• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

הפרה ואכיפה

02.03.2004

דיני חוזים

תרגיל 4 - הפרה ותרופות

שאלה 1 - אכיפה

הפרה

בסעיף 1 (א) לחוק התרופות מוגדרת הפרה כ"מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה". כאן מדובר בהפרה בנושא לוחות הזמנים לאספקת התפאורה.

מבחן ההפרה הוא אובייקטיבי וניטרלי, למרות שמדובר רק בתנאי של לוח הזמנים, ברור שזו הפרה מהותית ביותר בהקשר להופעה הצפויה של רועי. וזאת כאשר אומני ידעה כי תנאי הזמן הינו קריטי ולכן גם הגדילה את מחיר התפאורה והתחייבה "לא לעשות שום דבר חוץ מזה".

לכן יש כאן הפרה של החוזה, בניגוד למוסכם בין הצדדים בעת כריתת החוזה, ורועי הנפגע זכאי לקיום החוזה שהופר.

אכיפה

סעד אכיפת החוזה נקבע בסעיף 2 לחוק התרופות וכן ע"י הפסיקה כסעד ראשוני ועיקרי.

מימוש הסעד לאכיפת החוזה - על ידי פניה לבית המשפט ודרישת אכיפת החוזה. 100 מילים

הזכות לאכיפה מעוגנת בדברי השופט ברק- "חוזה יש לקיים, כי בכך מעודדים בני אדם לקיים הבטחותיהם".

הסייגים לאכיפה

גב' אומני תנסה לטעון כי לא ניתן לאכוף החוזה כי:

 1. החוזה אינו בר ביצוע- לוח הזמנים מרגע קבלת צו האכיפה אינו מאפשר בצוע התפאורה על ידה, גם אם תקדיש לכך את כל זמנה.

 2. עבודה אישית- היות ומדובר ב"מעשה ידי הזהב" שלה, הרי מדובר בעבודה אישית שלה, ובנסיבות שנוצרו עקב העימות עם רועי, יהיה באכיפה משום כפיה לעשות עבודה אישית בניגוד לרצונה האישי.

 3. מידה בלתי סבירה של פיקוח- בספק אם סייג זה רלבנטי כאן, אולי תטען שהיות והחוזה אינו בר ביצוע, ממילא אם יינתן צו אכיפה יגרום להחזרת הטיפול לבית המשפט בשל אי היכולת לבצע בזמן שנדרש. 200 מילים

 4. אכיפה בלתי צודקת- גב' אומני תטען שהתנאי שתעזוב את כל עבודותיה האחרות ולקוחותיה האחרים, הינו בלתי צודק, ועלול לגרום לה לנזקים כבדים ובלתי הפיכים כלפי לקוחותיה האחרים. הנזק שייגרם לרועי הוא מועט ביחס לנזק שייגרם לה.

סיכום: הפסיקה בדרך כלל נוקטת בפרשנות מצמצמת של הסייגים לאכיפה, ולכן ספק אם טענות גב' אומני לסייגים יתקבלו.

גם אם יתקבלו טענות אומני יהיה זכאי רועי לפיצויי הסתמכות, ולפיצויים נוספים בגין כל הנזקים שנגרמו לו ויגרמו לו. דיון מקיף בנושא הפיצויים ראה בהמשך תרגיל זה להלן.

תנאים באכיפה

בית המשפט יתנה כפי הנראה את ביצוע האכיפה בקיום חיובו של רועי הנפגע, לשלם את יתרת חובו לגב' אומני בסך 10,000 ש"ח לאחר ההופעה כפי שהוסכם ביניהם, הרי אם יינתן צו אכיפה, תהיה הצגה והוא מבחינתו קיבל את שאמור היה לקבל לפי החוזה וצריך לשלם תמורתו.

320 מילים

שאלה 2

לאור העובדה שמאמציו לאכיפה לא הועילו, רשאי רועי לדרוש את התרופות האחרות בשל הפרת החוזה, ביטול החוזה ופיצויים או שילוב שלהם כולל זכות השבה של הכספים שקיבל.

הפרה יסודית

לפי סעיף 6 לחוק התרופות- הפרה שלגביה אדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה הינה הפרה יסודית.

היות וכאן אין חוזה כתוב הרי לא הוגדרה הפרה יסודית מוסכמת בחוזה.

אולם, בולט לעין כי רועי לא היה מתקשר מראש בחוזה, אלא רק בגלל שצפה שיקבל את התפאורה המיוחדת במועד. המו"מ שניהל עם גב' אומני -שבפניה הדגיש את חשיבות העיתוי- מראה שלא היה מתקשר בחוזה מלכתחילה אם ידע שלא יקבל התפאורה בזמן- ולכן הפרה יסודית. 400 מילים

גם אומני ידעה והבינה בעת כריתת החוזה את חשיבות תנאי מועד האספקה הרי הגדילה המחיר במיוחד.

טענות גב' אומני: מדובר בהפרה לא יסודית- הרי מדובר בביטול הצגה אחת בלבד, הוא יוכל להשתמש בתפאורה להצגות אחרות. טענה זו טובה גם לגבי הקטנת נזקו בדרישתו לפיצויים -ראה להלן.

אם תקבל בקשה לאורכה לפי סעיף 7 (ב') לחוק התרופות הרי תבצע את התפאורה כמוסכם בחוזה והחוזה יקוים.

ביטול חוזה

רועי- הנפגע צריך להודיע על ביטול החוזה לגב' אומני.

צורת ההודעה - מופנית לגב' אומני, תימסר בדרך מקובלת.

יישום- דיבר איתה בטלפון והיא אמרה לו "תעשה מה שאתה רוצה" כלומר הבינה שבדעתו לבטל החוזה.

500 מילים

תוכן ההודעה - צריכה להיות באופן חד משמעי ולבטא באופן ברור את כוונת רועי לשים קץ לקשר החוזי ואין די באזהרה או בהתראה גרידא.

יישום- ההודעה הטלפונית לא הייתה חד משמעית בנוסח "אני מבטל את החוזה".

זמן ההודעה - מן הראוי שייתן ובהקדם האפשרי הודעה כזו, לפני שגב' אומני תטען שהחלה לבצע כבר את התפאורה בעבורו ולכן זכאית לקיום החוזה ולתשלום השני לפיו, או לפיצויים בשל אינטרס ההסתמכות שלה על קיום החוזה כגון קניית החומרים, אי קבלת עבודות אחרות וכד'.

רכישות אדם שלישי

רכישות אדם שלישי תקפות ומוגנות אם נעשו לפני הביטול.

יישום לרועי אין זכות כלשהי כלפי זכותם של בעלי יום ההולדת, שרכשו את התפאורה לפני הביטול.

600 מילים

פיצויים

רועי זכאי לפי ס' 10 לחוק התרופות לפיצויים בעד הנזקים שנגרמו לו עקב ההפרה, ושהמפר אומני יכלה לראות אותם מראש, בעת כריתת החוזה.

מבחני תיחום הנזק הם :

סיבתיות המפר אומני חייבת בפיצויים רק לגבי הנזקים שהיא אי האספקה="ביטול" החוזה - גרמו להם.

צפיות אומני יכלה לצפות "בפועל" או לצפות "בכוח" בעת כריתת החוזה את הנזקים שיגרמו עקב ההפרה.

הנזקים מהפרת החוזה

האפשרויות לתביעת פיצוים והשבה בשל הביטול הינן:

 1. הפסד שכר ההופעה בפסטיבל בסך 10,000 ש"ח.

  אומני תטען כי רועי בעצם מרוויח מביטול ההופעה שאמורה להכניס לו רק 10,000 ש"ח, ואילו לה הוא צריך לשלם 15,000 ש"ח.

  אם יקבל התפאורה באיחור יקטין נזקיו האחרים וממילא לא צפתה לאף נזק אחר מבחן הצפייה.

  רועי יטען כי תביעת פיצויים זו היא חלק ממכלול הפיצויים המגיעים לו ראה להלן.

  700 מילים

 2. הפסד (פוטנציאלי) בגין שלוש הופעות למתנסים שהבטיחו להזמין- אם אכן יתלהבו מהתפאורה החדשה, לפי 3,000 ש"ח להופעה ובסה"כ 9,000 ש"ח.

  אומני אין זכות לפיצויים, כי אין ודאות כלשהי לקבלת ההזמנה, יזמינו רק אם "יתלהבו".

  לא עומד במבחן הצפיות לא ידעה.

  רועי עומד במבחן הודאות הקרובה, הם "הבטיחו להזמין", ואפילו סוכם מחיר. ההתלהבות הינה כבר לא מהותית ביחס לוודאות הקרובה להזמנתם. בהמ"ש יכול בקלות יחסית להשלים את החסר.

 3. הפסד הופעות פוטנציאליות נוספות בשל הפסד "ההזדמנות לפרסום בהיקף ארצי".

  אומני אין כל ודאות קרובה ושום פרטים ממשיים לפיהם ניתן לאמוד הנזק, ולא ידעה מראש.

  רועי כמו בפס"ד אניסימוב ניתן לערוך אמדן הנזקים באופן סביר, ולכן זכאי לפיצוי, והדבר הוא שבידוע לכל מי שהוא בעסקי ה-"שואו ביזנס".

  820 מילים

 4. זכותו להשבה של המקדמה בסך 5,000 ש"ח ששולמה על ידו לגב' אומני.

  אומני התכוונה לקיים החוזה, הקדישה זמן, תכנון, רכשה חומרים, ביטלה הזמנות אחרות, ולכן זכאית להשארת המקדמה בידיה ואף לקבל פיצויים נוספים בשל ההוצאות לעיל.

  רועי ביטול החוזה כמוהו כאי תחולתו מלכתחילה ולכן זכאי להשבת מלוא הסכום ששילם.

 5. תשלום ההפרש למנהלי הפסטיבל בין עלות הופעתו לעלות ההופעה החלופית בסך 10,000 ש"ח.

  אומני הנזק האמיתי הוא רק 5,000 ש"ח, שכן קיום החוזה כבר היה גורם לרועי נזק של 5,000 ש"ח כאמור בסעיף 1 לעיל. לא יכלה לצפות מראש לנזק זה מבחן הצפיות.

  רועי יש לראות במכלול הזכאות לפיצויים כמקשה אחת, ניתן לצפות גם לנזק זה.

  930 מילים

 6. הפסד הצגות נוספות שמנהלי המתנסים היו יכולים להזמין שכן קבעו פסקנית ש"אין ברצונם להזמין שום הצגה מרועי".

  אומני לא עומד במבחן הודאות הסבירה ולא ניתן לאמוד אם בכלל יהיו הצגות נוספות, באיזה סכום ומה הרווח הממשי עליהן בניכוי ההוצאות, וכן לא עומד במבחן הצפיות.

  רועי ינסה להראות אולי סטטיסטית, או להביא אותם לעדות שהייתה כוונה רצינית ברמה של וודאות קרובה להזמנת הצגות נוספות, וניתן להגיש תחשיב סביר על הרווחים הצפויים. וכן ניתן לצפות הנזק מראש.

  1,000 מילים

 7. הפסד רווח פוטנציאלי מאפשרות קבלת התפאורה בעלות של 15,000 ש"ח, ומכירתה ליום ההולדת במקומה של גב' אומני בתמורה של 25,000 ש"ח, הפסד של 10,000 ש"ח.

  אומני אין קשר בין הזמנה זו להזמנתו של רועי, ולכן אינו זכאי לעירוב העניינים ולפיצויים.

  רועי לפי דיני עשיית עושר לא במשפט ראה פס"ד אדרס, אם היה מקבל התפאורה ייתכן ואז היה מוכר אותה בעצמו ומרוויח 10,000 ש"ח (תמורה 25,000 ש"ח בניכוי עלותה 10,000 ש"ח).

  כמובן שאז אינו יכול לתבוע את כל שאר הפיצויים האחרים בגין אי קבלת התפאורה כאמור בסעיפים מטה ומעלה כאן.

  1,100 מילים

 8. פיצויי עוגמת הנפש, בין היתר, בשל "הדיכאון העמוק" אליו נכנס.

  אומני לא ניתן לתבוע פיצויים על עוגמת נפש, שכן אין ודאות כמה נזק הם גורמים באופן ממשי.

  רועי לפי ס' 13 לחוק רשאי בהמ"ש לפסוק פיצויים בגין עוגמת נפש נזק לא ממוני.

 9. פיצויים בסך 10,000 ש"ח על מנת שישלם לבעלי יום ההולדת כדי שימכרו לו את התפאורה שלו, שקנו מגב' אומני, או סך גבוה מזה אם ירצו מחיר גבוה מהסך של 25,000 ש"ח (בניכוי 15,000 ש"ח שהיה אמור לשלם בסה"כ).

  אומני היא מוכנה לספק התפאורה ואפילו באיחור, ואז יעלה לרועי רק המחיר המוסכם.

  רועי היות ואחרי יום ההולדת הבעלים הנוכחיים אינם זקוקים לה, הוא יכול לקנות אותה ולהשתמש בה להופעה שלו בפסטיבל, כמובן שאז לא יהא זכאי לשאר תביעות הפיצויים בגין אי קבלת התפאורה. 1,220 מילים

  אם הנהלת הפסטיבל לא תחזור בה מביטול ההופעה לפחות יקטין נזקיו האחרים שיישארו.

  אפשרות זו מאפשרת הקטנת הנזק של רועי -אם תהא בידו התפאורה ימנעו הנזקים הנוספים המנויים מעלה ומטה. מכאן הוצאה זו אפילו נדרשת לצורך הקטנת הנזקים לפי ס' 14 לחוק.

 10. הפסד רווחים בסך 15,000 ש"ח בגין ביטול הופעות נוספות שתוכננו לו.

אומני ביטול ההופעות הנוספות שממילא תוכננו מראש אינו קשור לתפאורה כלל.

רועי הקשר הדוק ודורש פיצויים, גם בנוסף לעוגמת הנפש. מידת הנזק כאן היא וודאית.

תביעות הפיצויים האפשריות לחילופין הן:

1,300 מילים

 1. פיצויי ביטול והשבה לפי סעיפים 1-6 , 8, 10 לעיל.

 2. הפסד רווח אפשרי מקבלת התפאורה ומכירתה ליום ההולדת בסך 10,000 ש"ח (סעיף 7 ).

 3. הפסד בסך 10,000 ש"ח לפחות בגין רכישת התפאורה מבעלי יום ההולדת ( סעיף 9 ), בצרוף פיצויים על נזקים שיוותרו אם הנהלת הפסטיבל לא תחזור בה מהביטול.

 4. אפשר לבדוק שילוב של אופציות ב' ו- ג' לעיל כגון, רווח פוטנציאלי מהשאלת התפאורה ליום ההולדת, וקבלתה חזרה לצורך הפסטיבל.

1,360 מילים

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר