"מ באילת, לפחות לגבי הסניף שבאילת. אי הרישום שולל, לדעת בית המשפט, את ההטבות כי מדובר ברישום מהותי.

  רמי אריה עו"ד ורו"ח


 • הצעת חוק חדשה המונחת על שולחן ועדת הכספים של הכנסת, אשר צפויה לקבל את אישור הועדה בתוך החודשיים הקרובים, תביא לנקיטת סנקציות מרחיקות לכת כנגד בעלי חשבונות בחו"ל שאינם מדווחים למס וכנגד בעלי הון שחור בכלל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עדכונים בחקיקה ופסיקה במיסוי מקרקעין ובמס ערך מוסף יוני 2014. מיסוי פיצוי בגין שריפה, מיסוי דירות נופש, הרמת מסך לגביית חוק מע"מ, מקדמות מס שבח ועוד..

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • במקביל לביטול הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים אחת ל - 4 שנים החל מ – 1.1.2014, נקבעה בחוק מיסוי מקרקעין הוראה המקנה חישוב מס ליניארי מוטב ליחיד במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה קודם ליום 1.1.2014

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • ערב העיון מיועד לסקור את התהליכים המשפטיים והציבוריים שנעשו במשך יותר מ-12 שנים, במטרה לתקן את עיוות חישוב המס על זוגות נשואים העובדים יחד בעסק משותף. וברכות והרמת הכוסית עם כניסת תיקון החוק לתוקף מינואר 2014...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות