• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818

דיני מיסים

 • סעיף 17 לחוק הנאמנות מקנה את האפשרות לבעל נכסים למסור נכסי נדל"ן, זכויות מיטלטלין ושליטה בהם לגורם חיצוני למשפחה, אשר ינהג בהם לטובת המוסר ולטובת בני משפחתו (יורשיו) לאחר אריכות ימיו. בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה נקבע כי לא יחול מיסוי בהעבר...

 • סעיף 85א' לפקודת מס הכנסה קובע כי עסקה בינלאומית שבה מתקיימים יחסים מיוחדים שבשלהם נקבע מחיר לנכס, זכות, שירות, או שנקבעו תנאים אחרים לעסקה באופן שהופקו ממנה פחות רווחים, אילו נקבעו המחיר או התנאים בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים, תדווח...


 • הסרת המחדלים ונסיבות מקלות יכולות לתת גם לעבריין המס את האפשרות לתקן ולשפר את מצבו, גם לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום פלילי. ההקלה העיקרית מתבטאת בראש ובראשונה בהימנעות בית המשפט מהטלת עונש חמור על הנאשם, למרות שהוא מורשע בעברות המס לגביהם הוגש...


 • טבלת השוואה בין מיקלטי מס בינלאומיים שונים בעולם
  עקרונות הפעילות במקלטי מס והמיסוי בהם.
 • 02.03.2004  | 

  ניכוי הוצאות • 29.01.2002  | 

  מיסוי ומשפחההקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר