• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהקרנות גמל,פנסיה, השתלמותעדכון מדרגות המס וסכומי ניכויים זיכויים ופטורים לשנת המס 2006

עדכון מדרגות המס וסכומי ניכויים, זיכויים ופטורים לשנת המס 2006

13.01.2006

רשות המיסים בישראל

חטיבת השומה והביקורת

המחלקה לפיתוח מקצועי

י"א בטבת תשס"ו

‏11/1/2006

מספרנו 83205

אל

המעבידים, מנכים אחרים ולשכות השירות

הנדון: שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2006

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2006.

הנתונים עודכנו (למעט נקודת זיכוי) עפ"י סעיף 120ב לפקודה בשיעור עלית המדד, 2.68%.

א. שיעורי המס, תקרות הכנסה

להלן תקרות הכנסה ושיעורי המס כפי שאושרו על ידי הכנסת בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה אשר פורסם בספר החוקים שמספרו 2023, ביום 10.8.2005.

מדרגות חודשיות מדרגות שנתיות

1. עד 4,280 10%

1. עד 51,360 10%

2. מ- 4,281 עד 7,620 22%

2. מ- 51,361 עד 91,440 22%

3. מ- 7,621 עד 11,440 29%

3. מ- 91,441 עד 137,280 29%

4. מ- 11,441 עד 20,420 36%

4. מ- 137,281 עד 245,040 36%

5. מ- 20,421 עד 35,370 37%

5. מ- 245,041עד 424,440 37%

6. מכל שקל נוסף 49%

6. מכל שקל נוסף 49%

7. הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 11,440 30%

7. הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 137,280 30%

ב. הסכומים המתואמים מינואר 2006

1. סכום נקודת הזיכוי 178 ₪ לחודש

(הוקפאה בהוראת שעה בין השנים 2005 ל- 2008)

2. קצבה מזכה 7,020 ₪ לחודש

סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה 98 ₪

3. החלק הפטור של מענקי פרישה ששולמו מיום

1.1.06 ואילך 10,250 ₪ לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענקים כאמור ששולמו

במקרה של מוות 20,500 ₪ לכל שנת עבודה

4. תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47) 7,300 ₪ לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – למי שיש הכנסת10,200 ₪ לחודש

עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 7,300 לפי הנמוך.

5. הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה 141 ₪ לחודש

6. הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום – אין פטור

364 – 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של 61,080 ₪

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 510,000 ₪

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):

עד 184 יום – אין פטור

364 – 185 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 61,080 ₪

365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 61,080 ₪

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף – התקרה תהיה * 217,680 ₪.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

*(התקרה הוגדלה בהתאם להוראות תיקון 147 לפקודה).

7. משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן

השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה 15,712 ₪ לחודש

8. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי) 219,000 ₪ לשנה

הפקדה מוטבת – 9(16א) ו- 9(16ב) 15,360 ₪

9. זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים -

35% מהתרומה אם התרומה עולה על 370 ₪ לשנת המס 2005

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי: 2,165,000 ₪ לשנת המס 2005

או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך ביניהם

10. הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך 1,480 ₪ לחודש

11. הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ 270 ₪ ליממה

משכורת למומחה חוץ 11,000 ₪ לחודש

12. הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 270 ₪ ליממה

13. משכורת מרבית שמלכ"ר משלם,

הפטורה ממס שכר 82,907 ₪ לשנה

14. הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד

קל במקום העיסוק של הנישום

מתנות 180 ₪ לאדם לשנה

15. תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס

במקור משירותים או נכסים 4,080 ₪

16. הוצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב – 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2005 מסתכם ב- 3.45%. סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות – סכום מזערי 98$ ללילה

סכום מרבי 222$ ללילה

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה

לפי קבלות 62$ ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה 104$ ליממה

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד

שטרם מלאו לו 19 שנה 557$ לחודש

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור

ההכנסה עד 49$ ליממה

רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה:

אוסטרליה

יוון

אוסטריה

יפן

איטליה

לוקסמבורג

איסלנד

נורווגיה

אירלנד

ספרד

אנגולה

עומאן

בלגיה

פינלנד

גרמניה

צרפת

דובאי

קאטר

דנמרק

קוריאה

הולנד

קמרון

הונג קונג

קנדה

הממלכה המאוחדת (בריטניה)

שבדיה

טיוואן

שוויץ

17. שווי השימוש ברכב

קבוצת מחיר שווי שימוש לחודש

1

1,180 ₪

2

1,330 ₪

3

1,740 ₪

4

2,160 ₪

5

3,030 ₪

6

3,850 ₪

7

4,850 ₪

18. "שכר מינימום" (לחודש)

לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 3,335 ₪

19. ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים

עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס

לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה –

סכום שנתי 10,250 ₪

20. פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ- 24 החודשים האחרונים של עבודתו על 6,720 ₪.

21. שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה.

22. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: 133,320 ₪

(כוחות הביטחון).

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת

הראשונה לפקודה (סעיף 11) וקריית שמונה: 200,160 ₪ לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה

המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה: 133,320 ₪ לשנה

23. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ- 1.1.2006

מחזור עסקי בשנת מס 2004 4,300,000 ₪

מחזור של חברה בת בשנת מס 2004 860,000 ₪

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2004 2,700,000 ₪

24. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ- 1.1.2006

מחזור עסקי בשנת מס 2004 14,100,000 ₪

טרם אושר

25. הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

תקרת הכנסה 8,880 ₪

זיכוי מגיע – 15% 780 ₪

26. פטור על הכנסות משכר דירה למגורים 3,830 ₪ לחודש

27. סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד 6,480 ₪

28. סעיפים 44, 45 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד 140,000₪ לשנה

לזוג 224,000 ₪ לשנה

29. תשלום "ביום הבחירות" 7,000 ₪

30. פדיון מניות באגודה שיתופית 317,000 ₪

שימו לב לשינויים בהוראות החוק בעקבות הרפורמה במס

31. ניכוי למשקיע בסרט ישראלי 584,105 ₪

32. סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 2005) 58,470 ₪

33. פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2005)

משכורת (תוספת א) 539,000 ₪

הכנסה נוספת (תוספת ב) 280,000 ₪

הכנסה – קצבת חוץ (תוספת ד) 280,000 ₪

הכנסה מריבית (תוספת ה) 534,000 ₪

הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו) 1,540,000 ₪

נכסי חוץ (תקנה 3) 1,554,000 ₪

34. הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

1. אם סכום ההוצאה נמוך מ- 19,800 ₪

סכום ההוצאה המוכרת מעל 2,000 ₪

(או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

2. אם סכום ההוצאה מעל- 19,800 ₪

סכום ההוצאה המוכרת מעל 4,000 ₪

35. הוצאות לינה בארץ

לינה שעלותה נמוכה מ- 98$ מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ- 98$ - 75% מההוצאה,

אך לא פחות מ- 98$

ולא יותר מ- 166$="(222$" %X75)

36. "השכר הממוצע במשק" - 4 פעמים השכר הממוצע

במשק לצורך סעיף 3(ה3) 27,856 ₪

37. שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן) 85 ₪ לחודש

38. תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים

לפי סעיף 9(18א)(קופת גמל לתגמולים) 19,920₪ שנתי

39. ניכוי מריבית – 125ד

תקרה מוטבת – 125ד(א) 52,080₪ לשנה

פטור למיעוטי הכנסה – 125ד(ב) * 8,160 ₪

פטור גיל פרישה ליחיד– 125ד(ג)(1) * 8,040 ₪

פטור גיל פרישה לזוג – 125ד(ג)(2) * 12,000₪

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה 29,484 ₪

* (התקרות הוגדלו בהתאם להוראות תיקון 147 לפקודה).

40. הגרלות והימורים (תקרת הפטור) - 51,360 ₪

ג. הנחיות אחרות

1. היטל עובדים זרים

בספר החוקים 2046 מיום 1.1.06 פורסם בהוראת שעה, העלאת שיעור היטל עובדים זרים ל- 10% בשנת המס 2006.

2. נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה – הוראת שעה

ראה הנחיתנו מיום 17/11/2005.

3. נקודות זיכוי לסטודנטים:

בתיקון 147 לפקודה הוספו סעיפים 40ג עד 40ה, המאפשרים מתן נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל משנת המס 2006, שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת הוראה החל משנת המס 2005. ראו הנחיתנו מיום 29/12/2005.

4. תיקון סעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי באילת

על פי הסעיף, מעסיק תושב תחום העיר אילת המשלם הכנסת עבודה בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות במקור מאותה הכנסת עבודה.

בתיקון הסעיף הובהר באופן מפורש כי יש להתייחס להכנסת העבודה של כל עובד ועובד באופן ספציפי, משמע – ההטבה בשיעור 20% מהכנסת העבודה תהא לא יותר מהמס שיש לנכות מהכנסת אותו עובד. כפועל יוצא מכך לא יתאפשר חישוב ההטבה באופן גלובלי לכלל העובדים ולא תתאפשר העברת יתרת הטבה שלא נוצלה מעובד אחד לאחר.

תחילת תיקון זה מיום 1 בינואר 2006.

5. שינויי חקיקה בסעיפים 3(ה1) ו-3(ה3) לפקודה ותקנה 19 לתקנות קופות גמל

ראה הנחיותינו הקודמות בנושא. בשנת 2006, יש לחלק את השכר על רכיביו בהתאם להנחיה מיום 29/9/2005 וכן מיום 4/1/2006.

6. שכר דירה פטור

בספר החוקים 1949 מתאריך 11.7.04 תוקן חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה) התש"ן - 1990.

על כן, התקרה לשנת מס 2006 לאחר תיאום לפי שיעור עלית המדד לשנת מס 2006 עומדת על 3,830 ₪. (מהווה סך של 50% מהתקרה שנקבעה לשנת 2004).

7. קביעת מס הכנסה משכורת בסיסית והוצאות אש"ל

בקובץ תקנות 6440 פורסם עדכון משכורת בסיסית לשנת המס 2005.

נפלה טעות במספר מדינות, על כן העדכון החדש יפורסם בקרוב.

8. טפסים

8.1 טופס 101

א. טופס 101 לשנת 2006

הטופס תוקן בהתאם לתיקון 147 שהוסיף זיכוי בגין מי שחזר לעבודה ולסטודנטים.

בסעיף ח' בטופס נוספו בקשות למתן הקלה מהסיבות הנ"ל יש לצרף לבקשה את טופס ההצהרה כמפורט בו. כמו כן הובהר בסעיף 5 הבהרה כי זיכוי בגין בן זוג שאין לו הכנסות יינתן רק אם העובד או בן/בת הזוג הינו/הינה "יחיד מוטב". לאור הערותינו שהתקבלו הוכנסו מספר שינויים בחלק ה' ו-ח' שנועדו להקל על מילוי הטופס.

ב. הנחות ישובים – טופס 101

עובד שקיבל בשנת 2005 הקלות במס לפי סעיף 11, המבקש לקבל הקלה זו גם בשנת 2006, חייב למלא טופס 101, גם אם בידי המעביד פטור מרשות המיסים מחובת מילוי הטפסים.

עובד שהמציא בשנת 2005 אישור תושבות בישוב מזכה על גבי טופס 1312/א ולא שינה ממועד קבלת אישור תושבותו את ישוב מגוריו, וממשיך לעבוד אצל אותם מעבידים, יהיה פטור מהגשת אישור תושבות חדש לשנת 2006.

8.2 טופס 126 (ממוכן)

8.2.1 דו"ח 126 ממוכן לשנת המס 2006 – תוכן רשומת פרט, סוג רשומה "20":

א. המעבידים המגישים דו"ח 126 באופן ממוכן מתבקשים להיערך החל מהראשון לינואר 2006 לצבור מידע נוסף, כפי שפורט בהנחיה מיום 27/12/05.

מידע נוסף הכולל מספרי השדות, הפוזיציות, דברי הסבר מפורטים על כל שדה וכן כל הרשומות המעודכנות (רשומות 10, 20, 30 ו-40) יופיעו בחוברת שתתפרסם במהלך השנה.

שינויי חקיקה, אם וכאשר יהיו, יחייבו התאמות נוספות ברשומות הנ"ל.

ב. השינויים מתייחסים, בין היתר, לפירוט של נקודות הזיכוי, פירוט המשכורת המשולמת על רכיביה, פירוט ההפרשות השונות, פירוט ההכנסות הפטורות, פירוט ההקלות השונות במס ועוד.

ג. לתשומת ליבכם, על פי החלטת משרד הפנים, יינתנו לעובדים הזרים השוהים בארץ והעובדים על פי דין מספר מזהה בין 10 ספרות, עם כניסתם לארץ.

המעבידים המגישים דו"ח 126 ממוכן ולשכות השירות מתבקשים

לפנות להודעה שפורסמה באתר רשות המיסים בתאריך 28.12.2005

תחת הכותרת: "מידע למעסיקים: דו"ח 126 ממוכן לשנת מס 2006".

8.2.2 טופס 126 ו-856 לשנת 2005

משלם שאינו נכלל בתיקון התקנה המחייבת לדווח באופן ממוכן וממשיך לדווח את הטפסים הנ"ל באופן ידני, יקבל בדואר את דו"ח 126 ו/או 856 בתוספת מדבקה. המדבקה מזהה את מגיש הדוח על ידי ברקוד. יש להקפיד ולהדביק את המדבקה במקום שהוקצה לה.

8.3 תלושי משכורת וטופסי 106 לשנת המס 2006

בהמשך להנחיותינו בנוגע ליישום הסעיפים 3(ה), 3(ה3) ו- 32(14) לפקודה, להלן הנחיות נוספות לדיווחים בתלושי המשכורת וטופסי 106 לשנת המס 2006.

החל מינואר 2006, תוצג המשכורת בתלוש המשכורת ובטופס 106 לפי הפירוט הבא:

1. תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו (החזר הוצאות).

2. שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים.

3. שווי שימוש ברכב.

4. הכנסת עבודה שאינה כלולה בסעיפים (1-3) לעיל.

5. סכום הזקיפה בגין כל קופה/קרן בנפרד.

6. סה"כ הכנסת עבודה.

יש להקפיד על ההפרדה האמורה לצורך יישום הסעיפים 3(ה), 3(ה3) ו- 32(14) לפקודה, שכן הבסיס להפרשות לקופות/קרנות/פוליסות השונות משתנה בהתאם לרכיבי הכנסת העבודה כמפורט לעיל.

9. הארכת תוקף האישורים

כמידי שנה, תינתן גם הפעם אורכה עד ליום 31.3.2006 לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור (כולל אישורים לתיאומי מס), שתוקפם פג בתום שנת המס 2005.

10. אתר האינטרנט

ההנחיות המפורטות בחוברת זו ובחוברות אחרות נמצאות באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל, שכתובתו: www.mof.gov.il/taxes.

בכבוד רב

חטיבת השומה והביקורת

העתקים:

מר שוקי ויטה, רו"ח – סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת

מר אילי פיטרמן, רו"ח (משפטן) – מנהל אגף בכיר שומה וביקורת

מר פואד ג'ודום, רו"ח – מנהל תחום בכיר שומה פרט

גב' מינה גולן, רו"ח - מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי

מר ציון לוי – מנהל תחום

גב' מירקה אלוורז - מרכזת

רכזי הניכויים ונותני האישורים, באמצעות פקידי השומה

רח' כנפי נשרים 5 , ת"ד 1170 ירושלים 91010, טל:02-6559314 פקס: 02-6559311

www.mof.gov.il/taxes

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • קובי  (21/08/2006 08:40)
  כל הכבוד רמי על ההשקעה והמידע שאתה מעשיר אותנו
 • עודד פרץ  (06/12/2006 00:13)
  מאמר מעולה. מתמצת ומסכם ! ישר כח !
 • torres avi  (07/02/2006 19:31)
  מרשים,ממצה
 • קורא נלהב  (03/02/2006 12:58)
  תודה על המידע המפורט והזמין. האם אני טועה שתקרת ההכנסה להפרשה לקרן השתלמות (15712 ש"ח) לא עודכנה ?
 • ככיעחיו  (19/01/2006 16:53)
  תודה
 • שלמה משה  (18/01/2006 19:39)
  אני שמח לראות שיש אנשים שכמותכם שמעבירים מידע מאד חשוב ועניני בחינם
 • sididina  (18/01/2006 11:58)
  מעולה- תודה ליוצרי המאמר
 • giltal@zahav.net.il  (13/01/2006 14:27)
  מעולה
 • שרה מסאס  (15/01/2006 09:18)
  מעולה
 • tahertali  (15/01/2006 09:05)
  ממש ממש מצוין ויעיל
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר