• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

חילופי מידע בינלאומיים אוטומטיים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  08.07.2015

הגברת חילופי מידע בין רשות המסים בישראל
לבין רשויות מס זרות

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 25.6.2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שעניינו: "שיתוף פעולה עם רשויות מס זרות לצורך מניעת העלמות מס". מטרת התיקונים המוצעים בחקיקה היא להגביר את שיתוף הפעולה ואת החלפת המידע ההדדית בין רשות המיסים בישראל לרבות הבנקים בישראל, עם רשויות המס ובנקים בחו"ל.

תזכיר החוק נכתב בהתאם לדרישה משנת 2010 של ארגון ה- OECD , מהחברות בארגון   וממדינות נוספות, להצטרף לאמנה המולטילטרלית לסיוע הדדי בענייני חיובי מס. עד היום הצטרפו לאמנה זו 84 מדינות. מדינת ישראל תצטרף לאמנה לאחר גמר אישור הליכי החקיקה בנושא.

ארגון   OECD פרסם סטנדרט לחילופי מידע אוטומטים ( CRS ), שהינו סטנדרט אחיד לאיסוף מידע על מוסדות פיננסים ובנקאיים, ביחס לחשבונות של לקוחות שהינם תושבים זרים והעברתו לרשות המס במדינה שבה הם פועלים, על מנת שזו תעבירו למדינת התושבות של אותם הלקוחות.

כ- 50 מדינות, ובהן כל מדינות ה- OECD (ובכללן - ישראל), הצהירו במסגרת מפגש שהתקיים בחודש מאי 2014, כי יפעלו ליישום מהיר של הסטנדרט האחיד לחילופי מידע אוטומטיים, על בסיס הדדיות, וכי לשם כך ידאגו לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים בדין הפנימי של כל אחת מהן.

מדינת ישראל מחליפה כיום מידע לצרכי אכיפת מס מכוח סעיפי חילופי המידע באמנות למניעת כפל מס, עם מדינות עמן יש לה אמנה כאמור.

בהעדר חקיקה המאפשרת זאת, ממשלת ישראל לא יכלה עד היום לחתום על הסכמים שעניינם חילופי מידע בלבד, כמו גם על האמנה המולטילטרלית לסיוע מנהלי בענייני מס של ה- OECD.

אך בעקבות החקיקה, מדינת ישראל מתעתדת ליישם את עקרונות חילופי מידע אוטומטיים החל מסוף שנת 2018.

ארצות הברית אשר מעוניינת אף היא בקבלת מידע אודות חשבונות פיננסיים שמחזיקים אזרחיה ותושביה בגופים פיננסים מחוץ לארצות הברית לצורך מניעת התחמקות מתשלום מס, חוקקה את ה- Foreign Account Tax Compliance Act (פתק"א), אשר מכוחו חויבו גופים פיננסים מחוץ לארצות הברית, לרבות בישראל, לדווח לארצות הברית על כל מי שהוא אזרח ארצות הברית או תושב ארצות הברית המחזיק אצלם חשבון פיננסי. גופים פיננסים שלא יצייתו להוראה יהיו כפופים לסנקציות חמורות.

ביום 30.06.2014 נחתם הסכם בין ישראל לארה"ב אשר מכוחו התחייבה מדינת ישראל להורות לגופים פיננסים ישראליים החייבים בדיווח לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם, ולהעביר מידע אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף על ידי אזרחי ארה"ב ותושביה לרשות המסים. רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב.

נקבעו בהסכם הוראות מיוחדות ביחס לחשבונות המוגדרים כ"חשבונות חדשים" שנפתחו אחרי 30.06.2014. תוך שנה מיום הכניסה לתוקף של ההסכם, יידרשו המוסדות הפיננסיים מבעלי החשבונות את ההצהרות והמסמכים הרלבנטיים לעניין החיוב של בעלי החשבונות המס בארה"ב.

לגבי חשבונות של ישויות שנפתחו לפני 1.1.2015, נקבע כי ישראל רשאית לראות בהם חשבונות קיימים ולהחיל לגביהם את הליכי הזיהוי המלאים של חשבונות קיימים של ישויות כפי שנקבעו בהסכם פטקא.

לצורך יישום ההוראות האמורות בהסכם פטקא, תינתן לשר האוצר סמכות לקבוע בתקנות, תנאים אשר בהתקיימם יסגור מוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח, חשבון פיננסי אשר נפתח לפני יום התחילה, לגביו לא הצליח המוסד הפיננסי האמור לגבות הצהרות או לקבל מסמכים בהתאם להוראות אשר נקבעו בתקנות. עוד ייקבעו הוראות לגבי ניכוי מס מתשלום ממקור הכנסה אמריקאי המשולם למוסד פיננסי, והוראות בדבר העברת מידע על חשבונות שזוהו כחשבונות של תושבים זרים ואופן העברתם.

מוסדות פיננסים בישראל שיפרו את ההוראות יחויבו בעיצום כספי.

במסגרת התיקון לחוק, מוצע כי העברת המידע מותרת בין על פי בקשת רשות מס זרה ובין ביזמת מנהל רשות המיסים בישראל, לצורך מתן האפשרות להעברת מידע אוטומטי.

מי שבמטרה להתחמק מקיום חילופי מידע לשם אכיפת דיני המס של מדינה אחרת, או במטרה לעזור לאדם להתחמק מקיום חילופי מידע כאמור, יהיה צפוי למאסר של עד שבע שנים.

עוד מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון, כך שייקבע כי מוסד פיננסי ישראלי חייב בדיווח, שהגיעו אליו פרטי זיהוי, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, רשאי לעשות בהם שימוש לצורך קיום הסכם פטקא או לשם קיום הסכם בינלאומי, וזאת בלי שייחשב כמפר את חובת הסודיות כלפי הלקוח.

לאור תיקוני החקיקה המוצעים, אנו ממליצים לנצל את הליך הגילוי מרצון האנונימי על חשבונות בנק בחו"ל או בישראל, שלא דווחו עד היום כחוק. ההליך בתוקף עד ליום 6.9.2015 כך שהזמן לפעול ולהגיע להסדר מס לגבי חשבונות אלו הולך ומתקצר במהירות. אנו עומדים לרשותכם למתן מידע נוסף לגבי ההליך האנונימי החוקי לגילוי מרצון על חשבונות בנק לא מדווחים. כל זאת בטרם יחלו חילופי המידע האוטומטיים הבינלאומיים.

 

למצגת מפורטת בדבר הליכי הגילוי מרצון – הקישו כאן.

 

 

 


הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר