• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי מקרקעיןטבלאות מידעעסקאות פטורות ממס שבח לפי חוק מיסוי מקרקעין

עסקאות פטורות ממס שבח לפי חוק מיסוי מקרקעין

08.10.2007

עסקאות פטורות ממס שבח לפי חוק מיסוי מקרקעין

סוג הפעולה

סעיף הפטור ממס שבח בחוק

דירות מגורים

(1)

פטור למי שלא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה דירת מגורים אחרת (או חלק ממנה ) בפטור ממס ואפילו פטור חלקי. למעט מתנה פטורה ומכירה פטורה

49ב(1)

(2)

הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר והמוכר לא מכר בפטור ממס, במשך 18 החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת ובארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת (לא יחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ-25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 ).

49ב(2)

(3)

מכירה של "דירת מגורים מזכה" שקיבל המוכר בירושה ובלבד שנתקיימו כל אלה: * המוכר הוא בן זוג של המוריש או צאצא של המוריש או בן זוגו של צאצא של המוריש.* לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד. * אילו היה המוריש בחיים ומוכר דירת המגורים היה פטור המוריש בשל המכירה.

49ב(5)

(4)

פטור למוסד ציבורי שקיבל דירת מגורים בירושה ובלבד שנתקיימו כל אלא: * המוסד הציבורי מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו והגיש בשנים שקדמו לשנת המכירה. * המוסד הציבורי עשה שימוש בכל סכום התמורה שנתקבל ממכירת דירת המגורים למטרותיו הציבוריות, ורו"ח אישר זאת * לפני פטירתו היה המוריש בעל דירת מגורים אחת ואילו היה בחיים היה זכאי למכור בפטור. * המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי בכל סכום התמורה ורו"ח אישר זאת.

49ב(6)

(5)

פטור חד פעמי אם נתקיימו כל אלה: *המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת בפטור בתוך שנים עשר החודשים שקדמו למכירה נשוא הפטור. * סכום שווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנמכרת ביחד לא עולה על סכום שנקבע בסעיף. * המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה דירה אחרת בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי הדירות כאמור.

49ה(א)

(6)

מכירת "דירת מגורים מזכה" עם זכויות בנייה נוספות. היה סכום שווי הדירה כאמור בפסקה (1) נמוך מהתקרה שנקבעה יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה הנוספת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין מהתקרה שנקבעה לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך. סכום הפטור הכולל לא יפחת מהקבוע בחוק בשל מכירת דירה שבנייתה ורכישתה הסתיימה לפני 1 באפריל 1997. יראו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתת הסכומים הפטורים ממס כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה, כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

49ז

(7)

תשלומי איזון כמשמעותם בסעיף 71ב(ד) לחוק מקרקעין ששולמו לבעל דירה, פטורים ממס כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית התמורה שיש לצפות לה ממכירת הדירה, ללא זכויות ההרחבה, ממוכר מרצון לקונה מרצון.

49ז1

(8)

מתן יפוי כח לבצע מכירה; העברת שליטה לאדם באיגוד או מניעת מסי כפל על עסקה ששולם בעדה מס בעבר

53, 54, 55

מקרקעין

(9)

תשלומי איזון כמשמעותם בסעיף 71ב(ד) לחוק מקרקעין ששולמו לבעל דירה, פטורים ממס כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית התמורה שיש לצפות לה ממכירת הדירה, ללא זכויות ההרחבה, ממוכר מרצון לקונה מרצון.

49ז1

(10)

פעולה באיגוד שהיא פעולה במניות הנסחרות בבורסה*

57

(11)

העברת זכות במקרקעין ללא תמורה למדינה, לרשות המקומית או למוסדות הלאומיים

60

(12)

העברת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסד ציבורי

61(א)

(13)

מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי

61(ב)

(14)

מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו שאינו איגוד בשליטתו.

62(א)

(15)

העברת זכות במקרקעין ללא תמורה לבן זוג המתגורר עמו

62(ב)

(16)

ויתור על זכות ללא תמורה

63

(17)

הפקעה של זכות במקרקעין שתמורתה ניתנה כפיצוי רק זכות במקרקעין

64

(18)

החלפת מקרקעין ללא תמורה נוספת בשל צו רשות מוסמכת

65

(19)

חלוקת מקרקעין המשמשים למטרה חקלאית ללא תמורה לחברי אגודה שיתופית חקלאית

66

(20)

חלוקת מקרקעין ללא תמורה בין בעליה המשותפים

67

(21)

החלפת מקרקעין המשמשים למטרה חקלאית ללא תמורה נוספת בין חברי אגודה שיתופית חקלאית (באישור שר האוצר והחקלאות)

68

(22)

מכירת זכות במקרקעין והעברת זכות באיגוד מנאמן לנהנה

69

(23)

מכירת זכות במקרקעין על ידי בעלי הזכויות באותו איגוד לאיגוד בתמורה להקצאה בלבד

70

(24)

מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה באיגוד מתפרק והקניית זכות באיגוד של האיגוד המתפרק, לבעלי הזכות באיגוד המתפרק

71

* סעיף 57 בוטל במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, והמצב שנוצר בשל כך איננו ברור.

מס' סידורי 400004

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • omersamis@walla.com  (06/01/2013 13:09)
  תודה על מידע
 • זועבי עימאד  (08/09/2009 00:10)
  שאלה למערכת: מה דין בעל בניין מסחרי שמדווח במסגרת נישום עצמאי, והוא רוצה להתאגד כחברה ולהעביר את הבניין על שם החברה שתהיה בבעלותו בלבד. האם יחול עליו מס שבח או שהוא פטור עפ"י סעיף 70 לחוק מס שבח? ומה עם מס רכישה?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר