• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

מצגות ביטוח לאומי

 • ראו מצגת מפורטת בנושא רילוקשיין Relocation ומיסוי הכנסות מחו"ל. זיהוי תושב ישראל, תושב חוץ, חזקות הימים, חובת הדיווח, רילוקיישן מלא, רילוקיישן חלקי, אמנות למניעת כפל מס, ביטוח לאומי ועוד...

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • לפניכם מצגת מהרצאה שנערכה ביום 28.11.2017, בעניין ביקורת ניכויים, הכוללת בין היתר את הסמכות להוצאת שומת ניכויים, שלבי דיון שומות, דין שומת ניכויים, התיישנות, שומה בהעדר דו"ח, זכות הטיעון, חובת הנימוק ועוד...

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • ראו הרצאה מוקלטת מלאה + מצגת מפורטת, על פרשנות והמלצות בעניין חוק ההתייעלות לשנים 2017-2018 בדבר חיסול משיכות בעלים, חברות ארנק, כפיית חלוקת רווחים ותנאים לחלוקת דיבידנד מוטב - לראות, לשמוע, ללמוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת התארגנות לסוף שנת 2015, ביטוח לאומי בסוף שנה, ספירות מלאי, חובות אבודים, ניהול ספרי חשבונות, מימוש הפסדים בשנת 2015, התיישנות הדיון לשנות המס, מיזוגים ופיצולים, רילוקיישיין ותושבות וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת: התייחסות לבני זוג בחוק ביטוח לאומי, בני זוג העובדים יחד באותו עסק, העסקת בן זוג ע"י בן הזוג האחר, זיהוי יחסי עבודה של בעלי שליטה בחברה בשליטתם, התאגדות כחברה, נקודת האיזון, שכר דירקטורים, ביטוח לאומי על חברת בית, חברה משפחתית, חברת נש...

 • מצגת ערב עיון בנושא: "חידושי חקיקה ופסיקה בשנת 2010". המבחן האובייקטיבי לקיזוז מע"מ בהקמת עסק והפעלתו, מכירת פעילות ומוניטין, קיזוז הפסדים, הוראות שווי שימוש של רכבים משנת 2010 , הרחבת ההכרה בהוצאות למס מעבר לחזקות שבחקיקת מס הכנסה. שכר וטי...

 • דע מצבך בפני מס הכנסה וביטוח לאומי: השלמת מקדמות מס, מקדמה בשל הוצאה עודפת – סעיף 181 ב', הערכות לספירת מלאי, כלי רכב, הוצאות על בסיס מזומן- סעיף 18 לפקודה, הפרשות, חוב אבוד, עובדים, תרומות למוסד ציבורי – זיכוי ממס.
  מדידת חבות דמי הביטוח ל...

 • הסיבות לשינוי ההתאגדות, תכנון מס, הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה ל-2008, שכיר או עצמאי? ההתאגדויות השונות, "אשכול חברות", עצמאי "ללא תיק", הליך "פתיחת עסק עצמאי", "עצמאי" בבביטוח הלאומי, שותפות, סוגי החברות השונות, הליך פתיחת חברה, עצמאי או ח...

 • חידושי פסיקה בנושא הליכי שומה והשגה, עצמאי או חברה – מוניטין והעברת נכסים, הרפורמה הצפויה בהחזקת רכב ובשווי שימוש, מלאי והוראות ניהול ספרים, קיזוז הפסדים כנגד רווחי שוק ההון, ביטוח לאומי,חידושים בניכוי וזיכוי בשל הפקדות לקופות גמל, חידושי ח...

 • הסמכות להוצאת שומות ניכויים, נימוקים לשומה לפי מיטב שפיטה בניכויים, דין "שומת ניכויים" כדין "שומה עצמית", התיישנות בדיקת הניכויים ודיווחם, שלב ההשגה ב"שומות ניכויים", סוגיות מיוחדות לעניין היחס שבין שומות ניכויים לשומות סופיות, משמעות עריכת...

  1  |  2  |  3    ›   »