• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי פלילימס הכנסה בהיבט הפליליעדכונים ודיווחים חדשים בדוחות השנתיים לשנת 2018

עדכונים ודיווחים חדשים בדוחות השנתיים לשנת 2018

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  19.06.2019

עדכונים ודיווחים חדשים בדוחות השנתיים לשנת 2018

רמי אריה, עו"ד רו"ח

שימו לב, כי בטפסי הדיווח על ההכנסות ליחידים או חברות, לשנת המס 2018, הוכללו עדכונים וחידושים המחייבים דיווח והתייחסות מיוחדת. בין היתר, לגבי הכנסות ממימוש מטבעות קריפטוגראפים, משיכות בעלי שליטה, חברות ארנק ועוד. אי דיווח או דיווח חלקי, עלולים להביא לנקיטת הליכים פליליים כנגד המדווח וכנגד המייצג, ולתוספת חבות מס בשל קנסות.

ביום 6.6.2019, פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 6/2019, בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות , במסגרתה פורטו הוראות דיווח חדשות, אשר הוחלו לראשונה בדוחות השנתיים לשנת 2018, אשר נצביע על חלקן, כדלהלן:

א.     החידושים בדוחות שנתיים של יחידים (טופס 1301):

1.  מטבע קריפטוגראפי (וירטואלי) – בטופס 1301 בחלק א (פרטים אישיים), יסמן מגיש הדוח "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים". 

2.  מחזיק זכאי ביחידות השתתפות בשותפויות נפט- בטופס 1301 בחלק א (פרטים אישיים), יסמן מגיש הדוח: "הנני מחזיק זכאי בשותפות נפט ביום 31.12.2018 ודיווחתי על חלקי בהכנסות השותפות".

3.  חבר קיבוץ-  בטופס 1301 בחלק א (פרטים אישיים), יסמן מגיש הדוח: "הנני ו/או בן זוגי חבר קיבוץ_______ מס תיק____. הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ בהתאם לסעיף 60א לפקודה בן הזוג הרשום_____ בן הזוג _________".

4.  חברות ארנק - סעיף 62א - בעל מניות מהותי בחברת מעטים - בתיקון 235 לפקודה נוסף סעיף 62א לפקודה הקובע כי הכנסתה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילותו של היחיד, שהוא בעל מניות מהותי בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד והוא אשר יהיה חייב במס בשל הכנסה זו. פירוט לגבי הוראות הדין והמצבים בהם מיוחסת הכנסתה החייבת של חברת המעטים ליחיד כאמור, ניתן למצוא בחוזר מס הכנסה מס' 10/2017 -סעיף 62א- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים .

4.1   בחלק א' (פרטים כלליים) - יש לסמן את המשבצת "הנני בעל מניות מהותי בחברת מעטים שחל עליה סעיף 62א  לפקודה".                                                                                                          

4.2   בחלק ג' (הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים) - יש לצרף את ההכנסה שיוחסה מהחברה ליחיד לשדה של הכנסה מעסק 170/150 או ממשכורת 172/158 ,לפי העניין.

4.3   בחלק ז' (נתונים נוספים) - יש לצרף את המחזור בגין ההכנסה שיוחסה מהחברה ליחיד לשדה של מחזור מעסק 239/238, במידה שהיא נרשמה כהכנסה מעסק.                                                    

4.4   בחלק יא' (פרטים נוספים) - למלא בשדה 351 את ההכנסה שיוחסה מהחברה ליחיד לצורך מידע.

4.5   בחלק טו' (מחזור למקדמות) - יש לרשום בשורה 84 מקדמות בשל עודפות ששילמה חברת מעטים לפי 62א וכן לצרף לשדה 040 את המס שנוכה במקור לחברה בשל ההכנסה שיוחסה ליחיד ואת המקדמות בשל עודפות שנרשמו.

העברת תשלומי מקדמות מהחברה לתיק בעל המניות המהותי - תבוצע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי של החברה, כשקיימת וודאות לכך שמדובר בחברת ארנק. ניתן יהיה על סמך בקשת הנישום ובאישור רכז שומה להעביר את תשלומי המקדמות מתיק החברה לתיק בעל המניות. על הרכז לוודא שהעברת תשלום המקדמות הינה ביחס זהה ליחס ההכנסה המועברת מהחברה לבעל המניות.

5.   עובד שכיר בחו"ל - עמ"י (עובד מקומי ישראלי) - בטופס 1301 בחלק א (פרטים אישיים), יסמן מגיש הדוח: "הנני שכיר (עמ"י) ודיווחתי בהתאם לתקנה לפי סעיף 67א לפקודה".

6.  עוסק פטור - בטופס 1301 בחלק א (פרטים אישיים), יסמן מגיש הדוח: "עוסק פטור".

7.    משיכות בעלי שליטה - מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה - הוראות מעבר - בתיקון 235 לפקודה נוסף סעיף 3(ט1) הקובע כי יראו במשיכות מחברה על ידי בעל מניות מהותי, כהכנסה מדיבידנד או כהכנסת עבודה, או כהכנסה מעסק/משלח יד.

בנוסף, נחקקו הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לשנות המס 2017 - 2018, המסדירות את הדין לגבי יתרת משיכות של כספים מחברה ליום 31.12.2016 ולגבי נכס מסוג דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי ערב תיקון החקיקה.

המיסוי לפי ס' 3(ט1) על נכס מסוג דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי ערב תיקון החקיקה יחול בהתאם לחלופות מיסוי שונות הנתונות לבחירתו של בעל המניות.

פירוט לגבי חלופות המיסוי שבהוראות המעבר נמצא בחוזר מיסוי מקרקעין 8/2017 - העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה.

במקרה בו בחר בעל המניות בחלופה של העברת הדירה כאמור לבעלותו עד ליום 31.12.2018, יש לזקוף לבעל המניות ביום ההעברה, בין יתר ההכנסות בהן הוא מחויב, גם הכנסות בהתאם להוראות 3(ט1).

נציין, כי החלופות שנקבעו בהוראות המעבר, בדבר הקלות מס בהעברת דירה ששימשה לשימוש פרטי של בעל מניות, לבעלותו של בעל המניות – עדיין שרירות וקיימות עד סוף שנת 2019 !


ב.      דוחות שנתיים של חברות:

1.  חברות ארנק - סעיף 62א - בעל מניות מהותי בחברת מעטים - בתיקון 235 לפקודה נוסף סעיף 62א לפקודה הקובע כי הכנסתה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילותו של היחיד, שהוא בעל מניות מהותי בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד והוא אשר יהיה חייב במס בשל הכנסה זו. פירוט לגבי הוראות הדין והמצבים בהם מיוחסת הכנסתה החייבת של חברת המעטים ליחיד כאמור, ניתן למצוא בחוזר מס הכנסה מס' 10/2017 -סעיף 62א- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים.

1.1               בחלק א' (פרטים על החברה) -יש לסמן את המשבצת "החברה היא חברת מעטים שחל עליה סעיף 62א לפקודה".

1.2               בחלק יג' (הכנסה מועברת לאחרים) - יש לרשום את ההכנסה שיוחסה ליחיד בשדה 159- "הכנסה מועברת לפי סעיף 62א". תשומת לב לכך, כי הכנסה זו לא נרשמה במקביל בשדה 020 ,שכן היא מיוחסת ליחיד.

1.3               מקדמות מס הכנסה - אם הוחלט כי החברה הינה חברת מעטים לפי ס' 62א, ועל פי בקשתה, ניתן להעביר את המקדמות ששילמה החברה לתיק היחיד. חריג לעיקרון זה הינו מקרה שבו הגישה החברה במהלך שנת המס בקשה להכיר בה בשנה השוטפת כחברת מעטים לפי ס' 62א וצורפה לבקשה כאמור הצהרת מייצג החברה, המאשרת כי החברה הינה חברת מעטים לפי ס' 62א. במקרה זה יש לשדר בשאילתת תלם 415 דרישה למקדמות מס בתיק היחיד ובמקביל להקטין או לבטל את הדרישה למקדמות בתיק החברה, בהתאם לעניין.

במהלך שנת המס לא יועברו המקדמות ששולמו בתיק החברה, לתיק היחיד.

 

כאמור, ציינו לעיל, רק חלק מהחידושים שבדוחות 2018. נא שימו לב, כי חשוב להקפיד על הגשת הדוחות השנתיים ועל מילוי כל הפרטים הנדרשים בהם. שכן, אי הגשת דו"ח או הגשת דו"ח חלקי מהווים עבירה פלילית. זאת, לבד הסנקציות שיכול פקיד השומה להטיל בגין הגשת דו"ח סתמי.

עריכת דוחות לפי הוראות המס אינה רק מילוי טכני, אלא, יש בהם גם משמעות מהותית של ממש, הן בהקשר לנישום והן בהקשר למייצג.

נציין, כי למשרדנו כבר הגיעו מייצגים אשר ננקטו כנגדם הליכים פליליים בגין אי דיווח כדין, הן בדוחות השנתיים והן בדיווחי מכר הדורשים דיווח על רווח ההון, לצורך ייצוג על ידינו.
כדאי להיזהר ומראש.

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט