• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
    טל' 073-2181818

הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

דף הביתמדורים מקצועייםחשבונאות וכלכלהסוגיות נוספות בחשבונאות וכלליהפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
  • גילוי דעת 83 קובע שרו"ח המבקר יבקש קיום תקשורת ישירה עם היועצים המשפטיים של הגוף המבוקר. המבקר יבקש מההנהלה להכין מכתב [דוגמא למכתב-ראו בהמשך] שיישלח על ידי המבקר שבו יתבקשו היועצים המשפטיים של הגוף המבוקר לתקשר ישירות עם המבקר (סעיף 22 ...

  • הכללים החשבונאיים בדבר הפרשות להתחיבויות תלויות והדיווח החשבונאי

הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר