• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

הסכמי עובד מעביד

 • לעובדת, לאחר ששבה מחופשת הלידה, לא ניתנו תנאי עבודה הולמים ובמשך מספר ימים לא נתנו לה עבודה. המעבידה הוציאה את העובדת לחופשה בתשלום, אך אף אחד מהצדדים לא יצר קשר עם הצד השני בתקופת החופשה. מדובר בפיטורים למעשה עקב הריון ולידה בניגוד לחוק.
  ...

 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, נועד לחייב מעסיקים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם.
  מאמר זה מפרט את חובות המעסיק הקשורות בחובת ההודעה לעובד מכוח החוק.
  הילה פורת, עו"ד


 • לרגל חג הסוכות, להלן פירוט בדבר מספר שעות העבודה בחול המועד והתייחסות בדבר הוצאת עובדים לחופשה שנתית בתקופה זו.
  הילה פורת, עו"ד

 • האם מעסיק יכול לכפות על עובדיו יום חופשה בערב חג או ביום גשר או בחול המועד, כך שיום זה ינוכה ממכסת ימי החופשה בשנתית הצבורים לזכותו של העובד?
  הילה פורת, עו"ד

 • צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הטיל חבות חדשה על כל המעבידים במשק, קטנים כגדולים, מעסיקים בודדים וחברות עתירות כח אדם, להעניק הסדר פנסיוני לעובדיהם.
  לבד מתשלום חודשי למרכיב פיצויים, כולל ההסדר הפנסיוני תשלום חודשי למרכיב תגמולי מעביד ו...

 • סעיף 5 לחוק הגנת השכר, קובע איסור לכלול בשכר תשלום בעד שעות נוספות. יחד עם זאת, בתי הדין פסקו כי משנקבע תשלום נפרד עבור שעות נוספות, במסגרת המותרלפי חוק שעות עבודה ומנוחה, וההסדר אינו בגדר פיקציה, ההסדר יהיה חוקי. המאמר דן באפשרות ובתנאים ל...

 • סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע אפשרות לתשלום שכר הכולל פיצויי פיטורים, במידה שבהסכם בין המעביד לבין העובד פורש שהפיצויים כלוליםבשכר העבודה, וההסכם אושר ע"י שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו לכך. לאחרונה פרסם משרד התמ"ת הנחיות ח...

 • מוצע להחתים על עובד בתחילת עבודתו ובתחילת כל שנת מס חדשה, על התחייבותו לרישום כל תקבולי העסק, לפי הנוסח הרצ"ב התחייבות כזו עשויה למנוע הטלת אשם על בעל העסק, בשל אי רישום תקבול של עובדו. לשם כך, יש להסביר לעובד ולהדריכו בדבר הרשום בכתב ההתחי...

 • בניתוק יחסי עובד מעביד, מוצע להחתים את העובד על ההצהרה הרצ"ב, בשינויים המחוייבים.

 • הסכם עבודה לקבלת עובד חדש - כמחוייב לפי חוק הודעת לעובד

הקש קוד אימות