• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

עשרה טיפים במס לסוף שנת 2011

01.11.2011

עשרה טיפים במס לסוף שנת 2011

רמי אריה , עו"ד רו"ח

מבחר טיפים והמלצות להיערכות לקראת תום שנת המס 2011 ותחילת שנת המס 2012, תוך יישום ראשוני של פרק המיסוי בהמלצות ועדת טרכטנברג שאושרו בהחלטת הממשלה מיום 30.10.2011.

1. בדיקת חבות מס הכנסה לשנת 2011

מומלץ לערוך בדיקת חבות מס הכנסה על הרווח שנצמח בשנת 2011, על בסיס דו"ח רווח והפסד האחרון שניתן להפיק ממערכת הנהלת החשבונות, כדי לדעת את גובה סכום המס הצפוי לתשלום (או להחזר) מראש לפי הנתונים הנוכחיים בשנת 2011. יש להתאים את שיעור המקדמות למס הכנסה לפי החבות/החזר המס הצפוי, כדי שלא תיווצר חבות מס גדולה או החזר מס גדול בדו"ח השנתי שלא לצורך.

ככל שיש חבות מס גבוהה לתשלום, כדאי לעשות פעולות להקטנת ההכנסה החייבת, כגון, על ידי דחיית הכנסות והקדמת הוצאות שוטפות למדווחים על בסיס מזומן או קבלת אישורי חובות אבודים, חיסול מלאי מת וקבלת הערכה שמאית על ירידת ערך מלאי המקרקעין למדווחים על בסיס מצטבר. יש לזכור כי לפי המלצות ועדת טרכטנברג שיעור נטל המס (כולל ביטוח לאומי) בשנת 2012 לא יעלה על זה של 2011, הוא רק לא יפחת לפי המתווה המקורי של הרפורמה, לכן, עדיין כדאי לדחות הכנסות חייבות לשנת 2011. למעט, רווחי הון ומשיכת דיבידנדים לגביהם שיעור המס צפוי לעלות ב- 5% בשנת 2012 ולמעט גידול צפוי של 1% במס חברות שיקוזז מרווחי דחיית המס.

אם יש הכנסה נמוכה או הפסדים אצל יחיד, כדאי לדחות הוצאות ולהקדים הכנסות כדי להשאיר בידיו הכנסה חייבת מספיקה לשם ניצול מדרגות המס הנמוכות והניכויים והזיכויים האישיים המגיעים לו. שהרי לא ניתן להעביר את אלו משנה לשנה.

ככל שיש עודפים נצברים הניתנים לחלוקה כדיבידנדים כדאי למשוך אותם כדיבידנדים כבר בשנת 2011, מחשש כי שיעורי המס על דיבידנדים יעלה בשנת 2012 לפי המלצות ועדת טרכטנברג, הגם שצפוי שהם יעלו רק לגבי הרווחים שייצברו משנת 2012 ואילך.

2. בדיקת חבות ביטוח לאומי לשנת 2011 (ליחידים)

מומלץ לבצע בדיקת חבות ביטוח לאומי על הרווח שנצמח בעסק בשנת 2011, על בסיס דו"ח רווח והפסד האחרון שהופק ממערכת הנהלת החשבונות. יש להתאים את שיעור המקדמות לביטוח לאומי לפי החבות/החזר לדמי הביטוח לפי שיעור של כ-15% מסך הרווח הצפוי לשנת 2011, כדי שלא תיווצר חבות דמי ביטוח גדולה או החזר שלא לצורך.

אין רלבנטיות לגובה ההכנסות האקטיביות ביחס לסך ההכנסות הפסיביות (דמי שכירות, דיבידנדים וריבית לבעלי שליטה, תמלוגים וכדומה). אולם, יש רלוונטיות לסיווג ההכנסות. באשר שיעור דמי הביטוח על הכנסות פסיביות נמוך משמעותית משיעור דמי הביטוח על הכנסות אקטיביות. רווחי הון פטורים לחלוטין מדמי ביטוח לאומי.

אין חיוב בביטוח לאומי על דיבידנדים הנמשכים על ידי בעלי שליטה מחברות שבשליטתם (למעט, חברות משפחתיות), כדאי למשוך דיבידנד במיוחד כאשר ניתן לקזזו כנגד הפסדי הון שנוצרו משוק ההון. קיזוז דיבידנד מהפסדי הון משוק ההון הוא פיתרון מצוין במיוחד לבעל שליטה שיש לו משיכות בעלים, כדי להימנע מתשלום המס על הדיבידנדים.

לקראת שנת 2012, יש לזכור לבדוק את שיעור דמי הביטוח שייקבעו בפנקס התשלומים לשנת 2012, לאור הקטנת תקרת ההכנסות החייבת בדמי ביטוח לפי המלצות ועדת טרכטנברג, ולהתאימם לתקרת החיוב הנמוכה יותר. ככל שיאומצו המלצות ועדת טרכטנברג צפוי חיסכון גדול בנטל המס בשיעור של כ- 10% למשתכרים הכנסה העולה על 40,000 ₪ לחודש ועד כ- 80,000 ₪ לחודש.

3. התארגנות כחברה או עצמאי

כאשר העסק גדל וצומח ייתכן והוא יחויב לעבור לניהול ספרי חשבונות, על פי שיטת הנהלת החשבונות הכפולה. במקרה כזה, כדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ מתחילת שנת 2012. שכן, באם נושאים בנטל ההוצאה בשל הנה"ח המורחבת, כדאי ליהנות משיעור מס החברות המופחת על רווחים לא מחולקים.

ההתאגדות כחברה, טובה גם כאשר קיים רווח גדול בעסק (נקודת איזון של כ-25,000 שקל רווח לחודש) שבחלקו מושקע חזרה בעסק ובוודאי כאשר יש בעסק גורמי סיכון גבוהים אשר עלולים לגרום לשיקוף התמוטטות כספית באופן אישי כלפי בעל העסק.

ההתאגדות כחברה תאפשר תכנוני מס רבים, כגון מכירת מוניטין לחברה וניצול הקלות המס שייווצרו בשל מכר זה, רכישת נכסים על חשבון הרווחים לרבות כלי רכב ואף בית המגורים ועוד.

4. הפיכת חברה רגילה למשפחתית

כאשר חברה עומדת לממש נכס מהותי בשנת המס 2012, כגון מכירת קו פעילות, פטנט, מוניטין וכדומה, הרי כשאפשר, כדאי להודיע על הפיכתה ל"חברה משפחתית". במקרה זה ישולם 20% מס רווח הון בלבד על חלק הרווח ממכירת הנכס שנצמח מינואר 2003, במקום מס חברות ומס דיבידנד (כ-43%). במכר מוניטין יחול שיעור מס של 20% בלבד על כל הרווח שייווצר. לפי הידוע כרגע, שיעור המס על רווחי הון לרבות על מוניטין יעלה ב- 5% רק ממרץ 2012, כך שכדאי יהיה לעשות פעולות אלו מייד בתחילת שנת המס.

בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת 2011, יש להגיש עד ליום 30.11.2011 ויש להקפיד על כך לאור פסק דין חיים קליאוט שניתן לאחרונה.

גם אם צפויה הכנסה מריבית או רווחי הון מניירות ערך, כדאי להפוך את החברה לחברה משפחתית ולשלם מס של 20% בלבד או 25% אם יתקבלו המלצות ועדת טרכטנברג (או 15% על נכסים לא צמודים). במיוחד עם התשלום ייעשה בתחילת שנת הכספים 2012.

משיכת משכורת/דמי ניהול מחברה משפחתית לנישום המייצג הגוררת הפסד בחברה, תאפשר קיזוז כנגד הכנסתו של הנישום המייצג ובכך לשלם מס מוקטן על ההכנסה נטו, למרות זיכוי מלוא המשיכה בספרי החברה. בפסיקה נקבע כי כל מהלך של תשלומים לבעלי שליטה או לחברות קשורות (משפחתיות או לא משפחתיות) צבוע בצבע של "עסקה מלאכותית" ולא יוכר למס, אלא אם הוכח הטעם העסקי שבו. תכנון זה מחייב דיווח מיוחד כתכנון מס בר-דיווח בפעולות שסכומם הוא 500,000 ₪ ויותר.

5. סגירת יתרות חובה בעלי שליטה לחברה בשליטתם

יתרות חובה של בעלים לחברה, ניתן לסגור או להקטין על ידי מכירת נכסים אישיים של הבעלים לחברה. פעולה זו כדאית לביצוע לפני 31.12.2011 מחשש לעליית שיעורי המס בשנת 2012 לפי המלצות ועדת טרכטנברג.

בעקבות פס"ד חזן, ניתן להפקיד לחברה החזר משיכות בעלים מכספי הלוואה שתילקח באופן אישי על ידי הבעלים, כנגד שעבוד סכום ההלוואה שיופקד כפיקדון בחברה כשהוא משועבד לטובת ההלוואה.

כדאי למשוך דיבידנד במיוחד כאשר ניתן לקזזו כנגד הפסדי הון שנוצרו משוק ההון בשנת 2011. קיזוז דיבידנד מהפסדי הון משוק ההון הוא פיתרון מצוין במיוחד לבעל שליטה שיש לו משיכות בעלים שיכוסו ממשיכת הדיבידנדים בפטור ממס לאחר קיזוז הפסדי ההון.

6. הודעה על חישוב נפרד לבני זוג

הודעה על חישוב נפרד לבני זוג, לפי סעיף 66 (ה') לפקודה, יש למסור עד חודש לפחות, לפני תחילת עריכת החישוב הנפרד לבני הזוג בשל הכנסתם מהעסק/חברה שבבעלותם.

באם מסרתם בעבר הודעה על החישוב הנפרד, שימו לב כי במידה ועברו שלוש שנים מאז ההודעה שנמסרה בעבר, יש להודיע מחדש לפקיד השומה על רצון בני הזוג לחישוב הנפרד.

כך או כך, כדאי לציין בהודעה לפקיד השומה על החישוב הנפרד, כי בני הזוג שומרים לעצמם את הזכות לערוך חישוב נפרד על הכנסתם, ללא הגבלת התנאים והתקרה שבסעיף 66 (ה') לפקודה לאור הלכת קלס ופסקי הדין הצפויים להינתן בשנת 2011 בעניין שקורי ובעניין כהן (אשר הח"מ מייצגם בהליכים בפני בהמ"ש העליון) אשר יסדירו, יש לקוות, את הקריטריונים ליישום הלכת קלס.

7. שווי שימוש ברכב צמוד

בעקבות פס"ד בעניין עיריית מעלה אדומים אשר יוצגה על ידי משרדנו, ולאור העלאת שווי השימוש ברכב צמוד לעובדים, כמו גם להסדר החדש לתיאום הוצאות רכב שאינו צמוד לעובד ספציפי (הוצאות עודפות), כדאי לשקול ניהול יומן רכב, החל משנת 2012, אשר לפיו יחושב שווי הרכב הצמוד באופן ספציפי בהתאם לקריטריונים שנקבעו בפס"ד עיריית מעלה אדומים.

לאור הפרשנות המצמצמת מאד של רשות המיסים להגדרות "רכב תפעולי" ו/או "רכב עבודה" בתקנות הרכב, כדאי לנקוט בכל אמצעי הפיקוח לביסוס נטענה כי הם עונים להגדרות אלו. אחרת, יש לחייב בגינם שווי רכב צמוד או לשלם בגינם מקדמות בשל הוצאות עודפות.

8. קבלת דמי שכירות בשל נכסים עסקיים ודירות מגורים

היות והכנסה מדמי שכירות מדווחת על בסיס מזומן, כדאי לשקול הקדמת קבלת התקבול מדמי השכירות השנה או דחייתו לשנה הבאה, לפי מצב המיסוי הנוכחי שלנו השנה.

כשמשכירים דירות מגורים כדאי לבדוק האם סך ההכנסות מההשכרה בשנת 2011 יעלה על התקרה הפטורה ממס לחודש). באם עלה, כדאי לשקול מעבר למסלול 10% מס על ההכנסות ללא קיזוז הוצאות, בתנאי שהמס ישולם עד ליום 30.1.2012.

9. ניצול הפסדים בשוק ההון

כדאי לממש הפסדים מניירות ערך לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון שצמחו משוק ההון או מכל מקור אחר, במיוחד לאור העובדה שכל סלי ההפסדים ההוניים אוחדו החל משנת 2006 ואילך.

ההתייחסות לאישורי הבנקים בדבר הרווחים משוק ההון והמס שנוכה במקור, צריכה להיות בשיטת "כבדהו וחשדהו", היות והבנקים אינם מקזזים את כל ההפסדים מהרווחים לצורך חישוב ניכוי המס במקור, ואינם מביאים לידי ביטוי הפסדים מועברים משנים קודמות, כמו כן לא מקוזזים הפסדים מהשקעות באמצעות ברוקרים מחוץ לישראל, וזיכויים אישיים המגיעים לאוכלוסיות מסוימות בשל רווחים בשוק ההון.

בעלי שליטה שיש להם הפסדים שמומשו משוק ההון, יכולים לקזזו כנגד משיכת דיבידנד מחברה שבשליטתם. כדאי לממש הפסד כזה "השווה" מס של 20% ולקזזו כנגד דיבידנד החייב במס של 25% - מגן מס של 5% בשנת 2011.

אף אם המלצות ועדת טרכטנברג להגדלת שיעור המס על דיבידנדים ב- 5%, יחולו רק לגבי צבירת רווחים משנת 2012, לא יהיה טעם בהמתנה לקיזוז ההפסדים לשנת 2012, ככל שניתן לקזז מרווחי הון או משבח מקרקעין כבר השנה. בוודאי שהדבר נכון לגבי קיזוז הפסד ההון מהכנסות מדיבידנדים בשל ההוראה בפקודת מס הכנסה, היות וקיזוז כזה ניתן לביצוע רק כאשר ההפסדים וההכנסות נוצרים באותה שנת מס.

10. ניכויים וזיכויים אישיים ליחידים

כדאי למצות את הניכויים והזיכויים האישיים הניתנים ליחידים כדי ליהנות מהפחתת המס כבר בשנת 2011. שהרי ניכויים וזיכויים שלא ינוצלו באותה שנת מס, לא ניתנים להעברה לשנת הבאה.

לעצמאים ובעלי שליטה כדאי להפקיד לקרן השתלמות, כדי למצות את ניכוי המס המגיע בשל הפקדות אלה, לפי התקרות והשיעורים שנקבעו לכך. במיוחד, לאור העובדה שזהו מכשיר ההפקדה היחידי הניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית (שלוש או שש שנים) בפטור מלא ממס.

כדאי לסיים זכאות לתואר אקדמי, או תעודת הוראה או לימודי מקצוע בהיקף של 1,700 שעות, עוד לפני 31.12.2011, כדי לקבל את זיכוי המס המגיע בשל לימודים אלה, כבר מתחילת שנת 2012. כל דחייה לזכאות לתואר תגרום לקבלת הזיכוי רק משנת 2013 ואילך.

הוצאות להשתלמות מקצועית בתחום העבודה, מוכרות לפי הפסיקה האחרונה גם לעצמאים וגם לשכירים. עוד כדאי לשלם למוסד סיעודי בשל החזקת ילד, בן זוג או הורה לפני 31.12.2011, לתרום תרומות למוסד ציבורי מוכר, להשקיע במחקר ופיתוח, בסרטים או בחיפושי נפט ואפילו לנשים בהריון מומלץ ללדת את ילדם במזל טוב לפני תום השנה, כדי לקבל את הזיכוי השנתי בעבורו כבר השנה, לרבות לאבות המאושרים שיקבלו שתי נקודות זיכוי נוספות לפי המלצות ועדת טרכטנברג משנת 2012.

שכירים שעבדו השנה עבודה חלקית או לסירוגין, כדאי שיעשו תאום מס במס הכנסה עד 31.12.2011 ויקבלו אישור למעבידם הנוכחי למס מופחת ובכך יחסכו הגשת דו"ח להחזרי מס בשל שנת 2011 בעתיד.

אלו לא כל הטיפים לחיסכון במס האפשריים, אבל הם מייצגים את החשיבה הנכונה לקראת סוף שנת המס 2011 והיערכות לתחילת שנת המס 2012. יש לזכור כי ההתייחסות לעיל להמלצות ועדת טרכטנברג כפופה עדיין לאישורם כמעשה חקיקה סופי בכנסת.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • אלון  (29/12/2011 12:44)
  שכיר המדווח בדו"ח שומה (בשל בן זוג עצמאי), היכן מציינים בדו"ח השומה את הוצאות ההשתלמות של השכיר? לתשובתך אודה
 • רו״ח  (05/11/2011 00:51)
  בנקים רושמים הוצאות על ברוקרים בחו״ל כחלק מעלות הנייר ולא בניפרד כמו עמלה על הנייר. זאת אומרת עמלה זאת נלקחת בחשבון בחישוב רווחי/הפסדי הון. כמו כן כל העמלות שקשורת לני״ע נלקחות בחשבון להפחתת רווחי הון.
 • ורד  (02/11/2011 08:58)
  באיזה פסק דין מדובר, היום גישת מס הכנסה כאשר יש קרן השתלמות אינם מאשרים הכרה בהשתלמות
 • שמואל  (02/11/2011 08:49)
  ללא תוכן
 • שמרית מנו  (02/11/2011 09:51)
  הכוונה להשתלמות מקצועית ולא הפקדות לקרן השתלמות
 • איא  (03/11/2011 16:39)
  dgdsg
 • zion  (02/11/2011 19:59)
  ללא תוכן
 • אפרים  (02/11/2011 09:39)
  דמי ניהול ני"ע מהווים הוצ' ניכרת האם הבנקים מקזזים הוצ' אלו מהרווח ?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר