• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהמאמרים - מס הכנסהשאלות ותשובות בדבר מענק בעד השתתפות בהוצאות

שאלות ותשובות בדבר מענק בעד השתתפות בהוצאות

רשות המסים בישראל

 |  12.05.2020

שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק בעד השתתפות

בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה

רשות המסים בישראל

 

עבור מה ניתן המענק ?

עבור נזק כלכלי לעסק (ירידה במחזור העסקים) שנגרם בשל הוראות הממשלה על סגירת בתי עסק בעקבות התפשטות הנגיף.

 ?מי זכאי להגיש בקשה לקבלת המענק

בעל עסק (חברה, שותפות, עצמאי) שמחזור העסקאות שלו לשנת 2019 (לפי הדיווח למע"מ) היה בין 300,000 ₪ ל- 20,000,000 ₪ ובלבד שמחזור העסקאות שלו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ב- 25% לפחות בהשוואה למחזור העסקאות בחודשים מרץ- אפריל 2019 כמו כן חברות ושותפויות שמחזור עסקאותיהם בין 18,000 ₪ ל- 300,000 ₪ זכאים למענק בסכום קבוע.

 כיצד ניתן להגיש בקשה ?   

הבקשה תוגש על ידי טופס מקוון, תוך מילוי פרטים לזיהוי העסק ולנתונים הכספיים השוטפים המשקפים את פעילות העסק.

הטופס המקוון מופיע באתר רשות המסים.

 ממתי ניתן להגיש בקשה ומהו המועד האחרון להגשת הבקשות  ?

בקשה תוגש החל מיום 12/05/2020 ועד ליום 10/08/2020.

 כיצד מחושב סכום המענק ?

סכום המענק מחושב לפי השלבים הבאים :

א. מציאת אחוז הזכאות למענק בהתאם לשיעור הירידה במחזור

אם שיעור הירידה במחזור נמוך מ 25% העסק לא יהיה זכאי למענק.

חישוב שיעור הירידה במחזור:
ראשית, יש לחשב את סכום הירידה במחזורים בחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת חודשים מרץ- אפריל 2019. כלומר, סכום מחזורים מרץ-אפריל 2019 - פחות - סכום מחזורים מרץ-אפריל 2020, זוהי הירידה במחזורים.

 לאחר מכן, כדי למצוא של שיעור הירידה במחזור – יש לחלק את סכום הירידה במחזורים, בסכום המחזורים מרץ אפריל 2019.

אחוז הזכאות למענק בהתאם לירידה בשיעור המחזור, נקבע לפי המדרג הבא:

שיעור ירידת המחזור

אחוז הזכאות למענק

בין 25% ועד (כולל) 40%

10%

מעל 40% ועד (כולל) 60%

20%

מעל 60% ועד (כולל) 80%

35%

מעל 80%

50%

 

ב. סכום המענק יחושב באופן הבא:

אחוז הזכאות למענק   x   מחזור מרץ אפריל 2019   x  מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות

מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות:
זהו שיעור של סכום העלויות הקבועות בעסק שלא ניתן לחסוך גם כשהפעילות פוחתת או מופסקת (כגון: ארנונה, שכירות וכדו') כך שהמענק ניתן למעשה על הרווח הנמנע שהיה צפוי לכל עסק. מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא יעלה על 30%.

–  הוצאות שכר של עובדים בחל"ת - אם העסק הוציא עובדים לחל"ת בחודשים מרץ-אפריל 2020, יש להוסיף בנוסחת החישוב את ממוצע עלות השכר לפי משכורת דצמבר 2019 וינואר, פברואר 2020, כפי שיפורט להלן:

נוסחה לחישוב מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות:  

* שיעור מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות יוגבל כאמור לשיעור של 30% .

להלן טבלה המסכמת את אופן חישוב סכום המענק בהתאם לשיעור ירידת המחזור:

שיעור ירידת המחזור

חישוב המענק

בין 25% ועד(כולל) 40%

10% x  מחזור מרץ אפריל 2019  מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות

מעל 40% ועד(כולל) 60%

20% x  מחזור מרץ אפריל 2019  מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות

מעל 60% ועד (כולל) 80%

35% x  מחזור מרץ אפריל 2019  מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות

מעל 80%

50% x  מחזור מרץ אפריל 2019  מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות

 

כיצד מחשבים את הוצאות השכר של העובדים בחל"ת ?

על העוסק לסכם את עלות השכר של עובדיו שיצאו לחל"ת לפי הממוצע של שכר ברוטו לביטוח לאומי בחודשים דצמבר 2019 ו- ינואר, פברואר 2020 וכן את הימים בהם שהה כל עובד בחל"ת בחודשים מרץ – אפריל 2020 ולהזין את הנתון לשדה המתאים בטופס המקוון.

 

האם חובה להגיש בקשה באמצעות מייצג (כגון: רואה חשבון או עורך דין) ?

אין כל חובת הגשה על ידי מייצג. כל עוסק רשאי להגיש את בקשתו באופן עצמאי. הגשת הבקשה, כפי שמופיע באתר רשות המסים, נעשית בצורה פשוטה ומובנת.

האם עוסק, שחסרים לו דיווחים כלשהם למע"מ במהלך החודשים שבין ינואר 2019 ועד אפריל 2020, רשאי להגיש בקשה למענק?

כן, ובלבד שהעוסק השלים את הדיווחים החסרים בטרם הגשת הבקשה. אחרת לא יהיה ניתן להגיש את הבקשה.

 אני בעל עסק, שמחזור העסקאות בחודשים שקדמו לחודשים מרץ ואפריל 2020 היה במגמת ירידה ללא כל קשר למשבר הקורונה, האם אני אהיה זכאי למענק?

אם הירידה בחודשים מרץ – אפריל היא מעורבת וכוללת גם ירידה כתוצאה מהמשבר וגם ירידה בעסקאות ללא קשר למשבר, חישוב הזכאות והמענק יתייחס רק לחלק הירידה שנובע ישירות ממשבר הקורונה.

 תוך כמה זמן מיום הגשת הבקשה ישולם המענק?

עסק שהגיש את הבקשה במלואה במועד ועבר את הבדיקות הממוחשבות בצורה תקינה, המענק ישולם לו תוך שבוע ימים מיום הגשת הבקשה.

האם המענק מוגבל בסכום?

כן. סכום המענק לא יעלה על – 400,000 ₪ לכל עוסק.

 האם ישולמו מקדמות בגין המענק לעסקים ? 

עסק שנדרש להציג מסמכים ונתונים נוספים ו/או הבדיקה הממוחשבת הורתה כי יש לבצע מספר בדיקות לבקשה, יוכל לקבל מקדמה עד להשלמת הטיפול בבקשה.
סכום המקדמה לא יעלה על 20% מסכום המענק הצפוי ועד לתקרה של 80,000 ₪.
ככל שימצא לאחר השלמת הטיפול בבקשה, כי העסק אינו זכאי למענק או לחלקו, יידרש בעל העסק להשיב את סכום המענק ששולם ביתר.

האם שותפות זכאית למענק? ואם כן - כיצד עליה להגיש את הבקשה?  

שותפות זכאית אף היא למענק בהתאם לכללים. עוסק שהוא שותפות לפי חוק מע"מ, יגיש בקשה בשם השותפות ע"י השותף המייצג בהזדהות באזור האישי של השותף המייצג. על השותף יהיה להצהיר על גבי הטופס המקוון, כי הינו מגיש תביעה זו בשם השותפות, בידיעתה ובהסכמתה.

האם נישום שהוא גם עצמאי וגם שכיר זכאי למענק?  

בגין היותו עצמאי בלבד הוא יהיה זכאי להגיש בקשה למענק בהתאם לכללים.

עסק חדש יוכל להגיש בקשה ? 

ראשית יש להבהיר מי נחשב עסק חדש:
עסק חדש הוא עסק שנפתח לאחר 01/03/2019 אך לפני 31/12/2019.
חישוב הירידה במחזורים יתבצע בהשוואה למחזור הממוצע בחודש העוקב למועד פתיחת העסק ועד חודש פברואר 2020, כשהוא מוכפל ב- 2 , לבין החודשים מרץ-אפריל 2020.

לדוגמה: אם העסק נפתח בתאריך 12/07/2019, חישוב המחזור הממוצע יהיה: סיכום מחזורי העסקאות מחודש 08/2019 ועד חודש 02/2020 וחלוקת הסכום המתקבל ב- 7 (מספר החודשים מאוגוסט 2019 ועד פברואר 2020). לאחר מכן יש לכפול את המחזור הממוצע ב- 2.
הסכום המתקבל הוא למעשה מחזור תקופת הבסיס לעסק החדש לגביו תיבחן ירידת המחזורים בהשוואה למחזור מרץ אפריל 2020 ובהתאם ייקבע שיעור ירידת המחזורים.

מכרתי נכס במהלך התקופה שבין ינואר 2019 ועד אפריל 2020. מכירה זו דווחה על ידי כחוק והיא עלולה לעוות את חישוב המענק על פי הנוסחה שנקבעה. מה עלי לעשות במקרה זה?

בטופס המקוון יהיה עליך להצהיר על סכום המכירה בשדה המתאים.
ייתכן כי תידרש לצרף לבקשה אסמכתה לכך. תתבקש לציין את סכום התמורה שנתקבלה, מועד העסקה ומועד הדיווח למע"מ, לרבות מסמכים מאמתים כגון חוזה מכירה, חשבונית וכד'.

עסקי מופעל במספר סניפים בארץ. כיצד יחושב המענק במקרה זה?

המענק יחושב עבור כל הסניפים יחד תוך התייחסות לדיווח הכולל במע"מ של כל הסניפים.
אין צורך לפצל את הבקשה. המענק מחושב לכלל המחזורים של עסק וללא חלוקה לפי סניפים.

כיצד יש להגיש בקשה לעוסק הרשום כאיחוד עוסקים לצורכי הדיווח במע"מ?

במקרה בו מדובר באיחוד עוסקים, שבו כל החברים הם תאגידים המנהלים מערכת חשבונות נפרדת, תיבדק תקרת ה- 20 מיליון לצורך הזכאות למענק, ע"פ המחזור המאוחד של כלל חברי האיחוד ואם מחזור השנתי יהא נמוך מ- 20 מיליון, תוגש בקשה נפרדת על ידי כל אחד מחברי האיחוד.
כל חבר באיחוד יגיש את כל הנתונים הנדרשים לצורך חישוב המענק (מחזורי עסקאות, תשומות שוטפות, תשלום לעובדים שיצאו לחל"ת וכו') כשהם מאושרים ע"י רואה חשבון, תוך הפחתת עסקאות פנימיות בין חברי האיחוד.

בעל עסק המנהל שני עסקים, אם עליו להגיש שתי בקשות נפרדות?

לא. חישוב המענק יתבסס על מחזור המע"מ הכולל לשני העסקים ועל התשומות המשותפות.

לבני זוג, כשלכל אחד מהם עסק משלו, האם עליהם להגיש שתי בקשות נפרדות?

כן. החישוב יתבסס על נתוני מחזורי המע"מ של כל עסק בנפרד והמענק יינתן לכל עוסק בנפרד.

פתחתי את עסקי בתאריך 19/1/2019, כיצד יחושב לגביי המחזור השנתי לשנת 2019, לצורך קביעת הזכאות?

לעניין חישוב מחזור העסקאות השנתי לעסק שנפתח במהלך שנת 2019, יבוצע החישוב האמור גם לעסק שנפתח החל מיום 1.1.2019, כיוון שהדיווח השנתי שלו לשנת 2019 הוא חסר. ולכן במקרה זה יחושב המחזור החל מחודש פברואר 2019 עד 31 בדצמבר 2019, כשהוא מחולק ב- 11 ומוכפל ב- 12.

האם עוסק פטור רשאי להגיש בקשה למענק בפעימה השלישית?

לא. עוסק פטור נמנה על העוסקים שמחזור העסקאות שלהם לשנת 2019 הוא נמוך מ- 300,000 ₪ ולכן הוא אינו יוכל להגיש בקשה למענק זה.
יש לציין כי עבור העוסקים הפטורים והעוסקים בעלי מחזור שנתי הנמוך מ- 300,000 ₪ ניתן מענה באמצעות מענק מיוחד בשתי פעימות, המפורסמות באתר רשות המסים.

האם ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס ידני?

לא. ניתן להגיש בקשות רק באופן מקוון.

העסק שלי בצמיחה מחודש מאי 2019, בעקבות הצמיחה העסקית קיימת בעסק שלי ירידה של 20% בלבד, האם ניתן לעשות התאמות לנוסחה?

לא קיימת בהחלטת הממשלה התייחסות לצמיחה, המענק משולם בגין ירידת מחזורים בתקופות מקבילות מרץ-אפריל 2019 מול מרץ-אפריל 2020 בלבד.

האם עליי לצרף מסמכים לבקשה?

ככלל אין צורך לצרף מסמכים לבקשה המקוונת, אלא יש למלא את הטופס המקוון באתר רשות המסים.

למעט במקרים שלהלן:

"איחוד עוסקים" - עוסק המדווח את עסקאותיו יחד עם עוסק אחר, יצרף אישור רואה חשבון המאשר את הנתונים הבאים:
 
המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק, סך התשומות השוטפות לשנת 2019, וכן מחזור העסקאות לשנת 2019.

"מוסד ציבורי זכאי" - כהגדרתו בהחלטת הממשלה ובכפוף לתנאים שנקבעו בה, יצרף אישור  רואה חשבון המאשר את הנתונים הבאים:  
המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים, סך התשומות  השוטפות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים, מחזור העסקאות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים, דו"ח כספי לשנת 2018.

אם הגשתי בקשה ללא כל המסמכים הנדרשים, במקרים בהם אני מחויב לצרף?  

הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה ולא תטופל.

אני עוסק תושב אילת, אלו מסמכים עלי לצרף?

עוסק תושב אילת יצרף לבקשתו המקוונת את המסמכים הבאים:

·          עוסק באילת שלא מדווח על מקדמות למס הכנסה, והמחזור השנתי לשנת 2019 הוא בין 300,000 עד 1,500,000 ש"ח – יצרף אישור רו"ח/יועץ מס על נתוני המחזור במרץ ואפריל 2019, ומרץ ואפריל 2020.

·          עוסק באילת שלא מדווח על מקדמות למס הכנסה, בעלי מחזור שנתי בשנת 2019 שנע בין 1,500,000 ש"ח ל-20,0000,000 ₪, יצרף: אישור רו"ח/יועץ מס על נתוני המחזור במרץ-אפריל 2019, מרץ - אפריל 2020 וכן דו"ח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

·          עוסק באילת שמחזור העסקאות שלו נע בין 1,500,000 ל- 20,000,000 ₪ ודיווח על מקדמות למס הכנסה, יצרף: דוח רווח והפסד עבור שנת 2018 בלבד, לצורך חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

האם המענק חייב במס הכנסה?

המענק מהווה הכנסה, החייבת במס על-פי הפקודה והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק.

האם ינוכה מס במקור מסכום המענק?

המענק המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק.
לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא ינוכה מס.
לעוסק בעל אישור לניכוי מס בשיעור מופחת  ינוכה מס  בהתאם לאישור המעודכן המצוי בידי רשות המיסים נכון ליום התשלום.
מומלץ לוודא, בטרם הגשת הבקשה, כי קיים אישור מתאים במערכת במערכי/במרשמי רשות המסים (ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של רשות המסים).
עוסק אשר אין בידיו אישור כאמור,  ינוכה מס במקור בשיעור של 20%, מסכום המענק לו זכאי העוסק.

כיצד המענק משולם?  

המענק יועבר לחשבון הבנק המצויין בטופס הבקשה המקוון.  

איזה חשבון בנק ניתן להזין לשם קבלת המענק?

רק חשבון בנק של העוסק בגינו נתבע המענק, הקיים במרשמי רשות המסים: מס הכנסה או מע"מ.

ברצוני לעדכן מספר חשבון בנק, מה אני אמור לעשות?

יש לפנות למחלקת הגביה במשרד פקיד השומה בו מתנהל תיקך או לפנות דרך המערכת לפניות הציבור (מפ"ל). יש לצרף לפניה צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון בנק.

האם ניתן להגיש השגה על סכום מענק הסיוע שנקבע, ומה המועד?

כל הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המסים בנוגע למענק הסיוע, רשאי להגיש השגה, תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה על המענק, החלטה בהשגה תינתן תוך 180 ימים.

מה ההשגה צריכה לכלול?

ההשגה תהא מפורטת ותכלול את כל טענות המשיג, בגינן הוגשה ההשגה, ומלא המסמכים התומכים בטענותיו.

כיצד מגישים את ההשגה?

באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר רשות המסים.

כיצד ניתן לקבל מידע באשר למצב הטיפול בבקשה?

הודעות על מצב הטיפול בבקשה, דרישת מסמכים והחלטות יימסרו באמצעות הודעות טקסט ודואר אלקטרוני.
עוסק המגיש את בקשתו למענק בטופס המקוון, מגלה דעתו כי מסירת מכתבי החלטה ומכתבי דרישת מסמכים, באמצעות דואר אלקטרוני, תהווה המצאה כדין.

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • חרמון  (22/06/2020 13:50)
  האם המענק מהווה חלק ממהכנסה מעסק לענין ביטוח לאומי ?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר