• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםניהול עסקיםמיסוי משיכות בעלים מיום 1 1 2017

מיסוי משיכות בעלים מיום 1.1.2017

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  01.03.2017

מיסוי משיכות בעלים מיום 1.1.2017

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

מיום 1.1.2017 הונחתה חרב חדה על משיכות כספים מחברה על ידי בעלי המניות שלה. זאת עם חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה. מעתה, משיכה מהחברה בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ תחשב כהכנסת בעל המניות בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה (להלן: "מועד החיוב").

כך כל משיכת כספים מיום 1.1.2017 ובשנת 2017 בכלל, בסכום מצטבר העולה על מאה אלף ₪, תחשב כהכנסה בידי בעל המניות ביום 31.12.2018. אך אם בעל המניות יחזיר את הכספים עד  מועד החיוב, ולא ימשוך אותם מחדש בתוך שנתיים ממועד השבת הכספים, אלא לתקופה של עד 60 ימים, הוא יהיה פטור מחיוב במס בגינם.

החזיר ומשך את הכספים, לאחר יותר מ- 60 ימים, יחויבו הכספים כהכנסת בעל המניות לפי מועד החיוב המקורי לגבי המשיכה הראשונית.

ההוראות הנ"ל לא יחולו לגבי יתרת פתיחה של משיכות בעלים ליום 31.12.2016 העולה על מאה אלף ₪, אם היא תוחזר עד ליום 31.12.2017.

לגבי יתרת משיכות בעלים ליום 1.1.2013 נקבע כי יחול הדין הקודם. מעשית, קובע הדין הקודם כללים דומים להוראות החדשות ובכל מקרה, נראה לנו כי ניתן יהיה להחילו רק לגבי דוחות לשנות המס שעד שנת המס 2012, בהתאם להוראות ההתיישנות שבסעיף 145 לפקודה.

עד להשבת הכספים ימשיך בעל המניות להיות מחויב בגינם בשיעור ריבית שלא יפחת מהשיעור הנקוב בסעיף 3(ט) לפקודה.

יראו את משיכות הבעלים כהכנסה מדיבידנדים עד גובה הרווחים הצבורים בחברה אשר ניתן לחלקם לפי סעיף 302 לחוק החברות, כפול בשיעור ההחזקה בחברה של בעל המניות המהותי ויחול לגביהם שיעור המס החל על דיבידנדים.

יתרת משיכות הבעלים מעל המותר לחלוקה כדיבידנדים לפי סעיף 302 לחוק החברות, תיחשב כהכנסת עבודה, ככל שיש יחסי עובד מעביד בין בעל המניות המהותי לחברה, או כהכנסה מעסק או משלח יד לגבי בעל מניות מהותי שאינו מועסק בחברה. בשני מקרים אלו יחולו שיעורי המס השולי הרלבנטיים לאותו בעל מניות.

"משיכות כספים" עליהן חלות ההוראות החדשות כוללות: (1) הלוואה, השאלה או כל חוב אחר של בעל המניות לחברה, לרבות כאלו שנעשו לטובת תאגיד שיש לו בו שליטה בשיעור של 25% ויותר. למעט, הלוואה שניתנה לתכלית כלכלית של חברה אחרת, בתנאי שהחברה האחרת אינה תאגיד שקוף.  (2) מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וערובה שהועמדה כבטוחה לטובת בעל המניות.

ההוראות חלות על "בעל מניות מהותי" המחזיק ב- 10% לפחות באמצעי שליטה בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם קרובו, או יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה קבוע. "קרוב" – קרוב משפחה, או תאגיד קשור אשר לבעל המניות יש שליטה בו בהיקף של 25% לפחות, במישרין או בעקיפין, ונאמן, כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפמ"ה.

"פטור מחיוב במס על משיכות אסורות" יחול במקרים הבאים:

(1) כספים שהושבו עד מועד החיוב בתנאי שלא נמשכו מחדש תוך שנתיים מהמועד שהושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד פעמי והוחזרו בתוך 60 ימים.

(2) כספים שנמשכו עד גובה יתרת הזכות, לרבות שטר הון שהונפק לתקופה של עד חמש שנים, לטובת בעל המניות. בתנאי, שיתרת הזכות לא תיפרע בתוך 18 חודשים ממועד המשיכה.

(3) כספים שנמשכו מתוך הלוואה מתאגיד בנקאי אשר נטלה החברה אשר נפרעת על ידי בעל המניות, בתנאי שהחברה לא העמידה ערובה להלוואה.

 

כמו כל הוראה אחרת בפקודת מס הכנסה, הרי אי דיווח על ההכנסות שנבעו ממשיכות הבעלים, בדוח השנתי של בעלי המניות, יהיה בעל משמעות פלילית של העלמת הכנסות על כל המשתמע מכך.

אף לחברה ממנה נמשכו הכספים יש אחריות לנכות את המס במקור המתחייב לפי ההוראות החדשות, כמו גם לנושאי המשרה שלה.

משנת 2017 כבר לא מדובר בשאלה פרשנית אלא בהוראות חוק מפורשות וברורות.

נזכיר עוד, כי במסגרת ההוראות החדשות נקבעו כללים נפרדים לגבי חיוב במס של בעל מניות בגין העמדת נכסים מסוימים של החברה לשימושו, כגון: דירה, חפצי אמנות ותכשיטים ועוד. על כך במאמר הבא.

אנו ממליצים לרואי החשבון ויועצי המס לעדכן בדחיפות את בעלי המניות של החברות שהם מייצגים, בדבר המשמעות של ההוראות החדשות לגביהם, כדי שהם יוכלו לקבל החלטה ולהתכונן להחזרת הכספים שנמשכו לחברה עד סוף שנת 2017, או לשלם את המס בגינם כאמור.

 


הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר