• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותהחובה של פקיד השומה לבטל קנסות

החובה של פקיד השומה לבטל קנסות

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  03.03.2021

הזכות היא גם החובה של פקיד השומה לבטל קנסות אי ניכוי וקנסות אחרים


רמי אריה, עו"ד ורו"ח


בהתאם לסמכות פקיד השומה יש לו רשות להטיל קנסות, אך יש לו גם חובה לבטל את הטלת הקנסות או לפחות להפחית אותם, כאשר מדובר במחלוקות מיסוי לגיטימיות, כגון: במחלוקת בדבר אופן חישוב שווי רכב צמוד, או היטל עובדים זרים וכדומה, לפחות עד שיש פסיקה מכרעת בסוגיה.


הזכות של פקיד השומה להטיל קנסות לפי פקודת מס הכנסה, היא גם החובה שלו, לפי הדין ולפי הצדק, להטיל אותם במשורה ובהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. כך מורה סעיף 192 לפקודה, הנחיית סמנכ"ל בכיר לאכיפה וגבייה ברשות המיסים להאצלת סמכויות בדבר ביטול קנסות והפסיקה הרלבנטית לעניין ביטול או הפחתת קנסות.


על פקיד השומה לפעול וליישם את סמכותו להטלה או לביטול הקנסות, לפי שיקול דעת שיופעל בהתאם לנסיבות בגינן הוטל הקנס, בכפוף לביקורת שיפוטית.


בימים אלו, מקבלים עסקים רבים חיובי שומות ניכויים בגין שווי רכב. אולם, למרות שהם מגיעים להסכמי שומות עם פקיד השומה ומחלקת הניכויים, מטיל עליהם פקיד השומה קנסות "אי ניכוי" לפי סעיף 191א' לפקודה.


סעיף 192 לפקודה, מסמיך את פקיד השומה להקטין את שיעור הריבית ואת שיעור הקנס בזו הלשון:


"המנהל רשאי להקטין את שיעור הריבית או הפרשי הצמדה לריבית לפי הסעיפים 186, 187 ו-190 ואת סכום הקנס לפי סעיפים 188, 190, 190א, 191א ו-191ג או לוותר עליהם לחלוטין, אם הוכח להנחת דעתו כי הפיגור שגרם לחובת התשלום לא נגרם על ידי מעשה או מחדל התלויים ברצונו של הנישום...."


נושא שווי רכב צמוד לעובדים היה במחלוקת משפטית עד לאחרונה, ומרבית העסקים פעלו בדרך חישוב פרשנית, לפי חוות דעת מנומקת ומפורטת אשר הומצאה להם בעניין, בה נקבע כי מדובר בדרך חישוב לגיטימית.


בעניין פרופ' דוד קרצ'מר (ע"מ 4690-10-14, פרופ' דוד קרצ'מר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים) נידונה בין היתר השאלה האם יש להטיל קנסות על הנישום אשר בוחר בדרך פרשנות לגיטימית השונה מפרשנותו של פקיד השומה ?

 


באותו עניין דובר על פרופסור אשר קיבל מלגת הצטיינות עבור מחקר ודיווח לפקיד השומה, תוך נקיטת עמדה פרשנית אשר נראתה לו נכונה ובין היתר עתר לביטול קנסות הגרעון אשר הוטלו עליו.  


בית המשפט קבע, כי אין להטיל קנס גרעון אם ההכנסה דווחה לפי פרשנות אפשרית לגיטימית בהאי לישנא:


"אני סבור שאין מקום, בנסיבות המקרה, לחייב את המערערים בקנס גרעון. במקרה זה, פעלו המערערים בתום לב ואין לייחס להם רשלנות (ע"א 1134/11 ר.מ. שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פ"ש באר שבע, פורסם בנבו, 12.5.13). המערערים דיווחו למשיב על הסכומים שקיבלו מאוניברסיטת ניו יורק, תוך נקיטת עמדה פרשנית, שנראתה להם כנכונה. העובדה שבית המשפט העדיף לבסוף את פרשנות המשיב, אינה הופכת את הגירעון לכזה שנוצר במזיד או מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס ונראה לי כי הייתה סבירות מסוימת בהצהרת המערערים."


בעניין אופן חיוב שווי רכב צמוד לעובדים, ניתנה ההכרעה בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין חכם את אור זך (ע"א 4096/18 חכם את אור-זך עורכי דין ואח' נ' פקיד שומה עכו) אשר קבע כי יש לחשב שווי רכב בהתאם לתקנות מס הכנסה שווי שימוש ברכב. פסק דין זה ניתן רק ביום 23.5.2019. דהיינו, בהרבה מקרים לאחר שנות המס אשר במושא חיובי שומות הניכויים בעניין שווי רכב.


יתרה מכך, מרבית הנישומים נתנו גילוי מלא בדוחות הכספיים אשר הוגשו לפקידי השומה, בדבר אופן זקיפת שווי שימוש ברכב לפי יחס בין הנסיעות העסקיות לפרטיות וזאת חלף האמור בתקנות מס הכנסה שווי שימוש ברכב.  מכאן כי הם פעלו בתום לב תוך מתן גילוי נאות ומפורט לפרשנות שנקטה, כך שוודאי פרשנות זו לא נעשתה מתוך כוונה להתחמק ממס.


כך גם בהוראות נוהל סמנכ"ל בכיר לאכיפה וגביה ברשות המיסים, "האצלת סמכות למתן הקלות במערכי מ"ה וניכויים" מיום 2.11.2011, נקבע במפורש כי לפקיד השומה יש את הסמכות לביטול קנסות, כמו גם חיובי הצמדה וריבית, לפי סעיף 192 לפקודה ולפי הקריטריונים שנקבעו בנוהל.


לאור האמור, יהיה מקום כי פקידי השומה יישמו את הוראות סעיף 192 לפקודה, את הוראת סמנכ"ל לאכיפה וגבייה ברשות המיסים ואת קביעות הפסיקה, לבטל את קנסות אי הניכוי בגין שומות ניכויים, וכל הקנסות המוטלים, עקב חיובי מס אשר היו במחלוקת עקב פרשנות סותרת אך לגיטימית. זכות שהיא גם חובה.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר