• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףשינויים בשיעורי המע"מהנחיות רשות המסים בדבר הפחתת שיעור המע מ ל 15 5 מיום 1 7 2006

הנחיות רשות המסים בדבר הפחתת שיעור המע"מ ל- 15.5% מיום 1.7.2006

26.06.2006

מפרסומי רשות המיסים בישראל

החל מה - 1 ביולי 2006 יפחת שיעור המע"מ ל 15.5%

על פי צו החתום בידי שר האוצר ירד שיעור המע"מ מ-16.5% ל-15.5% . הצו יכנס לתוקף החל מ- 1/7/2006 ויחול על כל העסקאות ועל ייבוא טובין שמועד החיוב בגינם חל החל מ- 1/7/2006.
במקביל יופחת שיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים ל-7.5% ושיעור מס השכר והרווח המוטל על מוסדות כספיים ל-15.5% .

שינוי שיעור המע"מ - שאלות ותשובות

 1. רכישת דירת מגורים
  שאלה:
  רכשתי דירת מגורים מקבלן ביום 1.3.06. מחיר העסקה - 200,000$ בתוספת מע"מ.
  שילמתי 40,000$ +מע"מ ביום 1.3.06, ו- 60,000$ + מע"מ ביום 1.5.06.
  היתרה תשולם ביום 1.10.06 עם מסירת המפתחות לדירה.
  על איזה מרכיב של העסקה יחול מע"מ בשיעור של 16.5%?

תשובה:
על הסכומים ששולמו לפני ה- 01.07.06 חל מע"מ בשיעור 16.5%.
מע"מ בשיעור של 15.5% יחול אך ורק על יתרת התמורה ($100,000 הנותרים) אשר תשולם לאחר ה- 01.07.06.

 1. רכישת רכב
  שאלה:
  הזמנתי רכב ושילמתי לסוכן את מלוא סכום הרכישה בסך 100,000 ש"ח +מע"מ ביום 1.3.06.
  הרכב יסופק ביום 15.7.06. מהו שיעור המס אשר יחול על העסקה?

תשובה:
שיעור המס אשר יחול על מלוא מחיר העסקה הוא 15.5% (לפי מועד המסירה).

 1. הזמנת שירותי קייטרינג
  שאלה:
  ביום 1.3.06 סיכמנו עם בעל אולם על עריכת חתונה ביום 15.8.06. בזמן ההזמנה שולם סך של 10,000 ש"ח - היתרה תשולם בסמוך למועד האירוע.
  מהו שיעור המס אשר יחול על העסקה?

תשובה:
בעסקאות של מתן שירותים, שהמס בגינם אינו מוטל על בסיס מזומן, יחול החיוב במס במועד מתן השירות.
לפיכך, במקרה הנ"ל, יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 15.5%.

 1. דמי מנוי
  שאלה:
  רכשתי מנוי שנתי לעיתון תמורת תשלום חודשי של 80 ש"ח.
  מהו שיעור המס אשר יחול על העסקה לאחר ה- 01.07.06.

תשובה:
על עסקה של מכירת דמי מנוי, יחול מע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום.
לפיכך, על כל סכום ששולם לפני ה- 01.07.06 יחול מע"מ בשיעור של 16.5%. על כל סכום שישולם לאחר ה- 01.07.06 יחול מע"מ בשיעור של 15.5%.

 1. תשלום באמצעות שיקים דחויים
  שאלה:
  במהלך חודש אפריל השנה ביצעתי טיפולי שיניים. התשלום לרופא השיניים שולם ב- 3 שיקים דחויים שמועד פירעונם ב- 2.5.06, 2.7.06 ו- 2.09.06.
  השיקים נמסרו לרופא השיניים ב- 15.04.06.
  מהו שיעור המס אשר יחול על העסקה?

תשובה:
על עסקאות שמועד החיוב במס בגינן חל על בסיס מזומן (כגון: שירותים הניתנים ע"י רופא שיניים) יחול על העסקה שיעור מס החל במועד פירעון השיק.
לפיכך, במקרה הנ"ל, על השקים שיפרעו לאחר ה- 01.07.06, יחול מע"מ בשיעור 15.5%.

 1. מחיר העסקה - השפעת עליית שיעור המע"מ
  שאלה:
  עו"ד מטפל בתביעה שהגשתי לפני כשנה בבית הדין לעבודה.
  סוכם על תשלום שכ"ט בסך של 2,000$, אשר טרם שולם לעו"ד.
  האם ישפיע שינוי שיעור המס על המחיר, שעליו הוסכם ביני לבין עו"ד?

  תשובה:
  • א) על השירותים הניתנים בידי עו"ד חל מע"מ על בסיס מזומן, כלומר, ככל שהתשלום יבוצע לאחר ה- 01.07.06, יחול מע"מ בשיעור של 15.5%.
  • ב) מקום שלא נקבע בין הצדדים אם הסכום כולל מע"מ או לא, נקבע בפס"ד שניתן בבית המשפט העליון בעניין נתן נגד זגורי, שיש להתייחס לסכום העסקה ככולל מע"מ.

שינוי שיעור המע"מ - הבהרות ודוגמאות

על פי צו החתום בידי שר האוצר, יופחת שיעור המע"מ מ- 16.5% ל- 15.5% החל מיום 01.07.06.

ככלל, חיוב במס בשיעור של 15.5% יחול על כל עסקה, שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מה- 01.07.06.

לפיכך, השאלה העיקרית הינה לאתר את מועד החיוב במס הרלוונטי לגבי סוגי עסקאות שונים, ובהתאם לכך לקבוע את שיעור המס אשר יחול על העסקה.

מועדי החיוב הרלוונטיים לעסקאות של מכירת טובין, מכירת מקרקעין, מתן שירותים וכו' - יחולו בהתאם לפרק ו' לחוק מס ערך מוסף (סעיפים 22 עד 29 לחוק).

נוסח הסעיפים הרלוונטיים מובא להלן, כנספחים א' ו- ב'.

להלן יפורטו הנחיות כלליות ודוגמאות לחיוב במע"מ לגבי סוגים שונים של עסקאות:

 1. מכירת טובין

1.1

הכלל
המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על עסקה של מכר טובין, הוא מועד
מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה; לפיכך:

1. לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה - 01.07.06 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 16.5%

2. לגבי טובין שנמסרו ביום 01.07.06 ואילך, תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 15.5%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.

1.2

בעסקה של מכירת טובין, כגון: רכב, רהיטים, מכשירי חשמל וכו', שבמסגרתה קיימים פערי זמן בין מועד ההזמנה ו/או, התשלום לבין אספקת הטובין לקונה, המועד הרלוונטי לעניין קביעת שיעור המס יהיה כמו בכל עסקה של מכר טובין, מועד המסירה של הטובין ללקוח.

יובהר כי לגבי מכירת מזגנים יחולו הוראות תקנה 6ו לתקנות כך שמועד החיוב במס יחול בגין כל תקבול על חשבון התמורה בעת קבלתו בטרם המסירה, בעוד שמועד החיוב במס על יתרת מחיר העסקה יחול בעת מסירת המזגן ללקוח (ככל שקיימת יתרה לתשלום בהתאם לתנאי העסקה בין הספק ללקוחו).
דוגמא :
א' רכש מזגן ביום 01/05/06 בשווי 6,000 ₪ בהתאם לתנאי המכירה נקבעו מועדי תשלום כדלהלן :
- 1,500 ₪ ביום 01/05/06
- 1,500 ₪ ביום 01/06/06
- 3,000 ₪ ביום 15/07/06 עם המסירה, אשר בוצעה בפועל ב- 10.7.06.

בגין 3,000 ₪ ששולמו טרם ה- 01/07/06 תחול חבות במס בשיעור של 16.5%.
בגין יתרת הסכום בסך 3,000 ₪ ששולמו עם המסירה ביום 15/07/06 תחול חבות במס ערך מוסף בשיעור 15.5% .

1.3

ככלל, יודגש כי כאשר לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה, או חלקה, לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לו לאחר ה- 01.07.06 - יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 15.5%, זאת גם אם הוצאה חשבונית ע"י העוסק ושולם המע"מ לפני המועד הקבוע בחוק.

1.4

דוגמאות

o א) א' רכש סלון ביום 10.5.06 בשווי של 6000 ש"ח, בהתאם לתנאי המכירה,
נקבעו מועדי התשלום דלהלן:
- 2000 ש"ח במועד ההזמנה - 10.5.06
- 2000 ש"ח ב- 10.6.06
- 2000 ש"ח עם המסירה, אשר בוצעה בפועל ב- 10.7.06.
מאחר שמועד החיוב במס הוא 10.7.06, יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור 15.5%.

o ב) בדוגמה הנ"ל, הרהיטים שהוזמנו כללו פינת אוכל וסלון. פינת האוכל נמסרה
ב- 20.5.06 והסלון ב- 10.7.06.
לפיכך, על מכירת פינת האוכל יחול מע"מ בשיעור של 16.5%, בעוד שעל מכירת הסלון יחול מע"מ בשיעור של 15.5%.

o ג) בדוגמה הנ"ל - פינת האוכל נמסרה ב - 20.6.06 - בעוד שסוכם כי התמורה תשולם
ב- 3 תשלומים חודשיים שווים (ללא ריבית) החל מה- 01.06.06 ועד ל- 1.8.06.
מאחר שהמסירה בוצעה לפני ה- 01.07.06, יחול מע"מ בשיעור של 16.5% על מלוא מחיר העסקה.

 1. עסקאות במקרקעין

2.1

במכירת מקרקעין, המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה במקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה או חלקה, לפי המוקדם שביניהם, לכן:

0. לגבי מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל - 01.07.06, על כל תשלום שיבוצע עד ה - 30.6.06 יחול מס בשיעור 16.5% ועל כל תשלום שיבוצע החל מיום 01.07.06 ואילך יחול מע"מ בשיעור 15.5%.

1. לגבי מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה - 01.07.06 יחול מע"מ בשיעור 16.5% על מלוא מחיר העסקה, גם אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה.

2.2

מכירת דירת מגורים - דוגמה
א' חתם על הסכם לרכישת דירת מגורים בשווי של $200,000 ביום 01.01.06
בהתאם להסכם המכירה נקבעו מועדי תשלום כדלהלן:

- ביום 1.2.06- $40,000.
- ביום 1.5.06 - $40,000.
- ביום 1.10.06 - $60,000.
- במועד המסירה (לא לפני 1.12.06) - היתרה בסך 60,000.

במקרה זה, על 2 התשלומים הראשונים (סה"כ $80,000) יחול מע"מ בשיעור של 16.5%. על כל היתרה יחול מע"מ בשיעור של 15.5%.

 1. השכרת נכסים
  על השכרת נכסים חל מע"מ על בסיס מזומן, כלומר, מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל.
  במקרה, שבו א' משכיר נכס ובהסכם השכירות נקבע כי התמורה לשכירות תשולם כל שלושה חודשים מראש, למשל ב- 1.5.06 עבור חודשי מאי עד יולי , ב- 1.08.06 עבור חודשי אוגוסט עד אוקטובר וכו'.
  מאחר שמועד החיוב במס בעסקאות של השכרת נכס חל במועד התשלום, אם התשלום יבוצע עפ"י ההסכם ב- 1.5.06 יחול על מרכיב זה של העסקה מע"מ בשיעור של 16.5%.
  על כל תשלום שיבוצע החל מיום 01.07.06 ואילך, יחול מע"מ בשיעור 15.5%.
 2. מתן שירותים אשר אינם חבים במס על בסיס מזומן

א

בשירות חד פעמי חל החיוב במע"מ בהתאם לשיעור המס אשר יהא בתוקף ביום מתן השירות, ומכאן:

1) על שירות שניתן לפני 01.07.06 יחול מע"מ בשיעור של 16.5%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר ה - 01.07.06.

2) על שירות שניתן ביום 01.07.06 ואילך, יחול מע"מ בשיעור של 15.5%.

ב

מתן שירותים על בסיס התחשבנות חודשית
על שירותים כגון: שמירה, ניקיון, הובלה וכדו', שבהם פועלים הצדדים על בסיס התחשבנות חודשית, יחול מע"מ בהתאם לשיעור המס החל בתקופה הרלוונטית לחודש האמור; לפיכך:


1) על שירותים שניתנו בחודש יוני, יחול במע"מ בשיעור 16.5%.

2) על שירותים שניתנו בחודש יולי ואילך, יחול מע"מ בשיעור 15.5%.

 1. שירותים ועסקאות אחרות, שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן
  בעסקאות שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן, חל החיוב במע"מ בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום, ומכאן שעל כל סכום שישולם לאחר ה- 01.07.06 יחול מע"מ בשיעור 15.5%.

  מאידך, כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני ה- 01.07.06 יחויב במע"מ בשיעור 16.5%.


שירותים שניתנו ע"י מי שהוגדר בתקנות כבעל מקצוע חופשי (עו"ד, רו"ח, רופא…) - חייבים על פי החוק על בסיס מזומן, כלומר, מועד קבלת התשלום הוא שיקבע את שיעור המס אשר יחול על העסקה.
בעסקאות מסוג זה, כל סכום שיתקבל לפני ה- 01.07.06 יחויב בשיעור של 16.5%, בעוד שכל סכום שיתקבל החל מה- 01.07.06 יחויב במע"מ בשיעור של 15.5%.


לדוגמה: עו"ד אשר יקבל ביום 15.9.06 תקבול עבור מתן שירותים משפטיים אשר ניתנו בפועל בין המועדים 1.12.05 ל- 1.6.06 - שיעור המס אשר יחול על מלוא מחיר העסקה יהא 15.5%.

 1. חיובים תקופתיים בגין תשלומי: חשמל, גז, טלפון וכו'
  בעסקאות אלה תקופת החיוב נעה בד"כ בין חודש לחודשיים.
  כאשר במהלך תקופת החיוב חל שינוי בשיעור המס, יחול שיעור המס הרלוונטי לתקופת ביצוע העסקה.
  עם זאת, אם לא ניתן לייחס את היקף הצריכה לגבי תקופות החיוב שלפני ואחרי שינוי שיעור המס, על העוסק לחייב את העסקה במע"מ באופן יחסי, כך שעל ימי הצריכה עד ל- 30.6.06 יחול מע"מ בשיעור 16.5%, ובהתאם החל מה- 01.07.06 ועד לתום תקופת החיוב, יחול מע"מ בשיעור 15.5%.
 2. דמי מנוי
  על עסקאות של דמי מנוי, מוטל החיוב במע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום ועל הסכום שהתקבל.
  לפיכך, כאשר דמי המנוי לעיתון, לתיאטרון וכו', שולם מראש - למשל , דמי המנוי השנתי לעיתון שולמו לפני ה- 01.07.06 - יחול על העסקה מע"מ בשיעור 16.5%, גם אם העיתון יתקבל לאחר התאריך כאמור.
  אם דמי המנוי משולמים בתשלומים לאורך תקופת המנוי, עבור כל סכום שישולם לאחר ה- 01.07.06 יחול מע"מ בשיעור 15.5%.
 3. יבוא הטובין
  ביבוא טובין יחול מס בשיעור של 15.5% לגבי הטובין אשר ישוחררו מפיקוח המכס, החל מיום 01.07.06.
 4. עסקאות של מתן אשראי
  מועד החיוב במס על עסקאות של מתן אשראי נקבע בתקנה 7 לתקנות מס ערך מוסף , לפיה מועד החיוב במס על עסקאות כאמור, חל בעת תשלום הריבית ו/או הפרשי ההצמדה או הפרשי השער (להלן - הסכומים) .
  לפיכך, על הסכומים המשולמים עד ל 30.6.06 יחול מע"מ בשיעור של 16.5% ואילו על סכומים המשולמים לאחר המועד האמור, יחול מע"מ בשיעור של 15.5%.
  (האמור לעיל יחול גם על הלוואות נושאות ריבית ו/או הצמדה, הניתנות ע"י עוסק לעובדיו, שבהן הריבית משולמת ע"י העובד או המנהל).
 5. מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או מנהלים
  בהתאם להוראת תאמ"ו 65.702.4 על עסקה של מתן אשראי שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה אינה בכסף, יחולו הוראות ס' 10 לחוק לעניין קביעת המחיר , ומחירה יקבע עפ"י שיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית ), התשמ"ה - 1985 (להלן - הריבית) .
  לאור ההוראה הנ"ל, מועד החיוב יקבע בהתאם לחלופות הבאות :

חלופה א' - כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מדי חודש , אזי מועד החיוב לעניין מע"מ יחול באותו מועד.

חלופה ב' - כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי, יהיה מועד החיוב ב -31/12 בכל שנה.

אשר על כן , שיעור המס שיוטל על הריבית יחושב בהתאם לכללים הבאים :

עוסק הפועל עפ"י חלופה א' - על הריבית שנצברה עד ליום 30.06.06יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 16.5% ועל הריבית שתיצבר מהמועד האמור ואילך יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 15.5%

עוסק הפועל עפ"י חלופה ב' - מאחר שמועד החיוב יחול ב - 31.12.06, על כל הריבית שתיצבר עד ל- 31/12/06 יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 15.5%.

 1. הוצאת חשבונית
  עפ"י ס' 45 ו- 47 לחוק מע"מ חייב עוסק להוציא חשבונית עסקה על כל עסקה, ורשאי הוא להוציא חשבונית מס לגבי עסקה החייבת במס לפי דרישת הקונה.
  המועד להוצאת החשבונית - עפ"י ס' 46 לחוק, על העוסק להוציא את החשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב במס (7 ימים בעסקאות שחל עליהם ס' 29(1) לחוק).

למען הסר ספק יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא המועד להוצאת החשבונית.

על כן יובהר , כי אם נמסרו טובין לפני ה- 01.07.06 ומוצאת חשבונית בהתאם להוראות ס' 46 לחוק לאחר 01.07.06 , שיעור המס הכלול בחשבונית כאמור יהא שיעור המס שהיה חל במועד המסירה דהיינו 16.5% .

לפי הוראות ס' 47 לחוק, אם חשבונית מס נוגעת לעסקאות החייבות בשיעורי מס שונים, יש לציין בנפרד ע"ג החשבונית את מרכיבי העסקה לצד שיעור המס החל עליהם .
עם זאת מוצע לעוסק להוציא בנפרד חשבוניות מס המתייחסות לשיעורי מס שונים.

לגבי עוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס שבה צוין כי המסמך יהווה חשבונית מס רק לאחר התשלום בפועל ע"י מקבלה (בהתאם לתנאים הקבועים בהוראות תאמ"ו 66.610).
ככל שהתשלום ישולם לאחר ה- 01.07.06, יחויב העוסק בתשלום מע"מ בשיעור של - 15.5% על העסקה, ועליו להוציא הודעת זיכוי ללקוח.

 1. הודעת זיכוי
  הודעת זיכוי אינה באה אלא לתקן ו/או לבטל חשבונית שהוצאה קודם לכן.

  לפיכך, הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהוטל בעבר בשיעור של 16.5%, תוצא אף היא בשיעור של 16.5%, גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר ה- 01.07.06.

  סכום המס הכלול בהודעות זיכוי ששיעור המס הכלול בהן הוא 16.5% והן הוצאו לאחר ה-
  01.07.06 ייכלל בדו"ח התקופתי, במשבצת המיועדת לניכוי מס תשומות.

דיווח העוסקים בחודשים יולי - אוגוסט / עבור תקופת דיווח - יולי 2006 בעקבות שינוי שיעור המס מ- 16.5% ל- 15.5%

על פי צו החתום בידי שר האוצר ירד שיעור המע"מ מ- 16.5% ל- 15.5% החל מיום 01/07/06.

ככלל חיוב במס בשיעור של 15.5% יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מ- 01/07/06

להלן אופן הדיווח של העוסקים באמצעות המסלולים השונים:

דווח מע"מ עבור חודש יולי 2006 דיווח החד חודשי או יולי - אוגוסט 2006 - דיווח דו חודשי

 1. עוסק המדווח מע"מ באמצעות הבנקים המסחריים

יכלול את סה"כ העסקאות החייבות בשדה אחד, הדוח יחשב כמאוזן אם שיעור המס על העסקאות יהיה בין 15.5% - 16.5%, אחרת הדוח יחשב כלא מאוזן ולא יקלט.

כאשר הדוח לא מאוזן מחוץ לטווח (16.5% - 15.5%) החישוב של העסקאות החייבות יעשה:

  1. אם מעל הטווח (גבוה מ- 16.5%) אזי נפעל לפי עקרון שמחויב לפי הרשום.
  2. אם מתחת לטווח (נמוך מ- 15.5%) יחויב לפי 15.5%.
 1. עוסק המדווח באמצעות משרד מע"מ
  באמצעות שאילתא
  A835 הזנת דוח תקופתי - יוכל לדווח לפי האפשרויות הבאות:
  1. העוסק יפצל את העסקאות החייבות לפי שיעורי המס השונים. בשאילתא יתוסף שדה עסקאות חייבות כך שניתן יהיה לדווח את שני שעורי המס. הדוח יבדק לפי כל הפרמטרים ויהיה חייב להיות מאוזן אחרת לא יקלט.
  2. הדיווח יעשה בשדה עסקאות חייבות אחד והחישוב יעשה כמפורט בדיווח באמצעות הבנקים.

דוח מתקן
חובה לפצל את העסקאות החייבות לפי שעורי המס השונים. בשאילתא נוסיף שדה עסקאות חייבות כך שניתן יהיה לדווח את שעורי המס השונים במדוייק הדוח יבדק לפי כל הפרמטרים ויהיה חייב להיות מאוזן אחרת לא יקלט. דוח להחזר באמצעות דיסקט
עוסק המדווח באופציה של שדור דוחות כולל חשבוניות באמצעות ה-
P.C. יכלול את סה"כ העסקאות החייבות בשדה אחד, הדוח יחשב כמאוזן אם שיעור המס על העסקאות יהיה בין 15.5% - 16.5% אחוז, אחרת הדוח יחשב כלא מאוזן ולא יקלט.

 1. עוסק המדווח באמצעות מייצג משדר - דו"ח רגיל
  דרך שאילתא
  ETAS הזנת דוח תקופתי תתאפשר לפי האפשרויות הבאות:
  1. העוסק יפצל את העסקאות החייבות לפי שעורי המס השונים. בשאילתא נוסיף שדה עסקאות חייבות כך שניתן יהיה לדווח את שני שעורי המס, הדוח יבדק לפי כל הפרמטרים ויהיה חייב להיות מאוזן אחרת לא יקלט.
  2. העוסק יכלול את סה"כ העסקאות החייבות בשדה אחד, הדוח יחשב כמאוזן אם שיעור המס על העסקאות יהיה בין 15.5% - 16.5% אחוז, אחרת הדוח יחשב כלא מאוזן ולא יקלט.

דוח להחזר באמצעות דיסקט
מייצג המדווח באופציה 2 שידור דוחות כולל חשבוניות באמצעות דיסקט - יכלול את סה"כ העסקאות החייבות בשדה אחד, הדוח יחשב כמאוזן אם שיעור המס על העסקאות יהיה בין 15.5% - 16.5% אחוז, אחרת הדוח יחשב כלא מאוזן ולא יקלט. דוח מתקן
חובה לפצל את העסקאות החייבות לפי שעורי המס השונים. בשאילתא נוסיף שדה עסקאות חייבות כך שניתן יהיה לדווח את שעורי המס השונים במדוייק. הדוח יבדק לפי כל הפרמטרים ויהיה חייב להיות מאוזן אחרת לא יקלט.

 1. עוסק המדווח מע"מ באמצעות אתר האינטרנט
  העוסק יפצל את כל העסקאות החייבות לפי שעורי המס השונים. במסך נוסיף שדה עסקאות חייבות כך שניתן יהיה לדווח את שני שעורי המס. הדוח יבדק לפי כל הפרמטרים עליו להיות מאוזן אחרת לא יקלט.
 2. מוסד כספי
  חל שינוי על תשלום מס שכר, ומס ריווח והוא עומד על 15.5%.
 3. מלכ"ר
  חל שינוי על תשלום מס שכר והוא עומד על שיעור 7.5%.

שינוי שיעור המס - נספחים

נספח א' -
פרק ו' : מועד החיוב במס -חוק מס ערך מוסף התשל"ו -
1975

במכר טובין

22.

במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים -
חל החיוב על כל חלק שנמסר. לענין זה - "מסירה" כמשמעותה בסעיף
8 לחוק
המכר, תשכ"ח (
1968)

במשגור

23.

נמסר נכס מפלוני לאלמוני על מנת שימכרו, והוסכם בכתב שלא ישולמו יותר
מעשרה אחוזים מהתמורה או אחוז גבוה יותר שקבע שר האוצר לסוגי עוסקים
או עסקאות, לפני שאלמוני ימכור את הנכס ושאם לא ימכרנו רשאי הוא להחזירו,
יחול החיוב במס על המכר מפלוני לאלמוני, בשעה שבה מכר אלמוני את הנכס;
הוא הדין במכירה כאמור שההסכם לגביה נערך בעל-פה, אם הוכח להנחת
דעתו של המנהל שלפי הנוהג המסחרי הוא מסוג מכירות הנעשות בתנאים
האמורים ללא הסכם בכתב.

בשירות

24.

בשירות חל החיוב במס עם נתינתו; ניתן השירות חלקים חלקים, חל החיוב על
כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - עם
גמר נתינתו.

בשימוש לצורך עצמי

25.

בשימוש לצורך עצמי חל החיוב במס -

לענין טובין - עם נטילתם לשימוש כאמור;

(1)

לענין מקרקעין - עם קבלת ההחזקה בהם לשימוש כאמור, עם תחילת
השימוש או עם הרישום בפנקס המקרקעין, הכל לפי המוקדם.

(2)

ביבוא

26.

ביבוא טובין, למעט טובין כאמור בסעיף קטן (ב), חל החיוב במס עם פדייתם
מפיקוח רשות המכס.

(א)

ביבוא טובין בלתי מוחשיים וביבוא עתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים
המיובאים בדואר, חל החיוב במס עם רכישת מטבע החוץ אצל מוסד כספי לשם
תשלום בעד רכישתם, או עם העברתו של מטבע החוץ למוכר, לפי המוקדם,
ואם לא נרכש או הועבר מטבע חוץ כאמור - עם מתן התמורה.

(ב)

שר האוצר רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (ב), לרבות בדבר גביית
המס על ידי המוסד הכספי ובדבר המועד והדרך להעברתו של המס ולרבות
בדבר תשלום ריבית בשל אי העברת המס במועד שנקבע.

(ג)

בטל

(ד)

בהפקעה

27.

בהפקעה, חילוט או החרמה חל החיוב במס עם תשלום הפיצוי או התמורה.

בעסקת מקרקעין

28.

בעסקת מקרקעין חל החיוב במס עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או
לשימושו, או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי
דין, לפי המוקדם.

(א)

בעבודות בניה חל החיוב במס עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין
שבהם נעשתה העבודה לרשות הקונה או לשימושו, לפי המוקדם; הועמד חלק
מהמקרקעין לרשות הקונה, חל החיוב לגבי אותו חלק מאותה שעה.

(ב)

בסעיף זה, "עבודות בניה" - לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז,
הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, הכשרת קרקע וכיוצא באלה.

(ג)

במקרים מיוחדים

29.

על אף האמור בפרק זה -

בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו, בעסקה שסעיף 28
חל עליה ובסוג עסקאות אחרות שקבע שר האוצר - אם שילמו סכומים כל שהם
על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה, יחול החיוב לגבי כל סכום
ששולם כאמור, בעת תשלומו;

(1)

רשאי שר האוצר לקבוע סוגים של עסקאות, לרבות עסקאות כאמור בפסקה
(
1), שבהם יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל וכן רשאי
הוא לקבוע מתי יראו כמבוצע תשלום שלא במזומנים

(2)

נספח ב'
תקנה
6ו' ו 7 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו - 1976

עסקאות לענין סעיף 29(1) לחוק

6ו.

במכירת נכסים המפורטים להלן, יחול החיוב במס לגבי כל סכום ששולם על
חשבון
התמורה, לפני מועד החיוב על פי פרק ו' לחוק, בעת תשלומו:

(1) מערכת מיזוג אוויר לקירור, לחימום או לשניהם כאחד או לחלק מהם;
(
2) מערכת להסקה מרכזית או חלק ממנה;
(
3) מבנה טרומי מכל סוג שהוא;
(
4) תקרה אקוסטית;
(
5) רמזור;
(
6) מעליות.

עיסקאות לענין סעיף 29(2) לחוק

7.

אלה עיסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל
הסכום שנתקבל:

(א)

עיסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת
מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס'
2),
תשל"ג-
1973
(בתקנות אלה - הוראות מס הכנסה): ג' ככל שהיא נוגעת לעוסקים שחלים
עליהם
סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף
2 של אותה תוספת, ה', ו', ז',
ח', ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים ו-י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב.

(1)

עיסקאות של השכרת נכסים;

(2)

עיסקאות כמפורט בתקנה 6א כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל
השירות;

(3)

(עיסקאות של מתן אשראי;

4)

עיסקאות של מכירת מנוי של עיתון, כתב-עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם,
הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה.

(5)

עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס
הכנסה שלגביהן אינו חייב בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף.

(6)

הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים
בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה
בכסף.

(ב)

(בוטלה)

(ג)

נספח ג'
סעיף
6 חוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975

גביית המס מהקונה

6.

הוטל מס על עסקה או הועלה שיעור המס עליה לאחר שהוסכם על העסקה
רשאי העוסק לדרוש מהקונה שישלם לו את סכום המס או את סכום המס
הנוסף שנתחייב בו העוסק, זולת אם נקבע אחרת בהסכם או בכל דין הדן
בפיקוח על המחירים.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר