• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותמענק סיוע לעסקים עקב הקורונה השתתפות בהוצאות

מענק סיוע לעסקים עקב הקורונה - השתתפות בהוצאות

רמי אריה עו"ד רו"ח , שחר נח עו"ד

 |  30.04.2020
 

מענק סיוע לעסקים עקב הקורונה - השתתפות בהוצאות

רמי אריה עו"ד רו"ח ,         שחר נח עו"ד

 

חברות ועצמאים יהיו זכאים לפיצוי חלקי בגין הפסדים שנגרמו להם עקב הקורונה. אישור הממשלה לפיצוי, אינו נותן עדיין מענה מלא לפיצוי, ואף לחברות ועסקים רבים אשר שיטת רישום ההכנסות וההוצאות בעסקם עלולה להביא לטעויות והטעיות בחישוב הפיצוי.

בינתיים, אישרה הממשלה, במסגרת הצעת מחליטים ביום 24.4.2020 - "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעה הכלכלית בשל התפשטות נגיף הקורונה".

המענק מבוסס על השתתפות בהוצאות של עסקים עד מחזור של 20 מיליון ₪ אשר מחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל 2020, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.  המענק יינתן גם ל – "מוסד ציבורי זכאי".

המענק הינו עד לתקרה של 400 אלף שקל .

המודל מעניק פיצוי שונה לשלוש קבוצות עסקים:

קבוצה ראשונה - עסקים בעלי מחזור עסקאות בשנת 2019 מ- 18,000 ₪ ועד 300,000 ₪.

קבוצה שניה - עסקים בעלי מחזור עסקאות בשנת 2019 מ-300,001 ₪  ועד 1,500,000 ₪.

קבוצה שלישית  - עסקים בעלי מחזור עסקאות בשנת 2019 מ-1,500,001 ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח.

מודל הפיצוי לחברות ויחידים בעלי מחזור פעילות של מעל 300,000 ₪ (קבוצה שניה ושלישית) מבוסס על נוסחאות ועקרונות מחוק מס רכוש וקרן פיצויים ותקנותיו ומסבבי הלחימה בדרום אשר למשרדנו ניסיון רב בתחום מאז מלחמת לבנון השניה ועד פעולות המלחמה בעוטף עזה והדרום.

ראו מאמרים רבים בעניין חישוב הפיצוי - כאן .

 

תנאים מקדמיים לזכאות למענק

1.  חברה (לרבות שותפות) - מחזור עסקאות עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.

2.  יחיד - מחזור עסקאות עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.

3.  קיימת ירידה של 25% לפחות במחזור ההכנסות בין חודשים מרץ אפריל 2019 לבין חודשים מרץ אפריל 2020.

4.   ירידת המחזור נגרמה עקב השפעת נגיף הקורונה ולא עקב אירועים אחרים.

5.   הוגשו דוחות מע"מ לרשות המיסים.

6.   אין המדובר בעוסק החייב בניהול פנקסים ולא ניהלם.

7.   לא נקבע כי פנקסיו של העוסק לשנת 2019 אינם קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

 

 

סכום המענק

(א)   לחברה (לרבות שותפות) שמחזור העסקאות שלה בשנת 2019, עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 300,000 ₪, ינתן מענק בסכום קבוע, כדלהלן:

·  מחזור הכנסות – מ- 18,000 ₪ עד 100,000 ₪ - מענק בסך של 700 ₪.

·  מחזור הכנסות – מ- 100,000 ₪ עד 200,000 ₪ - מענק בסך של 1,875 ₪.

·  מחזור הכנסות – מ- 200,000 ₪ עד 300,000 ₪ - מענק בסך של 3,025 ₪.

(ב)   לחברה (לרבות שותפות) וליחיד שמחזור הפעילות בשנת 2019, עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 1,500,000 ₪, יינתן מענק לפי שיעור ירידת ההכנסות לעומת ההכנסות במרץ ואפריל 2019, כפול מקדמים קבועים, כדלהלן:

·  שיעור ירידת מחזור מ- 25% עד 40% - 0.1 כפול "מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות", כפול מחזור מרץ אפריל 2019.

·  שיעור ירידת מחזור מ- 40% עד 60% - 0.2 כפול "מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות", כפול מחזור מרץ אפריל 2019.

·  שיעור ירידת מחזור מ- 60% עד 80% - 0.35 כפול "מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות", כפול מחזור מרץ אפריל 2019.

·  שיעור ירידת מחזור עולה על 80% - 0.5 כפול "מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות", כפול מחזור מרץ אפריל 2019.

לעסקים שמחזור ההכנסות שלהם עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 1,500,000 ₪) - "מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות" הוא קבוע בשיעור השווה ל – 0.3 דהיינו (30%).

לגבי עוסק (חברה, שותפות יחיד) במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק - מקדם ההשתתפות בהוצאות 0.075. דהיינו, 7.5%.

המענק מוגבל עד תקרה של 400,000 ₪.

(ג)    לחברה (לרבות שותפות) וליחיד שמחזור הפעילות עולה על 1,500,001 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪, בשנת 2019, המענק נקבע על פי מכפלה של מחזור מרץ אפריל 2019 כפול מקדם השתתפות בהוצאות קבועות (עד תקרה של 30%), כפול מקדם נוסף המבוסס על שיעור ירידה המחזור כדלהלן:

   שיעור ירידה*                                           מקדם                     

25% עד 40%                                            10%

40% עד 60%                                            20%                                          

60% עד 80%                                            35%                                          

מעל 80%                                                  50%

        
      *שיעור הירידה במחזור נקבע לפי יחס בין מחזור מרץ אפריל 2020 למרץ אפריל 2019

"מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות" נקבע לפי הנוסחה:   

  {הוצאות שכר נחסכות    +   0.9    X  ( תשומות שוטפות 2019 (ללא ציוד)) } -    1

מחזור פעילות לשנת 2019                          מחזור פעילות לשנת 2019

  

נקבע כי, מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות לא יכול להיות גדול מ – 30%. כמו כן, במידה והתוצאה מחישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות שלילית – התוצאה תחשב כאפס.

"הוצאות שכר נחסכות" - מחושבות לפי ממוצע השכר החודשי (חייב בביטוח לאומי) של העובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו לתקופה של שלושה חודשים לפני יציאה לחל"ת  כפול 1.25 (חלק הסוציאליות) כפול החלק היחסי של תקופת החל"ת כפול 6 (חישוב שנתי).

ככל שיחס תשומות שוטפות 2019 למחזור קטן יותר (יעילות העסק) וככל שהעסק נמנע מהוצאת עובדים לחל"ת או מפיטורם שיעור המענק יהיה גבוה יותר.

לסיכום, הנוסחה לחישוב המענק לחברות ויחידים שמחזור הפעילות שלהם מ - 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון ₪ היא:

מחזור מרץ אפריל 2109 X מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות X מקדם הכפלה (ראה לעיל)

 


השגות

·  ניתן להשיג על המענק תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה. ההחלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בכתב תוך 180 ימים.

·   על החלטה בהשגה ניתן להגיש השגה שניה לוועדת השגות. את ההשגה יש להגיש תוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה בהשגה הראשונה. החלטה בהשגה השניה תינתן תוך 180 ימים.

חשוב לשים לב , כי תנאי לקבלת המענק הינו, כי הירידה במחזורים נבעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה ולא מכל גורם אחר.

אנו תקווה כי רשות המיסים תאמץ "חזקה" לפיה כל ירידת מחזורים בתקופת הקורונה נגרמה בשל התפשטות הנגיף ואין להטיל על העוסק להוכיח זאת. למעט מקרים מובהקים לפיהם ברור כי הירידה אינה כתוצאה מהנגיף כגון תהליך של סגירת העסק או צמצומו בטרם הקורונה.

תנאי דומה הקיים בתקנות מס רכוש ופיצויים בגין נזקי מלחמה. לפיו, על הניזוק להוכיח כי הנזק נגרם בשל "מצב בטחוני", גרם וגורם להתדיינויות רבות עם רשות המיסים.

האמור מבוסס על הצעת המחליטים ולא על בסיס התקנות אשר טרם פורסמו נכון לכתיבת שורות אלו. לכן, יתכנו שינויים ויש להתבסס על התקנות בלבד.

כפי שרשמנו מעלה, אנו צופים קשיים רבים ביישום קבלת הפיצוי, עקב סטיות בחישוב הפיצוי בגלל רישום הכנסות על בסיס מזומן, שיטת שוטף בתשלומים דחויים ועוד – ועל כך במאמר נפרד.

למשרדנו, ניסיון רב הנרכש במשך שנים רבות מאז מלחמת לבנון השניה בייצוג ניזוקים בקבלת הפיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, לרבות ייצוג חברות, עצמאים ומלכ"רים גדולים, ייצוג בפני ועדות ערר, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון בענייני פיצוי לעסקים.

 קבלת ייעוץ טרם הגשת התביעה יכולה להביא למיצוי ומקסום המענק – ראו עוד כאן .

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר