• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהחישוב נפרד לבני זוגתקדים והכרעה משפטית חדשה בני זוג העובדים יחד זכו בערעור לחישוב מס נפרד

תקדים והכרעה משפטית חדשה בני זוג העובדים יחד זכו בערעור לחישוב מס נפרד

14.06.2009

תקדים והכרעה משפטית חדשה

בני זוג העובדים יחד זכו בערעור לחישוב מס נפרד

רמי אריה עו"ד רו"ח

סוף סוף קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 11.6.2009 באופן נחרץ וברור את דעתו בעניין סוגיית חישוב המס הנפרד/מאוחד. בהלכת שקורי (עמ"ה 1250/05) דחה בית המשפט המחוזי את דעת פקיד השומה שיוצג ע"י עו"ד אמנון סמארה מפרקליטות מחוז מרכז וקיבל את דעת החתום מעלה שייצג את בני הזוג שקורי בערעור במלואה. בהמ"ש קובע כי לכל אחד מבני הזוג הזכות לחישוב מס נפרד. משמעות חישוב המס הנפרד היא בחיסכון מס של כ- 50,000 ש"ח נטו לכל שנת מס, סכום לא מבוטל בעליל.

למרות הלכת קלס (ע"א 900/01) שניתנה בשנת 2003 בזכותו של ד"ר אבי אלתר מורי ורבי ז"ל, לא אפשרו פקידי השומה ליישם את החישוב הנפרד לבני זוג שעובדים יחד בעסק או בחברה שבבעלותם. זאת למרות שעבודה יחד של בני זוג בימינו היא מקובלת ושגרתית. כך לגבי זוג אדריכלים שעובדים יחד, זוג עורכי דין או זוג נשוי שמנסה למקסם את יתרונות השליטה יחד בעסק המשותף.

בני הזוג שרה ושחר שקורי מנהלים במשותף את חברה העוסקת במוצרי טיפוח לשיער, קוסמטיקה וציוד נלווה למספרות. החברה היא בשליטה מלאה של בני הזוג שקורי. שחר מחזיק ב-51% ממניות החברה ושרה ביתרת 49% מן המניות. שני בני הזוג מכהנים כמנהלים בחברה.

בהמ"ש מפרט את המבחנים שהצגתי כבא כוח בני הזוג שקורי בערעור המס, במאמרי "המבחנים הרצויים להתרת חישוב נפרד", רואה החשבון, כרך נ"ב חוברת 2 עמ' 442 יוני ,2003 , כמבחנים שיש בהם, לאור הלכת קלס, להחליף את מבחני הפסיקה שנהגו קודם לפסק דין זה.

בהמ"ש קובע כי זכותם של כל אחד מבני הזוג לשוויון, בינם לבין עצמם וכשווים בהתייחס לנישומים אחרים שאינם בני זוג, זכותו של כל בן זוג להגשים את שאיפותיו לרבות בתחום הקריירה והעיסוק, זכותו לבחור באמצעי, בכלי משיא ההכנסה מיגיעה אישית, באופן שמביא בחשבון את היעילות הכלכלית, את שאיפותיו האישיות ובחירותיו. החישוב המאוחד על פי אמות הבחינה קודם להלכת קלס, יוצר הטיה משיקולים פיסקאליים וחוסר שוויון.

בהמ"ש קובע כי בהתבסס על התכליות שמנה בית המשפט בעניין קלס, הרי שכל אימת שבני הזוג מוכיחים כי לא נעשית מניפולאציה בהכנסותיהם לשם ניצול לרעה של החישוב הנפרד, אף אם בני הזוג משיאים הכנסה מיגיעה אישית מאותו מוקד אין לראות בהכנסת מי מבני הזוג כתלויה במקור של בן הזוג האחר. כאשר משולמת משכורת למי מבני הזוג בגין עבודתו, בגין תפקיד המוכח כנחוץ, אשר אלמלא היה ממלא בן הזוג תפקיד זה או משרה זו, היה נדרש לשכור את שרותיו של אחר לשם ביצוע המטלות ובאותו שכר, מתקיימת אי תלות במקור ההכנסה. משכך יוכח, הרי שכל אחד מבני הזוג משיא הכנסה ממקור בלתי תלוי במובן זה שעצם קיומו של המקור או של ההכנסה נובע משיקול עסקי, כלכלי , מסחרי, מתנאי השוק ומצרכי הפעילות משיאת ההכנסה. במובן זה אין ההכנסה תלויה ברצונו או גחמתו של בן הזוג האחר או בני הזוג יחדיו, אלא בצורך כלכלי עסקי ממשי. המסקנה המתבקשת היא כי סעיף 66(ד) הוא סעיף אנטי תכנוני. משעה שעומדים בני הזוג במבחן נחיצות המשרה ונאותות השכר והתנאים (מה שיכונה מבחן הנחיצות והנאותות) נושאים הם בנטל להדוף ולסתור את חזקות התלות שבסעיף 66(ד).

סעיף 66(ה) קובע אמות מידה אנטי תכנוניות מובהקות: מספר שעות עבודה בשבוע, מקום העבודה, מועד בחירת מסלול החישוב הנפרד קודם לשנת המס שבה יערך, אי היכולת לעבור מחישוב נפרד למאוחד ובחזרה אלא לאחר עבור פרקי הזמן הקבועים בסעיף.

העולה מן המקובץ הוא כי על בני הזוג שקורי היה לשאת בנטל לשכנע כי תפקיד כל אחד מהם נחוץ ושכרם סביר ולא נגוע במניפולאציה שנועדה לעשות שימוש ברעה בחישוב הנפרד. בקשר עם השכר, הנתונים שהציג ב"כ המערערים מספקים. ברור הוא כי גם אם חלו שינויים בשכר כל אחד מבני הזוג לאורך השנים, היו אילו שינויים שנובעים מצרכי העסק והמשרה. העובדה כי הגב' שקורי קבלה שכר גבוה יותר מאשר נציגי המכירות והסוכנים, אינה צריכה לשמש לה לרועץ הן משום התפקיד המרכזי שהיא ממלאת בעסק, והן משום שבכל שנות המס, השכר עלה על סכום הכנסה שמביאה לניצול מקסימאלי של ההטבות שבחישוב הנפרד, כפי שפורט לעיל בטענות המערערים בקשר לכך.

כל אילו מעידים כי בני הזוג מפיקים הכנסה ממרכז רווח אחד, כי אין מוסבת או מיוחסת הכנסה אל מי מהם על מנת לעשות שימוש לרעה בחישוב הנפרד. כי אין המדובר במשרה של מי מהם שהיא פיקציה. אין בקיומו של מקור אחד כדי לשלול את העובדה כי המשכורות שמושכים בני הזוג אינן משכורות אמת המהוות התמורה לתרומתם לעסק. משכך שני בני הזוג משיאים הכנסה ממקור שבסעיף 2(2) לפקודה. משנחיצות שניהם הוכחה לשם שגשוג העסק, ונמצא כי גובה השכר לא נקבע בשל שיקולים של ניצול לרעה של החישוב הנפרד, עמדו הם במבחן הנחיצות והנאותות.

באשר לטענה כי בני הזוג מלאו הדו"חות תוך ציון כי צריך שיחול עליהם חישוב מאוחד ורק לימים בקשו לתקנם, הרי שבהמ"ש אינו מייחס לכך משמעות לאור המצב המשפטי החדש שנוצר עם מתן פסק הדין בעניין קלס.

מהטעמים האמורים, דינו של הערעור להתקבל. בהמ"ש קובע כי על פקיד השומה לקבל את בקשתנו בערעור ולערוך לבני הזוג שקורי חישוב מס נפרד. זכינו בערעור זה וכמונו זכו כל בני הזוג העובדים יחד ליהנות ממס אמת על הכנסת כל אחד מהם בנפרד, למרות עבודתם יחד, כמו כל בני זוג שאינם עובדים יחד.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • רחלי בן ארי  (08/11/2010 12:14)
  יישר כח הילכת שקורי רק מחזקת אתהעובדה כי ישנ עיוות בחוק שיש לתקן באופן שהוא בלתי ניתן לדיחוי.בהצלחה בערעור .
 • sarit  (17/06/2009 11:33)
  המציאות במדינה היא שרשויות המס אינן יעילות. מפאת כבודו של אתר זה לא אפרט את דעתי על העובדים, על דרך התנהלותם של פקידי השומה ועוד. אומר אך זאת: כשבני זוג עובדים יחד בעסק מגיע להם חישוב מס נפרד - זהו הצדק. אזי היכן הבעייה: האנשים במדינה הזו התרגלו שבמדינת ישראל משתלם לתכמן ולגנוב כי הרשויות לא רוצות לעבוד קשה ולכן אין אכיפה של החוק. ולכן: במדינה עצלנית - שהעובדים שלה לא רוצים לעבוד קשה ולא אוכפים את החוק - מעוותים את כללי הצדק הטבעי וכך אין צורך לאכוף. מי שסובל אלו האנשים הישרים והתמימים שבאמת מגיע להם חישוב מס נפרד אבל לא יקבלו אותו כי רשיות המס לא עובדות נכון. ביהמ"ש עושה צדק והוא סופר מתחשב במציאות החיים שלנו. מי שלא מתחשב במציאות אלו אנשים כמוך שהופך את כולנו, מראש, לרמאים וגנבים. אבל כידוע - על ראש הגנב בוער הכובע ...
 • תמי  (18/06/2009 14:46)
  השאלה אם הערעור לא יגיע לעליון וישנה שוב את הכל?
 • joelr  (18/06/2009 01:02)
  רמי כל הכבוד על מאבקך ברשות המיסים יואל
 • משה כהן  (17/06/2009 15:45)
  ל34 תגובתך נכונה ב 100% הוסיף מספר דברים ... אני חושב שלמרות ששני בני זוג עובדים במקום אחד החקיקה מחויבת להיות שווה לכולם לדוגמה : זוג שכרים עובדים באותה חברה פרטית או חברה ציבורית או זוג עובדים מתקציב ציבורי דהינו ( עובדי ממשלה עיריות צהל) ( הגננת מירוחם ובעלה השר בבממשלה או ראש הממשלה ואשתו עובדת עיריית ירושלים או מגישת התה בכנסת ובעלה הסוהר בשרות בתי הסוהר ) או זוג פנסיונרים מפנסיה תקציבית (מהקופה הציבורית ) יש לבצע חישוב זהה לחישוב לזוג שעובד באותו עסק (חישוב מאוחד ) לכן מבחן החיקקה היה כאשר חישוב מאוחד חל על כולם ולא המגזר הפרטי בלבד לקבוע חוק שווה לכולם רק הגדרה מחודשת לבני זוג עובדים תגרום לכולם להבין את משמעות החקיקה !!!!
 • אשר  (17/06/2009 10:42)
  עלה והצלח, מזמן לא שוחחנו.......
 • כרמי  (17/06/2009 10:23)
  כל הכבוד רמי סוף סוף ישר כח כרמי
 • בני קיויתי  (17/06/2009 07:58)
  ללא תוכן
 • שריף  (17/06/2009 00:06)
  הצדק יצא לאור , בעידן הנוכחי צריך הרבה כח כדי לממש את כללי הצדק הטבעי. אתה רמי עומד על הזכות לממש אתו
 • סוזישקורי  (16/06/2009 15:15)
  אני תקווה שפסק דין זה יהווה אבן יסוד לחישוב נפרד . חוששני כי ינהגו בענין זה כפי שנוהגים בענין עו"ד ורד פרי. מכל מקום כל הכבוד על הנחישות והאומץ. סוזי שקורי
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר