• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818

טבלאות מידע

 • לפניכם ריכוז סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף, המעודכנים מיום 1.1.2016 ואילך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • להלן טבלה מרוכזת של סכומים ושיעורים לפי חוק מע"מ ותקנותיו, מעודכנים ליום 1.1.2014

  מיסים ועסקים


 • רשות המיסים בישראל עדכנה בתחולה מיום 1.1.2012 את הסכומים והשיעורים לפי חוק מע"מ. התקרה לעוסק פטור, לדרישת חשבונית מס, החזר מע"מ, תקרה לדיווח דו-חודשי, סכומי קנסות ועוד.
  רמי אריה, עו"ד רו"ח

 • מובאת בזה רשימה של החלטות בעניין כופר חלף כתב אישום פלילי, שנתקבלו ע"י וועדות הכופר של מס הכנסה למחצית הראשונה לשנת 2010. החלטות הכופר בהחלט יכולות להעיד אימתי אין להגיש כתב אישום כנגד חשוד ובמיוחד במקרים דומים למקרים שעובדותיהם מתוארים בהח...

 • טבלת סיכומים ושיעורים במע"מ מעודכנים לינואר 2011 .
  רשות המסים בישראל

 • טבלה המסכמת מי ההחייבים בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בשנת 2010 בהתאם לתוספות. כדאי לדעת לקרת ההיערכות לשנת המס 2011 , מי חייב בכפולה, בניכוי במקור מכל שירותים או נכסים ובדיווח מקוון למע"מ.
  אליוט ישראל , משה כדר עו"ד ורו"ח

 • להלן טבלה מרוכזת של סכומים ושיעורים לפי חוק מע"מ ותקנותיו, מעודכנים ליום 1.7.2010.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • רשימת ההקלות במע"מ, למוכר טובין ו/או לנותן שירותים לאזור אילת, לפי סוג המוכר וסוג הקונה וסוגי הטובין או השירותים הניתנים, לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985.
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר