• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


    לצפייה – 
    לחץ כאן

  • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  05.12.2018

רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 5.11.2018 פורסמה הצעה לתיקון החוק (תיקון מס' 8) , במסגרתו הוצע לערוך רפורמה מקיפה אשר תיצור הקבלה בין ההטבות הניתנות כיום למגזר התעשייתי (מכוח חוק לעידוד השקעות הון בתעשייה) לאלה הניתנות למגזר החקלאי. הקבלה שתשפר את היכולת של חקלאים לקבל הטבות מס לפי החוק, בדיוק כפי שלפי שנים מספר הקל המחוקק על קבלת הטבות מס למפעלים תעשייתיים ומפעלים טכנולוגיים (כולל בתי תוכנה) המייצאים לחו"ל.

מטרת התיקון, בין היתר, לעדכן את שיעורי המענקים אשר ניתן לקבל מכוח החוק, להשוות את שיעורי המס המופחתים לשיעורי המס הקבועים בחוק לעידוד השקעות הון בתעשייה, וכן לאפשר את קבלת הטבות מס ומענקים בתנאים נוחים יותר, בדומה להסדר הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון בתעשייה.

במסגרת התיקון, הוצע להגדיל את שיעורי המענקים הקבועים בסעיף 24 לחוק, כך שהמענק אשר יינתן למפעל חקלאי מאושר באזור פיתוח א' יעמוד על 25% מהמחיר המקורי של המפעל (למעט הוצאות לרכישת הקרקע) במקום 20% כיום, והמענק למפעל באזור פיתוח ב' יעמוד על 20% במקום 10% כיום. הגדרת "אזור פיתוח א'" ו-"אזור פיתוח ב'" מצויים בצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו־ב'), התשע"ד-2013.

כמו כן, במסגרת התיקון הוצע לערוך תיקונים במתווה הקלות המס הקבוע בפרק ו' לחוק, זאת בדומה להקלות המס הניתנות מכוח חוק לעידוד השקעות הון בתעשייה, כך שהקלות המס לפי החוק יינתנו לחברות חקלאיות המגדלות גידולים ברי־תחרות התורמים לתוצר הלאומי הגולמי. כלומר, לחברות אשר הכנסותיהן מופקות ממכירות בשווקים שונים או שחלק ניכר מהכנסותיהן מופקות בשווקים המונים מספר גדול של תושבים.

לפי הצעת החוק, הטבות המס יינתנו ל-"חברה חקלאית מועדפת", המוגדרת כחברה תושבת ישראל (אשר אינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה), או שותפות רשומה ששותפות בה רק חברות אשר התאגדו בישראל (למעט, תאגידים אשר הכנסותיהם מיוחסות לבעלי הזכויות בהם לצורכי מס, כגון חברות בית וחברות משפחתיות) ואשר הינה "יצרן חקלאי מיוחד".

הגדרת "יצרן חקלאי מיוחד" ממקדת את הזכאות להטבות מס לשני סוגים של יצרנים חקלאיים:
(1) יצרן חקלאי המגדל תוצרת חקלאית (חקלאי קלאסי),

(2) יצרן חקלאי אשר מספק שירותים שונים למגדל תוצרת חקלאית ושעוסק בפעולות של מיון תוצרת חקלאית באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

על מנת שחברה כאמור, תהיה זכאית להטבות מס, צריכים להתקיים לגביה שלושה תנאים:

1.       החברה החקלאית המועדפת אשר הפיקה את ההכנסה היא יצרן חקלאי מיוחד. ההטבות יינתנו רק לחברה אשר גידלה את הגידול החקלאי בעצמה, וזאת בתנאי שהקרקע, המים ומכסות הייצור שמהן הופקה ההכנסה אשר לגביה מתבקשת ההטבה מצויים ברשותה, או לחברה אשר מפעילה בית אריזה.

2.       הגידול החקלאי לא נמכר במשגור.

3.       לגבי הכנסת החברה החקלאית המועדפת יתקיים אחד מ-"תנאי המכירות בשוק מסוים":

3.1   הכנסותיה של החברה ממכירות הגידול החקלאי בשוק מסוים (מדינה או טריטוריית מכס נפרדת) בשנת מס, אינן עולות על 75% מכלל הכנסתה ממכירות אותו הגידול באותה שנת מס.

3.2   25% או יותר מכלל הכנסתה של החברה ממכירות הגידול החקלאי, בשנת המס, הן ממכירות הגידול.

במסגרת הצעת החוק, מוצע לאפשר גם לחברה חקלאית מועדפת ניכוי פחת מואץ בעד נכסים יצרניים המשמשים אותה להפקת הכנסה חקלאית מועדפת, באותם שיעורים ולפי אותם תנאים הקבועים כיום בסעיף 31, בשיעור מרבי של 200% לגבי נכסים אשר אינם בניינים, ובשיעור מרבי של 400% לגבי בניינים.

בנוסף, מוצע כי שיעור מס החברות אשר יחול על הכנסה חקלאית מועדפת של חברה המגדלת תוצרת חקלאית מגידול חקלאי אשר גדל באזור פיתוח א', וכן שיעור המס אשר יחול על הכנסה של חברה אשר ביצעה את פעולות המיון של תוצרת חקלאית שמהן הופקה ההכנסה במפעל שנמצא באזור פיתוח א', יהיה 7.5%.

שיעור מס החברות אשר יחול על הכנסה חקלאית מועדפת מגידול חקלאי אשר גדל באזור אחר או מפעולות מיון שבוצעו במפעל אשר נמצא באזור אחר, יהיה 16%.

במשיכת ההכנסה החקלאית המועדפת כדיבידנד, מוצע כי שיעור המס יהיה 20%.

כמו כן, מוצע להקנות למנהל רשות המסים את הסמכות לקבוע דוחות, טפסים ופרטים אשר יש להגיש לו לשם יישום הוראות החוק לעניין הטבות מס, כפי שנתונה לו הסמכות בסעיף 81א' לחוק עידוד השקעות הון בתעשייה. כך שהזכאות תנוצל לפי בחינת רשות המיסים בדיעבד ולא יהיה צורך באישור מוקדם לזכות להטבות המס לפי החוק.

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה