• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםקופת"ג ,פנסיה ופיצויי פיטוריןהפקדות לקופות גמל וקרנות לקראת תום שנת המס 2009

הפקדות לקופות גמל וקרנות לקראת תום שנת המס 2009

02.11.2009

הפקדות לקופות גמל וקרנות לקראת תום שנת המס 2009

צביקה משבנק, רו"ח

כמידי שנה, שמח אני להפיץ חוזר מקצועי שיסייע לכם להיערך טוב יותר לקראת תום השנה.

בסוף החוזר מצורפת טבלת תקרות וסכומים מעודכנים לשנת המס 2009.

הטבות המס להפקדות בקופות גמל לקצבה (משלמות/לא משלמות)

1. החוק מעניק הטבות מס שונות ל"עמית מוטב" ולעמית שאינו "עמית מוטב".

2. בשנת 2009 "עמית מוטב" הנו כל עמית שהופקד בעדו בקופת גמל לקצבה (משלמת/לא משלמת) סכום השווה ל- 16% מהשכר הממוצע במשק במונחים שנתיים דהיינו, 15,222 ₪ לשנה (16% X 7,928 X 12).

שכיר שאינו "עמית מוטב"

פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב)(2) לפקודה:

ניכוי בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין המשכורת לבין המשכורת המבוטחת, אך לא יותר מ- 7,800 ₪ לחודש.

פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה):

מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

· לגבי משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת מבוטחת עד 7,800 ₪ לחודש.

· לגבי הפקדות כעמית עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% ממשכורת עד 7,800 ₪ לחודש בניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר.

שיעור הזיכוי – 35%.

עצמאי + שכיר שהנו "עמית מוטב"

פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב1) לפקודה:

· עצמאי – ניכוי בשיעור 11% מהכנסה עד 15,600 ₪ לחודש.

· שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

o ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, עד 7,800 ₪ לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

o ניכוי בשיעור 11% ממשכורת לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין המשכורת עד 31,400 ₪ לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/7,800 ₪ לחודש, אך לא יותר מ- 7,800 ₪ לחודש.

· שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

o ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת[1] עד 7,800 ₪ לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת.

o ניכוי בשיעור 11% מהכנסה לא מבוטחת, בגובה ההפרש בין ההכנסה עד 31,400 ₪ לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/7,800 ₪ לחודש, אך לא יותר מ- 7,800 ₪ לחודש.

פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה) לפקודה:

· עצמאי – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מהכנסה עד 15,685 ₪ לחודש.

· שכיר – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

o לגבי משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 7,800 ₪ לחודש.

o לגבי משכורת לא מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% ממשכורת לא מבוטחת, עד משכורת ברוטו של 15,685 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/7,800 ₪ לחודש.

· שכיר + עצמאי – מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים:

o לגבי משכורת מבוטחת – פרמיה לזיכוי בשיעור 7% ממשכורת עד 7,800 ₪ לחודש.

o לגבי הכנסה לא מבוטחת[2] – פרמיה לזיכוי בשיעור 5% מהכנסה לא מבוטחת, עד הכנסה ברוטו של 15,685 ₪ לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/7,800 ₪ לחודש.

שיעור הזיכוי – 35%.

קרנות השתלמות

שכיר – סעיף 3(ה) לפקודה:

שכר מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה – 15,712 ₪ לחודש.

חלק מעביד – 7.5%.

חלק עובד – לפחות 1/3 (מקובל 2.5%).

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:

חלק מעביד – 7.5%.

חלק עובד – 2.5%.

שכר מרבי – 15,712 ₪ לחודש.

עצמאי – סעיף 17(5א) לפקודה:

ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/ממשלח-יד בלבד.

ניכוי בגובה הסכום שהופקד, בניכוי 2.5% מ"ההכנסה הקובעת".

"ההכנסה הקובעת" – ההכנסה מעסק/ממשלח-יד עד 234,000 ₪ לשנה.

תקרת הניכוי – 4.5% מ"ההכנסה הקובעת".

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:

16,440 ₪ לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק/ממשלח-יד.

עצמאי + שכיר – סעיף 17(5א) לפקודה + תקנות ניכוי הוצאות

ניכוי בגובה הסכום שהופקד, בניכוי 2.5% מ"סכום התקרה".

"סכום התקרה" – הנמוך מבין:

· הכנסה מעסק/ממשלח-יד עד 234,000 ₪ לשנה.

· 234,000 ₪ בשנה בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכירים.

תקרת הניכוי – 4.5% מ"סכום התקרה".

תקרת "הפקדה מוטבת" לרווחים פטורים ממס:

צירוף התקרות של עצמאי ושכיר גם יחד.

אבדן כושר עבודה

· ההוצאה לא.כ.ע לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור 3.5% מהכנסה חייבת עד 4 פעמים שכר ממוצע במשק (31,712 ₪ לחודש) =">" פרמיה מרבית של 1,110 ₪ לחודש.

· לפי סעיף 3(ה3) לפקודה, הסכום המרבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולא.כ.ע גם יחד מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה הנו בשיעור 7.5% משכר עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק =">" פרמיה מרבית של 2,378 ₪ לחודש. דהיינו, פרמיה זו כוללת גם הפרשה למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני א.כ.ע.

השלמת חסרים בקופות גמל לפיצויים

1. ניתן להשלים חסרים בקופות גמל לפיצויים במקרים הבאים:

1.1. תשלומי פיגורים – תשלומים הנעשים על-ידי מעביד המצטרף לקופת גמל על-מנת לכסות את ההתחייבות המצטברת לפיצויים עד למועד הצטרפותו, וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון משנים קודמות שנוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים לקופה, במלואם או בחלקם.

1.2. תשלומי השלמה[3] תשלומים הנעשים על-ידי מעביד בשנה מסוימת על-מנת לכסות את הפער בין הסכומים שנצברו בקופה (לרבות רווחים), לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים על-פי המשכורת האחרונה. מכאן, שמדובר בפער הנובע מעליית שכר העובדים ביחס לתשואות הקופה. תשלומים אלה נחלקים לשני סוגים:

1.2.1. תשלומי השלמה קבועים – תשלומים המשתלמים מדי שנה לכיסוי הפער שנוצר מעליית השכר באותה שנה ביחס לתשואה.

1.2.2. תשלומי השלמה בלתי קבועים – תשלומי השלמה שאינם קבועים מדי שנה בשנה, אלא נעשים אחת לכמה שנים.

2. תשלומי השלמה קבועים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס בשנה שאליה הם מתייחסים ובלבד ששולמו באותה השנה לקופה.

3. תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס על בסיס שנתי לפי הגבוה מבין:

3.1. 20% מסך צבירת הפיצויים.

3.2. 1/3 מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים.

4. בשל הסמיכות לסוף השנה, מומלץ כי מעביד המעוניין בכך יבצע את ההשלמה עד ליום 31.12.2009 כדי שיוכל ליהנות מהוצאה שוטפת לצרכי מס כבר בשנת המס 2009.

טבלת תקרות וסכומים מעודכנים לשנת המס 2009

הנושא

הסכום

הערות

שווי 1 נקודת זיכוי ממס

197 ₪

לשנה – 2,364 ₪

"קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס

7,520 ₪

פטור ממס בשיעור של 35% מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה

10,980 ₪

מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה

21,960 ₪

מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47

7,800 ₪

לשנה – 93,600 ₪. לעמית שאינו מוטב

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה ממשכורת לפי סעיף 47

11,000 ₪

לשנה – 132,000 ₪. לעמית שאינו מוטב

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א

151 ₪

לשנה – 1,812 ₪. לעמית שאינו מוטב

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א

146 ₪

לשנה – 1,752 ₪. לעמית מוטב

ההכנסה המרבית שבגינה מגיע זיכוי ממס לפי סעיף 45א

15,685 ₪

לשנה – 188,220 ₪. לעמית מוטב

הכנסה מרבית לסעיף 47

31,400 ₪

לשנה – 376,800 ₪. לעמית מוטב.

מי ששכרו המבוטח על-ידי המעביד עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"

45,500 ₪

בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום.

לשנה – 546,000 ₪


סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה שאינה מיגיעה אישית"

5,450 ₪

אם נקבעה נכות בין 185-364 יום – גם לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"

אם נקבעה נכות עד 184 יום – לא מגיע פטור ממס

לשנה – 65,400 ₪

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה מריבית ורווחים על פיקדון, תוכנית חסכון ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם כפיצוי בשל נזק גוף

19,440 ₪

233,280 ₪

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

15,712 ₪

לשנה – 188,544 ₪

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

234,000 ₪

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

16,440 ₪

התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס – ראה/י חוזר לקוחות מס' 7

מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה

3,850 ₪

ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים ו/או לקצבה בשל "חבר בעל שליטה"

915 ₪

לשנה – 10,980 ₪

4 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה3)

שכר חודשי ממוצע במשק = - ₪

- ₪

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס

תקרת "הפקדה מוטבת" בקופת גמל לתגמולים

21,360 ₪

התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס – ראה/י חוזר לקוחות מס' 7

נערך על ידי:

צביקה משבנק רו"ח (LL.M) TZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)


כתובת המשרד: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (קומה 25)

כתובת למשלוח דואר: קאפח 7/31 ראשון לציון 75730

טלפקס: 03-7535536 נייד: 052-3493929 דוא"ל: tzvika66@bezeqint.net[1] הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת.

[2] הכנסה לא מבוטחת = משכורת ללא זכויות + הכנסה אחרת שאינה משכורת.

[3] ניתן לבצע גם בקופות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו כדין תגמולים לקופה.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • אור  (27/12/2009 20:38)
  מה הם האחוזים לדהי שכיר בעל שליטה? האם כמו שכיר רגיל? או 1.5% עובד 4.5% מעביד?
 • מרק שטייף  (11/12/2009 12:01)
  שאלה לצביקה משבנק רו"ח 1. תקרת "הפקדה מוטבת" - כתבת 16440 ש"ח , זו טעות, 7% מסכום של 234000 ש"ח הם 16380 שח בלבד 2. כתבת שתקרת "ההפקדה המוטבת" היא 16440 שח לשנה ללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של היחיד מעסק או משלח יד, מה פרוש " ללא כל קשר" , האם משתמע מכך שמהכנסה חייבת שנתית של 100000 שח יותר ניכוי יותר מ 7000 ש"ח ? נא הסבר המשפט בברכה שטייף מרק
 • מוטי  (14/11/2009 09:47)
  מענין מדוע ההוראות כה מסובכות לאזרח פשוט המעונין לדאוג לעתידו ,מדוע הוא צריך מומחים למינהם ,. לדעתי יש לפשט את ההוראות לפחות בנושא ההפקדות(חסכון עתידי)ושכל אדם יוכל לחשב ולתכנן את הפקדותיו עד לפרישתו ולקבל זכוי מס מקסימלי ללא צורך בסיוע של מומחים למינהם.
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אפריל
לא רשומים אירועים לחודש מאי