• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהאימתי תשלומים ממעביד לעובד פטורים ממס הכנסה וביטוח לאומי

אימתי תשלומים ממעביד לעובד פטורים ממס הכנסה וביטוח לאומי ?

23.05.2005

איזה תשלומים ממעביד לעובד

פטורים ממס הכנסה ומביטוח לאומי

רמי אריה עו"ד רו"ח

נהוג לחשוב כי תשלומים של מעביד לעובדו חייבים כולם במס הכנסה ובביטוח לאומי באופן מלא. אולם, ייתכנו מצבים שבהם תשלומים כאלו יהיו חייבים במס מופחת או אף יהיו פטורים לחלוטין ממס ההכנסה ומדמי ביטוח לאומי. כשתשלומים כאלו חייבים במס הכנסה מופחת הרי נהנים מכך גם העובד וגם המעביד גם יחד כפי שיובהר להלן.

בינואר 2005 נתקבל פסק דין מעניין בבהמ"ש המחוזי בתל אביב בערעור מס הכנסה (עמ"ה 1146/03 דוידוביץ אברהם ואח' נ' פקיד השומה נתניה). לפי פסק דין זה, ניתן להבחין בין תשלומים של מעביד לעובדו החייבים במס הכנסה לבין תשלומים מסוימים של אותו מעביד לאותו עובד הפטורים ממס הכנסה. בהמ"ש בחן בפסיקתו את הסכם הפשרה שאליו הגיעו העובד והמעביד בבית הדין לעבודה וקבע כי תשלומים ששולמו לעובד עקב פיצוי נזיקי בשל עוגמת נפש אינם חייבים במס הכנסה.

תשלומים החייבים במס הכנסה הנם רק תשלומים ששולמו במסגרת יחסי עובד מעביד, בעוד שתשלומים ששולמו בגין פיצויים נזיקיים לעובד אינם במישור יחסי עובד מעביד בהכרח ולכן פטורים ממס הכנסה, מכיוון שאינם כלולים בהגדרת הכנסה החייבת במס לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה.

הבחנה כזו נעשתה כבר בעבר בפסיקה לגבי תשלומים מסוימים שקיבלו עובדים ממעבידם בעבור ויתור על זכות תביעה או על נכס של העובד לטובת המעביד. נקבע כי בתנאים מסוימים כאשר מוכח כי תשלומי המעביד לעובד הנם בשל ויתור על נכס מוחשי או נכס לא מוחשי של העובד, כגון ויתור של העובד על זכות תביעה כנגד המעביד, הרי המדובר ברווח הון לעובד החייב במס הכנסה בשיעור של 25% בלבד רק על הרווח הריאלי. אף כאן קיימת הטבה ניכרת לעובד שהמס השולי הרגיל שלו עלול להגיע עד כדי 49% מכלל ההכנסה ברוטו.

בפסיקה נקבע כי פיצוי הוני שקיבל שכיר הינו רווח הון. למשל, תשלום ששולם לעובד שפרש מעבודתו כפיצוי על הימנעותו מלהתחרות בעסקי המעביד נחשב כרווח הון, ובתנאי שמדובר בהימנעות משמעותית וארוכת טווח. באופן דומה תשלום מעביד לעובד כדמי לא יחרץ ודמי שתיקה, לבל יחשוף סודות מעבידו וימנע מהטרדתו, עשוי גם הוא להיחשב כהכנסה הונית. כך גם לגבי מכירת המוניטין האישי של העובד למעבידו או מכירת יידע של העובד למעבידו, כל אלו חייבים יהיו במס בשיעור של 25% בלבד מינואר 2003.

הקושי בסיווג הכנסה כרגילה בשיעור מס מלא או כהכנסה הונית בשיעור מס מופחת של 25% בלבד, נובע מהגדרת "נכס" לפי פקודת מס הכנסה. ההגדרה בסעיף 88 לפקודה כוללת לא רק על נכסים מוחשיים, אלא גם "כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות". בפסיקה נתנו להגדרה זו פרשנות מרחיבה, הצפויה להביא מחלוקות רבות בין נישומים לשלטונות המס, שכן מחד, הנישום ירצה לשלם רק 25% מס ומאידך, שלטונות המס ירצו שישלם 49% מס על אותה הכנסה.

זאת ועוד, לפי חוק ביטוח לאומי הכנסות מרווח הון או הכנסות שאינן מתקבלות לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה הנן פטורות מביטוח לאומי. מכאן, כי ההכנסות בשל פיצויי נזיקין או בשל רווחי הון כאמור יהיה פטורות לחלוטין מדמי ביטוח לאומי. חיסכון נוסף בשיעור של כ- 15% לעובד ולמעביד ביחד מההכנסה ברוטו. כל אחד ייהנה לפי חלקו בדמי הביטוח הלאומי.

כפי שרואים מטבלת ההשוואה המופיעה מטה, הפרשי נטל המס כולל דמי ביטוח לאומי, יכולים לקטון משיעור מרבי של 49% מס כולל משוקלל ל- 25% מס או אף לפטור מלא מכל מס ודמי ביטוח. הכול תלוי בסיווג התשלומים ששילם המעביד לעובדו.

לא למותר מלציין, כי פסיקה זו של בתי המשפט נכונה וצודקת היא, שכן, החיוב במס הכנסה ודמי ביטוח על תשלומים של מעביד לעובדו, ראוי שיחולו רק כאשר אכן מדובר בתשלומים בהקשר של יחסי עובד ומעביד ולא כאשר מדובר ברכישת נכס על ידי המעביד מידי העובד או תשלום בשל פיצוי נזיקי לעובד. תשלומים כאלו משולמים שלא בהקשר של יחסי עובד מעביד ולכן מן הראוי שלא יחול עליהם מס מלא ואף לא חבות בדמי ביטוח לאומי.

אולם, אליה וקוץ בה, כשטוב לעובד עלול להיות קשה למעביד. שכן, כאשר העובד ישלם מס מלא המעביד ייהנה מהוצאה מוכרת מלאה. אולם, כאשר העובד ישלם מס מופחת של 25% או לא ישלם מס לחלוטין בשל תקבולים שקיבל מהעובד ואשר יוגדו כהנסה הונית או כפיצוי עבור עוגמת נפש עלולים אלו לא להיות מוכרים כהוצאות מוכרות למעביד. אולם, אם התשלום מגיע מעסק בהפסדים אין משמעות לקיזוז ההוצאה, לפחות בטווח הקצר. בנוסף, בין פטור מלא ממס או שיעור מס של 25% מס ל- 49% מס, יש מקום רב לפשרות בין המעביד לעובד ממש כפי שהיה בעניין דוידוביץ שהוזכר לעיל.

סוג התשלום מהמעביד לעובד

שיעור מס הכנסה

שיעור ביטוח לאומי

סך נטל המס המרבי (למעביד+עובד)

שכר, סוציאליות וטובות הנאה אחרות

(משכורת, אחזקת רכב, טלפון, דמי הבראה, ביגוד וכדומה)

לפי המס השולי החל על העובד, עד לשיעור של 49% מההכנסה ברוטו

שיעור של עד כ- 15% מההכנסה ברוטו שיחול על המעביד ועל העובד יחד.

עד שיעור של כ- 49% משוקלל מרבי.

(דמי הביטוח לאומי ישולמו רק על הכנסות שאינן מגיעות לשיעור מס של 49%, בהתחשב בתקרה ההכנסה הפטורה מביטוח לאומי – 34,820 ₪ לחודש)

תשלומים בשל ניתוק יחסי עובד מעביד

(פיצויי פיטורין, דמי הסתגלות, פדיון ימי חופש וכדומה)

לפי שיעור המס השולי החל על העובד (עד 49%). בכפוף לפטורים או הנחות מסוימות במס (כגון:פטור עד תקרה לפיצויי פרישה, הפקדות לקצבה וכדומה)

פטור מדמי ביטוח לאומי

(לפי נהלי המוסד לביטוח לאומי)

עד שיעור של 49% מהתשלומים.

(חלק מהתשלומים בגין פיצויי הפרישה או בשל הפקדות לקרן לקצבה פטורים ממס)

תשלומים בעד ויתור על זכות תביעה או בעד נכס של העובד

25% על הרווח הריאלי.

(החל מינואר 2003)

פטור מדמי ביטוח לאומי

25% מס רווחי הון על הרווח הריאלי

(החל מינואר 2003)

תשלומים בעד פיצויים נזיקיים אישיים, שלא במישור יחסי עובד ומעביד

פטור ממס הכנסה

פטור מדמי ביטוח לאומי

פטור מוחלט ממס הכנסה ומדמי ביטוח לאומי

רמי אריה עו"ד ורו"ח, מחבר הספר "הוצאות מוכרות למס הכנסה, מע"מ, מס שבח מקרקעין וביטוח לאומי", בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ www.ralc.co.il טל' 03-5626333 .

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • אדי  (01/08/2008 20:59)
  א.מאמר מעניין וטבלה ברורה ב.מה לגבי מיסוי על חוב בגין ויתור על תביעה לפני 2003 ?(בטבלה רשום שהמיסוי לנושא הוא 25% -החל מ2003)-מה היה לפני? ג.האם ניתן לראות במקרה שהמעביד סגר עסקו-ופתח עסק חדש-ונותר חוב בגין פיצויים,הלנת שכר,הפרשות לקרנות,יתרות חופש וכו'-חוב שהוסכם בכתב בין הצדדים בתמורה לויתור מצד העובד לתביעה-האם ניתן לראות בכך חוב כספי רגיל בין אזרחים?חוב שאינו חייב במס כלשהו? ד.כנ"ל כאשר כיום רב החוב שנותר הינו הצמדה וריבית?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר