• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףשינויים בשיעורי המע"מהיערכות לשינוי שיעור מס ערך מוסף

היערכות לשינוי שיעור מס ערך מוסף

21.06.2006

 

היערכות לשינוי שיעור מס ערך מוסף

הילמן ושות', רואי חשבון

 

 

 

 

1. כללי

בהתאם לפרסומים ולהודעת שר האוצר, צפוי כי  מיום 1 ביולי 2006  (להלן: "היום הקובע") יופחת שיעור המע"מ באחוז, מ - 16.5% ל - 15.5%.  בהנחה שההפחתה אכן תיכנס לתוקף,  מצורפות להלן נקודות מהותיות להבהרת נושא המעבר בין שיעורי המס:

 

 

1.1.    שיעור המס החדש יחול על כל העיסקאות שהמועד לחיוב מס בגינן יהיה החל מהיום הקובע.

 

1.2.    מועד החיוב במס ערך מוסף משתנה בהתאם לסוג העסק והפעילות בהם מדובר, כפי שנראה בהמשך.

 

1.3.    המועד הקובע לענין שיעור המס הינו מועד החיוב במס הקבוע בחוק ולא מועד הוצאת החשבונית בפועל.

 

1.4.        בפני רשויות מע"מ קיימת האפשרות לדרוש מעוסק את הפרשי המס בין השיעור שהיה בתוקף     בעת הוצאת החשבונית והשיעור החל ביום בו היתה חובה חוקית להוציאה.

 

1.5.        יש לזכור כי להפחתת המע"מ יש משמעות רק במקרים בהם לא ניתן לקזז את מס התשומות המשולם, כלומר – במקרים בהם הרוכש אינו עוסק, בעסקאות על מלכ"רים, ברכישת כלי רכב פרטיים או מסחריים לגביהם לא ניתן לקזז מס תשומות וכד'. 

 

 

 

2.      מועדי החיוב במע"מ

 

          2.1.    מכר טובין

 

                   בעיקרון - מועד החיוב במס במכירתם של טובין הינו המועד שבו נמסרים הטובין ללקוח, ולכן ניתן לשקול דחיית אספקת מוצרים וכך להרוויח את הפחתת המס שתחול.

 

                   יש לזכור שמועד המסירה היא הקובע ולא התשלום. אם לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה, או חלקה, לפני שהמוצר סופק ואותו המוצר יסופק לאחר היום הקובע, יחויב שיעור המס החדש. ולהיפך כל טובין שיסופקו ללקוחות לפני היום הקובע יחויבו במע"מ בשיעור של 17% גם אם התמורה או חלקה טרם שולמה, או שהתמורה תשולם בתשלומים לשיעורין לאחר היום הקובע.

 

 

 

 

          2.2.    מתן שירות

 

במתן שירות קיימים שני מועדים אפשריים לחיוב במס ומועדים אלו הם הקובעים לגבי שיעור המס שיחול.

 

                   שירותים שניתנים על ידי מי שאינם מוגדרים כבעלי מקצועות חופשיים כמו שירותי אחזקה, שמירה, ניקיון, הובלות, תיקונים וכדומה מתחייבים על פי החוק במס לפי בסיס מצטבר, כלומר מועד נתינת השירות הוא הקובע לעניין שיעור המס שיחול.

                  

                    כלומר, מכאן עולה שלגבי שירותים אשר ניתנו לפני המועד הקובע שיעור המס של 16.5% הוא שיחול, ואילו לגבי שירותים שניתנו ביום הקובע או לאחריו יחול שיעור המס החדש.

 

                  

                   שירותים שניתנים על ידי בעלי מקצועות חופשיים, עסקאות של מתן אשראי (המוגדרות בחוק מע"מ כשירות) ועוד, מתחייבים על פי החוק לפי בסיס מזומן.  כלומר מועד קבלת התקבולים הוא שיקבע את שיעור המס שיחול. תקבולים שיתקבלו לפני היום הקובע יתחייבו במס של 16.5%, ואילו תקבולים שיתקבלו ביום הקובע או לאחריו יתחייבו במס של 15.5%.

 

                         לגבי שירות שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא בגמר מתן השירות או בעת קבלת התקבולים המוקדם מביניהם.

 

 

 

 

          2.3.    מכירת מקרקעין

 

       במכירת מקרקעין חיוב המס הוא בעת ביצוע כל תשלום או בעת מסירת הנכס ללקוח לפי  המוקדם שבהם. עם זאת, במידה ומשולמים תשלומים כלשהם לפני המועד הנ"ל, מתחייב כל תשלום במס בשיעור החל במועד ביצוע התשלום.

 

לגבי מקרקעין שהועמדו לרשות הקונה לפני היום הקובע יחול שיעור מס של 16.5% על מלוא העסקה גם אם לא שולמה במלואה.

 

 

 

          2.4.    עבודות בניה

 

לפי חוק מע"מ, עבודות בניה הן כל העבודות במקרקעין כגון בניה, חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים, הכשרת קרקע וכדומה.

 

בעסקאות אלו מועד החיוב במס הוא עם השלמת העבודה, או עם העמדת המקרקעין שבהם נעשו עבודות הבניה לרשותו של המזמין המוקדם מביניהם. על אף האמור, אם מתקבלת תמורה לפני המועד הנ"ל, יוקדם מועד החיוב במס למועד קבלת התמורה לגבי כל תמורה שמתקבלת.

 

עולה מכך, שבעסקאות אלו יחול שיעור מע"מ של 16.5% אם עבודות הבניה יסתיימו עד ליום הקובע, בין אם העבודה נמסרה ובין אם לאו, וכך יהיה גם לגבי כל התשלומים שישולמו עד ליום הקובע. מאידך, בעבודות שיסתיימו לאחר היום הקובע יחול שיעור מס של 15.5% רק לגבי יתרת התשלומים שישולמו ביום הקובע או אחריו.

 

 

          2.5.    השכרת נכסים

 

בעסקאות של השכרת נכסים חל החיוב במס לפי בסיס מזומן, ולכן התשלומים שיתקבלו לפני היום הקובע יחוייבו במע"מ בשיעור של 16.5%, ואילו תשלומים שישולמו ביום הקובע או אחריו יחוייבו במע"מ בשיעור של 15.5% (ראה התייחסות לגבי עסקאות של מתן שירותים על בסיס מזומן).

 

 

 

 

3.      מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) ומוסדות כספיים

 

 

בהפחתה הקודמת לא חל שינוי בשיעור מס שכר ומס רווח למוסדות כספיים ולא הופחת מס השכר למוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים). לגבי ההפחתה הנוכחית יש לעקוב אחר ההוראות בנושא.

 

 

 

4.      קיזוז תשומות

 

 

במקרים בהם לא ניתן לקזז תשומות בגין רכישת נכסים או קבלת שירותים, מומלץ לדחות את רכישות הנכסים (בתנאי שהטובין יתקבלו בפועל לאחר היום הקובע) או קבלת השירותים עד לאחר שינוי השיעור.   במידה ונותן השירות מתחייב במס לפי בסיס מזומן - מומלץ לדחות את התשלומים לאחר היום הקובע.

 

           

 

5.      מתן אשראי לעובדים או מנהלים

 

על עסקת מתן אשראי לעובדים או מנהלים מועד החיוב ושיעור המס שיוטל על הריבית יקבע בהתאם לחלופות הבאות:

 

                   חלופה א' כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מדי חודש, אזי מועד החיוב לעניין מע"מ יחול באותו מועד. לפיכך, בגין חיוב הריבית עבור חודש יוני, שיעור המע"מ יהיה 16.5% (למרות שהמשכורת בפועל משולמת בחודש יולי) ועל הריבית שתיצבר החל מיום 1 ביולי 2006 ואילך יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 15.5%.

 

                   חלופה ב' כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי, יהיה מועד החיוב ב 31 בדצמבר בכל שנה ושיעור המע"מ יהיה 15.5%.

 

 

6.      הוצאת חשבונית

 

על פי סעיף 45 ו 47 לחוק מע"מ חייב עוסק להוציא חשבונית עסקה על כל עסקה, ורשאי הוא להוציא חשבונית מס לגבי עסקה החייבת במס לפי דרישת הקונה.

 

על פי סעיף 46 לחוק, על העוסק להוציא את החשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב במס (או תוך 7 ימים בעסקאות של עוסקים המדווחים לפי בסיס מזומן).

         

         

 

          למען הסר ספק, יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא המועד להוצאת החשבונית.

 

          לפי הוראות סעיף 47 לחוק, אם חשבונית מס נוגעת לעסקאות החייבות בשיעורי מס שונים, יש לרשום אותם, כל סוג בנפרד. עם זאת, מוצע לעוסק להוציא בנפרד חשבונית מס על השיעור הישן ובנפרד על השיעור החדש.

 

          לגבי עוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס שבה צוין כי המסמך יהווה חשבונית מס רק לאחר התשלום בפועל על ידי מקבלה – במידה והתשלום ישולם לאחר היום הקובע, יחויב העוסק בתשלום מע"מ בשיעור 15.5% על העסקה ויהיה עליו להוציא חשבונית מס מתקנת בהתאם לשיעור החדש ללקוח.

 

 

 

 

7.      הודעת זיכוי

 

             הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב  במע"מ שהוטל בעבר בשיעור של 16.5% תוצא אף היא בשיעור זה, גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר היום הקובע.

 

 

 

8.      תזכורת למשתמשים בתוכנות מחשב

 

             לכל המשתמשים בתוכנות מחשב בעלות סוגי תנועה אוטומטיים נזכיר כי יש להתאים את סוגי התנועה לשיעורי המע"מ החדשים ולהקפיד להשתמש בסוג התנועה החדש או הישן לפי העניין.

 

 

 

 

אין להיזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה.

 

 

 

הילמן   ושות'

                רואי  חשבון

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • תולי  (22/06/2006 10:28)
  אם באוקטובר 06 תוצא חש' זכוי לחשבונית מקורית ממאי 06 והיא תוצא לפי שעור של 16.5% תהיה אי התאמה בדו"ח העסקאות החודשי למע"מ דבר שיביא לאלפי דוחות "לא מאוזנים"- כדאי לתת את הדעת לכך.
 • tova  (22/06/2006 08:22)
  צודק מי שאומר שיש טעות הגהה בדיקת ערנות
 • איזי בנוזיו  (22/06/2006 05:23)
  1.ס' 2.1 המע"מ הנוכחי 16.5% ולא 17% 2.מאמר מקיף ותמציתי
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר