• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

טפסים של מס הכנסה

03.07.2007

טפסים - מס הכנסה

ההפניות הן ישירות לאתר רשות במיסים בישראל

הקש על נושא הטופס

נושא הטופס

מס' הטופס

טופס קרנות הון סיכון - בקשה לאישור נאמן וקביעת שיעור המס על דמי ההצלחה לשותף הכללי

פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום

11/מק

כרטיס עובד

101/130

הו דעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות

105

אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2006

106

אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2000

106

אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 1999

106

בקשה להקלת ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה
טופס מקוון
טלפון לתמיכה: 1-800-200-560

116

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת

116 א'

בקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית

116 ב'

בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס

116 ג'

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס

117

הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006

118

בקשה לקבלת חצי נקודת זיכוי ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת הוראה

119

תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה

127

הצהרת עמית שכיר בקופת גמל\מבוטח בפוליסה לביטוח חיים בדבר העברת זכויות לניצול הזיכוי ממס לקרוב משפחה

130

הצהרת עמית עצמאי בקופת גמל בדבר העברת זכויות לניצול הטבות מס לקרוב משפחה

131

חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2005

134

חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2004

134

חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2003

134

חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2002

134

דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2006

135

דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2005

135

דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2004

135

דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2003

135

דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2002

135

דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות

136

הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

150

הצהרה על נאמנות

151

בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס

159

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - החל מחודש אוקטובר 2006

161

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006

161 א'

הו דעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

161 ב'

הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה

161 ג'

קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה

169 א'

אישור מסירת מידע

169 ב'

בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית בהתאם לסעיף 64 לפקודת מס הכנסה

246 א'

כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור

801

דו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב

804

נספח לדו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב

804 א'

אישור שנתי על נכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים נכוי מס במקור

806

אישור על תשלומי עמלת ביטוח

847

חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס
במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

858

אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך

867 א'

דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל לשנת המס 2006

900

קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס לשנת המס 2006

901

דין וחשבון חברה לשנת המס 2006

1214

דין וחשבון חברה לשנת המס 2005

1214

דין וחשבון חברה לשנת המס 2004

1214

דין וחשבון חברה לשנת המס 2003

1214

דין וחשבון חברה לשנת המס 2002

1214

דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2006

1215

דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2005

1215

דין וחשבון לחקלאי

1220

דו"ח על הוצאות עודפות

1235

בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות למים לשנת 2004

1241

כללים להענת תמיכה לחקלאים עפ"י החלטת ממשלה מס' 5038 מיום 5 במאי 1999 והתיקונים לה שסוכמו בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר מיום 25 במרץ 2004

1241א

חלוקת מים שפירים ע"י בעל רשיון הפקה ו/או הספקה

1241ג

בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע התשנ"ח, 1998

1245

תקציר דו"ח משוער חברות

1262

דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2006

1301

דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2005

1301

נספח א - 1301 לשנת המס 2005

נספח ב - 1301 לשנת המס 2005

דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2004

1301

דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2003

1301

דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2002

1301

נספח א - 1301 לשנת המס 2002

נספח ב - 1301 לשנת המס 2002

בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב

1312

אישור תושבות

1312א

נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2006

1320

נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2005

1320

נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2004

1320

נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד לפני התיאומים בשל אינפלציה לשנת המס 2003

1320

נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2006

1321

נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2005

1321

נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2004

1321

נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2003

1321

נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2006

1322

נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2005

1322

נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2004

1322

נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2003

1322

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2006

1323

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005

1323

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2004

1323

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2003

1323

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2006

1324

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005

1324

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2004

1324

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2003

1324

נספח (1)ג לטופס דו"ח השנתי
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס
2006

1325

נספח (2)ג לטופס דו"ח השנתי
רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2006

1326

טופס עזר לנםפח (2)ג
לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה

1326א

תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת

1342

הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע

1390

דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2006

1392א'

דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2005

1392א'

דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2004

1392א'

דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2003

1392א'

הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2006

1399

הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע

1399

דו"ח על קיום שותפות

1504

הודעה על העברת נכס/ים לחברה

1512

העברת נכס/ים מאדם לחברה

1512 א'

העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה

1512 ב'

העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע"י מס' יחידים

1512 ג'

חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים

1512 ד'

בקשה לפטור ממס

1516

הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים

2401

הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור

2513
(114/סמ)

בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור

2542

בקשה להכרה בחברה משפחתית

2585 א'

בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת

2604

בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על הכנסות

3302

בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר

3333

הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג

4431

הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום"

4435

פתיחת תיק לתאגיד במ"ה ו\או ניכויים

4436

דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

5329

פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד

5329 ב'

בקשה להכרה כמוסד ציבורי

5245

בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין,תשכ"ג-1963

5340

נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2005
שידור דוחות כספיים- טופס 6111

6111

נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2006

6111

גביה

בקשה לביטול/הקטנה מקדמות

2216

החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות

2216

הקטנה או ביטול מקדמות ע"י מייצג

2216

מודיעין

עדכון כתובות וענפי כלכלה

140

מתן אישור לחברה לפי תקנות החברות(אגרות)(תיקון), התשס"ד- 2004

483

בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח

2279/א

בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח לנושא מס רכוש,מס שבח ומס רכישה (לעורכי דין בלבד)

2279/ב

בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים

2405

הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק

2421

דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד

2550

פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים

4436

הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד

4440

הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע"מ,מס הכנסה,ניכויים ומס רכוש באמצעות מייצגים

4480

הסדר "גבייה מרוכזת" -בקשת הצטרפות

4484

בקשת הצטרפות לגבייה מרוכזת

4485

דו"ח פרטים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים).

5329

יועצי מס

בקשה לרישום כיועץ מס

2750

מיסוי בינלאומי

Claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non resident

A/114

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר