• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
    טל' 073-2181818

הכנה לבחינות עו ד

  • מימוש הפסדים, היבטי קיזוז, הגבלות קיזוז, שימוש בקיזוז לצורך סיווג משיכות, סיווג ההכנסה המתקבלת, קיזוז הפסדים מנדל"ן, מימוש ערבויות, פטור מניכוי מס במקור, ירידת ערך מלאי וניצול הפסדים, בכירים פורשים, עוגמת נפש ואי תחרות, הסכם למתן שירותים, ס...

  • מחברת שנכתבה על ידי מאן דהו, כתשובות לשאלות בבחינות בעל פה של לשכת עורכי הדין
    בהצלחה לכל הניגשים לבחינה .....

הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר