• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםקופת"ג ,פנסיה ופיצויי פיטוריןתיקון 190 לפקודה רפורמה במיסוי פנסיוני

תיקון 190 לפקודה – רפורמה במיסוי פנסיוני

17.06.2012

תיקון 190 לפקודה – רפורמה במיסוי פנסיוני

צביקה משבנק, רו"ח

ביום 02.05.2012 עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון מספר 190 לפקודה שעוסק ברפורמה במיסוי פנסיוני. התיקון בעצם מאחד שני תיקונים מוצעים: הותרת כספי פיצויים, לאחר המס, בקופת גמל לא משלמת לקצבה ורפורמה בהטבות המס לקצבה. מדובר בשינוי דרמטי שיש לו השלכות רבות על שכירים, עצמאים ובעלי שליטה.

פטור ממס לקצבה מזכה – סעיף 9א(ב) לפקודה

1. קצבה מזכה – סך כל הקצבאות שמקבל יחיד, למעט קצבה מוכרת =">" הפרדת הפטור ממס לקצבה מוכרת מקצבה מזכה.

2. תקרת קצבה מזכה – 8,190 ₪ לחודש (בשנת 2012).

3. הפטור ממס לקצבה מזכה יועלה בהדרגה על- פני 14 שנים עד לשיעור של 67% מתקרת הקצבה המזכה (בשנת 2025). שימו לב כי הפטור ממס ניתן לקצבה המזכה עד לסכום של 67% * 8,190 =">" 5,487 ₪ לחודש.

4. הפטור ממס יינתן רק למי שהגיע לגיל פרישה הקבוע בחוק.

דוגמאות

).5,487 > קצבה של יחיד 3,000 ₪ לחודש – כל הקצבה פטורה ממס ( 3,000

.(5,487 > קצבה של יחיד 5,000 ₪ לחודש – כל הקצבה פטורה ממס ( 5,000

. (8,000 >5487 קצבה של יחיד 8,000 ₪ לחודש – הפטור ממס הנו 5,487 ₪ לחודש (

. (15,000 >5487 קצבה של יחיד 15,000 ₪ לחודש – הפטור ממס הנו 5,487 ₪ לחודש (

פטור ממס לקצבה מוכרת – סעיף 9א(ב 1) לפקודה

1. קצבה מוכרת – קצבה הנובעת מתשלומים פטורים המשולמת מקופת גמל לקצבה, למעט מקרן פנסיה ותיקה

2. תשלומים פטורים:

2.1. תגמולי מעביד שהופרשו עבור העובד לקופת גמל לקצבה, העולים על 7.5% כפול משכורתו של העובד עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק. מצב זה זהה למצב היום.

2.2. תגמולי עובד שהופרשו על- ידו לקופת גמל לקצבה, העולים על 7.0% כפול משכורתו של העובד עד 1 פעמים השכר הממוצע במשק. דהיינו, לעניין זה קצבה מוכרת תהא אך ורק בגין אותם תגמולי עובד שהופרשו על- ידו ושהוא לא קיבל בגינם זיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה (ייתכנו שינויים קטנים בגלל פערים בין השכר הממוצע במשק לתקרת ההכנסה המזכה שבעדה מגיע לעובד זיכוי ממס לפי סעיף 45 א לפקודה). מצב זה שונה מהמצב היום שהרי עד היום גם חלק העובד שהופרש על-ידו ושקיבל זיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה היה מניב קצבה מוכרת.

2.3. כספי פיצויים שהועברו על-ידי עמית מקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על-שם העמית, ובלבד שלחשבון החדש לא ניתן להפריש כספים חדשים ונוכה מס כדין מחלק הפיצויים החייב במס.

2.4. כספים שהועברו על-ידי מוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על-שם המוטב, ובלבד שלחשבון החדש לא ניתן להפריש כספים חדשים.

2.5. כספים שהפריש עמית עצמאי לקופת גמל לקצבה ושהוא אינו זכאי בגינם לניכוי לפי סעיף 47 או לזיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודה. הגדרה זו שונה מהמצב כיום שהרי בנסיבות אלה הקצבה המוכרת נבעה גם מסכומים שהעמית היה זכאי בגינם לזיכוי ממס לפי סעיף 45 א לפקודה.

3. הקצבה המוכרת שמקבלים אלה פטורה ממס:

3.1. יחיד שמלאו לו 60 שנים.

3.2. יחיד שפרש בפרישה מוקדמת מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות.

נוסחת השילוב החדשה – סעיף 9א(ג) לפקודה

1. יודגש כי נוסחת השילוב החדשה חלה רק על הפטור ממס לקצבה מזכה ואינה חלה יותר על הפטור ממס לקצבה מוכרת.

2. מכפיל ההמרה להון – 180 (מספר קבוע בחוק).

3. גיל הזכאות – גיל הפרישה או הגיל שבו היחיד החל לקבל קצבה מזכה, לפי המאוחר מבניהם.

4. המקדם – 35% (שיעור קבוע בחוק) * תקרת קצבה מזכה * מכפיל המרה להון מחולק בסכום מענק פרישה פטור ממס מרבי לכל שנת עבודה לפי סעיף 9(7א) לפקודה * 32 (מספר קבוע בחוק).

5. מענקים פטורים ממס – המענקים הפטורים ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה ששולמו בגין עד 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות. אין לכלול מענקים פטורים ממס שקיבל מי שפרש מעבודה מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות ומענקים מיוחדים שקיבל מי שפרש מכוחות הביטחון (צה"ל, שב"כ, מוסד, משטרה, שב"ס).

6. יתרת ההון הפטורה ממס – תוצאת הסכום המתקבלת מ A בניכוי B.
A –67%* תקרת קצבה מזכה* מכפיל ההמרה להון.
B - המענקים הפטורים ממס * שיעור עליית המדד מיום שנתקבלו עד 1 בינואר של השנה שבה חל גיל הזכאות * המקדם.

7. יתרת ההון הפטורה ממס תהא צמודה לשיעור עליית המדד ותעודכן ב- 1 בינואר של כל שנה החל מהשנה שהיחיד הגיע לגיל הזכאות.

8. יתרת הפטור ממס לקצבה מזכה למי שקיבל מענקים פטורים ממס – יתרת ההון הפטורה ממס מחולק במכפיל ההמרה להון.

דוגמא 1

יחיד עבד 40 שנים ופרש בשנת 2012 בגיל 67 (גיל פרישה = גיל זכאות). משכורתו האחרונה היתה 15,000 ₪. קיבל מענק פרישה בסך 240,000 ₪ בגין 40 שנות עבודה. כמו-כן מקבל פנסיה מקרן פנסיה בסך 12,000 ₪ לחודש.

המקדם – 35% * 8,190 *.180 מחולק ב- 11,9501.35 <= 32 * .

מענקים פטורים ממס – 240,000 * 32/40 =">" 192,000 (יש לקחת רק מענק פטור ממס ששולם עד 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות).

יתרת ההון הפטורה ממס –43.5% * 8,190 * 180 בניכוי 192,000 * 1.35 =">" .382,077

יתרת הפטור ממס לקצבה – 382,077 מחולק ב- 180 =">" 2,123 ₪ לחודש.
דוגמא 2

יחיד עבד 30 שנים ופרש ביום 01.05.2007 בגיל 65 . משכורתו האחרונה היתה 14,000 ₪. קיבל מענק פרישה בסך 420,000 ₪ בגין 30 שנות עבודה. ליחיד מגיעה קצבה מפוליסת ביטוח לקצבה בסך 10,000 ₪ אך הוא החליט לדחות את מועד קבלת הקצבה לגיל 70 החל מיום 01.05.2012. נניח מדד אפס.

גיל פרישה = 67

גיל זכאות = גיל 70 (הגעה ביום 01.05.2012)

הוראות תחילה ותחולה – היחיד קיבל מענק פטור ממס לפני 01.01.2012 אך טרם הגיע לגיל הזכאות ביום 01.01.2012 =">" תחול נוסחת השילוב החדשה עם אפשרות לבקש מפקיד השומה תוך 90 יום ממועד ההגעה לגיל הזכאות להחיל את נוסחת השילוב הישנה.

נוסחת השילוב החדשה

המקדם – 35%.* 8,190 * 180 מחולק ב- 11,950 * 32 =">" 1.35.

מענקים פטורים ממס – יש לקחת בחשבון רק מענקים פטורים ממס ששולמו עד 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות דהיינו "ללכת אחורנית" 32 שנים מיום 01.05.2012 =">01.05.1980 יוצא אם כך שיש לחשב מענק פרישה פטור ממס ששולם בגין תקופת העבודה 01.05.1980-01.05.2007 =">" 27 שנים. 27 * 10,220 =">" 275,940.

יתרת ההון הפטורה ממס – 43.5% * 8,190 * 180 בניכוי 275,940 * 1.35 =">" .268,758

יתרת הפטור ממס לקצבה – 268,758 מחולק ב- 180 =">" 1,493 ₪ לחודש.

נוסחת השילוב הישנה

מענק פטור ממס לכל שנת עבודה – 10,220

קצבה מזכה – 8,190.(10,000 > 8,190)

סכום כולל – 18,410.10,220 + 8,190 =

הפרש – 10,220.18,410 – 8,190 =

פגיעה בפטור ממס לקצבה – 10,220.* 8,190 מחולק ב- 18,410 =">" 4,547.

הפגיעה בפטור ממס לקצבה (4,547) גבוהה מהפטור ממס לקצבה שמגיע בשנת 2012 לפי החוק החדש (43.5% * 8,190 = 3,563) ולכן באפשרות זו כלל לא יוותר פטור ממס לקצבה.

מסקנה

היחיד יבחר להחיל את הוראות נוסחת השילוב החדשה כי יוותר לו פטור ממס של 1,493 ₪ לחודש.

היוון קצבה מזכה – סעיף 9א(ה)(1) לפקודה

1. ניתן פטור ממס להיוון קצבה מזכה עד לסכום השווה ל- 67% * תקרת קצבה מזכה * מכפיל ההמרה להון.

2. אם לא נתקבלו מענקים פטורים ממס – פטור ממס עד לסכום כולל השווה ל- 167% * תקרת הקצבה המזכה * מכפיל ההמרה להון.

3. אם נתקבלו מענקים פטורים ממס – פטור ממס עד לסכום כולל השווה ליתרת ההון הפטורה ממס.

4. את הבקשה לפטור ממס בשל ההיוון יש להגיש עד 90 יום מהיום שבו ניתן לראשונה פטור ממס לקצבה המזכה.

5. מהפטור ממס שמגיע לקצבה לאחר ההיוון יש להפחית את הסכום הפטור ממס שנתקבל בהיוון כשהוא מחולק במכפיל ההמרה להון. זאת כדי למנוע כפל פטור ממס – גם לקצבה המהוונת וגם לקצבה החודשית לאחר ההיוון.

היוון קצבה מוכרת – סעיף 9א(ה)(3) לפקודה

1. ניתן פטור מוחלט ממס להיוון קצבה מוכרת, עד לסכום השווה ל- 67% * תקרת קצבה מזכה * מכפיל ההמרה להון. דהיינו, על חלק זה שבהיוון קצבה מוכרת לא יוטל מס גם על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון.

1.1. אולם, אם הקצבה המוכרת המהוונת גבוהה מ- 67% * תקרת קצבה מזכה, אזי רק על היוון הקצבה המוכרת העולה על 67% * תקרת קצבה מזכה יוטל מס על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון.

1.2. אני מניח שמטרת הנחיה זו הנה להשוות את אופן המיסוי בין מי שמהוון קצבה מזכה פטורה ממס לבין מי שמהוון קצבה מוכרת באותו הגובה בדיוק. בשני המקרים לא יוטל מס על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון.

2. במקרה ונתקבלו מענקים פטורים ממס, יש לחלק את הסכום המהוון לשני סכומים:

2.1. הסכום הראשון הנו פטור ממס והוא שווה ליתרת ההון הפטורה ממס. כזכור יתרת ההון הפטורה ממס הנה תוצאת נוסחת השילוב החדשה שמושפעת ממענקים פטורים ממס שנתקבלו. יוצא כי נוסחת השילוב החדשה מתייחסת גם להיוון של קצבה מוכרת, אך זאת רק לעניין חישוב מרכיב הרווח היחסי שבהיוון שחייב במס בשיעור 15% ולא מעבר לכך.

2.2. הסכום השני הנו יתרת הסכום שמתקבל בהיוון. על סכום זה יוטל מס רק על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון והקרן תהא פטורה ממס.

3. חשוב להדגיש שמי שמקבל קצבה מוכרת באופן שוטף לא מושפע כלל ממענקים פטורים ממס ששולמו ובמקרה שכזה כל הקצבה המוכרת תהא פטורה ממס, ללא תקרה.

דוגמא

יחיד עבד 40 שנים ופרש בשנת 2012 בגיל 67 (גיל פרישה = גיל זכאות). משכורתו האחרונה היתה 50,000 ₪. קיבל מענק פרישה בסך 360,000 ₪ בגין 40 שנות עבודה. כמו-כן מקבל קצבה מפוליסת ביטוח לקצבה בסך 20,000 ₪ לחודש. הקצבה המוכרת שנובעת מתשלומים פטורים הנה 8,000 ₪. תשלומים פטורים הנם 1,000,000 ₪. היתרה הצבורה הנה 1,440,000 ₪. מעוניין להוון קצבה מוכרת של 5,000 ₪. סכום ההיוון הנו 900,000 ₪.

· המקדם => 35% * 8,190 *80 מחולק ב- 11,9501.35 = 32 * .

· מענקים פטורים ממס <= 360,000 * 32/40 = 288,000 ₪ (יש לקחת רק מענק פטור ממס ששולם עד 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות).

· יתרת ההון הפטורה ממס =">" 43.5% * 8,190 * 180 בניכוי 288,000 * 1.35 = 252,477 ₪.

· קצבה מוכרת מהוונת פטורה לחלוטין ממס =">" 252,477 ₪. דהיינו, על חלק זה שבהיוון לא יוטל מס גם על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון.

· קצבה מוכרת מהוונת שבגינה יוטל מס רק על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון =">" 252,477 – 900,000 = 647,523 ₪.

· מרכיב הרווח היחסי שעליו יוטל מס =">" 647,523 * (1,000,000 – 1,440,000) / 1,440,000 = 197,854 ₪.

· מסקנה => מתוך קצבה מהוונת של 900,000 ₪, קרן בסך 702,146 ₪ פטורה לחלוטין ממס ורווח בסך 197,854 ₪ חייב במס בשיעור 15%.

· מס שיוטל על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון =">" 197,854 * 15% = 29,678 ₪.

· יתרת הפטור ממס לקצבה מוכרת על בסיס חודשי =">" 5,000 – 8,000 = 3,000 ₪.

קצבה מוכרת לאחר פטירה – סעיף 9א(ו) לפקודה

1. מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת – יראו אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו.

2. תשלומים פטורים שנצברו לעמית שנפטר ערב פטירתו וכן ריבית ורווחים עליהם, שהועברו לקופת גמל משלמת לקצבה של יורש או של מוטב, לשם משיכתם כקצבה מוכרת, יהיו פטורים ממס ובלבד שנמשכו כקצבה חודשית. אולם אם ביקשו היורש או המוטב להוון אותם יחולו אותן ההוראות אך לעניין זה יראו כתשלומים פטורים רק את התשלומים הפטורים שהיו בקופה ערב הפטירה ולא מעבר לכך.

3. יחיד שנפטר לאחר שהחל לקבל קצבה מוכרת והיו בתנאי הקופה הבטחה למינימום תשלומים ליורשים, יראו ביתרת התשלומים ליורשים כקצבה מוכרת או קצבת שאירים, לפי העניין. אם היורש ביקש להוון את יתרת התשלומים המגיעים לו יוטל מס רק על מרכיב הרווח היחסי שבהיוון.

משיכה שלא כדין – סעיף 87 לפקודה

1. מעתה יחולו הוראות החוק החדשות על היוון קצבה כפי שתוארו בהרחבה בחוזר זה.

2. המשמעות הנה כי ניתן להוון קצבה גם מתגמולים שהופרשו מינואר 2000 לקופות גמל לקצבה וכי הדבר לא ייחשב למשיכה שלא כדין =">" לא יוטל קנס בשיעור של 35%.

3. אולם יש לזכור כי לפי תיקון 3 לחוק קופות הגמל היוון קצבה אפשרי רק אם הקצבה שתיוותר לאחר ההיוון לא תפחת מסכום קצבה מזערי הקבוע בחוק.

הפרשי קצבה – סעיף 8(ג)(1) לפקודה

מי שזכאי להפרשי קצבה מכל סיבה שהיא יהיה רשאי לפרוס את הסכום החד-פעמי שיקבל בגינם, בדומה לפריסה של הפרשי שכר הקבועה בסעיף 8(ג)( 1) לפקודה, לתקופה שאינה עולה על 6 שנים המסתיימת בשנה שבה קיבל אותם.

פטור ממס לקצבת שאירים – סעיף 9(6ו) לפקודה

1. קצבת שאירים הנובעת מתשלומים פטורים – פטורה ממס.

2. תשלומים פטורים – כהגדרת תשלומים פטורים בסעיף העוסק בפטור ממס לקצבה מוכרת )עמוד 2 לחוזר זה).

3. קצבת שאירים שאינה נובעת מתשלומים פטורים, המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מפנסיה תקציבית – פטורה ממס עד תקרת קצבה מזכה. המשמעות הנה שאין יותר הבחנה בין קצבת שאירים המשתלמת לפי חוק או הסכם קיבוצי לבין קצבת שאירים אחרת שאינה כזאת.

4. שאירים לעניין זה:

4.1. בן-זוג בעת הפטירה, לרבות הידוע בציבור כבן- זוג המתגורר עמו.

4.2. ילדו של הנפטר, לרבות ילדו המאומץ וכן ילדו של בן-זוג, שטרם מלאו לו 21 שנים או שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח- יד.

4.3. הורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח-יד.

בעלי שליטה – סעיף 32(9) לפקודה

1. ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לפיצויים – עד 11,950 ₪ לשנה (996 ₪ לחודש).

2. ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות – עד 4.5% משכר שנתי עד 188,544 ₪ (15,712 ₪ לחודש).

3. ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה – לא תוטל יותר מגבלה להוצאה הנ"ל וההפרשה בגין בעל שליטה תהא מותרת לחברה כמו עבור כל שכיר אחר בישראל.

4. ההוצאה המותרת בגין קצבה שתשלם חברה לבעל שליטה או לקרובו תוגבל בקצבה בגובה משכורתו הממוצעת בכל תקופת העבודה * 1.5% לכל שנת עבודה בחברה.

פטור ממס לקצבה אחרת – סעיף 9ב

יוענק פטור ממס בשיעור 35% מקצבה, ללא תקרה, לקצבה שמקבל יחיד או שאיר ושאינם זכאים לפטור ממס לפי סעיפים 9א או 9(6ו) לפקודה. דומה מאוד למצב היום.

העברת כספי פיצויים של עובד שפרש – סעיף 23 (א)( 2א) לחוק הפיקוח

ניתן להעביר כספי פיצויים מקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על- שם העמית, ובלבד שלחשבון החדש לא ניתן להפריש כספים חדשים ונוכה מס כדין מחלק הפיצויים החייב במס.

העברת כספים של עובד שנפטר – סעיף 23 (א)( 2ב) לחוק הפיקוח

1. ניתן להעביר כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על- שם המוטב, ובלבד שלחשבון החדש לא ניתן להפריש כספים חדשים.

2. לעניין דיני המס בלבד, מוטב שלא ימשוך או יעביר את הכספים כאמור לעיל בתוך 3 חודשים ממועד פטירת העמית, יראו אותו כמי שהעביר אותם לחשבון חדש כאמור לעיל.

ריבית ורווחים מקופה לא משלמת לקצבה – סעיף 3(ה43))לפקודה

1. ריבית ורווחים שקיבל יחיד מהכספים הבאים ייחשבו להכנסה מריבית והם יהיו חייבים במס בעת המשיכה בלבד:

1.1. כספי פיצויים שהועברו על-ידי עמית מקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על-שם העמית, ובלבד שלחשבון החדש לא ניתן להפריש כספים חדשים ונוכה מס כדין מחלק הפיצויים החייב במס.

1.2. כספים שהועברו על- ידי מוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על-שם המוטב, ובלבד שלחשבון החדש לא ניתן להפריש כספים חדשים.

2. הפרשי ההצמדה שנצברו על כספים אלה יהיו פטורים ממס. דהיינו, רק הריבית הריאלית חייבת במס.

3. שיעור המס שיוטל על הריבית הריאלית לפי סעיף 125 ג(ב) לפקודה – 25%

תחילה, תחולה והוראות מעבר

1. ככלל, תחילתו של החוק החדש ביום 01.01.2012 והוא יחול על קצבה המשתלמת מיום 01.01.2012 ואילך.

2. תחילתו של סעיף 8(ג)( 1) לפקודה (שעוסק בפריסת הפרשי קצבה) ביום 01.01.2011 והוא יחול על הפרשי קצבה המשתלמים מיום זה ואילך.

3. תחילתו של סעיף 9א(ו) לפקודה (שעוסק בקצבה מוכרת לאחר פטירה) ביום 01.01.2013 והוא יחול לגבי יחיד שנפטר מיום זה ואילך.

4. סעיף 23 (א)( 2א) לחוק הפיקוח (שעוסק בהעברת כספי פיצויים של עובד שפרש) יחול על עובד שפרש מיום 01.01.2012 ואילך.

5. סעיף 23 (א)( 2ב) לחוק הפיקוח (שעוסק בהעברת כספים של נפטר) יחול על מוטב של עמית שנפטר גם לפני מועד פרסום החוק ברשומות.

6. נוסחת השילוב החדשה תחול על יחיד שהגיע לגיל הזכאות ביום 01.01.2012 ואילך. מי שהגיע לגיל הזכאות לפני יום 01.01.2012 , יחולו עליו הוראות נוסחת השילוב לפני התיקון. להזכירכם, גיל הזכאות הנו גיל הפרישה או הגיל שבו היחיד החל לקבל קצבה מזכה, לפי המאוחר מבניהם.

7. אם יחיד קיבל מענק פטור ממס לפני יום 01.01.2012 והוא לא הגיע עדיין לגיל הזכאות ביום 01.01.2012 , תחול עליו נוסחת השילוב החדשה. אולם, הוא רשאי לבקש מפקיד השומה תוך 90 יום ממועד הגיעו לגיל הזכאות כי רצונו להחיל את הוראות נוסחת השילוב הישנה והיא תחול גם על מענקים פטורים ממס שיקבל לאחר יום 01.01.2012

8. אם יחיד קיבל מענק פטור ממס לפני יום 01.01.2012 והמענק הפטור ממס לא היה נלקח בחשבון לנוסחת השילוב הישנה הוא גם לא יילקח בחשבון לנוסחת השילוב החדשה.

9. לעניין היוון קצבה מזכה לפי הפטור החדש נקבע כי את הבקשה לפטור ממס בשל ההיוון יש להגיש עד 90 יום מהיום שבו ניתן לראשונה פטור ממס לקצבה המזכה. אולם, אם יחיד קיבל פטור ממס לקצבה מזכה לפי סעיף 9א לפקודה לפני מועד פרסום התיקון ברשומות הוא יהיה רשאי להגיש בקשה כאמור לפקיד השומה בתוך 90 יום ממועד פרסום התיקון ברשומות.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • איציק  (23/10/2017 12:26)
  פטור נוסף לפי נוסחת שילוב ס' 190 ומשיכתו בסכום חד פעמי, קיבל בשנת 2015 פיצויים פטורים על 24 שנות עבודה לפי מקסימום הפטור. טרם החל לקבל קיצבה. לפי הדוגמה שניתנה בכתבה הפטור צ"ל 180*4013 ובניכוי הפיצויים שקיבל*1.35 נותרה יתרה של כ-317 אלף. האם ניתן למשוך/להוון סכום זה ? האיש בן 75+פיצויים קודמים היו לפני 40 שנה,לא עבד בשנים 1978 עד 1991 היה חבר קיבוץ
 • צביקה  (13/01/2013 15:48)
  ראיתי בתחילת המאמר שנאמר כי הפטור לקצבה מזכה הנו: 8,190*0.67= 5,487. ידוע לי הסכום 8,190 ש"ח מבטא את גובה תקרת קצבה מזכה לשנת 2012 בלבד. רציתי לדעת לגבי נישום שלא קיבל מענקים כלל בעת פרישתו, האם הקצבה החודשית הפטורה שלו תהייה: 5,487 לחודש בשנת 2012, או : 8190*0.435 (כי זה שיעור הפטור לשנת המס)
 • zvisender@gmail.com  (13/01/2013 15:56)
  10,220 ש"ח זו תקרת גובה מענק פטור לשנת 2007, הרי נאמר שפרש בשנה זו ןסכום המשכורת האחרונה היה גבוה מסכום זה.
 • שכטר  (24/06/2012 11:19)
  נראה כאילו קיימת מגמה לסבך עניינים. התיקונים האחרונים שיצאו מורכבים אחד יותר מהשני, כאשר בכל תיקון יש גם תקנות מעבר. כל דבר הכי פשוט צריך לחשב כמה נוסחאות. במצב הנוכחי גם תוכנות מחשב לא יכולות להתמודד עם השינויים. הדבר בא לידי ביטוי בהפרשים בחישובי המס בין שע"מ לבין תוכנות המחשב. נשמח מאד אם מישהו שם למעלה ישים לב שיצא שכרו בהפסדו: נותנים איזושהיא הטבה במס, אבל כדי לממש אותה צריך לשלם לאנשי מקצוע, שגם הם לא תמיד יודעים את כל הפרטים.
 • סימקו  (19/06/2012 23:47)
  האם תוכל למפות את כספי הפיצויים והמיסוי עליהם לפי קופה לא משלמת ומשלמת ולפי מקור הכסף? לדוגמא, אם לעובד כספים החל מ- 2005 הון וקצבה, השארת כספי הפיצויים שמקורם מהון+קופה לא משלמת ובנוסף, גם מקצבא(כולל משלמת). מה קורה אם הוא עזב החל מ- 2008? מה קורה אם עזב החל מתיקון 5? ומה לאחר תיקון 190? תודה
 • יוני  (19/06/2012 16:21)
  האם נכון הוא כי הפטור הנוסף ינתן ללא תלות בנוסחת השילוב?
 • uc052  (19/06/2012 13:42)
  אנא פרט כיצד הגעת לסכום של 10,220 ? תודה
 • אורי ליבני  (19/06/2012 11:11)
  אבקשך לפרט שיעורים וסכומים לענין תיקון סעיף 32(9) בעלי שליטה ,תודה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר