• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתאודותפרסומי המשרדהזמנה לשיתוף פעולה בפורום מיסים ועסקים למען נפגעי המצב בצפון

הזמנה לשיתוף פעולה בפורום מיסים ועסקים למען נפגעי המצב בצפון

25.08.2005

מ.מ. שתפ2

‏27 אוגוסט 2006

לכבוד

___________

___________

א. נ. ,

הנדון: הצטרפות לפורום מומחי מיסים ועסקים

לקידום הסדרי פיצויים לניזוקי המצב הביטחוני

פורום מיסים ועסקים מגבש קבוצת מומחים שתכלול עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס ויועצים נלווים, אשר תיתן ייעוץ וסיוע לניזוקי המצב הביטחוני בצפון, על פי העקרונות הבאים:

1. חברי הפורום יתנו ייעוץ ראשוני ללא תשלום – לפניות בטלפון, דואר אלקטרוני, פקסים, לרבות, בפגישות אישיות במשרדי המייצגים לפי שיקול דעת ויכולת כל מייצג.

2. הפורום יערוך כנסים, ימי עיון וקבוצות דיון ללא תשלום או בכיסוי הוצאות בלבד למשתתפים.

3. שירותים נוספים שינתנו לניזוקים, לרבות עריכת תחשיבי נזקים ישירים/עקיפים, תחשיבים כלכליים, מילוי הטפסים, ייעוץ בתביעות ממס רכוש ו/או מביטוח לאומי בשל נזקי גוף, הכנת חוות דעת וניירות עמדה ספציפיים לניזוק מסוים, יחויבו בתשלום נוסף שיבוסס על מחירים מופחתים, כדלהלן:

3.1 שכר טרחה רגיל שיבוסס על 10% מגובה הפיצוי בפועל שיתקבל.

3.2 תשלום בעבור הפנייה וטיפולים מקומיים בשיעור של 25% למפנה לקוח מחבר בפורום לחבר אחר בפורום.

3.3 מחירים במחירים מופחתים בעבור שעות ייעוץ נקודתיות

3.4 מחירים בסכומים קבועים עם הנחות, לפי שיקול דעת כל אחד מחברי הפורום בעבור הכנת ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות/מקצועיות.

שכר הטרחה והתעריפים הנקובים לעיל מותנים בשיקול דעת של כל אחד מחברי הפורום בהתאם לאומדן שייערך על ידו, ובלבד שהודיע מראש ובכתב לפונה אליו ולמפנה.

4. בנוסף לשירותים האמורים לעיל בהקשר לתביעות נזקי רכוש ונזקי גוף, יתנו חברי הפורום גם שירותים נוספים לפי צרכים נקודתיים, לרבות ייעוץ בעניין התחייבויות חוזיות, התמודדות עם בנקים ועריכת תוכניות עסקיות והסדרי הבראה, ייעוץ בעניין יחסי עובד מעביד וכיוצא באלו.

5. האמור לעיל, לא יחול על ייצוג משפטי או קיום הליכים משפטיים כל שהם, למעט באם נאמר אחרת במפורש ובכתב.

6. הפורום ימציא לחבריו עדכונים שוטפים וחוזרים מקצועיים לעדכון שוטף באמצעות אתר האינטרנט של מיסים ועסקים - www.ralc.co.il .

7. אנו מצרפים בזה:

7.1 הצעה לשכר טרחה לניזוק.

7.2 הצעה לשיתוף פעולה לחברי הפורום

7.3 פרופיל מקצועי של מיסים ועסקים ועו"ד רו"ח רמי אריה מנהל הפורום.

7.4 טבלת השוואה בין "המסלול הכחול" לבין "המסלול הירוק".

נודה לכם באם תאשרו את נכונותכם להשתתף בפורום על בסיס האמור בסעיף 3 לעיל והסעיפים האחרים הכלולים כאן, לדואר האלקטרוני האישי שלי rami@ralc.co.il .

אנו בטוחים כי במאמצים משותפים עם כל העושים במלאכה, נוכל כולנו לתרום את חלקנו להחזרת המצב לקדמותו באופן מהיר ומלא ככל האפשר.

בברכת חברים,

רמי אריה עו"ד רו"ח

מנהל פורום מיסים ועסקים בע"מ

פעילויות פורום מומחי מיסים ועסקים

לקידום הסדרי פיצויים לניזוקי המצב הביטחוני

בפורום מיסים ועסקים קבוצת מומחים הכוללת עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס ויועצים נלווים, אשר נותנת ייעוץ וסיוע לניזוקי המצב הביטחוני בצפון, בתחומים הבאים:

8. נזקי גוף – ייצוג נפגעי גוף פיזית ונפשית, משפחות שכולות בפני המוסד לביטוח לאומי ורשויות מדינה לייעוץ, סיוע ותביעות לקבלת מלוא הזכויות הניתנות על פי כל חוק.

9. נזק ישיר לרכוש - ייעוץ ועריכת תביעות למס רכוש בהקשר לפגיעות ישירות בנכסים פרטיים/עסקיים. הבאת מומחים לזיהוי והערכת הנזקים – שמאים ו/או מהנדסי קונסטרוקציה, זיהוי ראשי הנזק ועריכת תחשיבים לנזקים, לשיקום, להקטנת הנזק עד הבאת המצב לקדמותו.

10. נזק עקיף לפיצוי המגזר העסקיבענפי המסחר, תעשייה, שירותים, תיירות וחקלאות:

10.1 במסלול הכחול (לישובי ספר) – ייעוץ ועריכת תביעות למס רכוש בהקשר לנזקים עקיפים שאירעו בשל פעולות מלחמה, איבה והתגוננות מפניהם. זיהוי ראשי "הנזק הממשי" והנזק בשל "עלות השכר" ששולם לעובדים לרבות "אובדן רווחים" או ההפסדים, עריכת תחשיבי הנזקים, עלויות שיקום והקטנת הנזקים עד הבאת המצב לקדמותו.

10.2 במסלול הירוק (לכלל אזור הצפון)עריכת תחשיבי הפיצוי לפי שכר העובדים או לפי ההכנסות, בדיקת תחשיבי הפיצוי העקיף אשר נערכו על ידי אחרים, ייעוץ, ניירות עמדה ומתן חוות דעת משפטיות/מקצועיות בסוגיות מיוחדות.

11. יחסי עובד-מעביד – ייעוץ וייצוג בתביעות בענייני יחסי עובד–מעביד, בהקשר לחוק להגנת עובדים בשעת חירום. לרבות, השכר הקובע והתנאים הסוציאליים, איסור פיטורין וניכוי ימי חופשה שנתית והסדרים מיוחדים עם ההסתדרות הכללית החדשה לפי העניין.

12. התחייבויות חוזיות – ייעוץ וייצוג לעניין חובת קיומם או אי חובת קיומם של התחייבויות חוזיות בעת המצב הביטחוני והשלכותיהן. לרבות, התחייבויות לספקים, קיום הזמנות שנתקבלו, תשלומי הוצאות קבועות לשכר דירה, דמי ניהול, תשלום בהיעדר תמורה ועוד.

13. ייצוג בפני בנקים ונותני אשראי – ייעוץ וייצוג לעניין קיום התחייבויות לבנקים והשלכות הסדרי אשראי ו/או החזרת שקים לפרטים/עסקים עקב המצב הביטחוני בצפון.

14. תוכניות הבראה והליכי שיקום – עריכת תוכניות הבראה ושיקום לעסקים לקימום והחזרת המצב לקדמותו, יציאה מושכלת ממשברים כספיים והסדרי פירעון התחייבויות.

לשאלות ותשובות (ללא תשלום) – פורום מיסים ועסקים באתר – www.ralc.co.il 03-5614833

משרדים יועצים מייצגים: נהריה, קריית שמונה, חיפה, מעלות, טבריה (בקרוב יצטרפו נוספים).

רמי אריה עו"ד רו"ח ופורום מיסים ועסקים www.ralc.co.il טל' 03-5614833

פיצוי ממס רכוש ? - תעשו את הבחירה הנכונה !

טבלת השוואה בין "המסלול הכחול" לבין "המסלול הירוק"

"מסלול כחול"

תקנות מס רכוש 1973

"מסלול ירוק"

תקנות מס רכוש 2006

1

תחולה ליישובים מסוימים

ל- "יישובי ספר" בלבד

שנקבעו לפי חוק מס רכוש

באזור הצפון בלבד

"אזור הגבלה" בתחום הצפון

תיחום של שמונה אזורי תחולה

כולל "יישובי הספר"

2

פיצוי בגין פגיעות ישירות

פיצוי מלא לנזק ישיר:

לפי הנזק הממשי הישיר שנגרם

למבנה, רכב, מלאי וציוד עסקי.

תכולת בית, כלי שיט וטיס

פיצוי מלא לנזק ישיר

לפי הנזק הממשי הישיר שנגרם

למבנה, רכב, מלאי וציוד עסקי.

תכולת בית, כלי שיט וטיס

3

גובה הפיצוי לנזק עקיף:

- פיצוי בשל שכר עבודה:

- פיצוי בשל נזק עקיף

- פיצוי של אובדן רווחים

פיצוי מלא לנזק עקיף:

- לפי עלות השכר לעובדים

- כל "הנזק הממשי" שנגרם

- פיצוי מלא לאובדן רווחים

ניתן לתבוע את כל ראשי הנזק: קימום, השבה, שיקום, הקטנת נזק וכדומה

פיצוי חלקי לנזק עקיף:

- למעסיקים – 132.5% משכר העובדים

- אין פיצוי ממשי בשל נזק עקיף

- לניזוק ללא עובדים – אובדן רווחים

המעביד רשאי לנכות 20% מימי ההיעדרות העובד כניצול חופשה לעתיד.

4

קבלן כוח אדם

פיצוי מלא לנזק עקיף:

- לפי עלות השכר המלא לעובדים

- כל הנזק הממשי שנגרם

- פיצוי מלא לאובדן רווחים

פיצוי חלקי לנזק עקיף:

הקבלן – מקבל 100% משכר העובדים

המעסיק בפועל – 32.5% משכר העובדים

5

מלכ"ר - "מוסד ציבורי"

פיצוי מלא לנזק עקיף:

- לפי עלות השכר המלא לעובדים

- כל הנזק הממשי שנגרם

פיצוי חלקי לנזק עקיף:

רק למוסד מוכר לעניין סעיף 9 (2) לפמ"ה בתנאים שנקבעו רק 100% משכר העובדים

6

פיצוי עקיף בענפים מיוחדים: תיירות

חקלאות

פיצוי מלא לנזק עקיף:

- לפי עלות השכר לעובדים

- כל "הנזק הממשי" שנגרם

- פיצוי מלא לאובדן רווחים

פיצוי חלקי לפי סוג ענף - לנזק עקיף:

- תיירות – לפי סוג אתר תיירות,

חלק יחסי מההוצאות בלבד.

- חקלאות – לפי סוג הענף, "נזק ממשי" חלקי או לפי ערכי ייצור נורמטיביים.

7

קיבוץ

פיצוי מלא לנזק עקיף:

- לפי עלות השכר לעובדים

- כל הנזק הממשי שנגרם

- פיצוי מלא לאובדן רווחים

פיצוי חלקי לנזק עקיף:

- 132.5% משכר העובדים השכירים,

וכן 340 ₪ ליום היעדרות של חבר קיבוץ עובד .

- אין פיצוי ממשי בשל נזק עקיף.

8

תקופה רלוונטית לפיצוי

תקופת הנזק ועוד התקופה הנדרשת להחזרת המצב לקדמותו

ממועד הכרזת האזור "במצב מיוחד" לפי מפת אזורים ועד 31.7.2006

9

הגבלות מיוחדות על קבלת הפיצוי

אין הגבלות מיוחדות

זכאות לפיצוי בשל כל נזק רלוונטי

הגבלות רבות, השוללות פיצוי באופן מלא או חלקי (כגון: לעצמאי שלא הגיש דו"ח לשנת 2005 או למי שפתח עסקו מ- 7/2006)

10

מועד מסירת הודעה על נזק

תוך שבועיים מיום קרות הנזק

אלא אם קיימת סיבה סבירה לעיכוב

תוך שבועיים מיום קרות הנזק

אלא אם קיימת סיבה סבירה לעיכוב

11

מועד הגשת התביעה

תוך חודש מיום קרות הנזק

(בחוק עצמו – שלושה חודשים – ר.א.)

תוך חודש מיום קרות נזק

(בחוק עצמו – שלושה חודשים – ר.א.)

12

אופן התביעה

בשכר עבודה – גיליון עובדים ותחשיב ב"נזק ממשי" – תחשיבים והוכחות

בשכר עבודה – גיליון עובדים ותחשיב

אין פיצוי עקיף בשל "נזק ממשי"

13

מועד התקבול

התקבול - יתקבל בתוך 75 יום בנזק ישיר או תוך 7 חודשים בנזק עקיף.

ניתנות מקדמות או ערבויות על חשבון.

(פיצוי לשכ"י יתכן וישולם כמקדמה – ר.א.)

ההוראה כמו במסלול הכחול

הובטח כי התקבול יהיה מהיר - תוך 20 יום ???

מיום שהוגשה התביעה

(ספק באם יעמדו בכך – ר.א.)

14

זכות ערעור

ניתן לערער על החלטת המנהל בפני ועדת ערר מס רכוש וכן בבעיה משפטית בפני בהמ"ש המחוזי

אין זכות ערעור כלל

החלטת מנהל מס רכוש – סופית

(ספק באם הוראה זו חוקתית – ר.א.)

15

בקשה לתיקון

תביעה שהוגשה

תוך 4 שנים, אם נתגלו עובדות חדשות או נמצאה טעות

מצב לא ברור בעניין תיקוני טעויות

(ספק באם הוראה זו חוקתית – ר.א.)

16

היתרונות הבולטים

פיצוי מלא ממשי

זכות ערעור על החלטת מנהל מס רכוש

פשטות, מהירות התקבול ?

סופיות ?

17

החסרונות הבולטים

מורכבות חישוב הנזק והוכחתו

תקבול נדחה ?

אך יש מקדמות על חשבון

פיצוי חלקי מאד

אין זכות ערעור,

אין זכות תיקון עתידית

ייעוץ להסדרי הפיצוי, השוואת חלופות הפיצוי על בסיס תחשיבים כלכליים, עריכה או בדיקה של: תביעות פיצוי ישיר, פיצוי עקיף לישובי הספר/במסלול הירוק, לרבות: בדיקה וייעוץ, הכנת חוות דעת, תיירות וחקלאות והכנת התביעה למס רכוש למיצוי כל הזכויות.

פורום מיסים ועסקים לשאלות ותשובות בנושא "הסדרי הפיצויים ממס רכוש", בניהול מקצועי של עו"ד ורו"ח רמי אריה וצוות עורכי דין ורואי חשבון המתמחים במיסוי, בפורום מיסים ועסקים - www.ralc.co.il (הגדול והמקצועי בישראל).

ייעוץ ראשוני (ללא תשלום) בטל': 03-5614833 , פקס' 03-5614844 בפורום מיסים ועסקים , בדואר אלקטרוני rami@ralc.co.il

משרדים מייצגים ויועצים: בקריית שמונה, מעלות, טבריה, חיפה ונהריה.

--- דעו את זכויותיכם ---

אוגוסט 2006
תעודת זהות מקצועית

תארים בעריכת דין, ראיית חשבון וייעוץ מס שזורים יחד באופן משלים זה לזה, לצורך מתן מענה הולם לבעיות בתחום המשפט המסחרי בכלל ודיני המס בפרט, ובעיות בתחום ייעוץ המס, המדידה החשבונאית, ניתוח עסקי, תמחיר, כימות נזקים ושירותים נלווים אחרים בתחומים שבהם עוסקים רואי חשבון, הנושקים לדיני המשפט.

ניסיון מעשי בניהול פרקטיקה בייעוץ מס וראיית חשבון במשך 20 שנים, בתוספת עיסוק בשירותים נלווים לראיית חשבון, כגון, עריכת תוכניות עסקיות, הסדרי הבראה, פירוקים ופשיטות רגל ומתן חוות דעת מומחה לבתי משפט, ניהול בוררויות וגישורים, תחת גג אחד מגובה בצוות מקצועי מעולה.

כיום, בעל משרד לעריכת דין, המתמחה בדיני מיסים, חוות דעת מומחה וייעוץ כלכלי.

רמי אריה - עורך דין , רואה חשבון

תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), תואר ראשון בכלכלה (אונ' ת"א), תואר ראשון בחשבונאות (אונ' ת"א). רואה חשבון (1987), יועץ מס מוסמך (1986). בורר ומגשר (לשכת רו"ח, מינוי בימ"ש). מוסמך ביקורת ברשויות מקומיות בישראל (1993). חוקר מצ"ח, חוקר ת"ד ומדריך נהיגה מונעת (בסדיר ובמילואים). התמחות במיסים במשרד ד"ר אבי אלתר ושות', עו"ד.

- מחבר מאמרים מקצועיים בביטאון עורך הדין, ביטאון רואה החשבון, מסים ומעשים, ידע למידע, נטו+, ירחון איגוד לשכות המסחר, בעיתונות (הארץ, גלובס, ידיעות אחרונות). מחבר/שותף בכתיבת ספרים בתחום מיסוי שוק ההון, הרפורמה במס הכנסה, מיסוי בינלאומי (הוצאת עידן). מרצה בפורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, איגוד לשכות המסחר, ועידת העיר, מעריב קונגרסים, HPS, חשבים ועוד.

- מחבר הספר "הוצאות מוכרות – למס הכנסה, מע"מ, מס שבח מקרקעין וביטוח לאומי", מהדורת אוקטובר 2004, בהוצאת מיסים ועסקים בע"מ.

- מנהל מקצועי של מאגר המידע "מיסים ועסקים" באינטרנט – מאגר העדכונים, מאמרים ופורומים במיסוי, הגדול מסוגו בישראל – www.ralc.co.il.

- התמחות כעו"ד במשפט מסחרי ודיני מיסים. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, עריכת תכנוני מס, ערעורי מס, דיני חברות וניירות ערך, דיני עבודה, מקרקעין.

- עריכת חוות דעת מומחה בהקשר לסוגיות מיסוי, לניהול עסקים, הערכות שווי, הרמת מסך בחברות, כימות נזקים, אבדן רווחים, תביעות בדיני עבודה, פרוק שותפויות ועוד.

- ניהול בוררויות וגישורים.

- ניסיון בניהול פרקטיקה עצמאית בראיית חשבון, התמחות בייצוג בפני רשויות המס, עריכת תשקיפים ודוחות לרשות ני"ע, עמותות ומלכרי"ם, חברות כלכליות של רשויות מקומיות.

- בעל חברה לשירותי הערכות שווי, ניהול נאמנויות, פירוקים והליכי פשיטת רגל, תוכניות עסקיות, הסדרי הבראה לתאגידים ויחידים, ייצוג בפני בנקים.

- לשעבר -מנכ"ל מט"י (מרכז טיפוח יזמות) - אזור השפלה הפנימית - מטעם הרשות לעסקים קטנים בישראל, יו"ר עמותת עמב"ל (לבניית 118 בתים פרטיים), חבר רוטרי, יו"ר וחבר עמותות וועדות ציבוריות שונות.

דואר אלקטרוני: rami@ralc.co.il :E-mail אתר אינטרנט: WWW.RALC.CO.IL

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אפריל
לא רשומים אירועים לחודש מאי