• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםביטוח לאומידמי ביטוח לאומי על שכיר שהוא גם עצמאי

דמי ביטוח לאומי על שכיר שהוא גם עצמאי

02.03.2004

דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר ועצמאי באותה תקופה

רו"ח ש' שואל:

 1. מה חבות דמי ביטוח על מי שהוא שכיר וגם עצמאי אך שאינו עונה להגדרת עצמאי בחוק הביטוח הלאומי. אך הכנסתו כעצמאי גבוהה מהכנסתו כשכיר.

 2. האם קיים פטור מדמי ביטוח על מי שיש לו הכנסות גם כשכיר וגם כעצמאי.

עו"ד רו"ח רמי אריה - משיב:

עובד שכיר אינו חייב בהכרח בביטוח לאומי גם על הכנסתו כעצמאי

"עצמאי" לעניין פקודת מס הכנסה, אינו בהכרח "עצמאי" לפי חוק הביטוח הלאומי. שכן, בעוד שהמונח "עצמאי" אינו קיים כלל בפקודת מס הכנסה ועל כן לא ניתן לתת למונח זה הגדרה חד משמעית שם, הרי המונח "עובד עצמאי" מופיע בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, כדלקמן:

"עובד עצמאי", לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו, שלא כעובד (להלן משלח יד), והתקיים בו אחד מאלה:

 1. הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע.

 2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל- 50% מהשכר הממוצע.

 3. הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשר שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א' ". (ההדגשות שלי – ר.א)

ראשית, נידרש כי ההכנסה תנבע מעיסוק בפועל של המבוטח. דהיינו, מיגיעתו האישית.

שנית, נידרש כי המבוטח יעמוד באחד מתוך שלושה תנאים חלופיים ודי בהתקיימותו של אחד מהם בכדי לקיים את ההגדרה של עובד עצמאי.

מבוטח שהוא עובד שכיר ויש לו הכנסות לפי סעיף 2(1) לפקודה, כאשר הוא אינו מקיים אף לא אחד משלושת התנאים האמורים לעיל, איננו "עובד עצמאי" כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי.

במקרה כזה תחול על הכנסות המבוטח לפי סעיף 2(1) לפקודה מס הכנסה, הוראת תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א – 1971. תקנה זו קובעת כי עובד שאין עיקר הכנסותיו משכר, היות ולפחות 50% מהכנסתו נובעת ממקורות אחרים הכלולים בסעיף 2 לפקודה, ישלם ביטוח לאומי גם על הכנסתו האחרת.

מכאן, עולה גם היפוכו של דבר, מי שהוא עובד שכיר והכנסתו כעצמאי נמוכה מהכנסותיו כשכיר, ויחד עם זאת הוא גם אינו עונה על הגדרת "עובד עצמאי" לפי חוק הביטוח הלאומי כאמור לעיל, פטור מדמי ביטוח על הכנסתו לפי סעיף 2(1) לפקודה.

שכיר שהוא גם עצמאי אינו חייב במס על הכנסותיו הפסיביות

להלן נסקור את תקנות הביטוח הלאומי (תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א – 1971), הנוגעות לענייננו:

 1. עובד עצמאי שאין עיקר הכנסתו ממשלח ידו (מקבל הכנסות פסיביות בשיעור של 50% לפחות מהכנסותיו הכוללות):

תקנה 14 לתקנות קובעת:

" (א) עובד עצמאי שטרם מלאו לו 65 שנה בגבר ו- 60 באשה, שאינו באותו זמן גם עובד ולפחות 50% מהכנסתו אינם מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (1) ו- 2 (8) לפקודה, ישלם דמי ביטוח

 1. בשיעור החל על עובד עצמאי מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (1) לפקודה.

 2. בשיעור החל על מי שאינו עובד ואינו עצמאי מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (4) עד (7) ו- (9) לפקודה למעט מהכנסתו מפנסיה ". (ההדגשות שלי – ר.א.)

מלשון ההוראה, אנו למדים כי עובד עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי גם על הכנסותיו הפסיביות בהתקיים התנאים הבאים:

 1. המדובר בעובד עצמאי שהכנסותיו לפי סעיפים 2 (1) ו- (8) לפקודה;

 2. המבוטח טרם הגיע לגיל גמלאות (65 שנים בגבר ו- 60 שנים באישה);

 3. המבוטח אינו עובד שכיר במקביל להיותו עובד עצמאי.

 4. הכנסותיו האחרות (בהתאם לתנאי 3 לעיל, מדובר למעשה בהכנסותיו הפסיביות) הנן לפחות בשיעור של 50% מהכנסתו הכוללת (דהיינו, שוות או עולות על הכנסתו כעצמאי).

 1. עובד שאינו עובד עצמאי ואין עיקר הכנסתו מעבודה שכירה (מקבל הכנסות פסיביות בשיעור של 50% לפחות מהכנסותיו הכוללות):

תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי קובעת:

" (א) (1) מבוטח שהוא עובד וטרם מלאו לו 65 שנה בגבר ו- 60 באשה, אך אינו באותו זמן גם עובד עצמאי ולפחות 50% מהכנסתו אינם מהמקורות המפורטים לפי סעיף 2 (2) לפקודה, ישתלמו דמי ביטוח בשיעור החל על עובד מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (2) לפקודה ובשיעור החל על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי מהכנסתו שאינה מהמקורות לפי סעיף 2 (2) לפקודה, למעט מהכנסתו מפנסיה, ובלבד שהכנסתו הכוללת עולה על מחצית השכר הממוצע כמשמעותו בחוק ".

(2) בתקנת משנה זו, "ההכנסה הכוללת" ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (2) לפקודה והכנסה אחרת לפי המקורות האמורים בסעיף 2 לפקודה ". (ההדגשות שלי – ר.א.)

לאמור, עובד שכיר חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי גם על הכנסותיו פסיביות, בהתקיים התנאים הבאים:

 1. המדובר בעובד שכיר שהכנסותיו לפי סעיף 2 (2) לפקודה.

 2. המבוטח טרם הגיע לגיל גמלאות (65 שנים בגבר ו- 60 שנים באישה).

 3. המבוטח אינו עובד עצמאי במקביל להיותו עובד שכיר.

 4. הכנסותיו האחרות (בכפוף לאמור בתנאי 3 לעיל, המדובר למעשה בהכנסותיו הפסיביות), הנן לפחות בשיעור של 50% מהכנסתו הכוללת (דהיינו, הכנסותיו הפסיביות שוות או עולות על הכנסותיו כשכיר).

 5. כלל הכנסותיו של המבוטח לפי סעיף 2 לפקודה, עולות על מחצית השכר הממוצע במשק.

במילים אחרות, תקנות 14 ו- 15 קובעות כי אם הכנסתו הפסיבית של אדם שווה או עולה על הכנסותיו כעצמאי או כשכיר, אזי גם הכנסה זו חייבת, כולה, בביטוח לאומי. אך, אם מדובר במי שהוא גם שכיר וגם עצמאי, אין תחולה לתקנות אלו לעניין החיוב בביטוח לאומי וההכנסה הפסיבית כולה, וללא קשר לגובהה ביחס להכנסותיו כעצמאי או כשכיר, פטורה מביטוח לאומי.

וכמסקנת השואל, אם מדובר באדם שהוא גם שכיר וגם עצמאי, לא יחול תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו הפסיביות.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • ANGH ARAD  (27/03/2013 22:59)
  ה.ל.ל. מחשבים את החיוב בדמי ביטוח להכנסות כעצמאי החל מהמדרגה הנמוכה יותר ולא "עומדים" על המדרגה שלפיה חושבו דמי הביטוח כמבוטח שכיר.
 • nofy  (29/12/2012 23:58)
  אם אני שכיר ועצמאי, וההכנסה כעצמאי הינה 40000 והכנסתי כשכיר היא 99000 בשנה. כמה עלי לשלם מס?
 • אשר  (16/08/2012 11:49)
  אם שכיר שהוא גם עצמאי - איך נעשה החישוב במדויק של דמי הביטוח לאומי? האם מפחיתים הכנסה כשכיר ואז מחשבים על היתרה? לפי אחוזים של עצמאיים? ומה עם הפרשות המעביד על החלק השכיר - זהו סכום נכבד ביותר! האם נלקח בחשבון? ומה אם לא היו הכנסות כעצמאי באותו חודש?
 • רואי מסורי, רו"ח  (27/09/2011 19:08)
  רמי שלום, בשנת 2010, הכנסה כשכיר - 200 אלפי ש"ח הכנסה כעצמאי - 250 אלפי ש"ח האם משלם 16.23% דמי ביטוח לאומי על כל ההכנסה כעצמאי או שיש הפרדה עד 57 אש"ח לפי 9.82% והיתרה לפי 16.23% ? בברכה ושנה טובה, רואי מסורי, רו"ח
 • אופיר ברגיל  (18/01/2008 00:34)
  רמי בניגוד למה שכתב, באתר של ביטוח לאומי פורסם כי: חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה: - מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות. - מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע. - מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע. עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה. כלומר יחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה ..... אשר חייב בתשלום שיעורי דמי הביטוח בשיעור של 9.61 % (החל ב-01.01.2006) על ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (דמי ביטוח לאומי בשיעור 4.61 % (החל ב-01.01.1995) ודמי ביטוח בריאות בשיעור 5.00 % (החל ב-01.01.2006) ) ובשיעור 16.05 % (החל ב-01.01.2006) על ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע. (דמי ביטוח לאומי בשיעור 11.05 % (החל ב-01.01.2006) ודמי ביטוח בריאות בשיעור 5.00 % (החל ב-01.01.2006) ) השכר הממוצע הוא 7,663 ש"ח (החל ב-01.01.2008).
 • רפי בכר  (26/06/2007 12:11)
  אני שמח לאמר שאני מוצא כל דבר שאני צריך אצלך, המשך כך תודה רבה רפי בכר רו"ח
 • רו"ח  (18/10/2006 20:58)
  תודה רבה, זה מצויין,
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר