• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםקופת"ג ,פנסיה ופיצויי פיטוריןעצות ו טיפים לתכנון מס לקראת סיומה של שנת המס 2008

עצות ו"טיפים" לתכנון מס לקראת סיומה של שנת המס 2008

09.12.2008

עצות ו"טיפים" לתכנון מס

לקראת סיומה של שנת המס 2008

אמנון חדד, רו"ח MBA

לקראת תום שנת המס 2008, הננו מביאים טיפים ועצות לחיסכון וזיכוי מס, בתמצית רבה ועל קצה המזלג, להקטנת חבות המס, כדלקמן:

1. הפקדות לקופות גמל , קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

החל משנת 2008 בוטלו ההפקדות להון וכיום קיימות רק הפקדות לקצבה בלבד. אולם עדיין קיימות קופות משלמות (הקופות לקצבה לשעבר ) וקופות לא משלמות (הקופות ההוניות לשעבר) . ההבדל בין הקופות יהיה שבהגיע העמית לגיל פרישה במקרה של קופה לא משלמת יועברו כל הכספים שנצברו לקופה משלמת שם יקבל העמית קצבה עפ"י הסכומים שנצברו ועפ"י המקדמים שיהיו בפועל. העמית יהיה זכאי למשיכה של חלק מהכספים כמשיכה חד פעמית זאת במידה יהיה זכאי לקצבה בסכום העולה על 3,850 ₪ לחודש. הסכום יעודכן משנה לשנה עפ"י השינויים במדד המחירים לצרכן .

הניכוי המוכר בגין הפקדות לקופת גמל , קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (להלן : קופות לקצבה ) לעצמאים, בשל הכנסתם החייבת במס עד תקרה של 180,000 ₪ ("ההכנסה המזכה"), הוא לפי 11% מההכנסה – סך מרבי של 19,800 ₪ לשנה.

הזיכוי ממס המרבי בשל הפקדות לקופות לקצבה של 5% מההכנסה החייבת במס, עד תקרה של 180,000 ₪ לשנה, דהיינו סך מירבי של 9,000 ₪ בשנה.

לפיכך, ההפקדה המרבית שתזכה בניכוי ובזיכוי הנה בסך של 28,800 ₪ לשנה. חשוב לזכור כי הפקדה מרבית זו כדאית רק לעצמאי שמרוויח בגובה התקרה ומעלה וכן שסכום זה כולל הפקדות לקופות לקצבה שבוצעו לאורך כל השנה בשל המפקיד ובן/בת זוגו בלבד.

אולם, כדי שהפקדה לקופות לא משלמות (לשעבר הקופות ההוניות) תוכר למס הכנסה, הרי לפי הוראה חדשה משנת 2006, ילידי 1961 ומעלה (הצעירים יותר), חייבים להפקיד רובד ראשון לקופות משלמות , בשיעור של 16% מ – 95% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו עד תקרה מרבית בסך של 13,977 ₪ לשנה.

הקושי בכל עניין ההפקדות לקופות גמל בשנת 2008 הוא בכך שתנאי משיכת ההפקדות והרווחים עליהם השתנו לרעה: הפקדות שהופקדו החל מיום 1.1.2007 יופקדו לקצבה בלבד ולא ניתן יהיה למשכם בסכום חד פעמי אלא לקבלם כקצבה חודשית בהגיע לגיל פרישה או בתנאים המזכים את המקבל בקבלת קצבה חודשית.

2. הפקדות לקופות גמל לשכירים בגין הכנסה לא מבוטחת

הניכוי המוכר בגין הפקדות לשכירים, בשל חלק השכר שהמעביד אינו מפריש בעבורם לקופות גמל, הינו בשיעור של עד 16% מההכנסה החייבת, עד תקרה של 86,400 ₪ לשנה (מקסימום 13,824 ₪) עבור קופות לקצבה.

3. קרן השתלמות לעצמאיים

ההפקדה שתזכה במרב ההטבות הינה בשיעור של 7% מההכנסה עד תקרה של 224,000 ₪ לשנה. דהיינו, הפקדה מרבית בסך של 15,680 ₪ לשנה. בשל ההפקדות יינתן ניכוי מההכנסה החייבת עד 4.5% שהם 10,080 ₪ לשנה.

4. קרן השתלמות לשכירים בעלי שליטה בחברה

ההפקדה שתזכה במרב ההטבות הינה בשיעור של 6% מההכנסה השנתית עד 188,544 ש"ח, דהיינו, הפקדה מרבית בסך של 11,313 ש"ח מהם יינתן ניכוי מההכנסה החייבת במס עד 4.5% שהם 8,484 ₪ לשנה.

מובהר בזאת כי הפרשת המעביד מעבר לשיעור של 4.5% ועד לשיעור של 7.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 אומנם לא תותר כהוצאה בידי החברה אך לא תיחשב כהכנסה חייבת במס בידי על השליטה כפוף לתשלום מקביל של בעל השליטה של לפחות שליש מהסכום ששילמה החברה.

5. תשלומים לביטוח לאומי לעצמאיים

מומלץ להקדים ולשלם הפרשי ביטוח לאומי בשל גידול בהכנסה במהלך השנה, לפני תום שנת המס , ולא יאוחר מתום השנה. התשלום לביטוח לאומי שישולם עד תום השנה יקנה ניכוי מוכר למס הכנסה בשיעור של 52% מהתשלום. ניתן לשלם את דמי הביטוח בכרטיס אשראי בקרדיט בהתקשרות טלפונית למשרדי הביטוח הלאומי.

6. הכרה בחובות אבודים

על מנת שמס הכנסה יכיר בחובות האבודים שנוצרו בעסק במהלך השנה, יש להקדים ולטפל בגבייתם על מנת לבסס את הטענה שהחיוב אכן הינו חוב אבוד. פעולות ההוכחה יכולות לכלול פניה להוצאה לפועל, אישור עורך דין שהחוב אבוד, או הסדר חובות עם החייב.

לגבי חוב שלגביו הוכח כאמור שהינו אבוד, ניתן להוציא תעודת זיכוי שתשלח לחייב בדואר עם אישור מסירה ובכך לקבל זיכוי גם על מס הערך המוסף שבסכום החוב. חובה להודיע למשרד המע"מ האזורי על הוצאת תעודת הזיכוי.

7. בונוסים ומענקים או דיבידנדים לבעלי שליטה

ניתן לערוך תכנון נכון של נטל המס על ידי ויסות ההכנסה מהחברה והפניית חלק ממנה כבונוס ומענקים לבעלי שליטה. בונוס לבעלי שליטה, יוכר כהוצאה מוכרת בתנאי ששולם ונוכה ממנו מס במקור עד ליום 31.3.2009.

במקום בונוס ניתן בחברות רווחיות להעביר תשלומים לבעלי שליטה כדיבידנדים. הדיבידנדים פטורים מדמי ביטוח לאומי, לעומת בונוס שעלול להיות מחויב בדמי ביטוח לאומי.

8. חלוקת דיבידנד לבעלי שליטה

כדאי לבעלי שליטה שצברו הפסדים הון מניירות ערך בשנת 2008 לשקול על חלוקת דיבידנד מהחברות שבבעלותם (כפוף לכללים בחוק החברות) כך ניתן יהיה לקזז את הפסדי ההון מניירות ערך כנגד קבלת דיבידנד. משמעות הדבר חסכון מס בשיעור של 25% כנגד ויתור על הפסדים שטמון בהם חסכון מס פוטנציאלי עתידי של 20% בלבד.

9. פחת מואץ

ביולי 2008 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה). בהתאם לתקנות אלו יינתן פחת מואץ בשיעור 50% לשנה להשקעות במכונות וציוד בענפי התעשייה, מלונאות, חקלאות ובניה שייעשו בשנה שבין 1 ביוני 2008 ל – 20 למאי 2009.

יש לשים לב כי התקנות מגדירות תנאי מפורש של תחילת השימוש בציוד תוך 6 חודשים מיום הרכישה או 31 למאי 2009, כמאוחר שבהם. כלומר, לא מספיק לרכוש את הנכס אלא יש להוכיח שימוש בו.

לגבי נכסים ששימשו בעסק התקופה קצרה משנה אין התייחסות ברורה בתקנות אך מקובל לחשוב כי יינתן להם פחת בשיעור 50% באופן יחסי לתקופת השימוש (נכס ששימש חצי שנה יהיה זכאי ל – 25% פחת).

10. הגדלה והקדמת הוצאות

רכישת שירותים ומוצרים מסוימים שאינם מלאי או רכוש קבוע, מהווה הוצאה מוכרת כל עוד היא בגדר הסביר, כגון לצורך תיקונים, אחזקה, צורכי משרד, פרסום ושיווק וכיוצא בזה.

הגדלת ההוצאות תביא להפחתת ההכנסה החייבת בשנת 2008 ובכך לחיסכון מס ממשי עקב הקטנת שיעורי המיסוי ליחידים ולחברות בשנים הבאות.

שימו לב, כי קיימת מחלוקת עם מס הכנסה האם הוצאות מראש כגון בגין ביטוחים ושכר דירה לשנה הבאה, למדווחים על בסיס מזומן מהווה הוצאה מוכרת כבר בשנה שבה שולמו.

11. דחיית הכנסות והקדמת תשלומים

הכנסות שניתן לדחות אותן לשנת 2008 ייהנו משיעורי מס נמוכים יותר. ניתן לדחות הכנסות מעבודות בניין שלא יושלם עד 31.12.2008, מעבודות בביצוע שטרם יושלמו לשיעור של 25%, הכנסות מדמי שכירות המדווחות תמיד על בסיס מזומן (לגבי הכנסות מהשכרת דירת מגורים, יש לבדוק בחירת מסלול הפטור או בחירת מסלול 10% מתקבולי שכר הדירה).

למדווחים על בסיס מזומן, כדאי לשקול לבקש מהלקוחות את התשלום בשק דחוי לשנת 2009 ולהקדים את תשלומי ההוצאות עד ליום 31.12.08.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • avraham_tal  (20/12/2008 20:56)
  במאמר כתוב ש: "כדי שהפקדה לקופות לא משלמות (לשעבר הקופות ההוניות) תוכר למס הכנסה, הרי לפי הוראה חדשה משנת 2006, ילידי 1961 ומעלה (הצעירים יותר), חייבים להפקיד רובד ראשון לקופות משלמות , בשיעור של 16% מ – 95% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו עד תקרה מרבית בסך של 13,977 ₪ לשנה. " אבל החל מ-1.1.2008 כל הקופות הם לקצבה. האם מה שרשום בציתות עדיין תקף החל משנת 2008? כלומר, האם הפקדה של 28800 ש"ח לקופות לא משלמות בשנת 2008 תקנה את מירב ההטבות?
 • ilanaz  (10/12/2008 09:20)
  הפקדות לקופות גמל לשכירים בגין הכנסה לא מבוטחת אני חושבת שהתיקרה שונה לגבי 2008 זה לא 86400 (שווה בדיקה)......
 • גיל אשד  (10/12/2008 06:47)
  ההפקדות מיום 1 בינואר 08 הן לקיצבה בלבד ולא מיום 1 בינואר 2007 כפי שרשום בטעות
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אפריל
לא רשומים אירועים לחודש מאי