• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםקופת"ג ,פנסיה ופיצויי פיטוריןהמהפך הפנסיוני 2008 טרמינולוגיה חדשה

המהפך הפנסיוני 2008 - טרמינולוגיה חדשה

28.01.2008

המהפך הפנסיוני 2008 - טרמינולוגיה חדשה

מאמר ראשון בסדרה

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

בימים אלו אנו נדרשים ללמוד טרמינולוגיה חדשה בתחום הביטוח הפנסיוני.

ב-23 בינואר 2008 אושר בכנסת חוק חשוב - "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008".

אישור החוק מציין את המשכה של המהפכה בתחום הפנסיוני שהוביל אגף שוק ההון במשרד האוצר. המהפכה משתלבת עם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף שהוציא שר התעשיה, המסחר והתעסוקה אלי ישי ב-30 בדצמבר 2007.

הגשמת חלום ההסדר פנסיוני לכל עובד... פנסיה חובה... גישה בוגרת ואמיצה של המשרדים הכלכליים.

אנו מוצפים לפתע במושגים חדשים מחד, ומאידך - מושגים שהכרנו מקבלים לפתע משמעות חדשה.

לא עוד "קופת גמל לתגמולים". מהיום אמור - "קופת גמל לא משלמת לקצבה".

מה שהכרנו עד 31/12/2007 כ"קופת גמל לקיצבה" הופך להיות "קופת גמל משלמת לקיצבה"

ו... שתיהן מהיום מוגדרות כ"קופת גמל לקיצבה".

מבלבל ?

לא כל כך.

מהיום משחקות במגרש הפנסיוני שתי קופות גמל הפתוחות להפקדות שוטפות:

"קופת גמל משלמת לקצבה" – קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין. הכוונה היא לקופה בה נצברות זכויות הניתנות למימוש כקיצבה בגיל הפרישה. קופה זו הכרנו עד היום כ"קופת גמל לקצבה" דוגמת תכניות הפנסיה בקרנות הפנסיה וביטוחי הגימלא והקיצבה בחברות הביטוח.

"קופת גמל לא משלמת לקיצבה" – קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה. קופת גמל זו מהווה את גלגולן החדש של הקופות "ההוניות" שהכרנו עד היום כ"קופות גמל לתגמולים" דוגמת קופות הגמל "גדיש", "תמר", ביטוחי החיים ה"הוניים" בחברות הביטוח וכו'. לכאורה, הכספים נצברים בקופה שאינה משלמת לעמיתיה קיצבה בגיל פרישה. אולם, אופן משיכת הכספים מקופת גמל זו היא באמצעות העברתם ל"קופת גמל משלמת לקיצבה", אותה פגשנו בפיסקה הקודמת. לכן גם קופה זו, שאינה משלמת קצבה לעמיתיה, זוכה להכרה כ"קופת גמל לקצבה".

מ"קופת גמל לא משלמת לקצבה" ניתן יהיה למשוך בסכום הוני הצטברות כספים שמקורם ב"מרכיב הפיצויים" בלבד. משיכת יתרת הכספים בקופה תיעשה באמצעות העברתם ל"קופת גמל משלמת לקצבה".

מ"קופת גמל משלמת לקצבה" (שאינה "קרן ותיקה" - קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל לפני ה-1 בינואר 1995), ניתן יהיה למשוך כספים בתנאים הבאים:

1. המשיכה תהיה בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, בהתאם לשיטת ההיוון של אותה קופת גמל. כלומר, מהו הסכום החד-פעמי שמשלמת קופת הגמל במקום תשלום 1,000 ₪ קצבה חודשית לכל החיים לעמית או עמיתה באותו גיל בו מתבקש ההיוון.

2. סכום הקצבה המזערי לאחר ההיוון לא יפחת מ-3,850 ₪ (סכום שיעודכן לפי המדד הידוע ב-1 במרץ בכל שנה).

3. אם סכום הקצבה יפחת מהסכום המזערי, ניתן יהיה להוון לסכום חד-פעמי שיעור שלא יעלה על 25% מהקצבה לתקופה שלא תעלה על 5 שנים (כמובן לפי מקדמי היוון מתאימים של הקופה).

לדוגמא: עובד בן 30, שהוא ומעבידו מפרישים לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 15% בלבד ממשכורתו החודשית ל"קופת גמל משלמת לקצבה". נניח שמשכורתו החודשית המבוטחת היא 7,000 ₪.

בהנחת תשואה שנתית נטו צנועה של 3.5%, ייצבר בקופה עד הגיעו לגיל 67 סכום של כ-940,324 ₪.

נניח שמקדם ההיוון בגיל 67 באותה קופה הוא 200. מכאן שהקיצבה לה יהיה זכאי מגיל פרישה היא 4,702 ₪.

אם יבקש למשוך כספים בסכום חד-פעמי, יידרש להשאיר סכום של 770,000 ₪ בקופה זו, סכום שיבטיח לו קצבה חודשית לכל החיים בסך 3,850 ₪. את היתרה, בסך 170,325, יהיה רשאי למשוך (תוך חישוב חבות מס בשיעורים שיוטלו על הקצבה המהוונת).

מה קורה עם קופות הגמל האישיות לפיצויים ולתגמולים ותכניות הביטוח ה"הוניות" ?

בקופות הגמל האישיות הנ"ל שפעלו בשנת 2007, כספים שהיו מופקדים בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 ימשיכו גם להבא לקבל אישור ככספים המופקדים בקופות גמל אישיות לתגמולים או לפיצויים.

כך גם תכניות ביטוח שאושרו לפעול בשנת 2007 כקופות גמל לתגמולים או לפיצויים. כספים שהופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת 2008 ימשיכו לקבל אישורים כבעבר.

השינויים חלים על כספים המופקדים החל ב-1.1.2008.

מה קורה עם קופות הגמל המרכזיות לפיצויים ?

קופות כאלו, שפעלו בשנת 2007, יוכלו להמשיך ולקבל כספי מעבידים בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, בשני תנאים:

1. שאותו עמית-מעביד היה עמית בקופת הגמל בחודש דצמבר 2007.

2. שהפקדת הכספים היא בשל עובד שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל עבור חודש דצמבר 2007.

כלומר, משנת 2008 ואילך לא ניתן להפקיד בקופת פיצויים מרכזית בשל עובד שלא הופקדו עבורו כספי פיצויים בדצמבר 2007.

לעובד שהופקדו בשלו כספים בדצמבר 2007 ניתן להפקיד לקופת הפיצויים המרכזית עד הפקדות בגין דצמבר 2010.

מבנה החסכון החדש לטווח ארוך משקף גישה חכמה של האוצר הבאה לידי ביטוי בדחיית ההחלטה כיצד ינוצלו בגיל הפרישה הכספים הפנסיוניים הנחסכים במשך חיי העבודה.

המצב שהיה נכון עד היום היה שכל עמית היה צריך לבחור היום לאיזה יעוד יחסוך את הכספים, האם יחסוך לקצבה, אז יבחר בקופת גמל לקצבה או בקרן פנסיה, או שיבחר בחסכון הוני.

היום נדחית ההחלטה לגיל הפרישה. זה גם הזמן הנכון להחליט מה לעשות עם הסכומים שנצברו (מעבר לפנסיה מזערית בסך 3,850 ₪ בחודש). החלטה כזו לא צריכה להתקבל היום, 37 שנה לפני הפרישה...

בפרקים הבאים: הטבות המס ו"ביטוח קצבת שארים", ההוצאה לביטוח אובדן כושר עבודה, משמעות החבות הפנסיונית למעביד, ו...כיצד הכל משפיע על צמצום הירידה...?

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • ybublil  (29/01/2008 20:08)
  כיום ניתן למשוך קופ"ג בגיל 60, האמור בכתבה ובתיקון תייחס למשיכה בגיל פרישה. מה הדין במקרה משיכה בגיל 60 ? כמו כן, כיום משיכה בגיל 60 מחויבת בתשלום מס רווח הון, לעומת"ז בגיל פרישה משיכה מקופ"ג פטורה ממס רווח הון, מה הדין לגבי מיסוי במצבים אלה ?
 • holyo  (28/01/2008 22:25)
  האתר והכתבות מעולות אך מה עם בני 50 ומעלה http://www.ralc.co.il/site-article-op-a-id-1857.html בכתבה זו
 • א.ר.  (29/01/2008 09:04)
  מה קורה למי שמתחיל להפריש אחרי גיל 40 ולא מגיע בגיל הפרישה לחסכון הנותן פנסיה מזערית של 3850 ש"ח? מה האחוז המינימלי מהמשכורת שחייבים להפריש?
 • 55555  (28/01/2008 19:35)
  קצר ולעיניין
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אפריל
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני