• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי בינלאומיתכנוני מס במישור הבינלאומיריכוז החלטות ופעילות מקצועית של רשות המסים 2017

ריכוז החלטות ופעילות מקצועית של רשות המסים-2017

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  20.06.2018

ריכוז החלטות ופעילות מקצועית של רשות המסים לשנת 2017

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ביום 30.5.2018 פרסמה רשות המסים דו"ח המסכם את כלל ההחלטות והפעילות אשר נעשתה בתחום המקצועי בשנת 2017 , אשר כולל בין היתר, את פרטי בעלי תפקידים בחטיבה המקצועית לרבות פרטי התקשרות אליהם, קישורים לחוזרים והנחיות מיסוי, תמציות של החלטות מיסוי, תיקוני חקיקה בתחומי המס, טפסים, פניות, הנחיות וכן פסיקה רלוונטית.

הדו"ח מבטא את פעילות המחלקות השונות בחטיבה המקצועית של רשות המסים. כגון: מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים, מחלקת מחירי העברה, מחלקת גילוי הון לא מדווח, מחלקת שינויי מבנה, מחלקת מע"מ, מחלקת מיסוי בינלאומי, מחלקת מיסוי שוק ההון ועוד...

הדו"ח כולל גם חוזרים מקצועיים הכלולים בתכנית העבודה של החטיבה המקצועית, אשר טרם פורסמו והינם בשלבי טיוטה.

פרסומי מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים , כוללים החלטות מיסוי בתחום ההתחדשות העירונית, פינוי בינוי בעסקת קומבינציה, העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי, העברת דירה מחברת בת לבעל מניות מהותי, נטילת הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות במסגרת העברת דירת מגורים לבעל מניות מהותי ואי הכרה בהפסד, מכירת קרקע לבניה כאשר הזכות טרם הגיעה לידי המוכר, איחוד וחלוקה בבניין לשימור, חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים.

וכן, חוזרים מקצועיים, ביניהם, חוזר קרן להשקעות במקרקעין, תמ"א 38/2 – חיזוק בדרך של הריסה, העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה.

מחלקת גילוי הון לא מדווח , האחראית על הטיפול בנושא ההון השחור במישור האזרחי, פרסמה את נוהל הליך גילוי מרצון לנישומים אשר עברו עבירות על חוקי המס המאפשר להם לתקן את דיווחיהם בתמורה להתחייבות מצד המדינה שלא לנקוט בהליכים פליליים. הנוהל כולל מסלול אנונימי (בתוקף עד ליום 31.12.2018), מסלול מקוצר ומסלול רגיל (בתוקף עד ליום 31.12.2019).

כמו כן, מחלקת גילוי הון לא מדווח, פרסמה "מסמך עקרונות" פרטני למיסוי בענף היהלומנים, הנובע מהמאפיינים הייחודיים והספציפיים של הענף. המסמך מונה עקרונות מנחים לקביעת ההכנסה החייבת של יהלומן במסגרת הליך הגילוי מרצון, מדידה נאותה של הנכסים לתורך מס וקביעת המס לתשלום.

פרסומי מחלקת חוקי עידוד, כוללים החלטות מיסוי בנושא הכנסות מתגמולים, מיזוג מפעל מוטב ומפעל מועדף, שימוש ברווחים פטורים של מפעל מאושר. כמו כן, המחלקה פרסמה חוזרים מקצועיים, בין היתר, בנושא הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע (חוק האנג'לים), רווחים ראויים לחלוקה (לאור פס"ד בעניין אורן ז'ורבין), חוזר בנושא תיקון 73 לחוק עידוד בעניין מפעל טכנולוגי מועדף – הכולל בין היתר, פרשנות למונחים אשר נקבעו במסגרת החקיקה ונותרו עמומים.

וכן, שני פסקי דין בתחום: ע"א 4525/13 אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ נ' פשמ"ג בעניין סוגיית הכנסות מימון אינטגרליות הזכאיות להטבות ע"פ חוק לעידוד השקעות הון. ע"מ 54154-08-15 מעוף מתכות אל ברזליות בע"מ נ' פ"ש חיפה בעניין מפעל בר תחרות הזכאי להטבות מס מכח חוק עידוד תוך יישום תקנות יצוא עקיף.

פרסומי מחלקת שינויי מבנה, כוללים החלטות מיסוי בנושא העברת נכס מקרקעין לשותפות מוגבלת רשומה, מיזוג שותפויות, העברת מניות לחברה קיימת והעברת זכות לשותפות מוגבלת רשומה. כמו כן, המחלקה פרסמה חוזרים מקצועיים, בין היתר, בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול אשר נקבע בו כי ישנה אפשרות לביצוע מיזוג סטטוטורי או פיצול שלא רק בתום שנת המס אלא גם התום כל אחד משלושת הרבעונים בשנה.

בנוסף, פרסמה המחלקה שני "מסלולים ירוקים" חדשים לקבלת החלטת מיסוי בנושא מיזוג חברה בת עם ולתוך חברה אם ומיזוג חברות אחיות.

פרסומי מחלקת מע"מ, כוללים החלטות מיסוי, בין היתר בנושאים: חבות במע"מ של שירותים הניתנים על ידי עוסקים פטורים בהתקיימות תנאי תקנה 6א, שיעור המס במכירת טובין שנגנבו לפני יצואם, החבות במס בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק, אישור לניכוי מס תשומות כ-"מסמך אחר" בגין קבלני משנה של תושב החוץ המעניקים שירותים לעוסק ישראל, החבות במע"מ של מכירת ספרים משומשים, מתן הקלה במשלוח חשבוניות זיכוי ללקוחות, החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת דירות מגורים חדשות, מועד החיוב בהעמדת כספים מחשבון ליווי בנקאי בהתאם לחוק המכר (דירות), בקשה לפתיחת תיק עוסק מורשה בגין רכישת דירות נופש המיועדות להשכרה, החבות במע"מ בגין גמול לתובע המייצג בתובענה ייצוגית.

בנוסף, מחלקת מע"מ פרסמה הוראות פרשנות בנושא סיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל בישראל. כעיקרון קבוצות הכדורגל מסוגות כמלכ"ר על פי חוק מע"מ. הוראת הפרשנות עניינה בקביעת קריטריונים לבחינת הסיווג של קבוצות הכדורגל כ-"עוסק" או כ-"מלכ"ר".

פרסומי מחלקת מיסוי בינלאומי, כוללים החלטות מיסוי, בין היתר, בנושאים: "תושב ישראל לראשונה" בסעיף 14 לפק' לעומת המונח "עולה" בסעיף 35(ד) לפק', סעיף 97(ב3)(3) לפק' אינו חל במכירת מניות של חברה תושבת ישראל שהתקבלו במתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפק', קביעת הכללים ליחיד שהגיע לישראל ושומר על זיקה למדינה המקורית, עובדי – Relocation , קביעת מחיר מקורי בקבלת נכס מקרקעין בחו"ל במתנה מתושב חוץ לתושב ישראל.

בנוסף, המחלקה פרסמה חוזרים מקצועיים, בין היתר, בנושא יישום הסכם  - FATCA , חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפק', מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה, שליטה וניהול של חברה בישראל.

פרסומי מחלקת תקינה חשבונאית, כוללים בין היתר החלטות מיסוי בתחום משאבי טבע, מתווה הגז, מיסוי עסקאות BOT . כמו כן, המחלקה פרסמה חוזרים מקצועיים, בין היתר בנושא אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו למס הכנסה, דוחות של חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד.

פרסומי מחלקת מיסוי אופציות לעובדים, כוללים החלטות מיסוי בנושא מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד ( Relocation ), שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד מעביד, תכנית "מניות נוספות" במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפק'. כמו כן, המחלקה פרסמה חוזר מקצועי בנושא מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח.

פרסומי מחלקת מיסוי שוק ההון, כוללים מספר החלטות מיסוי בנושא דיבידנד מוטב (הפסקת פעילות באמצעות חברת ארנק, חלוקה כנגד יתרת זכות, מניות שהתקבלו בירושה, פרישה מהחברה המחלקת, חלוקת מענקים וירידה בהכנסות), מניות בכורה, עמלות המנוכות מתשלומי ריבית במערכת לתיווך באשראי . כמו כן, פרסמה המחלקה ניירות עמדה בנוגע לעסקאות עתידיות-פיצול ליניארי לפיה מועד רכישת המניות אינו משתנה בעקבות רכישת אופציה.

כמו כן, המחלקה פרסמה חוזרים מקצועיים, בנושא הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017, מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואליים), ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח.

בנוסף, פורסמו פסקי דין בתחום, ע"מ 16-01-28643 יו. ג'י.אס אחזקות ישראליות בע"מ נ' פשמ"ג – אשר דווחה על ביצוע עסקאות בנגזרים פיננסיים על בסיס מצטבר ולא על בסיס מימוש העסקאות. נקבע כי לא מדובר בעסקאות גידור. ע"מ 11-09-7678 רוזבאד נכסים (אירופה) בע"מ נ' פשמ"ג - החברה ביצעה רכישה עצמית של אגרות חוב שבעקבותיה נוצר לה רווח חשבונאי . נקבע כי מקום שקיים הפרש בין הסכום הנקוב באגרות החוב לבין הסכום ששילמה המנפיקה בפועל בתמורה לאגרות החוב, יש לראות את ההפרש כאילו הוא חלק חוב מחול כאמור בסעיף 3(ב)(1) . דנ"א 16/7517 מוזס נ' פשמ"ג - יחידים אשר מימשו ניירות ערך הנקובים במטבע חוץ ובדיווחיהם למס הכנסה קיזזו הפסדים שנגרמו להם כתוצאה מירידת שער החליפין של המט"ח בו היו נקובים ניירות הערך . נקבע כי רווח הון שמקורו בשינוי שער חליפין בו נקוב נייר ערך אינו חב במס, אזי אין לקזז הפסד הון שמקורו ב"נכס " שהינו מטבע חוץ .

פרסומי מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, כוללים בין היתר חוזרים והוראות ביצוע בנושא קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפק', אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א) לפק', מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי, מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים.

פרסומי מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט, כוללים הבהרות בנוגע לפריסת דמי לידה לשנים אחורה, מענק פרישה בפטור בהתאם לסעיף 9(7א) לפק' בעקבות הסדר נושים בהליכי חדלות פרעון, פריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור. כמו כן, פורסם חוזר מקצועי בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

 

לעיון בדו"ח סיכום פעילות מקצועית של רשות המסים לשנת 2017 - לחץ כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר