• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםטבלאות מידעתמצית הוראות הרפורמה במיסוי מקרקעין לפי תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין

תמצית הוראות הרפורמה במיסוי מקרקעין לפי תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין.

10.08.2002

תמצית הוראות הרפורמה במיסוי מקרקעין

לפי תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין

רמי אריה, עו"ד, רו"ח

מבוא

תמצית זו סוקרת את תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג –1963 (להלן –החוק), הידוע בשם "הרפורמה במיסוי מקרקעין".

לתיקון זה השלכות רבות ומהותיות לגבי עסקאות במקרקעין או תכנון עסקאות כאלו, ומכיוון ותחולת רוב ההקלות מוגבלת בזמן ומכיוון שמטבעה של תמצית, שאין היא כוללת את כל החקיקה ופרשנותה, אנו ממליצים לכל עו"ד, רו"ח ולכל העוסק בענייני מקרקעין, לעיין בהוראות התיקון עצמו ובתנאים לתחולת ההקלות הכלולות בו, פן תצא טעות תחת ידו.

תחולה

התיקון נכנס לתוקף ביום 23.5.2002 , והוא חל רטרואקטיבית מיום 7.11.2001 .

מושגי בסיס

היום הקובע– 7.11.2001 , היום שבו מסרה ועדת הרפורמה את מסקנותיה לשר האוצר.

התקופה הקובעת–התקופה שמהיום הקובע 7.11.2001 ועד ליום 31.12.2003 . קביעת התקופה הקובעת נועדה לתחום את ההקלות במס לזמן מוגבל, חלק מההקלות עד ליום 31.12.2002 וחלקן עד ליום 31.12.2003 (חלקן ימשיכו לחול אף לאחר מכן ).

מוצע לשים לב כי אי ניצול הקלת מס עד לתום תקופת תחולתה - משמעה הפסד ההקלה.

תכנוני מס

נקדים ונאמר, כי למרות שבטבלה שלהלן, ניתנה משמעות רבה למועדים שבהם תקפות ההקלות. עדיין אפשר באמצעות תכנוני מס לגיטימיים להחיל את ההקלות גם על נכסים שנרכשו או נמכרו לפני היום הקובע, או על נכסים שיקנו או ימכרו לאחר התקופה הקובעת. ( ראו למשל –עסקה שנערכה לפני היום הקובע ובוטלה בשל תנאי מתלה שלא התקיים, או עסקה שנערכה בתקופה הקובעת, אך מכילה תנאי מתלה שעלול לא להתקיים לאחר התקופה הקובעת ).

תמצית ההוראות וההקלות

חבות המס

לאחר התקופה הקובעת

חבות המס

בשנת 2003

חבות המס מיום 7.11.2001

עד 31.12.2002

המצב לפני הרפורמה במיסוי מקרקעין

אירוע המס

כנ"ל

כנ"ל

לחברה - 25%

ליחיד עד 25%[1]

לחברה - 36%

ליחיד - עד 50% [2]

שיעור מס שבח לחברה וליחיד

אין הנחה

10%

20%

אין הנחה

הנחה מיוחדתבמס על מכירה בתקופה, או על נכס שנרכש בתקופה, על כל השבח הנצבר[3]

החל משנת 2005 שיעור מס השבח יוגדל ב- 1% לכל שנה, עד 25%

ללא שינוי

ללא שינוי

מס מופחת בשיעור 12%-24%

מכירת מקרקעיןותיקים –שנרכשו עד 31.3.1961. ע"י חברה, או ע"י יחיד שקיבלן בפרוק חברה

חזרה למס רכישה רגיל

כנ"ל

שיעור המס על המדרגה הראשונה יופחת ל- 0% (אפס) [4]

מדרגה ראשונה בשיעור 0.5%

מס רכישה לזכאי משרד השיכון

חזרה למדרגה עליונה 5%

מדרגה עליונה 4.75%

מדרגה עליונה 4.5%

מדרגה עליונה 5%

מס רכישהעל רכישת דירת מגורים[5]

חבות המס

לאחר התקופה הקובעת

חבות המס

בשנת 2003

חבות המס מיום 7.11.2001

עד 31.12.2002

המצב לפני הרפורמה במיסוי מקרקעין

אירוע המס

כנ"ל

כנ"ל

מבוטלעל מקרקעין שנרכשו מהיום הקובע. ועל כל דירות המגורים שמכירתם מהיום הקובע [6]

החל משנת המס 2000 - 2.5%

מס מכירה

מיסוי רגיל

כנ"ל

דחיית מס בעת המכירה. מס רכישה- 0.5% והקלות נוספות

מיסוי רגיל

שחלוףנכסי מקרקעין, בתקופה הקובעת במגבלות, בתנאים מסוימים[7]

כנ"ל

כנ"ל

דחיית מס ופטור ממס רכישה, ממע"מ ומס בולים (הסדרים מיוחדים )

כפל מיסוי

פינויבינוי

כנ"ל

כנ"ל

מותרות לגבי נכסים שנרכשו מהיום הקובע לצורך חישוב השבח במכירה [8]

לא מותרות [9]

ניכוי הוצאות מימון ריאליות


חבות המס

לאחר התקופה הקובעת

חבות המס

בשנת 2003

חבות המס מיום 7.11.2001

עד 31.12.2002

המצב לפני הרפורמה במיסוי מקרקעין

אירוע המס

כנ"ל , לרבות התרה של ההטבות הניתנות בתקופה הקובעת[10]

כנ"ל

בחברה –18%

יחיד - 25%

והטבות נוספות[11]

בחברה - 25%

יחיד - 35%

בנין להשכרהשהושכר לראשונה לאחר היום הקובע, או שהושכר לפני היום הקובע ל- 5 שנים לפחות

כנ"ל

כנ"ל

הסדרים מיוחדים[12]

איחוד, איחוד וחלוקה מהווים דרך כלל אירוע החייב במס

איחוד, חלוקה ופיצול מקרקעין

ביטול ההקלות

מס שבח –20%.

מס רכישה –עד 0.5% כנ"ל

מס שבח –15% . מס רכישה עד 0.5% מכלל התמורה.

חבויות מס רגילות

מכירת נכסי דיור מוגןלדיירים או לבעלים[13]

ביטול ההקלות[14]

כנ"ל

דחיית מס עד השלמת הבניה או מכירת הנכס[15]

מיסוי העלול לגרום לכפל מס

עסקאות קומבינציה[16]


חבות המס

לאחר התקופה הקובעת

חבות המס

בשנת 2003

חבות המס מיום 7.11.2001

עד 31.12.2002

המצב לפני הרפורמה במיסוי מקרקעין

אירוע המס

כנ"ל

כנ"ל

פעולה באיגוד תמוסה לפי עקרונות חלק ה' לפקודת מס הכנסה, שיעורי המס לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין[17] [18]

כל פעולה ממוסה לפי שווי המקרקעין שבאיגוד

איגודי מקרקעין

כנ"ל

כנ"ל

יחולו הוראות סעיף 93 לפקודה [19]

חלים הוראות סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין

פירוק איגודי מקרקעין, שהפכו לכאלו ביום הקובע או לאחריו

כנ"ל

כנ"ל

הקלות מס מיוחדות וקבועות לתושבי חוץ, שייקבעו ע"י שר האוצר

הוראות רגילות בחוק מיסוי מקרקעין

הקלות במס לתושבי חוץ

כנ"ל, למעט השינוי עקב אי תחולת סעיף 49י(ב)

כנ"ל

פטור ממס שבח, ממס מכירה, ממס רכישה בתנאים [20]

הטלת מיסוי רגיל

אופציותמקרקעין

כנ"ל

כנ"ל

פטורה ממס גם לאחר רישום צו ירושה

פטורה ממס עד רישום צו ירושה

חלוקה מחדש של נכסי עיזבון בין היורשים[21][1]השבח הכולל מיום רכישת הנכס ועד יום המכירה, יפוצל לשתי התקופות (לפני ואחרי היום הקובע) בשיטת הקו הישר. ייתכן ובהסתמך על הלכת "אינטר בילדינג" ניתן יהיה ליחס השבח על בסיס שמאות ספציפית . (נציין כי השבח האינפלציוני פטור ממס מאז שנת 1993 , על כן הכוונה ל"שבח ריאלי").

[2]לפי שיעור המס השולי שחל על היחיד.

[3]ההקלה תחול גם על זכות במקרקעין שהיא קרקע ובלבד שקיימת תוכנית המתירה בניה עליה, ותוך 5 שנים מיום רכישתה נבנה עליה בנין ששטחו לפחות 70% מהשטח הכולל הניתן לבניה. ההקלה לא תחול על מכירה פטורה לפי סעיף 70 או לפי חלק ה2 לפקודה, על מכירה לקרוב, על מכירה ללא תמורה, מכירה במסגרת שחלוף מקרקעין ובשינוי ייעוד.

חשוב לציין- ההנחות יינתנו גם אם הסכם המכר נחתם לפני היום הקובע, אך יום המכירה לפי סעיף 19 לחוק, או מכוחה של הפסיקה, חל בתקופה הקובעת.

[4]השיעור אפס יחול עד סכום של 454,460 ש"ח. למרות שמס הרכישה הופחת לאפס, יישאר הפטור ממס בולים (שכן חוק מס בולים מסתמך בהגדרתו על מס רכוש) . זכאי שהוא גם דייר מוגן, יכול לבחור בהקלות חלופיות –ראה הערת שוליים 14 .

[5]ההקלה חלה גם על רכישת דירה שטרם הושלמה בנייתה ואולם ניתנה התחייבות המוכר להשלימה. הכל למעט מכירה לקרוב או מכירה ללא תמורה.

[6]החל מהיום הקובע, מס המכירה מותר כהוצאה בעת מימוש המקרקעין כנגד הכנסה חייבת או שבח המקרקעין. המס ימשיך לחול לגבי מקרקעין (שאינם דירות מגורים) שנרכשו לפני היום הקובע.

[7]שחלוף מקרקעין הינו נושא חדש לחלוטין לגבי מקרקעין, אשר מאפשר דחיית מס בעת מכירת נכס מקרקעין, לנכס חלופי שיירכש במקום הנכס הנמכר. הנושא משמעותי שכן הוא מאפשר שימוש במלוא התמורה ממכירת נכס לרכישת נכס מקרקעין חדש (ללא ניכוי מס השבח ) וכן קבלת הקלות נוספות במסי מקרקעין. לשחלוף תנאים רבים שיסקרו ברשימה נפרדת.

[8] הוצאות המימון מותרות רק אם ההלוואה נתקבלה לצרכים ספציפיים לאחר היום הקובע ובלבד שלא נתקבלה מקרוב וההוצאות אינן מוכרות לפי הפקודה. ההלוואה חייבת להיות רשומה בהנה"ח כפולה, או שקיימת משכנתא ספציפית על הנכס. הריבית תוכר על בסיס מזומן.

[9] ויש הטוענים כי הוצאות מימון היו מותרות לניכוי גם לפי הדין שחל לפני הרפורמה.

[10]ההטבות המיוחדות ימשיכו לחול גם לאחר תום התקופה הקובעת, לרבות שיחלוף בניין להשכרה, התרת ריבית ריאלית, אי חיוב במס בשל שינוי יעוד מנכס לבניין להשכרה ועוד.

[11]ההקלות הנוספות כוללות הפחתת מס' דירות בבניין ל- 6 דירות (במקום 8 דירות). מאידך, יש לגבי בניין שהושכר לראשונה לפני היום הקובע, חובה להשכיר ל- 10 שנים כדי ליהנות מההקלות החדשות.

[12]ראה סעיף 67 לחוק. ההקלות בתנאי שלא שולם הפרש כספי, החלוקה אינה משנה יחסי זכויות במקרקעין. האיחוד נעשה לפי חוק תכנון ובניה, או לפי סעיף 19 (4) (קומבינציה) במקרקעין הגובלים זה בזה.

[13]התנאי להקלות המס בדיור מוגן, הינו כי ביום הקובע הדירה הוחזקה בשכירות מוגנת ולאחר מכירתה לא חל על הנכס חוק הגנת הדייר. ההקלות לא יינתנו על מכירה לקרוב, מכירה ללא תמורה, מכירה פטורה ממס מלא או חלקי ומכירה שחל לגביה שיעור מס מופחת לפי החוק, או לפי הפקודה.

[14]המועד הקובע הוא יום חתימת חוזה הקומבינציה.

[15]בתנאי שהמקרקעין הם מלאי עסקי בידי הרוכש. לא מדובר במכירה לקרוב ותוך 30 יום נמסרה הודעה למנהל.

[16]למעשה מאפשר התיקון ארבע צורות שונות של עסקאות קומבינציה, שלא כאן המקום לפרטם.

[17]לגבי איגוד מקרקעין שהוקם פחות מחמש שנים לפני הפעולה, יחולו שיעורי המס של חלק ה לפקודה ולא השיעורים המופחתים לפי החוק.

[18]הקצאת מניות באיגודי מקרקעין כנגד מזומנים לצורכי התאגיד, לא תהא חייבת במס שבח ובמס רכישה.

[19]לשר האוצר יש סמכות לקבוע הוראות באישור ועדת הכספים של הכנסת למקרים מיוחדים.

[20]האופציה הינה בלתי חוזרת ובכתב ואינה ניתנת להעברה או למימוש. תקופת האופציה המרבית אינה עולה על 24 חודשים. אין למחזיק האופציה זכות חזקה במקרקעין. תמורת האופציה אינה עולה על 5% משווי הזכות במקרקעין או משווי המימוש שנקבע, כגבוה ביניהם. נמסרה הודעה למנהל תוך 30 יום מיום מתן האופציה ותנאים נוספים.

[21]ובלבד שאם שולמו תשלומי איזון בין היורשים, הם יחויבו במס.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • דן וקס, עו"ד  (23/01/2007 08:59)
  גכל הכבוד וכה לחי על הסיכום בקשר הוראות הרפורמה במיסוי מקרקעין. עלה והצלח דן וקס, עו"ד 054-4291221
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר