• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

עדכוני ניכויים והוצאות מינואר 2005

04.01.2005

רשות המסים בישראל

חטיבת השומה והביקורת

המחלקה לפיתוח מקצועי

‏י"ח בטבת התשס"ה

3 בינואר 2005

00031004

אל

המעבידים, מנכים אחרים ולשכות השירות

הנדון: שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2005

לעדכוני סכומים במערך הניכויים לשנת המס 2006 -הקישו כאן !

מובאים לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2005 (חוזר מעודכן)

שינויים ודברי הסבר נוספים המפרטים את השלכות תיקוני החקיקה שנעשו יפורסמו בהקדם.

הנתונים עודכנו (למעט נקודת זיכוי) עפ"י סעיף 120ב לפקודה בשיעור עלית המדד, 0.90%.

א. שיעורי המס, תקרות הכנסה

להלן תקרות הכנסה ושיעורי המס כפי שאושרו על ידי הכנסת בתיקון 140 לפקודת מס הכנסה אשר פורסם בספר החוקים שמספרו 1949, ב- 11.7.2004.

מדרגות חודשיות

מדרגות שנתיות

1. עד 4,170

10%

1. עד 50,040

10%

2. מ- 4,171 עד 7,420

23%

2. מ- 50,041 עד 89,040

23%

3. מ- 7,421 עד 11,140

32%

3. מ- 89,041 עד 133,680

32%

4. מ- 11,141 עד 19,890

37%

4. מ- 133,681 עד 238,680

37%

5. מ- 19,891 עד 34,450

39%

5. מ- 238,681 עד 413,400

39%

6. מכל שקל נוסף

49%

6. מכל שקל נוסף

49%

7. הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 7,420

30%

7. הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 89,040

30%

ב. הסכומים המתואמים מינואר 2005

1. סכום נקודת הזיכוי (הוקפאה בהוראת
שעה בין השנים 2005 ל- 2008) 178 ש"ח לחודש

2. קיצבה מזכה 6,840 ש"ח לחודש

סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה 96 ש"ח

3. החלק הפטור של מענקי
פרישה ששולמו מיום 1.1.05 ואילך 9,980 ש"ח לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענקים כאמור
ששולמו במקרה של מוות 19,970 ש"ח לכל שנת עבודה

4. תקרת הכנסה מזכה שהיא
הכנסת עבודה (סעיף 47) 7,100 ש"ח לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה -

למי שיש הכנסת עבודה - בניכוי
הכנסת העבודה או 7,060 לפי הנמוך.

10,000 ש"ח לחודש

הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה 137 ש"ח לחודש

5. הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה
ממס אצל עיוור או נכה 100%
(סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום - אין פטור

364 – 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של 59,520
365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 496,800

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה
ממס אצל עיוור או נכה 100%
(סעיף 9(5)(ב)):

עד 184 יום - אין פטור

364 – 185 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 59,520

365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 59,520
כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור
ומחולקת ב- 365

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי
סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי
גוף – במקום 59,520 התקרה תהיה 118,680.
כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

6. משכורת מירבית שההפרשה
בעדה לקרן השתלמות פטורה
ממס בעת ההפרשה 15,712 ש"ח לחודש

7. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי) 213,000 ש"ח לשנה

הפקדה מוטבת – 9(16א) ו- 9(16ב) 14,880 ש"ח

8. זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים -
35% מהתרומה אם התרומה עולה על 370 ש"ח

הסכום המירבי בעדו ניתן זיכוי: או
30% מההכנסה החייבת - הנמוך ביניהם 2,131,000 ש"ח

9. הוצאות לינה באזור פיתוח - למי שאושר לכך 1,450 ש"ח

10. הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ 260 ש"ח ליממה

11. הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 260 ש"ח ליממה

12. משכורת מירבית שמלכ"ר משלם,
הפטורה ממס שכר 80,738 ש"ח לשנה

13. הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים 80% מההוצאות שהוצאו
לכיבוד קל במקום העיסוק
של הנישום

מתנות 170 ש"ח לאדם לשנה

14. תשלום חד פעמי לספק הפטור
מניכוי מס במקור משירותים או נכסים 3,960 ש"ח

15. הוצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2004 מסתכם ב- 3.52%. סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו איפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות - סכום מזערי 94$ ללילה

סכום מירבי 215$ללילה

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה
לפי קבלות 60$ ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה 101$ ליממה

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור
ילד שטרם מלאו לו 19 שנה 539$ לחודש

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור
לשם יצור ההכנסה עד 47$ ליממה

רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה: הונג-קונג, טיואן, יפן, סין, סינגפור, פיליפינים וקוריאה.

16. שווי השימוש ברכב

קבוצת מחיר

שווי שימוש לחודש

1

940 ש"ח

2

990 ש"ח

3 רכבים ששנת ייצורם 2005

1,290 ש"ח

רכבים ששנת יצורם עד וכולל 2004

1,490 ₪

4

1,590 ₪

5

2,340 ₪

6

3,030 ₪

7

3,900 ₪

17. "שכר מינימום" (לחודש)

לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 3,335 ש"ח

18. ההפרשה לקופת גמל לקיצבה או לפיצויים
עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס
לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה -
סכום שנתי 9,980 ש"ח

19. פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק
הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס
בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של
העובד לא עלתה באף אחד מ- 24 החודשים
האחרונים של עבודתו על 6,600 ש"ח.

20. שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10%
עפ"י סעיף 122 לפקודה - אין תקרה.

21. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת 89,040 ש"ח לשנה
בשלב זה (כוחות הביטחון).

25% - 13% - הכנסה חייבת לישובים
לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11) 194,880 ש"ח לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י
רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה 129,840 ש"ח לשנה

22. ניכוי מתשלום בעד שרותים או נכסים מ- 1.1.2005

מחזור עסקי בשנת מס 2003 4,300,000 ש"ח

מחזור של חברה בת בשנת מס 2003 840,000 ש"ח

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2003 2,600,000 ש"ח

23. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ- 1.1.2005

מחזור עסקי בשנת מס 2003 13,900,000 ש"ח

טרם אושר

24. הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות טרם אושר

תקרת הכנסה 8,650 ש"ח

זיכוי מגיע - 15% 760 ש"ח

25. פטור על הכנסות משכר דירה למגורים 5,595 ש"ח לחודש

26. סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל
עליה רק שיעור עליית המדד 6,240 ש"ח

27. סעיפים 44, 45 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד 136,000 ש"ח לשנה

לזוג 218,000 ש"ח לשנה

28. תשלום "ביום הבחירות" 6,900 ש"ח

29. פדיון מניות באגודה שיתופית 317,000 ש"ח
שימו לב לשינויים בהוראות החוק בעקבות
הרפורמה במס

30. ניכוי למשקיע בסרט ישראלי טרם אושר 568,823 ש"ח

31. סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח טרם אושר 55,850 ש"ח

32. פטור מהגשת דין וחשבון טרם אושר

תוספת א' 520,000 ש"ח

תוספת ב' 270,000 ש"ח

33. הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

1. אם סכום ההוצאה נמוך מ- 19,300 ש"ח
סכום ההוצאה המוכרת מעל (או 80% מההוצאה לפי הנמוך) 1,900 ש"ח

2. אם סכום ההוצאה מעל- 19,300 ש"ח
סכום ההוצאה המוכרת מעל 3,900 ש"ח

34. הוצאות לינה בארץ

לינה שעלותה נמוכה מ- 94$ מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ- 94$ - 75% מההוצאה,
אך לא פחות מ- 94$
ולא יותר מ- 161$ (215$ %x 75)

35. "השכר הממוצע במשק" -
4 פעמים השכר הממוצע במשק
לצורך סעיף 3(ה3) 27,856 ש"ח

36. שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן) 85 ש"ח לחודש

37. תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לענין
פטור על ריבית ורווחים

לפי סעיף 9(18א)(קופת גמל לתגמולים) 19,440 ש"ח שנתי

38. ניכוי מריבית – 125ד

תקרה מוטבת – 125ד(א) 50,640 ש"ח לשנה

פטור למעוט הכנסה – 125ד(ב) 5,280 ש"ח

פטור גיל פרישה ליחיד– 125ד(ג)(1) 4,200 ש"ח

פטור גיל פרישה לזוג – 125ד(ג)(2) 6,360 ש"ח

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה 28,728 ש"ח

39. הגרלות והימורים (תקרת הפטור) - טרם אושר סופית 50,000 ש"ח

ג. הנחיות אחרות

1. ביטול היטל על עובדים זרים מסוימים

בספר החוקים 1963 מתאריך 2.12.04, בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקון מספר 2), בוטל ההיטל החל על עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ כהגדרתם בסעיף 75א לפקודת מס הכנסה, וכן על עובד זר המקבל שכר העולה על פעמיים תקרת השכר הממוצע במשק. התיקון התקבל בתחולה מיום 1.6.2003.

מעביד הסבור כי הוא זכאי להחזר בגין ההיטל הנ"ל בגין התקופה 1.6.2003 עד 31.12.2004 יכול לבחור לתקן את הדוחות שהגיש באחת מן הדרכים הבאות:

א. ביצוע התיקון במצטבר בדוח הניכויים (טופס 102) לחודש 12/2004 ובדוחות השנתיים לשנת 2004, שומה וניכויים (תיקון מצטבר).

ב. הגשת דוחות מתקנים בניכויים, טופסי 102 (לחודשים ששולם ההיטל) ודוח שנתי (טופס 126) ובשומה (דוח על ההכנסות לשנת 2003).

על המעביד המבקש לקבל החזר בגין סכום ההיטל ששילם ביתר לשלוח הודעה על כך לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים שלו ולפקיד השומה בו מתנהל תיק השומה.

פירוט

תיקון מצטבר

התיקון המצטבר יבוצע על ידי חישוב ההיטל ששולם ביתר והפחתתו מסך תשלום הניכויים של חודש 12/2004. אם סכום ההחזר בגין ההיטל עולה על סכום הניכויים המקורי שהיה לתשלום לחודש 12/2004 על המעביד לבחור בדרך של תיקוני דוחות.

לא ניתן לקבל תיקון מצטבר ללא הגשה במקביל, באותו מעמד, של תיקון הדוח השנתי לשנת 2003.

במועד תשלום דוח הניכויים של חודש דצמבר ישולם המס לתשלום (אם יש כזה) בגין תיקון הדוח לשנת 2003.

דוחות מתקנים

1. תיקוני הדוחות יוגשו במהלך שנת 2005.

2. יוגשו טופסי 102 מתקנים בניכויים לכל חודש וחודש במהלך התקופה.

3. במקביל לטפסים המתקנים בניכויים יוגש דוח שנתי מתוקן, בשומה (דו"ח על ההכנסות) ובניכויים (טופס 126) לשנת 2003.

4. לא יוחזרו סכומי ההיטל ששולמו ביתר לפני ששולמו סכומי המס בגין תיקון הדוח השנתי או שקוזזו מסכומי ההחזר בגין ההיטל.

5. ברור כי בדוח השנתי לשנת 2004 ניתן יהיה לנכות כהוצאה רק את סכום ההיטל ששולם בסופו של דבר (לאחר ההחזר).

2. "פוליסות פרט"

על תוכניות חסכון פרטיות המשולבות עם ביטוח חיים למקרה מוות, הנקראות פוליסות פרט, לא חלות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, ולא חלות בין היתר הוראות סעיפים 45א ו- 47 לפקודה.

חברות הביטוח התבקשו להפריד בין מרכיב החיסכון למרכיב הסיכון (ריסק) באישורים השנתיים המונפקים על ידיהן, לצורך יישום סעיף 45א.

זיכוי על פי סעיף 45א(א)(1) יוענק רק בגין מרכיב הסיכון, ולכן במקרים בהם חברת הביטוח לא הפרידה באישור בין המרכיבים יש להתייחס בשלב זה לסך של 20% מן התשלום כאל מרכיב הסיכון, ורק בגינו יינתן הזיכוי.

אם פוליסת הביטוח מאושרת כקופת גמל יינתנו הטבות המס גם על מרכיב התשלומים המיועד לחסכון.

3. שכר דירה פטור

בספר החוקים 1949 מתאריך 11.7.04 תוקן חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה) התש"ן-1990.

בשנת המס 2005 תעמוד תקרת הפטור על 75% מהתקרה שנקבעה לשנת 2004. בשנת המס 2006 תעמוד תקרת הפטור על 50% מהתקרה שנקבעה לשנת 2004. על כן, התקרה החדשה לאחר תיאום לפי שיעור עלית המדד לשנת מס 2005 עומדת על 5,595 ש"ח.

בכבוד רב

מינה גולן, רו"ח
מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי

פואד ג'ודום, רו"ח
מנהל תחום בכיר (שומה- פרט) (בפועל)

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • שמעון  (22/12/2006 23:38)
  לשנת 2006 תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי ל- 175,200 ש"ח
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר