• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםדיני עבודההסכמי עובד-מעבידהצהרת עובד בסיום יחסי עובד מעביד

הצהרת עובד בסיום יחסי עובד מעביד

10.06.2004

הצהרת עובד בסיום יחסי עובד מעביד

תאריך ___________

תצהיר העובד

רמי אריה עו"ד,רו"ח

www.ralc.co.il

לכבוד

א.נ.,

אני הח"מ________________________ ת.ז. _________________

מצהיר בזאת כי ביום _________________ (להלן – "יום הפסקת העבודה")

חדלתי לעבוד אצל ______________________ (להלן – "החברה").

1. קיבלתי את כל הכספים אשר הגיעו לי מן החברה, מאז ראשית העסקתי בחברה ועד ליום הפסקת העבודה, במסגרת החוזה בינינו, לרבות תשלומים בשל __________________________________________________________________________ואין ולא יהיו לי כל תביעות נגד החברה לקבלת הכספים.

2. אין לי ולא היו לי תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד החברה בגין עילה הקשורה בהעסקתי בחברה. ו/או בתקופה ששררו יחסי עובד מעביד ביני לבין החברה ו/או בגין הפסקת יחסי עובד מעביד ו/או בכל אופן אחר.

3. אני מתחייב להחזיר לחברה לאלתר כל ציוד, ביגוד, וכל מיטלטלין אחרים שקיבלתי ממנה לשם ביצוע עבודתי.

4. אני מתחייב להעביר את התפקיד בצורה מסודרת ולמסור לחברה כל מסמך ו/או מוצר ו/או קונטרס ו/או מידע ו/או כל חומר אחר שהגיע אלי או הוכן על ידי בקשר לעבודתי בחברה, לרבות צילומים והעתקים.

5. אני מתחייב שלא להעביר או לעשות שימוש במידע על החברה או במידע שהגיע אלי במסגרת עבודתי בחברה ו/או בקשר עם החברה ואשר אינו נחלת הכלל, לשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה וענינה ולא לפגוע בדרך במוניטין של החברה ו/או במאגר לקוחותיה.

6. אני מתחייב כי במשך תקופה של שנתיים מיום הפסקת העבודה, לא אעסוק, לא אשתתף ולא אקבל תפקיד בצורה או באופן כלשהוא, לא במישרין ולא בעקיפין, בין כעצמאי ובין כשכיר, בחברה, במפעל, או בעסק המתחרה לזה של החברה ו/או לא אעמיד עצמי במצב של מעוניין בעסק מתחרה כאמור לעיל. האמור לעיל, יחול עלי לבדו או ביחד עם אחר, אנשים אחרים, או בחברה אחרת, או בכל גוף אחר, המנהלים או המנהלים שינהלו עסק הדומה לזה של החברה.

7. כמו כן אני מתחייב כי במשך שנתיים מיום הפסקת העבודה לא אפנה ללקוחות החברה ולא אקבל מלקוחות החברה או מכל אדם, חברה או גוף אחר כל תפקיד, הזמנה, הצעה או עבודה או עסק שהחברה כבר עסקה בהן באותו זמן או התעדתה לעסוק בהן.

8. התחייבותי כאמור בסעיפים 6 ו- 7 תתבטלנה במקרה שאקבל היתר מפורש, מראש ובכתב מאת החברה.

9. תנאים נוספים / הערות :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

רמי אריה , עו"ד , רו" טל' 03-5626333

ולראיה באתי על החתום:

_______________ __________________ ________________

תאריך מס' ת. ז. שם פרטי ומשפחה

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • מוטי  (21/07/2013 14:21)
  גם למעביד יש מה לומר תמיד מחפשים את צד העובד גם מעביד באופן מסוים הוא עובד וגם עליו יש לשמור עבור עובדים אחרים המועסקים על ידו
 • דני  (15/02/2009 22:17)
  סעיפים 6 ו 7 נוגדים את עיקרון חופש העיסוק - ואינם חוקיים. שום עובד בר דעת לא יחתום עליהם
 • רמי אריה  (23/10/2007 19:04)
  להשלמת הרכיבים שסכום התשלום המסיים יחסי עובד מעביד כולל.
 • דן ארז  (16/08/2005 07:42)
  לעניות דעתי יש בעייה בסעיף 1. הרי פסיקה אומרת כי יש לפרט לעובד את הסכומים שקיבל שכן איך ידע אם אמנם קיבל את כל המגיע לו?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אפריל
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני