• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםקופת"ג ,פנסיה ופיצויי פיטוריןשינויים בתנאי הפקדות לקופות גמל החל משנת 2007

שינויים בתנאי הפקדות לקופות גמל - החל משנת 2007

05.02.2007

שינויים בתנאי הפקדות לקופות גמל החל משנת 2007

תיקון 153 לפקודה

גרשון נוימן, רו"ח *

ביום 1.1.2007 נתקבל בכנסת תיקון 153 לפקודת מס הכנסה המתייחס לאופן חישוב הניכוי והזיכוי ממס בשל הפקדת סכומים בקופות גמל לתגמולים או לקצבה. התיקון מתייחס לסעיפים 47 ו- 45 א לפקודת מס הכנסה.

ניכויים לצורכי מס (סעיף 47 לפקודת מס הכנסה)

1. התיקון מוסיף מספר הגדרות נוספות לסעיף 47, כדלקמן:

1.1 "הכנסה מבוטחת" הכנסה ממשכורת שהמעביד הפקיד בגינה סכומים בקופות גמל לתגמולים או לקצבה או שהעובד זכאי בגינה לקצבה על פי חוק או הסכם עבודה.

1.2 "הכנסה לעמית עצמאי" –סך ההכנסה של היחיד עד 86,400 ש"ח לשנה בניכוי שכר עם זכויות.

1.3 "הכנסה נוספת" הנמוך מבין:
סך ההכנסה של היחיד (ללא שכר עם זכויות)עד 86,400 ש"ח לשנה או סך ההכנסה של היחיד עד 345,600 ש"ח לשנה בניכוי הגבוה מבין שכר עם זכויות לבין 86,400 ש"ח לשנה.

1.4 "עמית יחיד"–יחיד שנולד לפני שנת 1961 ואשר היתה לו הכנסה ממשכורת שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי חוק או הסכם עבודה.

1.5 "עמית מוטב" –יחיד שהופקדו בעדו סכומים בקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ- 16% מהשכר השנתי הממוצע במשק.

2. הניכוי יוענק רק במידה וההפקדות בוצעו עבור עצמו או בן-זוגו. משמע, הפקדות עבור ילדים או הורים לא יתקבלו לצורכי ניכויים על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

3. סעיף 47(ב)(2) תוקן בכך, שהניכוי (המתקבל על פי סעיף זה –5% מהשכר ללא זכויות עד 86,400 ש"ח לשנה) יוענק רק בגין ההפרש שבין הכנסה ממשכורת עד 345,600 ש"ח לשנה בניכוי השכר עם זכויות, אך לא יותר מ- 86,400 ש"ח לשנה.
במידה והשכר עם זכויות עולה על 345,600 ש"ח לשנה אזי לא יוענק הניכוי הנ"ל .

4. כן נוסף סעיף 47(ב1) לפקודה אשר מציין הוראות לגבי יחיד שהופקדו בעדו סכומים בקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ- 16% מהשכר השנתי הממוצע במשק ואשר הנן:

4.1 היחיד או בן זוגו רשאים להפקיד סכומים עבורו בקופות גמל לתגמולים או לקצבה.

4.2 היחיד רשאי להפקיד כספים עבור ילדו, וזאת בתנאי שמלאו לילד לפחות 18 שנים בשנת המס.

4.3 לגבי הסכומים שהופקדו בקופת גמל לקצבה (ה- 16% האמורים), עבורם יתקבל ניכוי של 11% מסך ההכנסה של היחיד עד 86,400 ש"ח לשנה בניכוי שכר עם זכויות (כלומר הניכוי יינתן גם לגבי הכנסות משכר ללא זכויות).

4.4 לגבי סכומים נוספים: במידה והכספים יופקדו בקופת גמל לתגמולים אזי יוענק ניכוי של 7% מהכנסתו הנוספת. במידה ויופקדו סכומים בקופת גמל לקצבה בסכום העולה על 12% מהכנסתו הנוספת, יוענק ניכוי של עד 4% נוספים מהכנסתו הנוספת. לצורך קבלת הניכוי המוגדל אין יותר צורך להפקיד סכומים בקופת גמל לקצבה בלבד.

ההוראות הנ"ל חלות על כל היחידים, גם אם נולדו לפני שנת 1961 וגם אם הייתה להם הכנסה ממשכורת שבשלה הם זכאים לקצבה על פי חוק או הסכם עבודה, ובלבד שהופקדו בעדם סכומים בקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ- 16% מהשכר השנתי הממוצע במשק.

זיכויים ממס (סעיף 45א לפקודת מס הכנסה)

1. הזיכוי יוענק ליחיד רק אם ההפקדות נעשו עבור עצמו או בן זוגו. מכך משתמע שהפקדות עבור הורים או ילדים לא ייהנו מזיכוי ממס כאמור.

2. סכומים שהופקדו עבור היחיד בקופת גמל לקצבה בסך שאינו נמוך מ- 16% מהשכר השנתי הממוצע במשק, ייהנו מזיכוי ממס גם בשל סכומים שיופקדו עבור הילדים ובלבד שמלאו להם 18 שנים לפחות בשנת במס.

3. יחיד שלא הופקדו בעדו סכומים כאמור בסעיף 2 לעיל, ימשיך ליהנות מזיכוי ממס לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה כפי שהיה ערב התיקון.

4. כן נוסף סעיף 45א(ה) לפקודה אשר קובע כי יחיד שהופקדו בעדו סכומים בקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ- 16% מהשכר השנתי הממוצע במשק, ייהנה מזיכוי ממס כדלקמן:

4.1 בשנת המס היה ליחיד שכר עם זכויות –יוענק זיכוי ממס בגובה 5% מהכנסתו החייבת עד 172,800 ש"ח לשנה.

4.2 במידה ובשנת המס היה ליחיד שכר עם זכויות אזי:
לגבי שכר עם זכויות יוענק זיכוי בגובה 7% מהכנסתו משכר עם זכויות עד 86,400 לשנה (במקרה של רכישת ביטוח חיים למקרה מוות מוענק זיכוי ממס בעד סכום עד 5% בלבד).
לגבי שכר ללא זכויות -
יוענק זיכוי ממס בסך 5% מהשכר עד 172,800 ש"ח לשנה בניכוי הנמוך מבין שכר עם זכויות לבין 86,400 ש"ח לשנה.

* גרשון נוימן

רואי חשבון
e-mail: gn6@gncpa.co.ilהוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • viagra pills on line  (09/10/2013 17:51)
  You've really captured all the essentials in this subject area, haven't you?
 • Get Insurance  (06/11/2013 20:45)
  Always refreshing to hear a rational answer.
 • permanent life quotes  (11/08/2013 08:48)
  Touchdown! That's a really cool way of putting it!
 • מ.  (02/11/2010 22:22)
  כאשר הדברים נפגשים בחיי המעש קשה למאד להוריד ולהפשיטם מן הכלל למעשה. (מ. יו"עמ)
 • ami soel  (19/08/2007 08:19)
  עמית יחיד הינו מי שמתקיים לגביו אחד מאלה: הוא נולד לפני 1961. היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה בשלה הוא זכאי לקיצבה על פי דין או חוזה. הדגש הוא על אחד משני התנאים ולא על שניהם כפי שמופיע אצלכם בהסברים.
 • ami soel  (19/08/2007 08:12)
  מאחר ונושא זיכויים וניכויים לפי סעיפים 45 ו 47 הוא מרכב, היה רצוי להוסיף דוגמאות להמחשה.
 • scoop  (11/02/2007 18:19)
  ללא תוכן
 • bombaca  (10/02/2007 19:25)
  חסרות דוגמאות. חסרה טבלה שמשווה בין שנת 2006 לשנת 2007. האם השתנה משהו בין השנים לגבי התקרות?
 • ramin@inter.net.il  (06/02/2007 23:00)
  אני חושב שבכתבה מעין זו, לא צריך רק לצטט את החוק אלא ליצור הסבר מובנה, לפי קטגוריות של קבוצות האנשים: שכיר שנולד לפני 61; שכיר שנולד מ- 61 ואילך; עצמאי שנולד לפני 61; עצמאי שנולד מ- 61 ואילך. לגבי כל קבוצה להסביר בבהירות מהם הסכומים המותרים בניכוי ומה בזיכוי, ובאילו תנאים. תודה
 • uc052@iec.co.il  (06/02/2007 19:06)
  סעיף 47 - סע' 4.3 מתייחס לעמית עצמאי בלבד. סע' 4.4 ניכוי 7% ינתן גם לעמית שכיר בקופ"ג לקצבה (שלא נהנה מסע' 4.3) נוסף על תגמולים וסה"כ הניכוי לא יעבור סכומים העולים על 16% מהשכ"מ. סעיף 45 - סע' 4.1 צ"ל במקום עם זכויות ללא זכויות.
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אפריל
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני