• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

מאמרים וכללים ביחסי עבודה

דף הביתמדורים מקצועייםדיני עבודהמאמרים וכללים ביחסי עבודה
 • תזכורות ועדכונים למעסיקים בני נוער בחופשת הקיץ בין היתר בסוגיות הבאות: גיל ההעסקה, שעות העבודה המותרות, השכר המינימלי לתשלום, עבודת לילה ועוד.
  הילמן ושות', רואי חשבון

 • דף מידע בדבר ההוראות המחייבות מעסיקים כלפי עובדיהם, לפי דיני העבודה: בקבלת עובד, במהלך עבודתו, התנאים הסוצייאלים המגיעים לפי כל דין לעובד וזכויות העובד בעת ניתוק יחסי עובד מעביד. מועדי תשלום השכר והסוציאליות. ריכוז זכויות וחובות המעסיק / עו...


 • סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 (להלן – החוק), קובע כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.במידה והמעביד מנע מהעובדת לנצל את הזכות נראה כי העובדת תה...


 • מערכת המשפט מכירה בזכותו של המעביד לנהל את עסקו כראות עיניו, אך יחד עם זאת , מטילה עליו חובות מכח כללי הצדק הטבעי וזכויות היסוד, ובעיקר הזכות לכבוד. משכך הם הדברים, הרי שפיטורים חובה שייעשו בתום לב ומתוך שיקולים ענייניים, ומעביד אשר מתעמר ב...


 • נייר עמדה הסוקר את האפשרויות של המעסיק לנכות משכר העובד חובות לטובת המעביד, זאת מכוח סעיף 25 לחוק הגנת השכר, התש"יח-1958 והפסיקה הרלוונטית

  אשר טוריאל, חשבונאי


 • בענין זמן הצפיה בשידורי המונדיאל – כיוון שמדובר בהטבה לשמה, הרי שהמעסיק הוא זה שיחליט על היקפה – האם רק לאפשר את הצפיה בשידורים על חשבון זמן העבודה והאם גם לשלם שכר עבודה בגין שעות הצפיה.
  הילה פורת, עו"ד

 • כאשרבמהלך עבודת העובד במקום העבודה התרחש אקט חילופי מעבידים, זכויות העובד שנצטברו במהלך עבודתו, נשמרו אצל המעביד החדש ועל האחרון לשלם את פיצויי הפיטורים להם זכאי העובד גם בגין תקופת עבודתו אצל המעביד הקודם. לאחרונה מגמת ריכוך בפסיקה (דמ (נצ...

 • בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948, נקבע כי חג השבועות הינו אחד ממועדי ישראל. כלומר, לענין ערב שבועות חלות ההוראות הרגילות בדבר מספר שעות עבודה בערב חג, כמפורט במאמר זה.
  הילה פורת, עו"ד

 • ריכוז הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת היעדרותה בשל היותה בחופשת לידה: פיצויי פיטורין לפי סעיף 9(5) לחוק הפיטורין, הפרשות לקרן פנסיה / קרן השתלמות / ביטוח מנהחין לקצבה לפי חוק עבודת נשים, דמי הבראה לפי סעיף 6(ה) לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד ...

 • הזכאות היחידה ליום בחירה מופיעה בחוק ירושלים –כ"ח באייר –ביום זה נתונה בחירה בידי העובד באם לעבוד, או לצאת לחופשה. יציאה לחופשה ביום ירושלים הינה על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד. אולם בתקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), ה...