• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםדיני עבודהעדכון תנאי העסקת בני נוער

עדכון תנאי העסקת בני נוער

הילה פורת, עו"ד

 |  17.04.2016

עדכון תנאי העסקת בני נוער

הילה פורת, עו"ד

גיל עבודה - לא יועסק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

העסקה במשך שנת הלימודים

 1. במשך שנת הלימודים, לא יועסק ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, אלא אם נתקיים בו אחד מאלה: הילד עובד כחניך כמשמעו בחוק החניכות, ניתנה לגבי הילד הוראה לפי חוק לימוד חובה, לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר, מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.
 2. צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועסקו בשעות הלימודים , אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (א), (ב) או (ג) לעיל.
  לעניין זה, " צעיר " – מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה.

הודעה בדבר שעות הלימודים - בלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לעיל, לא יועסק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם לימוד חובה, אלא אם כן נמסרה למעסיק הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר או מי שמלאו לו 18 שנה בדבר שעות הלימודים שלו באותו מוסד (הוראות אלו לא יחולו על מי שמתקיים לגביו האמור בפסקאות (א), (ב) או (ג) לעיל).

העסקה במהלך חופשת לימודים רשמית

על אף גיל העבודה האמור לעיל, מותר להעסיק בני נוער שמלאו להם 14 שנה בתקופת חופשת לימודים רשמית (תקופת החופש הגדול בקיץ, חופשת חול המועד פסח וכיוצ"ב), בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם של בני הנוער (למעט - בהופעה ציבורית, אומנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצרכי פרסום, אלא אם התקבל היתר מתאים ובלבד שלא יינתן היתר להעסקה כאמור בשעות הלימודים).

האישורים הדרושים - מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער אישור רפואי מרופא משפחה שמאשר העסקתו, ואם העבודה מחייבת גם בדיקות התאמה, גם אישור של רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה. מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, שבה מופיעים פרטיו.

מעסיק ישמור במקום העבודה שבו מתנהל עסקו את האישור הרפואי שהוצג לפניו או את העתקו וכן העתק של תעודת הזהות הנ"ל, בתקופה שבה הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את האישור הרפואי או את העתקו וכן את העתק תעודת הזהות.

שכר עבודה - להלן סכומי שכר המינימום לנוער עובד וחניכים, לתקופה שהחל מיום 1.4.2015 ועד 30.6.2016:

גיל

שכר למשרה מלאה (לפי 40 שעות בשבוע)

שכר לשעת עבודה (לפי 173 שעות בחודש)

עד 16

(לא כולל)

3,255 ₪

18.82 ₪

מ- 16 עד 17

(לא כולל)

3,487.5 ₪

20.16 ₪

מ- 17 עד 18

(לא כולל)

3,859.5 ₪

22.31 ₪

חניך

2,790 ₪

16.13 ₪


שעות עבודה - מותר להעסיק בני נוער מקסימום 8 שעות ביום, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע. במקום בו מותר לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום (מקום בו חל שבוע עבודה מקוצר), לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה - נער יכול לעבוד עד 9 שעות ליום, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע.

בימי שישי וערבי חג, אפשר להעסיק נער עד 7 שעות ביום.

הפסקות

 1. נער שעובד 6 שעות ביום או יותר מכך, זכאי להפסקת סעודה ומנוחה של 45 דקות לפחות. ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה אלא אם הנער נדרש ע"י מעסיקו להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה.
 2. החל מיום 1.1.2010, נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו. כמו כן, החל מיום 1.7.2010 ואילך, על המעסיק לוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו.

 

הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעסיק ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד שלעניין תחולת ההוראה בדבר חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו, העובד מועסק בחצרים שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות, לפי העניין.

עבודת לילה אין להעסיק נער מתחת לגיל 16, או נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה, שחוק חינוך חובה חל עליהם, בלילה בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, ולגבי נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה שחוק חינוך חובה לא חל עליו, בשעות שבין 22:00 לבין 06:00. רואים נער כמועסק, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. ניתן לקבל היתר ממשרד העבודה להעסקה בעבודת לילה בתנאי החוק (סעיף 25). ראה הוראת השעה שלהלן בעניין עבודת לילה :

הוראת שעה בעניין עבודת לילה : על אף האמור לעיל, מעסיק רשאי להעסיק צעיר (מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה ) עד שעה 24:00 בתקופת חופשת לימודים רשמית, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו. הוראת השעה לא תחול על ענפי עבודה מסוימים או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר. הוראת השעה תהיה בתוקף עד ליום 1/9/2019 .

מנוחה שבועית - מנוחה שבועית של נער היא לפחות 36 שעות רצופות. אין להעסיק נער במנוחה שבועית.

שעות נוספות - אין להעסיק נער בשעות נוספות.

חופשה שנתית - בני נוער זכאים ל-18 ימי חופשה שנתית בשנה, בתנאי שעבדו מעל 200 ימים ויחסי העבודה התקיימו במהלך שנה שלמה. במקרים אחרים יבוצע חישוב יחסי, כשהבסיס לחישוב הוא 18 ימים. עובד שמקבל שכר על בסיס יום/שעה שעבד פחות מ-75 ימים רצופים - תשולם לו תמורת חופשה, בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.

החזר הוצאות נסיעה - הנער זכאי לקבל החזר בגין הוצאות נסיעה עד סכום של 26.40 ₪ ליום (החל מיום 1.1.2014).

מסירת הודעה לנער עובד על תנאי עבודתו

בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009, תוקן חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן – החוק), באופן שעל מעסיק המעסיק עובד שהוא נער (כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953), למסור לנער הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו.

כמו כן, במידה שחל שינוי בתנאי העבודה של הנער, כפי שפורטו בהודעה הנ"ל, על המעסיק למסור לנער הודעה על כך בתוך שבעה ימים, מהיום שנודע לו על השינוי, למעט בשל שינויים אלה:

 1. שינוי הנובע משינוי בדין;
 2. עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק (סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו).
 3. שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד, כמשמעותו בחוק הגנת השכר.

 

אין חובה למסור לנער הודעה בכתב על תנאי עבודתו אם  תקופת עבודתו אינה עולה על שבעה ימים.

חובת המעסיק למסור הודעה לנער כאמור לעיל, תחול לגבי נער שהתחיל את עבודתו לפני יום 10.9.2009, לא יאוחר משבעה ימים מיום 10.9.2009.

דו"ח נוכחות ומסירת תלוש משכורת על המעסיק להקפיד על ניהול דו"ח נוכחות כנדרש בחוק. לענין חובת מסירת תלוש משכורת, הפרטים שיש לכלול בתוכו והסנקציות על המעסיק במקרה של הפרת החובות החלות עליו בהקשר זה, ראה מאמר "החובה למסור תלוש משכורת והפרטים שיש לכלול בו".

בדיקה רפואית - בני נוער חייבים להיבדק בדיקה רפואית מדי שנה (ובמקומות עבודה מסוימים פעם בחצי שנה), ולהצטייד באישור רפואי על הבדיקה.

תקופת הכשרה לענין תקופת הכשרה ולימוד, בתי הדין לעבודה פסקו כי מעסיק המבקש לשכור לעצמו עובד שכיר, אינו רשאי להכשיר את העובד לתפקידו המיועד במשך תקופה משמעותית, מבלי לשלם לעובד המיועד שכר כלשהו בעת תקופת ההכשרה (תב"ע נז/35-3633 ערן ארקוש נ. לאופר תעופה בע"מ). עובד בתקופת הכשרה בעבודה זכאי לשכר עבודה, בגובה שכר מינימום לפחות (ד"מ 5679/00 לואיז מנדל נ. המעין בע"מ).

מס הכנסה - נער שבשנת המס מלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

ביטוח לאומי - המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לכל נער העובד ומקבל שכר (עובד שטרם מלאו לו 18). התשלום הוא על חשבון המעסיק, ואין לנכותו משכר הנער. הנער פטור מתשלום דמי ביטוח, ודמי הביטוח החלים על המעסיק, החל מחודש ינואר 2013, הינם בשיעור 0.38% משכר הנער (שיעור מופחת) ו-1.34% משכר הנער (שיעור מלא).

ההכנסה שממנה חייב המעסיק לשלם ולנכות דמי ביטוח, היא הכנסת העובד החייבת בדמי ביטוח, אך לא פחות מהכנסה השווה לשכר המינימום, כאמור לעיל.

הודעה מוקדמת – מעסיק המפסיק את עבודתו של הנער, חייב ליתן לו הודעה מוקדמת בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (שאורכה נגזר ממשך התקופה בה הועסק העובד ומאופן תשלום שכרו חודשי או שעתי). לענין זה ראה מאמר "חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות".

עבודות אסורות - בתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995, מפורטים סוגי העבודות שבהן אסור להעסיק נערים (חומרי נפץ, עבודה תת-קרקעית במכרה וכו').

העסקת נער בהופעה או בפרסומת – ישנן הוראות חוק ותקנות מיוחדות לעניין זה.

חובת פיקוח – נושא משרה בתאגיד (מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג ו-33ד לחוק (לרבות בעניין העסקה שלא בגיל המותר לעבודה; העסקה במנוחה השבועית ועוד הוראות רבות) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. המפר הוראה זו – דינו קנס. נעברה עבירה לפי סעיפים אלה בידי תאגיד, חזקה היא כי נושא משרה הפר את חובתו האמורה, אלא אם כן הוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות, ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

חובת פיקוח ברשות ציבורית – ראש רשות ציבורית חייב לעשות את כל אלה, כדי למנוע העסקת נער בניגוד להוראות סעיפים 33 ו-33א לחוק (שעניינם העסקה מסכנת והעסקה אסורה והכוללים הוראות רבות) על ידי קבלן המבצע עבודה או הנותן שירותים לפי הזמנתה של הרשות הציבורית (להלן – הקבלן המבצע), אחרת דינו קנס: למנות מבין עובדי הרשות הציבורית אחראי מטעמו, שתפקידו לדווח לראש הרשות על כל הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 ו-33א בידי קבלן מבצע. אחראי שלא ידווח כאמור, דינו קנס; לכלול בחוזה בין הרשות הציבורית לבין הקבלן המבצע, סעיף המפרט את הוראות סעיפים 33 ו-33א והקובע כי הפרת הוראות החוק האמורות מהווה גם הפרת החוזה בין הצדדים; לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת על כל הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, על ידי הקבלן המבצע שהאחראי דיווח לו עליה; לדרוש מהקבלן המבצע להפסיק לאלתר הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, שהאחראי דיווח לו עליה.

בנוסף, ראש רשות ציבורית חייב לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת על הפרת הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, בידי קבלן מבצע, ולדרוש מהקבלן המבצע להפסיק את ההפרה לאלתר, אף אם ההפרה לא דווחה לו בידי האחראי אלא נודעה לו בדרך אחרת. אחרת דינו קנס.

"ראש רשות ציבורית" – המנהל הכללי, ובאין מנהל כללי – בעל תפקיד מקביל ברשות הציבורית, ובהעדרם ראש הרשות; ולענין רשות מקומית – ראש הרשות המקומית;

"רשות ציבורית" – גוף מהגופים הללו: משרדי הממשלה, יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם; לשכת נשיא המדינה; הכנסת; משרד מבקר המדינה; ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (רק החל מיום 16.12.2015 או כמפורט בסעיף 7 לחוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014, ס"ח 2482, 17.12.2014); בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וכל גוף אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין; רשות מקומית; תאגיד בשליטת רשות מקומית; תאגיד שהוקם בחוק; חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית (שר התמ"ת רשאי לפטור בצו חברה כאמור מהחובות האמורות בסעיף זה, כולן או חלקן).

העסקת נער בניגוד להוראות חוק עבודת נוער אינה פוטרת את המעסיק מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר, שהנער זכאי לו עבור עבודתו, עקב עבודתו, ולפי כל דין.

 

הערה

לתשומת לבכם בנוסף לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר בתוקף מיום 19.6.2012, המטיל בתנאים מסויימים עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות בגין הפרת הוראת חיקוק וכן מטיל בתנאים מסויימים אחריות אזרחית ופלילית על מזמין שירות.

 

 

* המאמר נכתב ע"י עו"ד הילה פורת מחברת " המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין " (חדש!!!) הכולל סקירה מפורטת של ההגבלות החלות על המעסיק מכוח הדין בכל הקשור לפיטורי עובד, הנחיות מפורטות לביצוע הליך פיטורים (טרם השימוע, אופן עריכת השימוע - בתוספת דגשים מיוחדים ביחס לפיטורי עובד ותיק ומבוגר וביחס לפיטורי עובד שהגיע לגיל פרישת חובה) והסבר בעניין משמעותם של פיטורים ללא שימוע ושימוע מאוחר. כמו כן, כולל המדריך את המסמכים הנדרשים להליך פיטורים (זימון לשימוע, פרוטוקול/סיכום שיחת שימוע, הודעה על הפסקת עבודה, אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה).

עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת את פורטל " עולם העבודה " ומחברת  הספרים: דיני עבודה המדריך המלא (מהדורה חדשה נובמבר 2015) - ספר הערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר, ו-" הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה ".

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • צ. ש.  (23/08/2017 15:03)
  החזר נסיעות ליום מעודכן הוא 22.60 ש"ח
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר